Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

>>>> contact   telefon 0246 211.627; 0246.214.485; 0246 213 587; 0246 213.588; 0372735329; 0372735333;  

>>>    Mariana GÎLCĂ interior 225

 

Art. 38. Compartimentul Arhivă are următoarele atribuţii principale
1. Iniţiază şi organizează activitatea de întocmire a Nomenclatorului dosarelor din cadrul primăriei;
2.   Asigură legătura cu Arhivele Naţionale în vederea verificării şi confirmării Nomenclatorului;
3.   Urmăreşte modul de aplicare al  Nomenclatorului la constituirea dosarelor.
4.   Verifică şi preia de la compartimente, pr bază de inventare, dosarele constituite;
5.   Întocmeşte inventare pentru documentele fără evidenţă, aflate în depozit.
6.   Asigură evidenţa tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă, pe baza registrului de evidenţă curentă.
7.   Cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor şi certificatelor solicitate de cetăţeni pentru dobândirea unor drepturi în conformitate cu legile în vigoare.
8.   Pune la dispoziţie pe bază de semnărură şi ţine evidenţa documentelor împrumutate compartimentelor creatoare; la restituire verifică integritatea documentului împrumutat; după restituire acestea vor fi reintegrate în fond
9.   Organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite, conform prevederilor Legii Arhivelor Naţionale.
10. Menţine ordinea şi asigură curăţenia în depozitul de arhivă;
11. Informează conducerea primăriei şi propune măsuri în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare de păstrare şi conservare a arhivei.
12. Pune la dispoziţia delegatului Arhivelor Naţionale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acţiunii de control.

Actualizat in - 20.06.2018, la ora 11:28; de catre: prim_giurgiu