Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE PROVIZORII

 

  Pentru obținerea unei cărți de identitate provizorii, solicitantul trebuie să prezinte

-  cererea pentru eliberarea cărții de identitate provizorii (se eliberează gratuit la ghișeu);

  - documentele pe care le deține din categoria celor cu care poate face dovada :-  numelui, statutului civil, cetățeniei române, a adresei de domiciliu,

               - 2 fotografii mărimea 3/4

               - chitanța de 1 leu reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii achitată la Direcția de Impozite și Taxe  Locale Giurgiu;

   Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când solicitantul nu poate prezenta unul sau mai multe dintre următoarele documente:

a) certificatul de naștere;

b) certificatul de căsătorie;

c) certificatul/hotărârea de divorț;

d) dovada adresei de domiciliu.

 

(3) În situația persoanelor care locuiesc într-un imobil cu destinație de locuință și nu pot prezenta documentul cu care să facă dovada adresei de domiciliu, în rubrica „domiciliu“ din cartea de identitate provizorie se înscrie adresa ultimului domiciliu cu care solicitantul figurează înregistrat în R.N.E.P. la data depunerii cererii, dacă în urma verificărilor efectuate în teren de către lucrătorii poliției se constată că locuiesc efectiv la adresă.

(4) Pentru persoanele din categoria celor lipsite de adăpost sau pentru cele al căror act de identitate a fost anulat, conform dispozițiilor art. 62 alin. (5), ori pentru cele menționate la alin. (3) care nu locuiesc la adresa declarată, precum și cele care nu pot declara domiciliul la adresa unui imobil cu destinație de locuință, în rubrica „domiciliu“ din cartea de identitate provizorie se înscrie localitatea sau, după caz, sectorul municipiului București unde a fost identificată persoana, la data eliberării actului de identitate.

(5) În situația prevăzută la alin. (4), actul de identitate se eliberează numai după ce se atestă de către structura teritorială a Poliției Române că solicitantul a fost identificat pe raza de competență.

 

Când locuinţa nu aparţine solicitantului, este obligatorie prezenţa proprietarului pentru a-şi da consimţământul de primire în spaţiu. Acesta se va legitima cu actul de identitate.

          În situaţia în care titularul spaţiului de locuit nu se poate prezenta la Biroul de Evidenţă a Persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.

Actualizat in - 01.09.2021, la ora 13:44; de catre: prim_giurgiu_site