Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

 

 

 
 Extras din  ”REGULAMENT de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Giurgiu”

 

Art. 49. Compartimentul Control Managerial Intern și Sisteme de Management este un compartiment funcțional independent, subordonat direct primarului și are următoarele atribuții:

  1. Elaborează documentele de sistem, consiliază și coordonează procesul de elaborare a documentelor specifice SCIM, pe care le controlează și avizează;
  2. Supraveghează stadiul dezvoltării SCIM, propune măsuri și urmărește modul de realizare a acestora și raportează performanțele obținute de aparatul de specialitate al Primarului municipiului Giurgiu;
  3. Consiliază, coordonează, controlează, face recomandări și urmărește dezvoltarea SCIM și realizarea măsurilor recomandate la nivelul structurilor subordonate și a celor aflate sub autoritatea Consiliului Local, solicită, primește, analizează, centralizează și informează managementul cu privire la stadiul dezvoltării SCIM la nivelul UATM Giurgiu;
  4. Întocmește, centralizează, supune aprobării și difuzează documentele specifice managementului integrat calitate-mediu, informează managementul și structurile organizatorice privind stadiul dezvoltării standardelor de control intern-managerial și de management integrat calitate și mediu;
  5. Fundamentează și gestionează documentația specifică a sistemului integrat calitate-mediu în instituție, stabilește obiectivele calității și mediului,  actualizează Manualul de calitate și mediu și reprezintă instituția pe linie de calitate și mediu
Actualizat in - 12.09.2017, la ora 13:26; de catre: prim_giurgiu