Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €
 
 
 
 
 
 Extras din  ”REGULAMENT de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Giurgiu”
 
Art.40.  Compartiment Fond Locativ  are următoarele atribuţii principale:
 1. Asigură inventarierea şi evidenţa fondului locativ aflat în proprietatea municipiului Giurgiu;
 2. Asigură administrarea, gestionarea, întreţinerea şi exploatarea fondului locativ din proprietatea publică şi privată a municipiului Giurgiu;
 3. Asigură protecţia şi conservarea construcţiilor care fac parte din fondul locativ, protejarea fondului locativ şi punerea în valoare a acestuia;
 4.  Formulează propuneri pentru elaborarea normelor şi regulamentelor privind administrarea, gestionarea şi exeploatarea fondului locativ a municipiului;
 5.  Asigură preluarea şi recepţia spaţiilor noi;
 6.  Asigură preluarea contractelor de închiriere exeistente, încheierea de contracte noi şi urmăreşte executarea acestora;
 7.  Asigură încheierea şi prelungirea contractelor de închiriere pentru locuinţele sociale şi ANL;
 8.  Asigură modificarea unui contract prin includerea în spaţiu a unei persoane;
 9.  Asigură transcrierea unui contract în urma decesului, divorţului, renunţării, părăsirii;
  (10) Asigură întocmirea contractelor de vânzarea cumpărare pentru locuinţele deţinute de persoanele fizice beneficiare de contracte de închiriere ;
      (11) Asigură eliberarea de adeverinţe de plată integrală pentru contractele de vânzare            cumpărare cu plata în rate şi adeverinţe către notariatele publice în vederea efectuarii  succesiunii;
  (12) Urmăreşte gradul de uzură a construcţiilor din administrarea municipiului Giurgiu împreună cu celelalte servicii de specilitate din Primărie;
Actualizat in - 12.09.2017, la ora 13:17; de catre: prim_giurgiu