Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

LICITAȚII  anul 2020 - Primăria Muncipiului Giurgiu:

Nr.crt

Conținut

Data publicării

Anunț

       
48 Anunț atribuire servicii de dirigenție de șantier, necesare în cadrul Proiectului Dezvoltarea sistemului de transport în cadrul Euroregiunii Ruse-Giurgiu, pentru o mai bună conectivitate cu rețeaua de transport TEN-T, cod proiect RO-BG 425, cod de clasificare:COD CPV:71520000, Servicii de supraveghere a lucrărilor  05.11.2020 Anunț
47 Anunț:Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană Giurgiu organizează în data de 26.10.2020 începand cu ora 10°°, la sediul direcției din Giurgiu, strada Aleea Plantelor, nr.4, licitaţie publică pentru închirierea, pe o perioadă cuprinsă între o lună și 5 ani, a spațiilor și activelor din incinta Pieței de Pește aflată în Giurgiu, strada Aleea Plantelor, nr.4 15.10.2020 Anunț
46 Anunț:Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană Giurgiu organizează în data de 23.10.2020 începand cu ora 11°°, la sediul Centrului de Afaceri din Giurgiu, bd-ul București, nr.57, licitaţie publică deschisă cu strigare pentru închirierea, pe o perioada cuprinsă între o lună și 5 ani, pentru mai multe spații din incinta Centrului de Afaceri 14.10.2020 Anunț
45 Anunț: Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană Giurgiu organizează în data de 15.10.2020 începand cu ora 10°°, la sediul direcției din Giurgiu, strada Aleea Plantelor, nr.4, licitaţie publică pentru închirierea, pe o perioadă cuprinsă între o lună și 5 ani, a spațiilor și activelor din incinta Pieței de Pește aflată în Giurgiu, strada Aleea Plantelor, nr.4 05.10.2020 Anunț
44 Anunț: Direcția Active din Proiecte cu Finanțare Europeana - licitație publica pentru închirierea, pe o perioadă intre o luna si 5 ani a spatiilor si activelor din incinta Pietei de Peste 29.09.2020 Anunț
43 Anunț de intenție:  Achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții pod Bizetz 15.09.2020

Anunț de intenție

Caiet de sarcini

Certificat de Urbanism

Formular Oferta

Model Contract

Tema proiectare

42 Anunț de intenție:Servicii de consultanță și expertiză pentru analiza instituțională a proiectului: Servicii publice partajate digitalizate-Continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni în municipiul Giurgiu(SEPAR)-COD SMIS 135893 10.09.2020

Anunț

Documentație de atribuire

41 Anunț publicitar: Concesiune teren în suprafață 128.147,00 mp, nr.cad:39633 09.09.2020 Anunț
40 Anunț publicitar: Concesiune teren în suprafață de 6,262,00 mp, nr.cad:39487 09.09.2020 Anunț
39

Anunț publicitar: Contractare credit revolving 10.000.000 lei

09.09.2020

Anunț

Documentatie de atribuire

HCLM

38 Anunț publicitar: Licitație deschisă cu strigare, în vederea valorificarii prin vânzare a unui tronson de conducte de transport agent termic 04.09.2020 Anunț
37 Anunț de intenție: Achiziția serviciilor de elbaorare a documentației tehnico-economice, pentru obiectivul de investiții Pod Bizetz, în cadrul proiectului ”Restaurarea, consolidarea, protejarea și amenajarea pietonala a Podului Bizetz” 03.09.2020

Anunț de intenție

Caiet de sarcini

Certificat de urbanism

Formular oferta

Model contract 

Tema de proiectare

36 Anunț publicitar: Vanzare teren suprafață 40,00 mp, nr.cad 37170 02.09.2020 Anunț
35 Anunț publicitar: Concesiune imobil compus din construcție 224,00 mp, nr.cad.36159 02.09.2020 Anunț
34

Anunț publicitar: Concesiune spațiu comercial, nr.cad 36341, strada Ierusalim 3000

02.09.2020 Anunț
33 Anunț publicitar: Concesiune imobil compus din construcție 221,83 mp, nr cad.36197 02.09.2020 Anunț
32 Anunț de intenție: Amenajare loc de joaca pentru copii adiacent bl.67/1D 28.08.2020

Anunț

Documentație tehnică

31

Anunț de intenție: Sistematizare zonă adiacentă bazinului de înot didactic Steaua Dunării

27.08.2020

Anunt

Caiet Sarcini Achizitor

fara preturi

Model contract

Formular de ofertă si anexă

Vol.1 Piese scrise

Vol 2. Piese desenate

Vol 3. Caiet de sarcini

30 Anunț publicitar: Concesiune teren în suprafață de 1.000 mp, număr cadastral 38369, b-dul Mihai Viteazu, FN 19.08.2020 Anunț
29 Anunț de intentie - Denumire achizitie:Sistematizare zona adiacenta bazinului de inot didactic Steaua Dunarii 07.08.2020

Anunț

Caiet Sarcini Achizitor

fara preturi

Model contract

Formular de oferta si anexa

Vol.1 Piese scrise

Vol.2 Piese desenate

Vol.3 Caiete de sarcini

28 Anunț publicitar: Contractare credit revolving 13.07.2020

Anunț

Documentație de atribuire

Procedura de sistem

27 Anunț publicitar: Vanzare teren 100,00 mp, nr.cadastral 36145, str.N.Balanescu, nr.8 16.06.2020 Anunț
26 Anunț publicitar: Vanzare teren 56,00 mp, nr.cadastral 38185, str.Puisor, FN 16.06.2020 Anunț
25 Anunț publicitar: Concesiune teren 2.000 mp., nr.cadastral 39541, str.Unirii, FN 16.06.2020 Anunț
24 Anunț publicitar: Concesiune teren 1.000 mp, nr.cadastral 38369, b-dul Mihai Viteazu, FN 16.06.2020 Anunț
23 Anunț licitație privind servicii de asistență de specialitate pentru realizare proceduri de achiziție necesare în cadrul proiectului - Modernizarea infrastructurii de transport public în zona estică a municipiului Giurgiu, cod SMIS 126027 02.06.2020

Anunț

Documentație

22 Anunț licitație privind servicii de asitență de specialitate pentru realizare proceduri de achiziție necesare în cadrul proiectului ”Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană vestic, al mun.Giurgiu, cod smis 126026 26.05.2020

Anunț

Documentație

21 Anunț publicitar privind intenția primăriei mun.Giurgiu de a contracta un credit revolving în valoare de 110.300.000 lei 31.03.2020

Anunț

Documentație

20

Anunț licitație: Servicii de asistență de specialitate pentru realizare proceduri de achiziție necesare în cadrul proiectului - Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al mun.Giurgiu, cod SMIS 126025

26.03.2020

Anunț

Caiet de sarcini

Contract

Formulare

19 Anunț licitație: Efectuare a studiilor de oportunitate pentru concesionarea bunurilor din patrimoniu, a intocmirii rapoartelor de evaluare a mijloacelor fixe care apartin domeniului public sau privat, cat si pentru evaluari de bunuri cu valoare 0 si reevaluare si evaluare de mijloace fixe 25.03.2020

Anunț

Caiet de sarcini

18 Anunț licitație: Servicii de elaborare documentație tehnico-economică pentru obiectul de investiții ”Realizare parcare adiacent biserica Sf.Nicolae” 25.03.2020

Anunț

Documentație

17 Anunț privind încredințarea directă către S.C APA SERVICE S.A a contractului de lucrări cu denumirea:”Reabilitare rețea alimentare cu apa strada 1 Decembrie 1918” 11.03.2020

Anunț

16 Anunț licitație: Teren în suprafață de 2.000 mp., nr.cad.39541, str.Unirii, FN 02.03.2020 Anunț
15 Anunț licitație: Teren în suprafață de 1.000 mp., nr.cad.38369, bd-ul Mihai Viteazu, FN 02.03.2020 Anunț
14 Anunț licitație: Valorificare prin vânzare a navei de pasageri ”Valahia” ce apartine domeniului privat al mun.GIurgiu 27.02.2020

Anunț

13

Anunț licitație: Demolare stâlpi de susținere rețele de transport agent termic

 

21.02.2020

Anunț

Documentație

12

 Anunț licitație:Str.Puișor, FN, nr.cadastral 38185

 

21.02.2020 Anunț
11

Anunț licitație: Concesiune PT19, b-dul Mihai Viteazu, FN, nr.cadastral 36167

 

12.02.2020 Anunț
10

Anunț licitație: Concesiune PT12-2, strada Portului, FN, nr.cadastral 36177

 

12.02.2020 Anunț
9

Anunț licitație: Concesiune PT88, strada Negru Voda, FN, ad. bl.B5

 

07.02.2020 Anunț
8

Anunț licitație: Concesiune Intrarea Negru Voda, FN, ad. nr.8

 

07.02.2020 Anunț
7 Anunț licitație:Realizare parcare adiacent Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu, CPV:45223300-9, Lucrari de constructii parcari 30.01.2020

Anunț

Documentație

6 Anunț licitație:Demolare stalpi de sustinere retele de transport agent termic, CPV: 45111100-9, Lucrari de demolare 30.01.2020

Anunț

Documentație

5 Anunt licitatie:Elaborare documentatie tehnico-economica pentru extindere carosabil strada Arcului 30.01.2020

Anunț

Documentație

4 Anunt licitatie:Executarea lucrarilor sistematice de cadastru pentru un numar de 6 sectoare cadastrale, formate din toate tarlalele situate in extravilanul municipiului Giurgiu  28.01.2020

Anunț

Documentație

3 Anunt licitatie: Demolare stalpi de sustinere retele de transport agent termic, CPV: 45111100-9, Lucrari de demolare 17.01.2020

Anunț

Documentație

2 Anunt licitatie: Elaborare documentatie tehnico-economica pentru extindere carosabil strada Arcului , cod CPV: 79311100-8, Servicii de elaborare de studii. 17.01.2020

Anunț

Documentație

1 Anunt licitatie: Realizare parcare adiacent Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu, CPV: 45223300-9, Lucrari de constructii de parcari. 17.01.2020

Anunț

Documentație

Actualizat in - 05.11.2020, la ora 10:05; de catre: Cezar Inoll