Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

În conformitate cu directivele Comunității Europene documentele se postează și în format ”Deschis”. Formatul deschis se referă la faptul că aceste documente pot fi descărcate în format electronic și ulterior completate. Programul recomandat este OpenOffice care este distribuit gratuit și poate fi instalat accesând  pagina oficială https://www.openoffice.org/download/. Programul OpenOffice este similar programului Office realizat de Microsoft. 

 

LICITAȚII  anul 2018- Primăria Muncipiului Giurgiu

Anunțurile noi sunt postate în parte superioară a tabelului

Nr. Crt. Conținut Data publicării Format
deschis (OpenOfice) închis (PDF)
17

Cu ocazia aniversării Centenarului Marii Uniri, Primăria Municipiului Giurgiu dorește realizarea și amplasarea unei statui reprezentand un personaj relevant din și pentru istoria României, pe raza Municipiului Giurgiu.

13.12.2018  

+Documentație atribuire

16

Consiliul Local al Municipiului Giurgiu organizează procedura de licitaţie publică privind “Concesionarea imobilului situat în Strada Nicolae Bălănescu, nr. 8, compus din construcție teren în suprafață totală de 603 mp., aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, pe data de  11.12.2018, ora 12:00.

21.11.2018  
15

Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Obiectul concesiunii îl constituie terenul in suprafata de 700,00 mp,  identificat cu numar cadastral 35951, apartinand domeniului  public al Municipiului Giurgiu, situat in Vama Giurgiu, DN 5KM 62+600, partea stângă, adiacent terminal vamal.

21.11.2018  
14 Consiliul Local al Municipiului Giurgiu organizează în data de 15.11.2018, ora 1300, LICITATIE DESCHISĂ CU STRIGARE, în vederea valorificării prin vânzare a unor bunuri care fac parte din sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, formate din rețele termice demontate și nedemontate 31.10.2018  
13 Consiliul Local al Municipiului Giurgiu organizează procedura de licitaţie publică privind “Concesionarea imobilului situat în Strada Nicolae Bălănescu, nr. 8, compus din construcție teren în suprafață totală de 603 mp., aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, pe data de  07.11.2018, ora 13:00 22.10.2018  
12

Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Obiectul concesiunii îl constituie terenul în suprafață de 700,00 mp,  identificat cu număr cadastral 35951, aparținând domeniului  public al Municipiului Giurgiu, situat în Vama Giurgiu, DN 5KM 62+600, partea stângă, adiacent terminal vamal.

22.10.2018  
11 Primăria Municipiului Giurgiu anunță Achiziția directă a serviciului multianual cu denumirea ”Supervizare lucrări de construcție prin dirigenție de șantier în cadrul proiectului tranfrontalier ” Dezvoltarea fluviului Dunărea pentru o mai bună conectivitate a Euroregiunii Ruse-Giurgiu cu coridorul Pan-European de transport nr. 7”  -cod CPV 71521000-6 - Servicii de supraveghere a șantierului” 16.10.2018  
10 Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, şos.Bucureşti, nr.49-51, tel.0246/213588/213747,fax 0246/215405, cod fiscal R4852455 organizează în data de 12.09.2018, ora 1300, LICITATIE DESCHISA CU STRIGARE, în vederea valorificării prin vânzarea unor bunuri rezultate în urma desființării instalației „ FERRY BOAT” , construcție specială și care aparține domeniului privat al Municipiului Giurgiu 28.08.2018  
9

Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, şos.Bucureşti, nr.49-51, tel.0246/213588/213747,fax 0246/215405, cod fiscal R4852455 organizează în data de 02.07.2018, ora 1300, LICITATIE DESCHISA CU STRIGARE, în vederea valorificării prin vânzare a 3 nave fluviale aflate in patrimoniul U.A.T. municipiul Giurgiu  ( Nava fluviala de patrulare, Vedeta maritima de interventie, Nava poligon vitalitate ), care se află depozitate pe malul drept al canalului Plantelor

21.06.2018
8
ANUNŢ PUBLICITAR DE ATRIBUIRE
pentru terenul în suprafaţă de 3390 mp, din Municipiul Giurgiu, adiacent S.C. ROM STAR TRADING S.R.L. si DJ 507 Giurgiu - Oinacu, aparţinând domeniului privat al Municipiul Giurgiu, conform la HCLM nr. 237/29.06.2017.
02.04.2018
7
ANUNŢ PUBLICITAR DE ATRIBUIRE -
pentru terenul în suprafata de 44,0 mp aparţinând domeniului privat al municipiului Giurgiu, în str. 1 Decembrie 1918, adiacent staţie autobuz Tipografie, conform la HCLM nr. 215/30.05.2013.
02.04.2018
6
Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, Şos. Bucureşti nr. 49-51, tel. 0246 /211627, fax. 0246/215405, cod fiscal R4852455, organizează licitaţie publică privind “Concesionarea terenului în suprafaţă de 3.736 mp, situat în Municipiul Giurgiu, Șos Sloboziei, FN, aparţinând domeniului privat al municipiului Giurgiu”, pe data de  14.03.2017, ora 1300.
09.02.2018
5
Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, Şos. Bucureşti nr. 49-51, tel. 0246/211.627, fax. 0246/215.405, cod fiscal R4852455, organizează licitaţie publică privind “Concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 195,00 mp, situat în Municipiul Giurgiu, șoseaua Bălănoaiei, adiacent Penitenciarul Giurgiu, aparţinând domeniului privat al Municipiului Giurgiu”, pe data de  13.03.2017, ora 1300.
09.02.2018
4
Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, Şos. Bucureşti nr. 49-51, tel. 0246 /213747, fax. 0246/215405, cod fiscal R4852455, organizează procedura de licitaţie publică privind “Concesionarea imobilului situat in Strada 1 Decembrie 1918, nr. 60, compus din constructie in suprafata de 1.803,57 mp, si teren in suprafata totala de 3.435 mp., apartinand domeniului privat al Municipiului Giurgiu,”
06.02.2018
3
Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, Şos. Bucureşti nr. 49-51, tel. 0246/213747, fax. 0246/215405, cod fiscal R4852455, organizează procedura de licitaţie publică privind “Concesionarea terenului în suprafaţă de 3.390,00 mp, identificat cu număr cadastral 38259, din Municipiul Giurgiu, adiacent SC ROM STAR TRADING SRL și DJ 507 Giurgiu-Oinacu, aparţinând domeniului privat al municipiului Giurgiu”, pe data de 21.02.2018, ora 13.00.
30.01.2018
2
Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 49-51, tel. 0246/213588/213747, fax 0246/215405, cod fiscal R4852455 organizează în data de 05.03.2018, ora 13.00, LICITAȚIE DESCHISĂ CU STRIGARE în vederea valorificării prin vânzare a 3 nave fluviale aflate în patrimoniul U.A.T. municipiul Giurgiu (Nava fluvială de patrulare, Vedeta maritimă de intervenție, Nava poligon vitalitate).
 
30.01.2018
1 licitaţie publică deschisă cu strigare pentru vânzarea terenului cu  o suprafaţă totală de 2.253 mp 22.01.2018  

 

 

 

 

 

Actualizat in - 17.01.2020, la ora 09:16; de catre: prim_giurgiu