Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

 

 

Municipiul Giurgiu, în calitate de beneficiar implementează în perioada 2018 - 2019 proiectul „ Servicii transparente către cetățeni - Administrație locală performantă (SETALP)”, cod SIPOCA/MySMIS 437/118751, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, CP1/2017 – Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate să introducă managementul calității în concordanță cu Planul de Acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității.

În data de 28.08.2018 UAT Municipiul Giurgiu, în calitate de beneficiar a încheiat Contractul de finanțare nr. 241/28.08.2018 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Durată implementare: 10 luni de la data semnării contractului de finanțare, 28.08.2018.

Valoarea totală  proiect:  299.693,50 lei, din care:

 

Obiectivul general al proiectului  este cresterea transparenței, eticii si integritații la nivelul Municipiului Giurgiu.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

 

- Cresterea gradului de dezvoltare a capacitatii analitice a UAT-ului, de a efectua activitați de evaluare a riscurilor si

vulnerabilitatilor in vederea realizarii de actiuni concrete si eficiente de prevenire si combatere a coruptiei.

-  Cresterea gradului de dezvoltare si implementare a unor proceduri de identificare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie, precum si a unor masuri concrete si modalitati de monitorizare permanenta a aplicarii acesteia, la nivel de UAT.

-  Sustinerea dezvoltarii si implementarii unui mecanism de cooperare cu societatea civila si alte autoritati/institutii publice, prin infiintarea unui grup de actiune privind prevenirea si combaterea coruptiei (GAPCC) si prin dezvoltarea unor proceduri organizatorice si a mecanismului de cooperare si functionare a GAPCC.

-  Cresterea gradului de informare a cetatenilor, prin organizarea si implementarea unei campanii inovative de educatie

anticoruptie in randul acestora.

-  Dezvoltarea cunostintelor, competentelor si abilitatilor angajatilor din administratia publica locala, prin participarea la programe de educatie in domeniul prevenirii si combaterii coruptiei, precum si de dobandire de competente privind etica si integritatea, inclusiv prin abordarea temelor de devoltare durabila, egalitate de sanse, nediscriminare si egalitate de gen.

 

Rezultate așteptate prin proiect:

 

                sprijinul unei mai bune întelegeri a mecanismelor de aplicare a cadrului legal în domeniul eticii si integrității.

 

 

Primaria Municipiului

Giurgiu

 

 

Conținutul acestui document nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene

 

Actualizat in - 18.09.2020, la ora 09:35; de catre: prim_giurgiu