Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

 

RAPOARTELE ANUALE RELATIVE LA ACTIVITĂȚILE REGIILOR AUTONOME ȘI SOCIETĂȚILOR COMERCIALE AFLATE SUB TUTELA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU - în conformitate cu prevederile art. 58, din O.U.G. nr. 109/2011, referitoare la guvernanța corporativă a întreprinderilor publice  pentru anul 2015

 

  1. S.C. Adminstrația Zonei Libere S.A.
  2. S.C. Tracum S.A.
  3. S.C. Apa Service S.A.
  4. S.C. Adminstrația Domeniului Public și Privat S.A.
  5. S.C. Paza Publică S.A.
  6. S.C. Întreținere Peisagistică a Spațiilor Verzi S.A.
  7. S.C. Centrala Termică S.A. - ÎN INSOLVENȚĂ
  8. S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A.
Actualizat in - 10.08.2016, la ora 09:28; de catre: prim_giurgiu