Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

Nr.Crt.

Data 

depunerii

Data

postării

pe site

Numele

și Prenumele

Oferta/

Notificare

Comunicare

Acceptare

03 06.06.2022 08.06.2022

Dide Nicușor

Dide Mariana

Ofertă

Notificare

 
02 22.02.2022 23.02.2022 Ilie Eugenia Ofertă SC PIREMI SRL    
01 07.02.2022   09.02.2022  

Rotaru Neculai Remus

Rotaru Deli

Ofertă

Notificare 1

Notificare 2

Proces verbal preemtiune
           

 

Actualizat in - 15.06.2022, la ora 12:55; de catre: prim_giurgiu