Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

SCHIMBAREA DOMICILIULUI, SCHIMBAREA DENUMIRII STRĂZII SAU RENUMEROTAREA IMOBILELOR

 

Documente necesare

          a) cererea pentru eliberarea actului de identitate (se eliberează gratuit la ghişeu);

          b) actul de identitate anterior şi cartea de alegător, după caz;

          c) certificatul de naştere (original şi copie xerox);

          d) certificatul de căsătorie (original şi copie xerox);

          e) hotărâre de divorţ definitivă şi irevocabilă, sau certificat de divorț însoțit de acordul parental cu privire la încredințarea minorilor,după caz (original şi copie xerox);

          f) certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor (original şi copie xerox);

          g) certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz (originale şi copii xerox);

          h) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original şi copie xerox);

          i) chitanţa de 7 lei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate achitată la Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu;

NOTĂ: Când locuinţa nu aparţine solicitantului, este obligatorie prezenţa proprietarului pentru a-şi da consimţământul de primire în spaţiu. Acesta se va legitima cu actul de identitate.

          În situaţia în care titularul spaţiului de locuit nu se poate prezenta la Biroul de Evidenţă a Persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.

Actualizat in - 31.08.2021, la ora 14:21; de catre: prim_giurgiu_site