Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

>>>> contact   telefon 0246 211.627; 0246.214.485; 0246 213 587; 0246 213.588; 0372735329; 0372735333;  

interior 122

 

 Art.40.  Compartimentul Mass Media, Relaţii Publice are următoarele atribuţii principale :
1. Asigură relaţia cu mass – media locală şi naţională.
2. Pune la dispoziţia mass – mediei locale şi naţionale informaţiile de interes public în conformitate cu prevederile legii.
3. Realizează materiale publicitare scrise, foto, audio şi video, în scopul promovării imaginii Primăriei şi Consiliului local municipiului Giurgiu.
4. Elaborează sinteze ale presei locale şi naţionale, pe care le prezintă conducerii primăriei.
5. Elaborează materiale şi articole ca drept la replică şi urmăreşte ca acestea să fie publicate.
6. Asigură realizarea fotografiilor şi a filmărilor la toate evenimentele organizate de consiliul local şi primărie (şedinţe ale Consiliului, conferinţe de presă, întâlniri cu delegaţii străine, sărbători locale şi naţionale, etc.).
7. Realizează campanii publicitare în scopul promovării unor acţiuni ale Consiliului local şi Primăriei municipiului Giurgiu.
8. Organizează conferinţele de presă ale conducerii executive a Primăriei municipiului Giurgiu.
9. Asigură publicarea în mass – media locală şi naţională, după caz, a anunţurilor cu privire la licitaţii, selecţii de oferte, concesionări, concursuri pentru ocuparea unor posturi, etc.; verifică facturile şi asigură decontarea acestora conform comenzilor făcute.
10. Publică în Monitorul Oficial al României raportul de activitate al primăriei, privind accesul la informaţiile de interes public.
11. Asigură abonamente la presa locală şi naţională pentru Primăria municipiului Giurgiu.
12. Păstrează arhiva foto şi video a Primăriei municipiului Giurgiu.
13. Acordă fără discriminare în termen de cel mult două zile de la înregistrare, acreditarea ziariştilor şi a reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă.
14. Întocmeşte şi difuzează jurnaliştilor dosare de presă legate de evenimente sau de activităţi ale primăriei.
15. Refuză sau retrage acreditarea unui ziarist pentru fapte care împiedică desfăşurarea normală a activităţii primăriei şi care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist.
16. În cazul retragerii acreditării unui ziarist, asigură organismului de presă obţinerea acreditării pentru un alt ziarist.

Actualizat in - 11.10.2017, la ora 09:56; de catre: prim_giurgiu