Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €
 
 
 
 Extras din  ”REGULAMENT de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Giurgiu”
 
ART.53. Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice
 
1. Asigură interfața și gestionarea bazei de date cu privire la activitatea societăților comerciale de interes local și asociațiile de dezvoltare intercomunitare în care municipiul Giurgiu este parte;
2. Solicită și centralizează, asigurând respectarea termenelor legale, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea societăților comerciale la care Primăria Municipiului Giurgiu este acționar;
3. Raportează semestrial Ministerului Finanțelor, indicatorii de performanță monitorizați la societățile comerciale la care Primăria Municipiului Giurgiu este acționar;
4. Elaborează și asigură publicarea pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Giurgiu a raportului anual privitor la întreprinderile publice reglementat de OUG NR. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
  1. Asigură transparența politicii de acționariat a statului în cadrul societăților față de care Primăria Municipiului Giurgiu exercită competențele de autoritate publică tutelară;
  2. Monitorizează și evaluează indicatorii de performanță financiari și nefinanciari anexați la contractul de mandat al consiliului de administrație;
  3. Sprijină activitatea de verificare a bugetelor și a conturilor de execuție a societăților comerciale de interes local, în vederea avizării și aprobării acestora, în condițiile legii;
  4. Îndeplinește orice alte sarcini care intră în sfera de activitate a compartimentului, primite de la conducerea Primăriei Municipiului Giurgiu, ori care derivă/rezultă din actele normative în vigoare.
Actualizat in - 06.07.2018, la ora 10:41; de catre: prim_giurgiu