Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

>>>> contact   telefon 0246 211.627; 0246.214.485; 0246 213 587; 0246 213.588; 0372735329; 0372735333;  

 

>>    Birou Adminstrativ     Șef birou Florența NEACȘU                         interior  133

Art.21. Biroul Administrativ are următoarele atribuţii principale:
1.  Întocmeşte şi ţine la zi evidenţa bunurilor mobile şi imobile din dotarea primăriei.
2.  Controlează modul de folosire al bunurilor pe care le gestionează şi ia măsuri pentru buna gospodărire, întreţinere şi reparare a acestora şi valorificarea celor casate.;
3. Asigură şi răspunde de curăţenia zilnică în sediul Primăriei şi curtea interioară;
4. Asigură necesarul de rechizite, consumabile, materiale necesare curăţeniei şi alte materiale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
5. Răspunde în condiţiile legii, de depozitarea, conservarea şi distribuirea bunurilor şi materialelor aprovizionate;
6. Asigură paza clădirilor şi dotărilor aferente, inclusiv a dotărilor PSI, conform Planului de pază aprobat;
7. Răspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la confecţionarea şi folosirea ştampilelor;
8. Asigură încheierea contractelor pentru energie electrică, apă, energie termică;
9. Asigură buna funcţionare a centralei telefonice, propune măsuri pentru raţionalizarea convorbirilor telefonice; 
10. Urmăreşte şi răspunde de efectuarea întreţinerii zilnice, a reviziilor periodice, a reparaţiilor curente şi capitale pentru autoturismele din dotare;
11. Întocmeşte actele de înscriere şi radiere din circulaţie ale autoturismelor, întocmeşte fişe zilnice de evidenţă;
12. Verifică şi răspunde de întocmirea actelor justificative de către conducătorii auto;
13. Gestionează bonurile de carburanţi şi lubrefianţi, efectuează distribuirea şi redistribuirea acestora;
14. În calitate de persoană desemnată întocmeşte documentaţiile necesare pentru obţinerea Licenţei de transport persoane şi a copiilor conforme pentru autovehiculele din dotare;
15. Efectuează instructajul general (Legea nr.319/2006) pe linie de protecţie a muncii şi PSI, noilor angajaţi, întocmindu-li-se fişa de protecţie a muncii;
16. Asigură încheierea contractului de medicina muncii pentru angajații instituției;
17. Urmăreşte efectuarea instructajului periodic de protecţie a muncii şi PSI de către conducătorii locurilor de muncă (servicii. Birouri, compartimente) personalului din subordine;
18. Răspunde de colectarea selectivă a deșeurilor  - Legea 132/30.10.2010;
19. Asigură încheierea polițelor de asigurare CASCO și RCA.

 

Actualizat in - 14.04.2015, la ora 12:52; de catre: prim_giurgiu