Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

Nr.crt

 

Data

     
     
1094 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 20.10.2020
1093 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 20.10.2020
1092 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 19.10.2020
1091 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 19.10.2020
1090 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 19.10.2020
1089 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 19.10.2020
1088 Privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 24.11.2020 19.10.2020
1087 Privind constituirea Comisiei pentru recepția finală la terminarea lucrărilor de desființare, scoatere din funcțiune și casarea construcțiilor corp C5-C7, situate în incinta Liceului Teoretic Tudor Vianu din strada Tudor Vianu Nr.36 16.10.2020
1086 Privind modificarea dispoziției nr.4 din 07.01.2020 privind Echipa de implementare a proiectului Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu, Cos SMIS 126025 16.10.2020
1085 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestații pentru concursul de recrutare organizat în data de 19.11.2020 16.10.2020
1084 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 16.11.2020 15.10.2020
1083 Privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul obiectivului „Sistematizare verticală ansamblu blocuri PT 18„ 15.10.2020
1082 Privind stabilirea dreptului destinatarilor finali în cadrul schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional anul școlar 2020-2021 13.10.2020
1081 Privind constituirea Comisiei de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a unui tronson de conducte de transport agent termic cuprins între Drumul Stăneștiului și Strada Ramadan Poligon, care face parte din tronsonul cuprins între F56-F42-Liceul de Marină din municipiul Giurgiu 13.10.2020
1080 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social 09.10.2020
1079 Privind modificarea Dispoziției nr.1052/02.10.2020 prin modificarea raportului de serviciu al doamnei Militaru Anca-Elyana 09.10.2020
1078 Privind modificarea Dispoziției nr.1037/30.09.2020 pentru reluarea activității doamnei Militaru Anca-Elyana 09.10.2020
1077 Privind modificarea Dispoziției nr.1035/30.09.2020 cu privire la revenirea funcției publice de execuție temporar vacantă din cadrul compartimentului Resurse Umane la nivelul inițial 09.10.2020
1076 Privind modificarea Dispoziției nr.1012/10.09.2019 pentru delegarea unor atribuții viceprimarilor municipiului Giurgiu 09.10.2020
1075 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 08.10.2020
1074 Privind autorizarea acceptării suplimentării masei succesorale de către minora Guțe Alexandra-Georgiana și numirea curatorului special Matei Maria 08.10.2020
1073 Privind evacuarea și desființarea unei construcții, situate pe terenul ce aparține domeniului public al municipiului Giurgiu 08.10.2020

1072

Privind semnarea unei promisiuni bilaterale de vânzare și cumpărare de către interzisa Marinescu Iordana, reprezentată de curatorul special, doamna Dinu Elena-Carmen 07.10.2020
1071 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea:„Achiziție publică de lucrări pentru implementarea proiectului: „Amenajare spațiu de agrement pe Canal Cama-Zona Mediană” 07.10.2020
1070 Privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 12.11.2020 05.10.2020
1069 Cu privire la stabilirea dreptului la stimulentul educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, familiilor care au depus cerere în luna septembrie 2020 și sunt eligibili pentru anul școlar 2020-2021 05.10.2020
1068 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social 05.10.2020
1067 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 05.10.2020
1066 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 05.10.2020
1065 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 05.10.2020
1064 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 05.10.2020
1063 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 05.10.2020
1062 Privind modificarea cuantumului ajutorului social 05.10.2020
1061 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 05.10.2020
1060 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 05.10.2020
1059 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 05.10.2020
1058 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei  05.10.2020
1057 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 05.10.2020
1056 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 05.10.2020
1055 Privind modificarea Dispoziției nr.822/15.07.2019, cu privire la actualizarea Comisiei pentru desființarea și evacuarea construcțiilor realizate fără forme legale pe teren aparținând domeniului pubic și privat al municipiului Giurgiu 05.10.2020
1054 Privind încuviințarea cumpărării în indiviziune și în cote părți egale de către minorii Cristescu Ioan-Matei-Ștefan și Cristescu Lucas-Antonio a două imobile situate în municipiul Giurgiu și numirea curatorului special Cristescu Dorel 02.10.2020
1053 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 02.10.2020
1052 Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Militaru Anca-Elyana 02.10.2020
1051 Privind reluarea activității domnului Moga Radu 02.10.2020
1050 Privind modificarea Dispoziției Primarului nr.6879/28.04.2020, privind stabilirea metodologiei de angajare, lichidare, ordonanțare și plata cheltuielilor aprobate prin bugetul local al municipiului Giurgiu 02.10.2020
1049 Privind efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv ale U.A.T. Giurgiu în vederea stabilirii situației reale a patrimoniului 02.10.2020
1048 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 01.10.2020
1047 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 01.10.2020
1046 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 01.10.2020
1045 Privind modificarea cuantumului ajutorului social 01.10.2020
1044 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 01.10.2020
1043 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 01.10.2020
1042 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 01.10.2020
1041 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea:Execuție lucrări pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu” 01.10.2020
1040 Privind încuviințarea suplimentării moștenirii de către minorul Ion Mihai și numirea curatorului special Ion Cornelia-Mădălina 01.10.2020
1039 Privind modificarea autorizației de transport nr.205 eliberată transportatorului S.C. UAV TYNNO S.R.L. 01.10.2020
1038 Privind reluarea activității doamnei Bilașco Dana-Gabriela 30.09.2020
1037 Privind reluarea activității doamnei Militaru Anca 30.09.2020
1036 Privind modificarea raportului de serviciu prin mutarea definitivă a doamnei Găină Marinela în cadrul Serviciului Programe Europene din Direcția Programe Europene 30.09.2020
1035 Privind revenirea funcției publice de execuție temporar vacantă din cadrul compartimentului resurse umane la nivelul inițial 30.09.2020
1034 Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, trimestrul trei, prin diminuarea sumelor din taxa pe valoare adăugată pentru achilibrarea bugetelor locale conform prevederilor OUG nr.135/2020 și suplimentarea veniturilor nefiscale 30.09.2020
1033 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea:Amenajare spațiu pentru arhiva PMG în incinta Incubatorului de Afaceri 30.09.2020
1032 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 29.09.2020
1031 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 29.09.2020
1030 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 29.09.2020
1029 Privind numirea unui expert cooptat în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea :Servicii de management de proiect pentru implementarea proiectului „Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană Vestic al municipiului Giurgiu, Cod SMIS 126026 29.09.2020
1028 Privind delegarea unor atribuții 28.09.2020
1027 Privind reluarea activității domnului Ursaru Marius 28.09.2020
1026 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 25.09.2020
1025 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei  23.09.2020
1024 Privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 24.09.2020 23.09.2020
  Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, familiilor și persoanelor beneficiare de ajutor social în condițiile Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat 22.09.2020
1022 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 22.09.2020
1021 Privind modificarea gradației doamnei Bichir Nicoleta-Doinița 22.09.2020
1020 Privind modificarea gradației domnului Gheorghe Valentin 22.09.2020
1019 Privind admiterea dării de seamă generale și descărcarea de gestiune a tutorelui Vasile Georgeta 22.09.2020
1018 Privind numirea unui reprezentant legal pentru minorul Badârcea George-Adrian 22.09.2020
1017 Privind numirea unui reprezentant legal pentru minorul Burilă Andrei-Alexandru 22.09.2020
1016 Privind modificarea dispoziției nr.987/10.09.2020 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar necesar pentru asigurarea activităților birourilor electorale ale secțiilor de votare 21.09.2020
1015 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 21.09.2020
1014 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 21.09.2020
1013 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 21.09.2020
1012 Privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Realizare parcare adiacent Bl.C2, locuințe sociale” 21.09.2020
1011 Privind completarea dispoziției nr.869/07.08.2020 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar al B.E.C.M.nr.1Gr, astfel cum a fost completată prin dispoziția nr.893/12.08.2020 21.09.2020
1010 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familei 18.09.2020
1009 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 18.09.2020
1008 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 18.09.2020
1007 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 18.09.2020
1006 Privind stabilirea dreptului destinatarilor finali în cadrul schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional an școlar 2020-2021 17.09.2020
1005 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 17.09.2020
1004 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 17.09.2020
1003 Privind convocarea Consiliului Local Giurgiu în ședință extraordinară în data de 21.09.2020 17.09.2020
1002 Privind autorizarea întocmirii unei declarații autentice de către tutorele Ganea Constanța-Niculina pentru interzisa Andrei Sabina-Florina 17.09.2020
1001 Privind autorizarea acceptării donației unei cote părți din nuda proprietate asupra unui imobil situat în Giurgiu de către minorul Andrei Gabriel-Nicolae și numirea curatorului special Andrei Valentin-Gheorghe 17.09.2020
1000 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea :servicii de management de proiect „Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană Vestic” 17.09.2020
999 Privind modificarea dispoziției Primarului nr.2/03.01.2005 15.09.2020
998 Privind stabilirea unor măsuri pentru desfășurarea în bune condiții a alegerilor autorităților administrației publice locale din data de 27.09.2020 15.09.2020
997 Privind rectificarea actului de naștere nr.105/1950 ex.I și II privind pe Burcin(Peiu) Elena 15.09.2020
996 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 14.09.2020
995 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 14.09.2020
994 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 14.09.2020
993 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 14.09.2020
992 Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Stanciu Violeta 11.09.2020
991 Privind constituirea Comisiei pentru analiza ofertelor depuse în cadrul procedurii de contractare a unui credit revolving în valoare de 10 000 000 lei pentru asigurarea prefinanțării/cofinanțării/finanțării unor proiecte din fonduri externe nerambursabile 11.09.2020
990 Privind convocarea Consiliului Local Giurgiu în ședință extraordinară de îndată, în data de 11.09.2020 11.09.2020
989 Privind restificare eroare materială din certificatul de urbanism nr.127/10.03.2020 în ceea ce privește denumirea titularului 10.09.2020
988 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 10.09.2020
987 Privind desemnarea personalului tehnic auxiliar necesar pentru asigurarea activității birourilor electorale ale secțiilor de votare 10.09.2020
986 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 10.09.2020
985 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 10.09.2020
984 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 10.09.2020
983 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 10.09.2020
982 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 10.09.2020
981 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 10.09.2020
980 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 10.09.2020
979 Privind modificarea cuantumului ajutorului social 10.09.2020
978 Privind autorizarea deschiderii unui cont bancar în lei pe numele minorei Olteanu Sara-Nicole și numirea curatorului special Mărilă Didina 10.09.2020
977 Privind numirea în funcție publică de conducere de director executiv al Direcției Poliției Locale a domnului Moțan Gogu 09.09.2020
976 Privind actualizarea comisiei de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a unor mijloace fixe situate în P.T.18 09.09.2020
975 Privind modificarea dispoziției nr.622/25.04.2019 09.09.2020
974 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 08.09.2020
973 Privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul obiectivului „Modernizare strada Daciei tronson strada Negru Vodă-strada Cărămidarii Vechi 08.09.2020
972 Privind autorizarea înstrăinării de către interzisa Radu Angela a unui apartament situat în Giurgiu, reprezentată de către tutorele său Buciu Florentina-Săndica și deschiderea unui cont bancar 08.09.2020
971 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 07.09.2020
970 Privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei Movilescu Ana-Maria 07.09.2020
969 Privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei 04.09.2020
968 Privind rectificarea actului de căsătorie nr.266/09.08.1980 ex.I şi II, privind pe Lazăr Ion şi Pietroşeneanu Constanţa-Erica 04.09.2020
967 Privind modalităţile de identificare şi verificare a destinatarilor finali în cadrul schemei naţionale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizaţi prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional 03.09.2020
966 Privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei Dima Elisabeta 03.09.2020
965 Privind încetarea dreptului la ajutorul social Tănăsoaia Georgiana 03.09.2020
964 Privind încetarea dreptului la ajutorul social Radu Denisa 03.09.2020
963 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social Radu Petruţa 03.09.2020
962 Privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susşinerea familiei Tănăsoaia Georgiana 03.09.2020
961 Privind convocarea Consiliului Local Giurgiu în şedinţă extraordinară în data de 07.09.2020 03.09.2020
960 Privind modificarea raportului de serviciu al domnului Băiceanu Costel 02.09.2020
959 Privind autoriyarea acceptării succesiunii de către minorul Lazăr Alin, asistat de către tatăl său Lazăr Vasile-Silviu 02.09.2020
958 Privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei Ion Geanina 02.09.2020
957 Privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei Rugină Nicoleta 02.09.2020
956 Privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei Gherman Rodica 02.09.2020
955 Privind numirea Comisiei de predare-primire a mijlocului fix cu denumirea „Soft gestionare locuri de veci pentru cimitirele din municipiul Giurgiu” 01.09.2020
954 Privind actualizarea componenței Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul Municipiului Giurgiu 01.09.2020
953 Privind modificarea echipei de implementare a proiectului Amenajare spațiu de agrement pe Canal Cama-Zona Mediană, Cod SMIS 126018 01.09.2020
952 Privind modificarea Echipei de implementare a proiectului Modernizare grădinița Căsuța Fermecată (nr.4)-Giurgiu, Cod SMIS 126034 01.09.2020
951 Privind modificarea Echipei de implementare a proiectului Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană Vestic al municipiului Giurgiu, cod SMIS: 126026 01.09.2020
950 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social 01.09.2020
949 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 01.09.2020
948 Privind reluarea dreptului la ajutorul social 01.09.2020
947 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 01.09.2020
946 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 31.08.2020
945 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 31.08.2020
944 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 31.08.2020
943 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 31.08.2020 31.08.2020
942 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 27.08.2020
941 Privind suspendarea raportului de serviciu al domnului Ursaru Marius 27.08.2020
940 Privind suspendarea raportului de serviciu al domnului Andrei Alin Mihai 26.08.2020
939 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 25.08.2020
938 Privind revocarea dispoziției nr.656/07.05.2020 pentru stabilirea dreptului la ajutorul social 24.08.2020
937 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 24.08.202
936 Privind modificarea contractului individual de muncă al domnului Stanciu Marius 24.08.2020
935 Privind modificarea raportului de serviciu prin mutarea definitivă a domnului Laudă Mihăiță Mugurel în compartimentul Agricol, Fond Funciar și Aplicarea Legilor Proprietății din cadrul Direcției Patrimoniu 24.08.2020
934

Privind desemnarea unei persoane cu atribuție de certificare pentru conformitate cu originalul, a copiilor de pe documentele folosite exclusiv pentru proiectul „Reabilitarea, extinderea și dotarea grădiniței cu program normal nr.3-Giurgiu” finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4.4

24.08.2020
933 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 21.08.2020
932 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 21.08.2020
931 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 21.08.2020
930 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 21.08.2020
929 Privind modificarea cuantumului ajutorului social 21.08.2020
928 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 21.08.2020
927 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 21.08.2020
926 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 21.08.2020
925 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 21.08.2020
924 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 21.08.2020
923 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 21.08.2020
922 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 21.08.2020
921 Privind încuviințarea acceptării moștenirii de către minora Olteanu Sara-Nicole și numirea curatorului special Mărilă Didina 21.08.2020
920 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 21.08.2020
919 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 21.08.2020
918 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 21.08.2020
917 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 21.08.2020
916 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 21.08.2020
915 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 21.08.2020
914 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 21.08.2020
913 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședința ordinară din data de 27.08.2020 21.08.2020
912 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 20.08.2020
911 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 20.08.2020
910 Privind modificarea contractului individual de muncă al doamnei Buduru Daniela Teodora 20.08.2020
909 Privind schimbarea sediului secției de votare nr.19 din municipiul Giurgiu, Județul Giurgiu 20.08.2020
908 Privind prelungirea autorizației de transport nr.179 transportatorului S.C.LOTUS BEC S.R.L. 20.08.2020
907 Privind modificarea „Reabilitarea, extinderea și dotarea grădiniței cu program normal nr.3-Giurgiu„, cod SMIS 126033 20.08.2020
906 Privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere temporar vacante de șef birou al Biroului Investiții, Întocmire Devize și Autorizări Lucrări Publice de Investiții din Direcția Tehnică  19.08.2020
905 Privind încuviințarea dobândirii prin cumpărare a nudei proprietăți asupra unui apartament situat în mun.Giurgiu de către minora Creață Sara-Maria și numirea curatorului special Creață Alexandra-Luiza 19.08.2020
904 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 18.08.2020
903 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 18.08.2020
902 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 18.08.2020
901 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 18.08.2020
900 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 18.08.2020
899 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 21.08.2020 17.08.2020
898 Privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Ionescu Emilia 17.08.2020
897 Privind autorizarea încheierii unui act de partaj voluntar de către minora Lungu Ana-Maria, asistată de curatorul special Craiciu Adrian 17.08.2020
896 Privind autorizarea acceptării succesiunii de către minora Lungu Ana-Maria și numirea curatorului special Craiciu Adrian 17.08.2020
895 Privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Rîcu Vănescu Elena 14.08.2020
894 Privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în municipiul Giurgiu 13.08.2020
893 Privind completarea dispoziției nr.869/07.08.2020 12.08.2020
892 Privind prelungirea raportului de serviciu al doamnei Cornoiu Silvia pe o perioadă de încă un an 12.08.2020
891 Privind modificarea Echipei de implementare a proiectului Eficientizare energetică Grădinița cu Program Prelungit Căsuța Fermecată(Grădinița nr.4)din municipiul Giurgiu, Cod SMIS 117919 12.08.2020
890 Privind constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea:Reabilitare carosabil str.Vasile Alecsandri, Salciei și Mihail Sadoveanu 12.08.2020
889 Privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul obiectivului „REALIZARE CENTRALĂ TERMICĂ ZONA GIURGIU NORD” 12.08.2020
888 Privind acordarea autorizației de transport nr.215 transportatorului S.C. TRANSTEFAN CITIZEN SERVICES S.R.L. 11.08.2020
887 Privind rectificarea Certificatului de urbanism nr.280/22.05.2019 prin îndreptarea erorii materiale privind numărul cadastral și al cărții funciare 11.08.2020
886 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 11.08.2020
885 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 11.08.2020
884 Privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul obiectivului „REABILITARE DRUM D ACCES GRĂDINIȚA DUMBRAVA MINUNATĂ” 11.08.2020
883 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 11.08.2020
882 Privind stabilirea componenței Echipei de implementare a proiectului „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Școala Gimnazială nr.10 din municipiul Giurgiu”, Cod SMIS 138713 11.08.2020
881 Privind stabilirea componenței Echipei de implementare a proiectului „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Școala Gimnazială nr.3 arondate școlii gimnaziale Mircea cel Bătrân din municipiul Giurgiu”, Cos SMIS 138712 11.08.2020
880 Privind stabirirea componenței Echipei de implementare a proiectului „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Liceul Tehnologic Ion Barbu și Școala Gimnazială arondată Savin Popescu din Municipiul Giurgiu”, Cod SMIS 138711 11.08.2020
879 Privind stabilirea componenței Echipei de implementare a proiectului „Lucrări de intervenții pentru creșterea perormantei energetice:Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din municipiul Giurgiu”,Cod SMIS 138710 11.08.2020
878 Privind modificarea Echipei de implementare a proiectului de servicii publice partajate digitalizate-continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni în municipiul Giurgiu(SEPAR), Cod SMIS:135893 11.08.2020
877 Privind numirea unui reprezentant legal pentru minorul Babir Matthias-Andrei 11.08.2020
876 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 07.08.2020
875 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 07.08.2020
874 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 07.08.2020
873 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 07.08.2020
872 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 07.08.2020
871 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 07.08.2020
870 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 07.08.2020
869 Privind desemnarea personalului tehnic auxiliar al B.E.C.M nr.1 Giurgiu 07.08.2020
868 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de furnizare de produse - 10.000 masti de protectie de unica folosinta 07.08.2020
867 Ordinea de zi a sedintei extraordinare din data de 11 august 2020 07.08.2020
866 Privind numirea reprezentantului legal pentru minorul Ion Bogdan Nicolas 07.08.2020
865 Privind rectificarea actului de nastere nr.763/1953 ex.I si ex.II privind pe Panait Adriana 06.08.2020
864 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 06.08.2020
863 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social 06.08.2020
862 Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Maroiu Maria Monalisa 04.08.2020
861 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 04.08.2020
860 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 04.08.2020
859 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 04.08.2020
858 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 04.08.2020
857 Privind autorizarea contractului de vanzare de catre minorul Marciu Alexandru 04.08.2020
856 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 03.08.2020
855 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 03.08.2020
854 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 03.08.2020
853 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 03.08.2020
852 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 03.08.2020
851 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 03.08.2020
850 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social 03.08.2020
849 Privind constituirea Comisiei pentru receptia partiala si finala la terminarea lucrarilor de reparatii la Hala Veche si Noua din Piata Centrala, cu destinatie spatii comerciale aflate in administrarea mun.Giurgiu 31.07.2020
848 Privind modificarea echipei de implementare a proiectului ”Lucrari de interventii pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, municipiul Giurgiu, ansamblul 3 31.07.2020
847 Ordinea de zi a sedintei extraordinare din data de 4 august 2020 31.07.2020
846 Privind modificarea Echipei de implementare a proiectului Mecanisme si proceduri administrative moderne in Primaria Giurgiu 31.07.2020
845 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 31.07.2020
844 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 31.07.2020
843 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 31.07.2020
842 Privind numirea unui curator special Goai Nicoleta pentru numitul Goia Ion 31.07.2020
841 Privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Rădoi Petre 30.07.2020
840 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea: „Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor pentru proiectul: Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 4, cod SMIS 119401, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020” 29.07.2020
839 Privind încadrarea doamnei Mitroi Dumitra în funcția contractuală de inspector de specialitate grad IA 29.07.2020
838 Privind încadrarea doamnei Nechita Ioana-Alice în funcția contractuală de referent trapta I 29.07.2020
837 Privind încadrarea doamnei Berbec Liliana-Petronela în funcția contractuală de inspector de specialitate grad IA 29.07.2020
836 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 28.07.2020
835 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 28.07.2020
834 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 28.07.2020
833 Privind modificarea cuantumului ajutorului social 28.07.2020
832 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 28.07.2020
831 Privind numirea în funcție publică a domnului Stănculie Vicențiu-Adelin 28.07.2020
830 Privind numirea în funcție publică a domnului Rașia Marian-Claudiu 28.07.2020
829 Privind numirea în funcție publică a domnului Ivan Cătălin-Andrei 28.07.2020
828 Privind numirea în funcție publică a domnului Tănase Mihai-Dan 8.07.2020
827 Privind numirea în funcție publică a domnului Vlad Florian 28.07.2020
826 Privind numirea în funcție publică a domnului Văcăruș Stelian 28.07.2020
825 Privind numirea în funcție publică a domnului Mocanu Adrian 28.07.2020
824 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea: Publicare proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Giurgiu cu caracter normativ, hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, Dispoziții ale Primarului cu caracter normativ și anunțuri publice în presa locală 27.07.2020
823 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea: Servicii de informare a cetățenilor prin intermediul unui post local de radio privind proiectele de dezvoltare/conștientizare și activitățile de larg interes local derulate de municipalitate, precum și situațiile apărute în domeniul unităților publice 27.07.2020
822 Privind constiruirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea:Înregistrarea și difuzarea ședințelor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, realizarea și difuzarea de materiale audiovizuale referitoare la proiectele și activitățile de larg interes local, prin intermediul unui post de televiziune on-line 27.07.2020
821 Privind constituirea comisiei pentru analiza ofertelor depuse în cadrul procedurii de contractare a unui credit revolving în valoare de 31.053.546 lei pentru asigurarea prefinanțării/cofinanțării/finanțării unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile 27.07.2020
820 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea: Înregistrarea și difuzarea ședințelor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, realizarea și difuzarea de materiale audiovizuale referitoare la proiectele și activitățile de larg interes local, prin intermediul unui post local de televiziune 27.07.2020
819 Privind modificarea Dispoziției Primarului Municipiului Giurgiu nr.718 din 03 iunie 2018 24.07.2020
818 Privind modificarea Dispoziției Primarului Municipiului Giurgiu nr.1209 din 16 noiembrie 2018 cu modificările ulterioare 24.07.2020
817 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință ordinară în data de 30.07.2020 24.07.2020
816 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contraqctului de achiziție publică cu denumirea:„Achiziție publică de lucrări pentru obiectivul de investiții:Teren de sport multifuncțional la școala generală nr.6” 24.07.2020
815 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea:„Achiziție publică de lucrăpentru obiectivul de investiții:Trotuare Str.1 Decembrie 1918, tronson șoseaua Prieteniei-DJ 507” 24.07.2020
814 Privind numirea reprezentanților primarului în Consiliile de Administrație din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat aflate în rețeaua școlară a municipiului Giurgiu pentru anul școlar 2020-2021 24.07.2020
813 Privind aprobarea procedurii de sistem privind monitorizarea sistemului de management PS-20 Ediția I, Revizia 0, 20.07.2020 23.07.2020
812 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea :„Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului aferente proiectului :Lucrări de intervenii pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 3, cod SMIS 119400, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020” 23.07.2020
811 Privind modificarea gradației domnului Stănculie Vicențiu-Adelin 23.07.2020
810 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 22.07.2020
809 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 22.07.2020
808 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 22.07.2020
807 Privind modificarea cuantumului ajutorului social 22.07.2020
806 Privind autorizarea semnării unei promisiuni bilaterale de vânzare și cumpărare de către minorul Marciu Alexandru-Lucian, reprezentat de curatorul special Amuza Elena-Nineta 22.07.2020
805 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 21.07.2020
804 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 21.07.2020
803 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 21.07.2020
802 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 21.07.2020
801 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 21.07.2020
800 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 21.07.2020
799 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 21.07.2020
798 Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Bratu Nicoleta 20.07.2020
797 Privind acordarea autorizației de transport  nr.214 transportatorului P.F.A.NICOLAE GHEORGHE ADRIAN 17.07.2020
796 Privind încetarea dreptului la alocaâia pentru susținerea familiei 17.07.2020
795 Privind încuviințarea înstrăinării de către interzisa Cristea Gianina-Tinela a unei cote părți dintr-un teren arabil, reprezentată de tutorele său Haită Dumitra 15.07.2020
794 Privind încuviințarea acceptării succesiunii de către interzisa Cristea Gianina-Tinela, reprezentată de tutorele său Haită Dumitra 15.07.2020
793 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 21.07.2020 15.07.2020
792 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 15.07.2020
791 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 14.07.2020
790 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 14.07.2020
789 Privind acordarea autorizației de transport nr.213 transportatorului P.F.A. PUȘCOIU PANDELEA 14.07.2020
788 Privind modificarea echipei de implementare a proiectului Modernizarea infrastructurii de transport publșic pe coridorul de mobilitate urbană Vestic al municipiului Giurgiu, Cod SMIS:126026 14.07.2020
787 Privind stabilirea dreptului la locația pentru susținerea familiei 13.07.2020
786 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 13.07.2020
785 Privind numirea curatorului special Lazăr Aurica pentru reprezentarea minorei Soare Evelyn-Claudia-Florentina 13.07.2020
784 Privind încetarea raportului de serviciu din funcția publică de execuție de consilier juridic clasa I grad superior al doamnei Dinu Aurelia 10.07.2020
783 Privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul obiectivului „Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă potabilă șos.Ghizdarului (tronson str. Ulmilor-Bariera Ghizdarului) 10.07.2020
782 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 09.07.2020
781 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 09.07.2020
780 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 09.07.2020
779 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 09.07.2020
778 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 09.07.2020
777 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 09.07.2020
776 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 09.07.2020
775 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 09.07.2020
774 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 09.07.2020
773 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 09.07.2020
772 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 09.07.2020
771 Privind aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual și numirea comisiei de examinare și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru promovarea personalului contrctual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu 09.07.2020
770 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de furnizare produse cu denumirea:Achiziție publică de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Giurgiu 09.07.2020
769 Privind aprobarea actualizării a opt proceduri operaționale privind activități ale Poliției Locale Giurgiu  08.07.2020
768 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 07.07.2020
767 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social 07.07.2020
766 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 07.07.2020
765 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 07.07.2020
764 Privind constituirea Comisiei speciale de inventariere a domeniului public  și privat al municipiului Giurgiu 07.07.2020
763 Privind reluarea activității doamnei Grigore Tamara Violeta 07.07.2020
762 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 10.07.2020 06.07.2020
761 Privind aprobarea planului de servicii pentru minora Morărașu Miriam Otilia 03.07.2020
760 Privind modificarea cuantumului ajutorului social 03.07.2020
759 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 03.07.2020
758 Privind numirea unui reprezentant legal pentru minorul Borțea David 03.07.2020
757 Privind acordarea autorizației de transport nr.212 transportatorului P.F.A. SANDU CONSTANTIN RĂDULICĂ 03.07.2020
756 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 02.07.2020
755 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 02.07.2020
754 Privind aprobarea actualizării a șaisprezece proceduri operaționale, privind activități ale Poliției Locale Giurgiu 02.07.2020
753 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de aciziție publică de lucrări cu denumirea: „Achiziție publică de lucrări pentru implementarea proiectului: Amenajare spațiu de agrement pe Canal Cama-Zona Mediană” 02.07.2020
752 Privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședința extraordinară din data de 02.07.2020 01.07.2020
751 Privind aprobarea actualizării a șaptesprezece proceduri operaționale, privind activități ale Poliției Locale Giurgiu 30.06.2020
750 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 30.06.2020
749 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 29.06.2020
748 Privind modificarea cuantumului ajutorului social 29.06.2020
747 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 29.06.2020
746 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 29.06.2020
745 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 29.06.2020
744 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 29.06.2020
743 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 29.06.2020
742 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 29.06.2020
741 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 29.06.2020
740 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 29.06.2020
739 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 29.06.2020
738 Privind aprobarea actualizării a trei proceduri operaționale, privind activități ale Poliției Locale Giurgiu 25.06.2020
737 Privind încuviințarea acceptării succesiunii de către interzisa Radu Angela, reprezentată de tutorele său Buciu Florentina-Săndica

24.06.2020

 

736 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea: Servicii de proiectare (PT-DTAC), pentru proiectul:„ Dezvoltare locală integrată în comunitatea marginalizată Istru-zona locuințe sociale”  24.06.2020
735 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea: Elaborare documentație tehnico-economică pentru: „Amenajare loc de joacă pentru copii, adiacent Market Carrefour Giurgiu” 24.06.2020
734 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 24.06.2020
733 Privind încheierea unui contract de întreținere cu rezerva uzufructului viager de către interzisul Voican Ion, reprezentat de tutorele său, doamna Voican Ioana 23.06.2020
732 Privind completarea dispoziției nr.702/05.06.2020  
731 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 23.06.2020
730 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 23.06.2020
729 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 23.06.2020
728 Privind modificarea gradației doamnei Târpan Georgeta-Ionela 23.06.2020
727 Privind modificarea gradației domnului Rașia Marian-Claudiu 23.06.2020
726 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea:Servicii de proiectare (PR-DTAC), pentru proiectul: „Amenajare spațiu de agrement adiacent Veriga” 23.06.2020
725 Privind desemnarea persoanei responsabilă cu gestionarea registrului special destinat înregistrării refuzului funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu de a semna/contrasemna/aviza acte normative și documente de fundamentare a acestora 23.06.2020
724 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea:„Achiziționarea lucrărilor în cadrul proiectului Reconstruirea și punerea în valoare a siturilor culturale reprezentative din euroregiunea Ruse-Giurgiu-Obiectiv de investiții Valorificarea Cetății Giurgiu și integrarea acesteia într-un circuit turistic, Cod proiect ROBG 424” 22.06.2020
723 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea:„Achiziția de servicii de asistență arheologică în cadrul proiectului Reconstruirea și punerea în valoare a siturilor culturale reprezentative din euroregiunea Ruse-Giurgiu, obiectiv de investiții Valorificarea Cetății Giurgiu și includerea acesteia într-un circuit turistic, Cod proiect ROBG 424 22.06.2020
722 Privind înființarea registrului special destinat înregistrării refuzului funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiude a semna/contrasemna/aviza acte și documente 22.06.2020
721 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință ordinară în data de 25.06.2020 19.06.2020
720 Privind aprobarea procedurii operaționale privind gestionarea situațiilor de urgență în municipiul Giurgiu, PO-02, Ediția III, Revizia 0 19.06.2020
719 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 18.06.2020
718 Privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru promovarea în grad a funcționarilor publici din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu 18.06.2020
717 Privind acordarea autorizației de transport nr.211 transportatorului P.F.A. PIROI DĂNUȚ DAN 17.06.2020
716 Privind prelungirea autorizației de transport nr.175 transportatorului S.C. AALIN TAZI 08 S.R.L. 17.06.2020
715 Privind modificarea contractului individual de muncă al doamnei Mihăilă Mihaela Monica 17.06.2020
714 Privind modificarea contractului individual de muncă al doamnei Chivu Nadine 17.06.2020
713 Privind numirea doamnei Peia Andreea Delia în funcția publică de consilier clasa I grad profesional superior în cadrul Biroului Proiecte Mediu 16.06.2020
712 Privind numirea doamnei Măroiu Monalisa în funcția publică de consilier clasa I grad profesional asistent în cadrul Biroului Proiecte Mediu  16.06.2020
711 Privind numirea doamnei Chițu Carmen în funcția publică de consilier clasa I grad profesional superior în cadrul Biroului Proiecte Mediu 16.06.2020
710 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea:Lucrări pentru proiectul „Modernizare grădinița Căsuța Fermecată(nr.4) Giurgiu”, cod proiect SMIS 126034 finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 16.06.2020
709 Privind convocarea Consiliului Local al municipiului Giurgiu în ședință extraordinară pe data de 19.06.2020 15.06.2020
708 Privind numirea unui expert cooptat pe lângă comisia de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea:Servicii de Management de proiect pentru implementarea proiectului „Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană Central al municipiului Giurgiu” 10.06.2020
707 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 10.06.2020
706 Privind aprobarea planului de servicii pentru minora Calotă Valentina Cosmina 10.06.2020
705 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 10.06.2020
704 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 10.06.2020
703 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție pubșlică de lucrări cu denumirea:„Reabilitarea, extinderea și dotarea grădiniței cu program normal nr.3-Giurgiu, cod proiect SMIS 126033 finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020” 10.06.2020
702 Privind constituirea Comisiei municipale Giurgiu pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021 05.06.2020
701 Privind modificarea actului de Căsătorie nr.178/1962 ex.I și II privind pe Musi-Adam Constantin și Mungiu Tinița 05.06.2020
700 Privind numirea Comisiei de predare-primire a inventarului bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unității administrativ-teritoriale pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică către S.C. UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A. 05.06.2020
699 Privind modificarea contractului individual de muncă al domnului Ciobanu Matei 04.06.2020
698 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 04.06.2020
697 Privind încuviințarea dobândirii unui teren de către minorul Cîrjaliu Andrei, asistat de curatorul special, mama sa 02.06.2020
696 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 02.06.2020
695 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 02.06.2020
694 Privind modificarea gradației doamnei Rîcu Vănescu Elena 29.05.2020
693 Privind modificarea gradației domnului Ducă Marius Sandu 29.05.2020
692 Privind modificarea echipei de implementare a proiectului Grădinița cu Program Prelungit Dumbrava Minunată-Corp C2 din municipiul Giurgiu, Cod proiect SMIS 117918 29.05.2020
691 Privind desemnarea unei persoane cu atribuție de certificare a conformității cu originalul a copiilor documentelor aferente proiectului „Eficientizare ebergetică Grădinița cu Program Prelungit Dumbrava Minunată-Corp C2 din municipiul Giurgiu”, Cod proiect 117918, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Operațiunea B-Clădiri Publice 29.05.2020
690 Privind modificarea echipei de implementare a proiectului Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană Vestic al municipiului Giurgiu, Cod SMIS:126026 29.05.2020
689 Privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Pîslă Marian 27.05.2020
688 Privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director executiv al Direcției Juridice și Administrație Locală de către domnul Sima Dan Valentin 27.05.2020
687 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 26.05.2020
686 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 26.05.2020
685 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 26.05.2020
684 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 26.05.2020
683 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 26.05.2020
682 Privind modificarea echipei de implementare a proiectului Mecanisme și proceduri administrative moderne în Primăria Giurgiu(MEPAM), Cod SIPOCA/MySMIS:564/126535 26.05.2020
681 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 26.05.2020
680 Privind numirea Comisiei de predare-primire a arborilor plantați în municipiului Giurgiu 26.05.2020
679 Privind încuviințarea acceptării succesiunii de către minora Iorga Andreea-Claudia și numirea curatorului special Iorga Marius 25.05.2020
678 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea:Servicii de management de proiect pentru implementarea proiectului „Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu 25.05.2020
677 Privind convocarea Consiliului local al mun.Giurgiu în ședința ordinară în data de 28.05.2020 22.05.2020
676 Privind retragerea autorizației de transport nr.154 și a autorizației taxi nr.176 transportatorului P.F.A. Tătaru Stelică 21.05.2020
675 Privind retragerea autorizației de transport nr.157 și a autorizației taxi nr.187 transportatorului P.F.A. Vintilă Laurențiu 21.05.2020
674 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 20.05.2020
673 Privind convocarea de îndată a Consiliului Local în ședință extraordinară pe data de 20.05.220 19.05.2020
672 Privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 15.05.2020
671 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 15.05.2020
670 Privind modificarea raportului de serviciu al domnului Sima Dan-Valentin 15.05.2020
669 Privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I grad principal din cadrul Compartimentului Evidență Electorală și Monitorizarea Procedurilor Administrative 14.05.2020
668 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea:Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului privind Servicii de elaborare documentație tehnico-economică etapa PAC, PTE și detalii de execuție, viză verificator, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor pentru proiectul:Modernizarea infrastructurii de transport public în zona Estică a municipiului Giurgiu, cod SMIS 126027 14.05.2020
667 Privind modificarea componenței Grupului de Lucru P.O.A.D.2019/2020 13.05.2020
666 Privind suspendarea raportului de setciviu al doamnei Peia Andreea-Delia 13.05.2020
665 Privind autorizarea încheierii unui act de partaj voluntar de către interzisul Filcu Tudorel și numirea curatorului special Filcu Alexandra-Mirela 13.05.2020
664 Privind acceptarea succesiunii de către interzisul Filcu Tudorel și numirea curatorului special Filcu Alexandra-Mirela 13.05.2020
663 Privind prelungirea autorizației de transport nr.115 transportatorului Î.I.Paica Alexandru 11.05.2020
662 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 11.05.2020
661 Privind încetarea raportului de serviciu din funcția publică de execuție de referent clasa III grad asistental doamnei Voicu Georgeta 11.05.2020
660 Privind revenirea din suspendare a doamnei Voicu Georgeta 11.05.2020
659 Privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I grad debutant din cadrul Compartimentului Administrație Locală și Relația cu Consiliul Local 11.05.2020
658 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 07.05.2020
657 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 07.05.2020
656 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 07.05.2020
655 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 07.05.2020
654 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 07.05.2020
653 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 07.05.2020
652 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 07.05.2020
651 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 07.05.2020
650 Privind actualizarea listei persoanelor desemnate să efectueze operațiuni în Registrul electoral 07.05.2020
649 Privind desemnarea unor persoane cu atribuție de certificare pentru conformitate cu originalul, a copiilor de pe documentele folosite exclusiv pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii de transport public în zona estică a municipiului Giurgiu”finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4.1 07.05.2020
648 Privind aprobarea Echipei de implementare a proiectului Modernizarea Infrastructurii de transport public în zona estică a municipiului Giurgiu, Cod SMIS 126027 07.05.2020
647 Privind modificarea contractului individual de muncă al doamnei Chivu Nadine 06.05.2020
646 Privind aprobarea modificării Nomenclatorului Arhivistic al aparatului de spacialitate al primarului municipiului Giurgiu 05.05.2020
645 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 04.05.2020
644 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 04.05.2020
643 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 04.05.2020
642 Privind convocarea Consiliului Local al municipiului Giurgiu în ședința extraordinară din data de 08.05.2020 04.05.2020
641 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 29.04.2020
640 Privind modificarea gradației domnului Zamfir Viorel 28.04.2020
639 Privind modificarea gradației doamnei Tufă Elena-Mariana 28.04.2020
638 Privind modificarea gradației domnului Urucu Albert-Cosmin 28.04.2020
637 Privind desemnarea unei persoane cu atribuție de certificare a conformității cu originalul a copiilor documentelor aferente proiectului finanțat prin Programul reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ” 28.04.2020
636 Privind desemnarea unei persoane cu atribuție de certificare a conformității cu originalul a copiilor documentelor aferente proiectelor finanțate prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime(POPAM) 2014-2020, Măsura 1-„Diversificarea activităților și sprijinirea comunităților pescărești, crearea de valoare adăugată și de locuri de muncă în teritoriul FLAG” 28.04.2020
635 Privind convocarea Consiliului Local al municipiului Giurgiu în ședința ordinară din data de 30 aprilie 2020 24.04.2020
634 Privind constituirea Echipei de management a proiectului Servicii publice partajate digitalizate-Continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni în municipiul Giurgiu(SEPAR) 22.04.2020
633 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 22.04.2020
632 Privind aprobarea Echipei de implementare a proiectului infrastructură Șoseaua Alexandriei, Cod SMIS 126028 15.04.2020
631 Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Glăvan Gina 14.04.2020
630 Privind desemnarea doamnelor Cristea Ioana și Ionete Ralica pentru înrolare în sistemul FOREXEBUG-utilizare OPMME, funcționalitate rapoarte 13.04.2020
629 Privind constituirea Comisiei pentru stabilirea compatibilității teritoriale în jurul amplasamentelor tip Seveso pe raza municipiului Giurgiu 13.04.2020
628 Privind desemnarea unor persoane cu atribuție de certificare pentru conformitate cu originalul, a copiilor de pe documentele folosite exclusiv pentru proiectul „finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.1/Proiecte nefinalizate 13.04.2020
627 Privind desemnarea persoanei responsabile cu implemntarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese ale aleșilor locali 13.04.2020
626 Privind constituirea comisiei pentru analiza ofertelor depuse în cadrul procedurii de contractare a unui credit revolving în valoare de 110.300.000 lei pentru asigurarea prefinanțării/cofinanțării/finanțării unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile 08.04.2020
625 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 08.04.2020
624 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 08.04.2020
623 Privind numirea unui reprezentant legal pentru minorul Stoica Kevin-Ștefan-Alin 08.04.2020
622 Privind delegarea unor atribuții 08.04.2020
621 Privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul obiectivului „Realizare centrala termică zona Istru” 08.04.2020
620 Privind reducerea temporar[ a programului de lucru pentru personalul din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și din direcțiile subordonate Consiliului Local 07.04.2020
619 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 07.04.2020
618 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 07.04.2020
617 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 07.04.2020
616 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 07.04.2020
615 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 07.04.2020
614 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 07.04.2020
613 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 07.04.2020
612 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 07.04.2020
611 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 07.04.2020
610 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 07.04.2020
609 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 07.04.2020
608 Privind încetarea dreptului la stimulentul educațional acordat sub formă de tichete sociale,pentru grădiniță 07.04.2020
607 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 07.04.2020
606 Privind încetarea dreptului la alocația pentu susținerea familiei 07.04.2020
605 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 07.04.2020
604 Privind aprobarea planului de servicii pentru minorul Nițu Mario Ștefănuț 07.04.2020
603 Privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședința extraordinară din data de 06.04.2020 03.04.2020
602 Privind numirea doamnei Ion Mihaela Leontina în funcția publică de conducere de șef birou al Biroului Juridic 02.04.2020
601 Privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere de șef birou și a raportului de serviciu din funcția publică de execuție de consilier juridic clasa I grad superior al doamnei Ion Mihaela Leontina 02.04.2020
600 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședința ordinară din data de 08.04.2020  02.04.2020
599 Privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Păduraru Marin 01.04.2020
598 Privind exercitarea cu caracter temporar a funcției contractuale de Șef serviciu al Serviciului pentru Situații de Urgență de către domnul Dogaru Paul 31.03.2020
597 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 30.03.2020
596 Privind convocarea de îndată a Consiliului Local al municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 31.03.2020 30.03.2020
595 Privind numirea în funcție publică a doamnei Pălălău Tatiana 27.03.2020
594 Privind numirea în funcția publică a doamnei Crețu Giorgiana 27.03.2020
593 Privind numirea în funcție publică a domnului Stemate Stelian Tiberiu 27.03.2020
592 Privind numirea în funcție publică a domnului Urucu Albert Cosmis 27.03.2020
591 Privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I grad asistent din cadrul Biroului Juridic 27.03.2020
590 Privind delegarea unor atribuții 27.03.2020
589 Privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Gheorghișor Dorel Dan 27.03.2020
588 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de produse cu denumirea:Achiziția publică de echipamente pentru monitorizarea traficului în zona transfrontalieră Ruse-Giurgiu (inclisiv servicii de consultanță software) în cadrul proiectului:„Dezvoltarea sistemului de transport în cadrul euroregiunii Ruse-Giurgiu pentru o mai bună conectivitate cu rețeaua de transport TEN-T, cod proiect ROBG-425” 27.03.2020
587 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de furnizare produse cu denumirea:„Achiziția de produs lichid BIOCID-dezinfectant de suprafață în formă concentrată, în vederea prevenirii răspândirii virusului COVID-19” 27.03.2020
586 Privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședința extraordinară din data de 27.03.2020 27.03.2020
585 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea:„Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 5, cod SMIS 119399” 26.03.2020
584 Privind aprobarea Echipei de implementare a proiectului Modernizare grădinița Căsuța Fermecată(nr.4)-Giurgiu, Cod SMIS 126034 26.03.2020
583 Privind aprobarea Echipei de implementare a proiectului Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană vestic al municipiului Giurgiu, Cod SMIS 126026 26.03.2020
582 Privind acordarea autorizației de transport nr.209 transportatorului P.F.A.LINCU STELIAN PUIU 25.03.2020
581 Privind acordarea autorizației de transport nr.210 transportatorului P.F.A.NEAGU FLOREA 25.03.2020
580 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea:„Servicii de consultanță IT și furnizare echipamente și software în cadrul proiectului „Mecanisme și proceduri administrative moderne în Primăria Giurgiu(MEPAM)”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, CODMySMIS Proiect 126535/Cod SIPOCA 564”   25.03.2020
579 Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Zlate Gina Elena 24.03.2020
578 Privind suspendarea raportului de serviciu al domnului Moga Radu 24.03.2020
577 Privind prelungirea raportului de serviciu pe o perioadă de un an al doamnei Popazu Mirela 24.03.2020
576 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea:„Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 4, cod SMIS 119401 24.03.2020
575 Privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 24.03.2020 24.03.2020
574 Privind înlocuirea unui membru în comisia de examen stabilită prin dispoziția nr.450/2020 23.03.2020
573 Privind retragerea autorizației de transport nr.92 și a autorizației taxi nr.103 transportatorului P.F.A.IANCU MARIAN 23.03.2020
572 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie termică domnului Paștiu Bogdan Nicolae 23.03.2020
571 Privind desemnarea unor persoane cu atribuție de certificare pentru conformitate cu originalul, a copiilor de pe documentele folosite exclusiv pentru proiectul „Modernizare grădinița Căsuța Fermecată(nr.4)-Giurgiu”finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4.4 23.03.2020
570 Privind desemnarea unor persoane cu atribuție de certificare pentru conformitate cu originalul, a copiilor de pe documentele folosite exclusiv pentru proiectul „Monitorizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană Vestic al Municipiului Giurgiu”finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4.1 23.03.2020
569 Privind dreptul de a conduce autoturismul achiziționat în cadrul proiectului transfrontalier, Cod e-MS ROBG-424 23.03.2020
568 Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Voevozeanu Ana Maria 20.03.2020
567 Privind completarea dispoziției nr.565/20.03.2020 20.03.2020
566 Privind acordarea autorizației de transport nr.208 transportatorului S.C. HART MG FAVORIT S.R.L. 20.03.2020
565 Privind instituirea unor măsuri referitoare la desfășurarea activității angajaților din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcțiilor subordonate Consiliului Local, în regim de telemuncă 20.03.2020
564 Privind încadrarea doamnei Tufă Elena Mariana în funcția contractuală de referent treapta I 20.03.2020
563 Privind încadrarea doamnei Țancov Roxana Marcela în funcția contractuală de inspector de specialitate grad I 20.03.2020
562 Privind încadrarea doamnei Mihăilă Mihaela Monica în funcția contractuală de inspector de specialitate grad I 20.03.2020
561 Privind încadrarea doamnei Comăneci Mirela în funcția contractuală de inspector de specialitate grad I 20.03.2020
560 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 19.03.2020
559 Privind încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzire cu gaze naturale, doamnei Burdel Adriana 19.03.2020
558 Privind admiterea dării de seamă generale și descărcarea de gestiune a tutorelui Dincă Daniel 17.03.2020
557 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 17.03.2020
556 Privind încheierea unui contract de întreținere de către interzisa Cristea Ioana, reprezentată de tutorele său, domnul Cristea Alexandru 16.03.2020
555 Privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședința extraordinară din data de 16 martie 2020 16.03.2020
554 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 13.03.2020
553 Privind modificarea cuantumului ajutorului social 13.03.2020
552 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 13.03.2020
551 Privind aprobarea folosirii autoturismului inmatriculat cu numarul GR 99 PMG de catre Politia Locala doar pe perioada mentinerii situatiei de criza generata de raspandirea infectiei cu Coronavirus 13.03.2020
550 Privind modificarea  Echipei de implementare a proiectului - Lucrari de interventii pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, Cod SMIS 119400- 13.03.2020
549 Privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul - Sistematizare verticala zona biserca Sfintii Martiri Brancoveni- 13.03.2020
548 Privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere de director executiv al Directiei Politiei Locale de catre Domnul Motan Gogu 12.03.2020
547 Privind stabilirea dreptului la ajutor social 11.03.2020
546 Privind schimbarea numelui titularei si modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 11.03.2020
545 Privind desemnarea indrumatorului pentru functionarul public debutant Gadea Iulian 10.03.2020
544 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 10.03.2020
543 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 10.03.2020
542 Privind aprobarea planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2020 10.03.2020
541 Privind constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului multianual de achizitie publica de lucrari pentru obiectivul de investitii cu denumirea - Lucrari de interventii pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, ansamblul 3, cod SMIS 119400 10.03.2020
540 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 10.03.2020
539 Privind autorizarea incheierii unui act de partaj voluntar de catre minora Gute Alexandra-Georgiana si numirea curatorului special Matei Maria 10.03.2020
538 Ordinea de zi a sedintei extraordinare din data de 10 martie 2020  
537 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 10.03.2020
536 Privind schimbarea numei titularei si modificarea cuantumului ajutorului social 10.03.2020
535 Privind autorizarea acceptarii succesiunii de catre minora Gute Alexandra-Georgiana si numirea curatorului special Matei Maria 10.03.2020
534 Privind constituirea comisiei municipale in vederea realizarii lucrarilor de pregatire, organizare si efectuare a recensamantului general agricol, runda 2020 09.03.2020
533 Privind constituirea Comisiei de receptie finala a lucrarilor proiectului transfrontalier - Imbunatatirea accesibilitatii Euroregiunii Ruse-Giurgiu cu coridorul pan-european de transport nr.9-, COD MIS ETC 115 09.03.2020
532 Privind stabilirea dreptului la ajutor social 04.03.2020
531 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 04.03.2020
530 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social 04.03.2020
529 Privind stabilirea dreptului la ajutor social 04.03.2020
528 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 04.03.2020
527 Privind stabilirea dreptului la ajutor social 04.03.2020
526 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 04.03.2020
525 Privind modificarea cuantumului ajutorului social 04.03.2020
524 Privind stabilirea dreptului la ajutor social 04.03.2020
523 Privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Ciocan Ioana 04.03.2020
522 Privind descarcarea de gestiune pentru perioada 23.01.2019 - 31.12.2019 a tutorelui Diancu Petre 04.03.2020
521 Privind modificarea autorizatiei de transport nr.189 eliberata transportatorului P.F.A Gherman Valentin Petrica 04.03.2020
520 Privind modificarea componentei Grupului de Lucru P.O.A.D 2019/2020 04.03.2020
519 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 04.03.2020
518 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 04.03.2020
517 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 04.03.2020
516 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 04.03.2020
515 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 04.03.2020
514 Privind modificarea raportului de serviciu al domnului Motan Gogu 04.03.2020
513 Privind reluarea activitatii doamnei Batrinu Ana Maria 03.03.2020
512 Privind incetarea raportului de serviciu al domnului Ciobanu Lazar din functia publica de conducere de director executiv al Directiei Politiei Locale 03.03.2020
511 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 03.03.2020
510 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 03.03.2020
509 Privind schimbarea numelui titularei si modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 03.03.2020
508 Privind delegarea de atributii de stare civila si de ofiter de stare civila doamnei Trandafir Constanta Cornelia 03.03.2020
507 Privind incetarea ajutorului de incalzire a locuintei cu energie electrica, doamnei Mocanita Cristina Mirela 02.03.2020
506 Privind revocarea dispozitiei nr.449/2020 privind stabilirea salariului de baza al doamnei Bratu Nicoleta 28.02.2020
505 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 27.02.2020
504 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 27.02.2020
503 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 27.02.2020
502 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 27.02.2020
501 Privind incetarea dreptului la ajutorul pentru incalzire cu gaze naturale, domnului FIeraru Florian Viorel 27.02.2020
500 Privind revocarea dispozitiei nr.431/2020 privind modificarea Dispozitiei Primarului Municipiului Giurgiu nr.2/03.01.2005 cu modificari si completari, privind exercitarea controlului financiar preventiv 27.02.2020
499 Privind modificarea gradatiei domnului Tatu Valentin Doru 27.02.2020
498 Privind modificarea gradatiei doamnei Tancov Roxana Marcela 27.02.2020
497 Privind revocarea dispozitiei nr.433/2020 privind stabilirea unor atributii de coordonare a activitatii Compartimentului Financiar COntabilitate din cadrul Directiei Economice 27.02.2020
496 Privind rectificarea actului de NASTERE nr.526/27-10-1959 ex.I si II privind PIETROSENEANU CONSTANTA ERICA 27.02.2020
495 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 27.02.2020
494 Privind numirea domnului Gidea Iulian in functia publica de executie temporar vacanta de consilier clasa I grad debutant in cadrul Compartimentului Fond Locativ din Directia Patrimoniu 27.02.2020
493 Privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei Chioseaua Cristina Alina 27.02.2020
492 Privind revocarea dispozitiei nr.419/2020 privind suspendarea raportului de serviciu al doameni Chitu Florentina 27.02.2020
491 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu energie termica, familiilor si persoanelor singure care au depus cerere in anul 2020 luna februariei 27.02.2020
490 Privind autorizarea vanzarii la pretul total de 50.000 lei a cotei parti valamase din apartamentul nr.29 situat in mun.Giurgiu, str.Piata 1848 26.02.2020
489 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale doamnei IORDACHE FLOAREA 26.02.2020
488 Privind modificarea ajutorului de incalzire cu energie termica doamnei STAVRAT AURELIA 26.02.2020
487 Privind modificarea ajutorului de incalzire cu energie termica domnului NEACSU MIHAI 26.02.2020
486 Privind modificarea ajutorului de incalzire cu energie termica doamnei MITOI DANIELA ARIANA 26.02.2020
485 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 26.02.2020
484 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 26.02.2020
483 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 26.02.2020
482 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 26.02.2020
481 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 26.02.2020
480 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 26.02.2020
479 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 26.02.2020
478 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 26.02.2020
477 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 26.02.2020
476 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari cu denumirea "Reamenajare strada Garii, tronson Piata garii - CEC" 26.02.2020
475 Privind modificarea Echipei de implementarea a proiectului Lucrari de interventii pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 5, Cod SMIS 119399 26.02.2020
474 Dispozitie sedinta ordinara din data de 03 martie 2020 26.02.2020
473 Privind rectificarea actului de NASTERE nr.396/1957 ex. I si II privind pe GEORGESCU MARIUS 25.02.2020
472 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 25.02.2020
471 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 25.02.2020
470 Privind incetarea ajutorului de incalzire a locuintei cu energie electrica, doamnei MARATU LUMINITA 25.02.2020
469 Privind incuviintarea instrainarii cotei parti de 3/8 din dreptul de proprietate asupra imobilului situat in com.Pietrosani, jud.Teleorman 24.02.2020
468 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 20.02.2020
467 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 20.02.2020
466 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 20.02.2020
465 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 20.02.2020
464 Privind numirea doamnei Rîcu Vănescu Elena in functia publica de executie de consilier clasa I grad asistent in cadrul Compartimentului Patrimoniu din Directia Patrimoniu 19.02.2020
463 Privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Rîcu Vănescu Elena 19.02.2020
462 Privind constatarea incetarii de drept a raportului de serviciu al doamnei Dinaci Teodora Manuela 19.02.2020
461 Privind autorizarea depunerii sumei de 76.485,20 in contul interzisului Tudor Constantin 19.02.2020
460 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 18.02.2020
459 Privind aprobarea planului de serviciii pentru minora CIUCA MONICA GABRIELA 18.02.2020
458 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 18.02.2020
457 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 18.02.2020
456 Privind numirea indrumatorului pentru functionarul public debutant Roman Danut Adrian 17.02.2020
455 Privind modificarea dispozitiei Primarului nr.4271 din 12 octombrie 2010 17.02.2020
454 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 17.02.2020
453 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 17.02.2020
452 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 17.02.2020
451 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 17.02.2020
450 Privind numirea comisiei de concurs si comisiei de solutionarea contestatiilor pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de sef birou al Biroului Juridic din cadrul Directiei Juridice si Administratie Locala 17.02.2020
449 Privind stabilirea salariului de baza al doamnei Bratu Nicoleta 17.02.2020
448 Privind numirea comisiei de concurs si de solutionarea contestatiilor pentru promovarea in grad profesional al functionarilor publici din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului mun.Giurgiu si Directiei de Evidenta a Persoanelor 13.02.2020
447 Privind numirea domnului Roman Danut Adrian in functia publica de executie de consilier clasa I grad debutant in cadrul Compartimentului Urmarire Executare Contracte din Directia Patrimoniu 13.02.2020
446 Dispozitie de convocare a sedintei extraordinare din data de 14 februarie 2020 13.02.2020
445 Privind desemnarea d-nei Bors Mihaela pentru inrolare in sistemul FOREXBUG-functionalitate rapoarte 13.02.2020
444 Privind aprobarea procedurii de organizare si desfasurare a examenului de promovare a personalului contractual si numirea comisiei de examinare si comisiei de solutionare a contestatiilor pentru promovarea personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului mun.Giurgiu 13.02.2020
443 Privind inlocuirea unui membru supleant din Comisia de disciplina 13.02.2020
442 Privind autorizarea inchierii unei promisiuni biltareale de vanzare/cumparare 13.02.2020
441 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 12.02.2020
440 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 12.02.2020
439 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 12.02.2020
438 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 12.02.2020
437 Privind autorizarea acceptari mostenirii rmasa de pe urma defunctului Ivan Stefan de catre interzisa Ivan Elena 11.02.2020
436 Privind autorizarea retragerii unei sume de bani depusa in contul curent pe numele interzisei Tanasie Stefana 11.02.2020
435 Privind autorizarea interzisului Tudor Constantin de a deschide un cont bancar 11.02.2020
434 Privind rectificarea dispozitie nr.173/30.01.2020 11.02.2020
433 Privind stabilirea unor atributii de coordonare a activitatii Compartimentului Financiar Contabilitate din cadrul Direcitie Economice 11.02.2020
432 Privind rectificarea dispozitiei nr.182/30.01.2020 11.02.2020
431 Privind modificarea Dispozitiei Primarului mun.Giurgiu nr.2/03.01.2005 cu modificari si completari, privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu 11.02.2020
430 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 07.02.2020
429 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 06.02.2020
428 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 06.02.2020
427 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 06.02.2020
426 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 06.02.2020
425 Privind constituirea Comisiei de solutionare a contestatiilor cu privire la atribuirea contractului de concesiune al spatiului comercial situat in Piata Centrala, ce apartine domeniului privat al mun.Giurgiu 06.02.2020
424 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 05.02.2020
423 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 05.02.2020
422 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 05.02.2020
421 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 05.02.2020
420 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 05.02.2020
419 Privind suspendarea raportului de serviciu la doamnei Chitu Florentina Alice 05.02.2020
418 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social 05.02.2020
417 Dispozitie convocare sedinta extraordinara din 10 februarie 2020 05.02.2020
416 Privind constituirea comisiei pentru stabilirea consumului de carburant pentru autoturismul GR07DPL 04.02.2020
415 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 03.02.2020
414 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 03.02.2020
413 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 03.02.2020
412 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 03.02.2020
411 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 03.02.2020
410 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 03.02.2020
409 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 03.02.2020
408 Privind modificarea gradatiei doamnei VIRBANESCU NICOLETA 03.02.2020
407 Privind modificarea gradatiei doamnei DAIA ADRIANA PETRONELA 03.02.2020
406 Privind stabilirea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaratiile de avere si declaratiile de interese pentru functionarii publici si personalul contractual din Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Giurgiu si Directia de Evidenta Persoanelor 03.02.2020
405 Privind modificarea Comisiei de selectionare a documentelor cu termen de pastrare expirat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu 03.02.2020
404 Ordine de zi sedinta extraordinara din data de 04 februarie 2020 03.02.2020
403 Privind modificarea autorizatiei de transport nr.78 eliberata transportatorului S.C CERNEA S.R.L 31.01.2020
402 Privind numirea reprezentantilor primarului in Consiliile de Administratie din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat aflate in reteaua scolara a Municipiului Giurgiu pentru anul scolar 2019-2020, 2020-2021 31.01.2020
401 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 31.01.2020
400 Privind numirea doamnei Trandafir Constanta Cornelia in functia publica de executie de consilier clasa I grad superior in cadrum Compartimentului Stare Civila din Directia de Evidenta a Persoanelor 30.01.2020
399 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Sanda Madalin Mihai 30.01.2020
398 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Ene Vasile 30.01.2020
397 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Balaban Elena 30.01.2020
396 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Lazar Mariana Cristiana 30.01.2020
395 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Danciu Liliana Denisa 30.01.2020
394 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Avram Leonida 30.01.2020
393 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Vacarus Stelian 30.01.2020
392 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Vasile Mihai 30.01.2020
391 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Vaduva Andrei 30.01.2020
390 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Radu Aramis 30.01.2020
389 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Botea Elvis Daniel 30.01.2020
388 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Chican Alexandru 30.01.2020
387 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Degeratu Marian 30.01.2020
386 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Enescu Marius Cosmin 30.01.2020
385 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Badea Mihai 30.01.2020
384 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Ghincea Dan 30.01.2020
383 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Stoenas Marius 30.01.2020
382 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Salupa Liviu 30.01.2020
381 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Nechita Ion 30.01.2020
380 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Radoi Petre 30.01.2020
379 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Fudulu Ionut 30.01.2020
378 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Ionita Vasile 30.01.2020
377 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Pintenaru Mihai Daniel 30.01.2020
376 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Nemtescu Florin Stefan 30.01.2020
375 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Batrinu Marian 30.01.2020
374 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Oprea Marian 30.01.2020
373 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Ursaru Marius 30.01.2020
372 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Vlad Florian 30.01.2020
371 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Tanase Mihai Dan 30.01.2020
370 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Dogaru Alexandru 30.01.2020
369 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Radu Ionica Alina Madalina 30.01.2020
368 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Musat Remus Valentin 30.01.2020
367 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Berbec Liliana Petronela 30.01.2020
366 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Ciocan Ioana 30.01.2020
365 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Savu Stefan 30.01.2020
364 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Muca Marius Ginel 30.01.2020
363 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Nita Petre Madalin 30.01.2020
362 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Botnaru Raul 30.01.2020
361 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Dragan Mihai Sergiu 30.01.2020
360 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Amuza Ninel 30.01.2020
359 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Gheorghe Valentin 30.01.2020
358 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Jurubita George 30.01.2020
357 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Olteanu Ion 30.01.2020
356 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Ingeaua Nicu Costel 30.01.2020
355 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Capran Sergiu Ionut 30.01.2020
354 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Cotofana George Cristinel 30.01.2020
353 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Sindie Marius 30.01.2020
352 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Cinieru Viorel 30.01.2020
351 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Ciobanu Valerica 30.01.2020
350 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 -Nichita Violeta 30.01.2020
349 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Sima Ion 30.01.2020
348 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Dragotoiu Adrian 30.01.2020
347 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Gutu Marian 30.01.2020
346 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Camil Viorel 30.01.2020
345 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Mircea Cristian 30.01.2020
344 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Mitoi Petre 30.01.2020
343 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Mocanu George Marian 30.01.2020
342 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Mitroi Dumitra 30.01.2020
341 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Stanculie Camelia 30.01.2020
340 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Nechita Ioana Alice 30.01.2020
339 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Popescu Daniela Mariana 30.01.2020
338 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Stanisteanu Radita 30.01.2020
337 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Clejanu Florica 30.01.2020
336 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Gogoasa Claudiu 30.01.2020
335 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Goleanu Marlena Petronela 30.01.2020
334 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Neacsu Tudorita 30.01.2020
333 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Ristea Adi Mihaela 30.01.2020
332 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Togoe Stana 30.01.2020
331 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Bajanaru Niculae 30.01.2020
330 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Peia Constantin 30.01.2020
329 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Constantin Andrei Gabriel 30.01.2020
328 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Manolache Margareta 30.01.2020
327 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Mocanu Adrian 30.01.2020
326 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Penciu Mihaita 30.01.2020
325 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Ciobanu Lazar 30.01.2020
324 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Cretu Georgiana 30.01.2020
323 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Cusneviciu Silvia Nicoleta 30.01.2020
322 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Bujoreanu Dan 30.01.2020
321 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Stanculescu Steliana Mimi 30.01.2020
320 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Andrei Alin Mihai 30.01.2020
319 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Polifron Adriana 30.01.2020
318 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Buzica Lenuta 30.01.2020
317 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Duta Elena 30.01.2020
316 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Tarpan Georgeta 30.01.2020
315 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Cucu Ionut Ciprian 30.01.2020
314 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Spinu Elena 30.01.2020
313 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Gutu Elena 30.01.2020
312 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Grama Mariana 30.01.2020
311 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Marinita Louiza 30.01.2020
310 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Paraschiv Laura Oana 30.01.2020
309 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Ciobanu Carmen 30.01.2020
308 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Cercel Iulica 30.01.2020
307 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Spiridon Constantin 30.01.2020
306 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Dogaru Paul 30.01.2020
305 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Chira Stanel 30.01.2020
304 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Paduraru Marin 30.01.2020
303 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Gheorghisor Dorel Dan 30.01.2020
302 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Pelin Cristian 30.01.2020
301 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Iuga Matei Gheorghe 30.01.2020
300 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Rosu Florin Mugurel 30.01.2020
299 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Ghita Maria 30.01.2020
298 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Boiangiu Victor 30.01.2020
297 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Puflea Radu Casian 30.01.2020
296 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Mincu Ioana 30.01.2020
295 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Secere Stana 30.01.2020
294 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Buzatu Ileana 30.01.2020
293 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Dragomir Nicoleta 30.01.2020
292 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Nicolescu Laura 30.01.2020
291 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Raboj Mihai 30.01.2020
290 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Vaitici Leonida 30.01.2020
289 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Gutu Irina Loredana 30.01.2020
288 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Cocos Adriana 30.01.2020
287 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Ionescu Alexandru 30.01.2020
286 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Matei Adela Mariana 30.01.2020
285 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Pelin Georgeta 30.01.2020
284 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Ionescu Cristina 30.01.2020
283 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Copoiu Raluca 30.01.2020
282 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Bichir Nicoleta Doinita 30.01.2020
281 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Cojocaru Maria 30.01.2020
280 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Vaduva Steluta Silvia 30.01.2020
279 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Ionescu Eugenia Antoanela 30.01.2020
278 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Gaina Marinela 30.01.2020
277 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Graure Daniela 30.01.2020
276 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Bors Mihaela 30.01.2020
275 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Gisca Angelica Aina 30.01.2020
274 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Bratu Nicoleta 30.01.2020
273 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Velcu Petronela 30.01.2020
272 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Buzica Mihaela 30.01.2020
271 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Chitu Florentina Alice 30.01.2020
270 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Dinaci Anca Gina 30.01.2020
269 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Badita Violeta 30.01.2020
268 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Zlate Gina Elena 30.01.2020
267 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Avram Florica 30.01.2020
266 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Stoica Emilia Simona 30.01.2020
265 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Ionete Ralica 30.01.2020
264 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 -Cristea Ioana 30.01.2020
263 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Tatu Valentin Dorin 30.01.2020
262 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Moga Radu 30.01.2020
261 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Daia Adriana Petronela 30.01.2020
260 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Bontas Bogdan 30.01.2020
259 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Sivu Daponte Ionut Ciprian 30.01.2020
258 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Baiceanu Costel 30.01.2020
257 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Stanculie Vicentiu Adelin 30.01.2020
256 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Chioseaua Cristina Alina 30.01.2020
255 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Neacsu Mirela 30.01.2020
254 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Pantelimon Alina Angelica 30.01.2020
253 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Gutu Mariana 30.01.2020
252 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Ciociltan Elena 30.01.2020
251 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Cornoiu Silvia 30.01.2020
250 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 -  Varzaru Catalina Ioana 30.01.2020
249 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 -  Bibita ALexandru 30.01.2020
248 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Virbanescu Nicoleta 30.01.2020
247 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Caciulan Ilaria Ruxana 30.01.2020
246 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Zlata Jana Luminita 30.01.2020
245 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Giba Elena Crenguta 30.01.2020
244 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Balan Rodica 30.01.2020
243 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Stan Livia 30.01.2020
242 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Moldoveanu Nicoleta Narcisa 30.01.2020
241 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 -  Stefan Marius 30.01.2020
240 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Burcea Madalina 30.01.2020
239 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Lauda Mihaita Mugurel 30.01.2020
238 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Pomenea Rodica 30.01.2020
237 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Cirjaliu Emilia Oneta 30.01.2020
236 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Urucu Albert Cosmin 30.01.2020
235 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Pencea Gabriela 30.01.2020
234 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Palalau Tatiana 30.01.2020
233 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 -  Jega Marius Cesar 30.01.2020
232 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Ricu Vanescu Elena 30.01.2020
231 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Daia Mirela Simona 30.01.2020
230 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Asandei Gena Cristiana 30.01.2020
229 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Banica Ileana 30.01.2020
228 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Fabian Serghie Veronica 30.01.2020
227 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Bataie Gina Iuliana 30.01.2020
226 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Traistaru Cristian 30.01.2020
225 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Ivan Catalin Andrei 30.01.2020
224 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Rasia Marian Claudiu 30.01.2020
223 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Voiculescu Laura Anca 30.01.2020
222 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Folea Tinela 30.01.2020
221 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Jurj Maria 30.01.2020
220 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Iordache Aurelia 30.01.2020
219 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Duca Marius 30.01.2020
218 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Nedelcu Petronela Dana 30.01.2020
217 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Mirzac Nicolae 30.01.2020
216 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Gutu Gheorghe 30.01.2020
215 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Chilipirea Tatiana 30.01.2020
214 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Ion Dumitru 30.01.2020
213 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Taranu Gina 30.01.2020
212 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Patrut Ionut 30.01.2020
211 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Comaneci Mirela 30.01.2020
210 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Zamfir Viorel 30.01.2020
209 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Vasile Marian 30.01.2020
208 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Niculae Natalia 30.01.2020
207 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Grosu Iliana 30.01.2020
206 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Florica Daniela 30.01.2020
205 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Pana Mihaela 30.01.2020
204 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Ciocan Petra 30.01.2020
203 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Renea Gina 30.01.2020
202 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Taranu Nicu 30.01.2020
201 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Stanciu Marius 30.01.2020
200 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Nebunescu Costel 30.01.2020
199 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Popa Dorel Viorel 30.01.2020
198 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Stan Tiberius Constantin 30.01.2020
197 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Licuta Stelian 30.01.2020
196 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Neagu Liliana 30.01.2020
195 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Vilcan Claudia 30.01.2020
194 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Dogaru Ionel 30.01.2020
193 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Pavel Adelina 30.01.2020
192 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Sfetcu Andrei 30.01.2020
191 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Cirjaliu Daniela 30.01.2020
190 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Saltelechi Georgiana 30.01.2020
189 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Mihaila Mihaela Monica 30.01.2020
188 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Peia Andreea Delia 30.01.2020
187 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Maroiu Maria Monalisa 30.01.2020
186 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Chitu Carmen 30.01.2020
185 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Popazu Mirela 30.01.2020
184 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Tancov Roxana Marcela 30.01.2020
183 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Grigore Alin Bogdan 30.01.2020
182 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Fifita Viorica 30.01.2020
181 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Mircea Cristian 30.01.2020
180 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Ghincea Cristina 30.01.2020
179 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Marcoci Alin 30.01.2020
178 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Cibi Gabriela 30.01.2020
177 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Ilie Anamaria Adonia 30.01.2020
176 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Popescu Mariana Adela 30.01.2020
175 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Chirpizisu Liviu Bogdan 30.01.2020
174 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Meca Ianca 30.01.2020
173 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Tufa Elena Mariana 30.01.2020
172 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Stefan Ionela Camelia 30.01.2020
171 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Pisla Marian 30.01.2020
170 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Nedelcu Florin Cristian 30.01.2020
169 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Damian Steliana 30.01.2020
168 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Bajenaru Catalina 30.01.2020
167 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Ionete Nicolae Armando 30.01.2020
166 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Caciulan Iuliana 30.01.2020
165 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Navala Marcel Ninel 30.01.2020
164 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Botea Nora 30.01.2020
163 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Ghita Elena Alice 30.01.2020
162 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Vrabie Daniela Alina 30.01.2020
161 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Dumitru Craiciu Manuel 30.01.2020
160 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Stemate Stelian Tiberiu 30.01.2020
159 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Goia Mirel 30.01.2020
158 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Vasilescu Liliana 30.01.2020
157 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Copoiu Liliana Ionela 30.01.2020
156 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Gheorghe Corneliu 30.01.2020
155 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Ionescu Emilia 30.01.2020
154 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Leafu Marius Danut 30.01.2020
153 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Ciocoiu Daniela 30.01.2020
152 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Niculae Mioara 30.01.2020
151 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Gilca Mariana 30.01.2020
150 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Chiran Cristina Maria 30.01.2020
149 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Buduru Daniela Teodora 30.01.2020
148 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Mirea Florina 30.01.2020
147 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Covei Mariana 30.01.2020
146 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Calota Viorel 30.01.2020
145 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Stanciu Violeta 30.01.2020
144 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Asan Marian 30.01.2020
143 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Dinu Aurelia 30.01.2020
142 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Vulcan Angelica 30.01.2020
141 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Tone Alina 30.01.2020
140 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Siu Cezar 30.01.2020
139 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Laza Dana Maria 30.01.2020
138 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Dinaci Manuela Teodora 30.01.2020
137 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Negoita Florina 30.01.2020
136 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Enache Livia Laura 30.01.2020
135 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Damian Antonela Marinela 30.01.2020
134 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Popa Dana Maria 30.01.2020
133 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Ion Mihaela Leontina 30.01.2020
132 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Voevozeanu Ana Maria 30.01.2020
131 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Baiceanu Liliana 30.01.2020
130 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 30.01.2020
129 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social 30.01.2020
128 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 30.01.2020
127 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 30.01.2020
126 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 30.01.2020
125 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 30.01.2020
124 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social 30.01.2020
123 Privind modificarea cuantumului ajutorului social 30.01.2020
122 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 30.01.2020
121 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 30.01.2020
120 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 30.01.2020
119 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 30.01.2020
118 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 30.01.2020
117 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 30.01.2020
116 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 30.01.2020
115 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 30.01.2020
114 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 30.01.2020
113 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 30.01.2020
112 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 30.01.2020
111 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 30.01.2020
110 Privind angajarea doamnei Chivu Nadine Mihaela cu contract individual de munca in functia de inspector de specialitate grad debutant din Biroul Secretariat si Arhiva al Directiei Juridice si Administratie Locala 30.01.2020
109 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Vasile Georgeta 30.01.2020
108 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui  Ganea Constantina 30.01.2020
107 Privind aprobarea procedurii operationale privind vanzarea locuintelor din fondul locativ, PO-07.04.01, Editia II, Revizia 0 30.01.2020
106 Privind constituirea si numirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor din cadrul obiectivului "Extindere Canalizare Pluviala pe strada Ramadan" 30.01.2020
105 Privind inlocuirea presedintelui comisiei de concurs pentru concursul organizat in data de 31.01.2020 in vederea ocuparii functiei publice de consilier grad debutant din cadrul Compartimentului Urmarire executare contracte al Directiei Patrimoniu 30.01.2020
104 Privind prelungirea autorizatiei de transport nr.159 transportatorului P.F.A Voinea Cristian Nicolae 29.01.2020
103 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 29.01.2020
102 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 29.01.2020
101 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 29.01.2020
100 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 29.01.2020
99 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 29.01.2020
98 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 29.01.2020
97 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 29.01.2020
96 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social 29.01.2020
95 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 29.01.2020
94 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social 29.01.2020
93 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 29.01.2020
92 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 29.01.2020
91 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 29.01.2020
90 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 29.01.2020
89 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social 29.01.2020
88 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 29.01.2020
87 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 29.01.2020
86 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 29.01.2020
85 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 29.01.2020
84 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 29.01.2020
83 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 29.01.2020
82 Privind modificarea componentei nominale a Comisiei Sociale pentru analizarea dosarelor de locuinte pentru tineri si familii de tineri in varsta de pana la 35 ani, precum si locuintelor sociale si celor din fondul locativ de stat, destinate inchirierii 29.01.2020
81 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Gaujaneanu Ivanca 29.01.2020
80 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Zeib Valentina-Marilena 29.01.2020
79 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Navala Steluta-Petronela 29.01.2020
78 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitii publica cu denumirea:"Achizitie publica pentru Lampi LED de iluminat public si materiale pentru montaj si sistem de telegestiune in punct de aprindere" 28.01.2020
77 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Dop Nicoleta-Elvira 27.01.2020
76 Privind stabilirea doamnei Draghici Florentina drept titular al ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie electrica 27.01.2020
75 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 27.01.2020
74 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 27.01.2020
73 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii cu denumirea:"Elaborarea documentatiei teh-eco pentru Birou Unic" 27.01.2020
72 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii cu denumirea:"Elaborarea documentatiei teh-eco-faza PT, pentru proiectul Construirea/modernizarea/renovarea unui Centru Comunitar Integrat" 27.01.2020
71 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 27.01.2020
70 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 27.01.2020
69 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 27.01.2020
68 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui - Filcu Maria 23.01.2020
67 Dispozitie de convocare sedinta ordinara 29 ianuarie 2020 23.01.2020
66 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui - Manea Angela 22.01.2020
65 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Rapaoc-Craciun Andra-Giorgiana 22.01.2020
64 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei - Boltinescu George 22.01.2020
63 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei - Feresteanu Ionela 22.01.2020
62 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei - Daia Daniela 22.01.2020
61 Privind aprobarea planului de servicii pentru minorul Fieraru Constantin Gabriel 22.01.2020
60 Privind incetarea ajutorului de incalzire cu gaze naturale pentru domnul Bozeanu Florin 22.01.2020
59 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu energie termica, familiilor si persoanelor singure care au depus cerere in anul 2020 luna Ianuarie 22.01.2020
58 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, familiilor si persoanelor singure care au depus cerere in anul 2020 luna Ianuarie 22.01.2020
57 Privind respingerea cererii domnului Zorila Nicu de acordare a ajutorului de incalzire a locuintei cu energie electrica 22.01.2020
56 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei - Mavrodineanu Veronica 21.01.2020
55 Privind numirea comisiei de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de consilier clasa I grad debutant din cadrul Comp.Fond Locativ - Directia Patrimoniu 21.01.2020
54 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei - Rosu Ionela 20.01.2020
53 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei - Nica Adriana 20.01.2020
52 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Gheorghe Marieta 20.01.2020
51 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Patuleanu-Monica Nina 20.01.2020
50 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Tudor Aritița 20.01.2020
49 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 18.01.2020
48 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 18.01.2020
47 Privind prelungirea autorizatiei de transport nr.156 transportatorului S.C Rainea SRL 18.01.2020
46 Privind constituirea Comisiei de receptie finala a lucrarilor in cadrul proiectului Continuarea Lucrarilor ”Consolidare cladire Colegiul National Ion Maiorescu” finantat prin POR 2007-2013 18.01.2020
45 Privind numirea comisiei de concurs si comisiei de solutionare contestatiilor pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier clasa I grad superior din cadrul Compartimentului Administratie Locala si Relatia cu Consiliul Local 16.01.2020
44 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Dincă Daniel 16.01.2020
43 Privind autorizarea acceptarii succesiunii de catre interzisa Mândrilă Vasilica 16.01.2020
42 Privind modificarea dispozitie nr.1212/14.10.2019 16.01.2020
41 Privind desemnarea persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului mun.Giurgiu in vederea completarii, tinerii la zi a regstrului agricol atat pe suport de hartie cat si in format electronic precum si centralizarii si transmiterii datelor catre RAN 16.01.2020
40 Privind stabilirea caitatii de evaluator si contrasemnatar pentru intocmirea rapoartelor de evaluare anuale ale functionarilor publici 16.01.2020
39 Privind angajarea cu contract individual de munca al domnului Pîslă Marian în functie de executie de sofer microbuz din Compartimentul Invatamant al Directiei Tehnice 16.01.2020
38 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Stroescu Valentin 16.01.2020
37 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Corendea Nicoleta-Mirela 16.01.2020
36 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Gheorghe Gheorghe 16.01.2020
35 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Costea Claudia 16.01.2020
34 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Stoichiță Maria 14.01.2020
33 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Stângă Ioana 14.01.2020
32 Privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Cristea Cosmin 14.01.2020
31 Privind desemnarea unei persoane cu atribuție de certificare pentru conformitate cu originalul, a copiilor de pe documente folosite exclusiv pentru proiectul ”Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobiltiate urbana central al mun.Giurgiu 14.01.2020
30 Privind aprobarea Echipei de Implementare a proiectului Servicii Publice partajate digitalizate 14.01.2020
29 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii 14.01.2020
28 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Cristescu Ștefan 13.01.2020
27 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Barbă-Lată Viorica 13.01.2020
26 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Dumitru Paula 13.01.2020
25 Privind transformarea unei funcții publice de execuție temporar vacantă din cadrul Compartimentului Fond Locativ 11.01.2020
24 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Nidelea Gina-Constantina 10.01.2020
23 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 10.01.2020
22 Privind prelungirea autorizației de transport nr.161 transportorului P.F.A Stoica Petre 09.01.2020
21 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Mihalache Lucica 09.01.2020
20 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Lascu Gabriela 09.01.2020
19 Privind recuperarea sumei de 81,26 lei - Gherman Stelică 09.01.2020
18 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 09.01.2020
17 Privind numirea doamnei Enache Livia Laura în funcția publică de execuție de consilier juridic clasa I grad superior 09.01.2020
16 Privind Modificarea raportului de serviciu al domnului Constantin Andrei Gabriel 09.01.2020
15 Privind desemnarea unei persoane cu atribuție de certificare pentru conformitate cu originalul, a copiilor de pe documentele folosite exclusiv pentru proiectul ”Reabilitarea, extinderea și dotarea grădiniței cu program normal nr.3 - Giurgiu” 09.01.2020
14 Privind schimbarea numelui titularului ajutorului social 09.01.2020
13 Privind încetarea dreptului la ajutor social 09.01.2020
12 Privind încetarea dreptului la ajutor social 09.01.2020
11 Privind stabilirea dreptului la ajutor social 09.01.2020
10 Privind constituirea comisiei de scoatere din funcțiune, casare și desființare a unei clădiri dezafectate în suprafață de 37 mp aflată în incinta Liceului Teoretic ”Tudor Vianu” 08.01.2020
9 Privind încuviințarea dobândirii prin cumpărare a unui apartament situat în mun.Giurgiu 08.01.2020
8 Privnd rectificarea actului de DECES nr.146/2004 ex.I și II privind pe PIETROȘEANU ROSA 08.01.2020
7 Înlocuirea secretarului comisiei de concurs pentru concursul organizat în data de 08.01.2020 în vederea ocupării funcției contractuale de șofer din cadrul Compartimentului Învățământ 08.01.2020
6 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 08.01.2020

5

Dispoziție de convocare sedință extraordinara din 9 ianuarie

08.01.2020

4

Privind aprobarea Echipă de implementare a proiectului Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu, Cod SMIS 126025

07.01.2020

3

Privind delegarea unor atribuții

06.01.2020

2

Privind suspendarea dreptului la ajutor social

06.01.2020

1

Privind încetarea dreptului la ajutor social

06.01.2020

Actualizat in - 27.10.2020, la ora 10:03; de catre: administrator