Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

 

Notă

Conform art.11 alin.(1) al 544 / 2001 se vor afișa contracte de achiziție publică, derulate și/sau executate de autoritatea  contractantă cu o valoarea mai mare de 5.000 €; în conformitate cu prevederile H.G. 901 / 2015 privind Strategia Națională în Domeniul Achizițiilor Publice și cu aplicarea art. 217 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice se vor publica contractele de achiziție publică.

Autoritățile Contractante au obligația de a asigura protejarea acelor informații pe care operatorul economic le preciază a fi confidențiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informații ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală.

În cazul clauzelor de confidențialitate, nepublicarea pe site-ul autorității contrattante va fi motivată.

 

VEZI CONTRACTELE DE ACHIZIȚII PUBLICE

Actualizat in - 06.04.2017, la ora 12:43; de catre: prim_giurgiu