Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

Dipoziția primarului privind aprobarea constituirii comisiei a situațiilor de urgență în sistemul de înregistrare electronică a documentelor la Primăria Giurgiu

 

 

>>>> contact   telefon 0246 211.627; 0246.214.485; 0246 213 587; 0246 213.588; 0372735329; 0372735333;  

interior 158

 

 

Art. 42. Compartimentul Control Managerial Intern și Sisteme de Management este un compartiment funcţional independent, direct subordonat primarului care are următoarele atribuţii :
1. Elaborează documentele de sistem, consiliează și coordonează procesul de elaborare a documentelor specifice SCIM și avizează documentele specifice supraveghează stadiul implementării SCIM, propune măsuri și urmărește modul de realizare  a acestora și raportează performanțele SCIM la nivelul aparatului de specialitate al primarului;
2. Consiliează, coordonează, controlează, face recomandări, urmărește implementarea SCIM și realizarea măsurilor recomandate, solicită și primește semestrial documentele specifice privind monitorizarea stadiului implementării SCIM, centralizează și informează conducerea privind stadiul implementării SCIM la nivelul structurilor subordonate  sau aflate sub autoritatea consiliului local;
3. Întocmește, centralizează supune aprobării și difuzează documentele specifice SCIM și informează managementul și structurile organizatorice privind stadiul implementării standardelor de control intern managerial;
4. Fundamentează și gestionează documentația specifică sistemului de management integrat al acalității și mediului în instituție, stabilește obiectivele calității și mediului în instituție, actualizează manualul de calitate și mediu; reprezintă înstituția pe linie de calitate mediu.
 

Actualizat in - 15.09.2016, la ora 12:38; de catre: prim_giurgiu