Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

          Documente necesare:

a) cererea pentru eliberarea actului de identitate (se eliberează gratuit la ghişeu);

b) certificatul de naştere (original şi copie xerox);        

c) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original şi copie xerox);

d) declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că – identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată, aparţine solicitantului;

e) chitanţa de 7 lei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate achitată la Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu;

          Declaraţia prevăzută la lit. d) se dă în prezenţa personalului Biroului de evidenţă a persoanelor care primeşte cererea de eliberare a actului de identitate.

NOTĂ: Când locuinţa nu aparţine solicitantului, este obligatorie prezenţa proprietarului pentru a-şi da consimţământul de primire în spaţiu. Acesta se va legitima cu actul de identitate.

          În situaţia în care titularul spaţiului de locuit nu se poate prezenta la Biroul de Evidenţă a Persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.

Actualizat in - 01.09.2021, la ora 10:00; de catre: prim_giurgiu_site