Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

 

 

CONCURSURI  PENTRU OCUPAREA LOCURILOR DE MUNCĂ DIN CADRUL DIRECTIILOR  ȘI ENTITĂȚILOR COMERCIALE SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL GIURGIU

 

 ANUNȚURI PRIVIND CONCURSURI PENTRU OCUPAREA LOCURILOR VACANTE - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU

       
conținut anunț data anunț obsevații
2019
     
       
În condițiile prevăzute de art.7 alin.1 din H.G. nr. 286/2011 modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014, Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacantă 24.05.2019 vezi anunțul  

Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea a funcției contractuale de execuție

vacante de specialist intervenție din Compartimentul Intervenție al Serviciului pentru Situații de Urgență și Apărare

Împotriva Incendiilor din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu ce va avea loc pe data de 10 iunie

2019

17.05.2019 vezi anunțul  
Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs de promovare pentru funcționarii publici din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și din direcția de Evidență a Persoanelor  02.05.2019 vezi anunțul  
, Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs ocuparea prin recrutare a unei funcții publice de conducere de director executiv al Direcției Juridice și Administrație Locală din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu 12.04.2019 vezi anunțul

Rezultat selecție dosare

Rezultatul final al concursului

Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea a două funcții contractuale de execuție vacante de specialist intervenție din Compartimentul Intervenție al Serviciului pentru Situații de Urgență și Apărare Împotriva Incendiilor din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu  ce va avea loc pe data de 27 martie 2019  04.03.2019 vezi anunțul

Rezultat selecție dosare

Rezultat probă scrisă

Rezultat probă scrisă +Interviu

2018
 
 
 
Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea a două funcții contractuale de execuție vacante de specialist intervenție din Compartimentul Intervenție al Serviciului pentru Situații de Urgență și Apărare Împotriva Incendiilor din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu  ce va avea loc pe data de 8 ianuarie 2019 10.12.2018 vezi anuntul

Rezultat selecție dosare

Rezultat contestatie

Rezultat probă scrisă

Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea prin recrutare a unei funcții publice de execuție de inspector protecție civilă clasa I grad principal din cadrul Compartimentului Protecție Civilă și Prevenire al Serviciului pentru Situații de Urgență și Apărare Împotriva Incendiilor din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu, in data de 11 ianuarie 2019 ora 10.00 proba scrisă și 15 ianuarie 2019 interviul.

07.12.2018 vezi anuntul Rezultat selectie dosare

Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea prin recrutare a unei funcții publice de execuție de consilier clasa I grad superior la Compartimentul Evidență Electorală și Monitorizare Legislație al Direcției Juridice și Administrație Locală din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu, in data de 12 decembrie 2018 ora 1000 proba scrisă și 17 decembrie 2018 interviul.

12.11.2018 vezi anunțul Rezultat selecție dosare+Rezultatul final al concursului

Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs de promovare pentru personalul contractual din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu. Concursul de promovare  se va desfășura prin susținerea unei probe scrise în data de  22.11.2018 ora 10.00.

 

07.11.2018 vezi anunțul  
Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacante de referent treapta IA din Compartimentul Agricol, Fond Funciar și Aplicarea Legilor Proprietății din cadrul Direcției Patrimoniu a Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu, ce va avea loc pe data de 28 noiembrie 2018 30.10.2018 vezi anunțul Rezultat selectie dosare + Rezultat probă scrisă+Anunț susținere interviu+Rezultatul final al concursului

Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs de promovare pentru funcționarii publici din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și din Direcția de Evidență a Persoanelor

15.10.2018 vezi anunțul

Rezultat selectie dosare +

Rezultatul final al concursului

            În condiţiile prevăzute de Legea nr.188/1999 R2 privind Statutul Funcţionarilor Publici, art.58 alin.2 lit.”b”şi de H.G. nr.611/2008 art. 22 alin 1 și 2 , art. 26 alin 2 , Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea prin recrutare a unei funcții publice de execuție de consilier clasa I grad asistent la Compartimentul Proiecte Mediu din Serviciul Proiecte și Relații Externe al Direcției Programe Europene din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu.

04.10.2018 vezi anunțul

Rezultatul final al concursului

Rezultat proba scrisă

Selecție dosare

În condiţiile prevăzute de Legea nr.188/1999 R2 privind Statutul Funcţionarilor Publici, art.58 alin.2 lit.”b”şi de H.G. nr.611/2008 art. 22 alin 1 și 2 , art. 26 alin 2 , Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs ocuparea prin recrutare a unei funcții publice de execuție de consilier clasa I grad superior din cadrul Biroului Achiziții Publice al Direcției Tehnice din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu.
21.09.2018 vezi anunțul Rezultat proba scrisă + Interviu + Rezultatul final al concursului
În condiţiile prevăzute de Legea nr.188/1999 R2 privind Statutul Funcţionarilor Publici, art.58 alin.2 lit.”b”şi de H.G. nr.611/2008 art. 22 alin 1 și 2 , art. 26 alin 2 , Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs ocuparea prin recrutare a unei funcții publice de execuție de inspector protecție civilă clasa I grad principal din cadrul Compartimentului Protecție Civilă și Prevenire al Serviciului pentru Situații de Urgență și Apărare Împotriva Incendiilor din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu.
14.09.2018 vezi anunțul  
„În condițiile prevăzute de prevederile Hotărârea Guvernului nr. 286/2011  modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014,  Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unei  funcții contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate grad I din Compartimentul Protecție Civilă și Prevenire al serviciului pentru Situații de Urgență și Apărare Împotriva Incendiilor din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu  ce va avea loc pe data de 4 octombrie 2018 05.09.2018 vezi anunțul

Rezultatul final al concursului

 

Rezultat proba scrisa
 


Selectie dosare

În condiţiile prevăzute de Legea nr.188/1999 R2 privind Statutul Funcţionarilor Publici, art.58 alin.2 lit.”b”şi de H.G. nr.611/2008 art. 22 alin 1 și 2 , art. 26 alin 2 , Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs ocuparea prin recrutare a unei funcții publice de execuție de consilier clasa I grad principal din cadrul Compartimentului Urmărire Executare Contracte al Direcției Patrimoniu din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu.

24.08.2018 vezi anuntul

rezultat proba scrisa

selectie dosare

rezultat final

În condiţiile prevăzute de Legea nr.188/1999 R2 privind Statutul Funcţionarilor Publici, art.58 alin.2 lit.”b”şi de H.G. nr.611/2008 art. 22 alin 1 și 2 , art. 26 alin 2 , Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs ocuparea prin recrutare a unei funcții publice de execuție de consilier clasa I grad superior la Compartimentul Fond Locativ al Direcției Patrimoniu din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu.
10.08.2018 vezi anunțul

 

Rezultat final

 

rezultat selectie dosare

În condiţiile prevăzute de Legea nr.188/1999 R2 privind Statutul Funcţionarilor Publici, art.58 alin.2 lit.”b”şi de H.G. nr.611/2008 art. 22 alin 1 și 2 , art. 26 alin 2 , Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs ocuparea prin recrutare  a unei funcții publice de execuție de referent clasa III grad debutant la Biroul Autorizații și Documentații de Urbanism al Direcției Urbanism din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu. 24.07.2018

vezi anunt

Rezultat final 

rezultat proba scrisă

 

rezultat selecție dosare

În condiţiile prevăzute de Legea nr.188/1999 R2 privind Statutul Funcţionarilor Publici, art.58 alin.2 lit.”b”şi de H.G. nr.611/2008 art. 22 alin 1 și 2 , art. 26 alin 2 , Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea prin concurs  a unei funcții publice de execuție de consilier clasa I grad superior din Compartimentul Fond Locativ din cadrul Direcției Patrimoniu din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu. 20.07.2018 vezi anunțul

rezultat selecție dosare

 

rezultatul final al concursului

            În condiţiile prevăzute de Legea nr.188/1999 R2 privind Statutul Funcţionarilor Publici, art.58 alin.2 lit.”b”şi de H.G. nr.611/2008 art. 22 alin 1 și 2 , art. 26 alin 2 , Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea prin concurs  a unei funcții publice de execuție de consilier clasa I grad superior din Compartimentul Proiecte Mediu al Serviciului Proiecte și Relații Externe din cadrul Direcției Programe Europene din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu. 09.07.2018 vezi anunțul

rezultat selecție dosare

rezultat final al concursului

În condiţiile prevăzute de Legea nr.188/1999 R2 privind Statutul Funcţionarilor Publici, art.58 alin.2 lit.”b”şi de H.G. nr.611/2008 art. 22 alin 1 și 2 , art. 26 alin 2 , Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea prin recrutare a unei funcții publice de conducere vacante de șef birou la Biroul Achiziții Publice din cadrul Direcției Tehnice a Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu.
05.07.2018 vezi anunțul

Borderou selecție

 

Rezultat final al concursului

            În condiţiile prevăzute de prevederile Hotărârea Guvernului nr. 286/2011  modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014,  Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unei  funcții contractuale de execuție vacante de referent treapta IA din Compartimentul Agricol, Fond Funciar și Aplicarea Legilor Proprietății a Direcției Patrimoniu  din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu  ce va avea loc pe data de 26 iulie 2018 potrivit anunțului anexat 27.06.2018 vezi anunțul

Borderou selecție

Rezultate proba scrisă

 

 

            În condiţiile prevăzute de Legea nr.188/1999 R2 privind Statutul Funcţionarilor Publici, art.58 alin.2 lit.”b”şi de H.G. nr.611/2008 art. 22 alin 1 și 2 , art. 26 alin 2 , Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea prin concurs  a unei funcții publice de conducere de șef birou al Biroului Investiții Întocmire Devize și Autorizare Lucrări Publice de Investiții din cadrul Direcției Tehnice din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu. 20.06.2018 vezi anunțul

Rezultat proba selecție dosare

REZULTAT FINAL

            În condiţiile prevăzute de Legea nr.188/1999 R2 privind Statutul Funcţionarilor Publici, art.58 alin.2 lit.”b”şi de H.G. nr.611/2008 art. 22 alin 1 și 2 , art. 26 alin 2 , Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea prin concurs a unei funcții publice de execuție de consilier juridic clasa I grad superior din Biroul Juridic al Direcției Juridice și Administrație Locală din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu. 13.06.2018 vezi anunțul

borderou selecției dosarelor de înscriere

Borderou rezultat probra scrisă, interviu și final

            În condiţiile prevăzute de prevederile Hotărârea Guvernului nr. 286/2011  modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014,  Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unei  funcții contractuale de execuție vacante de îngrijitor din Compartimentul Întreținere, Funcționare din Direcția Servicii publice a Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu  ce va avea loc pe data de 10 iulie 2018 potrivit anunțului anexat .
11.06.2018 Vezi anunțul

Borderou selecție dosare

Borderou cu rezultatul probei practice

Borderou rezultat final

În condiţiile prevăzute de prevederile Hotărârea Guvernului nr. 286/2011  modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014,  Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unei  funcții contractuale de execuție temporar vacante de consilier grad II din Compartimentul Întocmire Devize al Biroului Investiții , Întocmire Devize și Autorizare Lucrări Publice de Investiții a Direcției Tehnice din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu  ce va avea loc pe data de 7 iunie 2018 21.05.2018

anunțul

atribuții sef birou

Rezultat selecție dosar

 

Rezultatul final al concursului

 

În condiţiile prevăzute de Legea nr.188/1999 R2 privind Statutul Funcţionarilor Publici, art.58 alin.2 lit.”b”şi de H.G. nr.611/2008 art. 22 alin 1 și 2 , art. 26 alin 2 , Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea prin concurs a unei funcții publice de conducere de șef birou al Biroului Investiții Întocmire Devize și Autorizare Lucrări Publice de Investiții din cadrul Direcției Tehnice din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu.

15.05.2018

vezi anunțul

Amânat pentru 18.06.2018, proba scrisă. Perioadă depunere dosare: 18.05 - 06.06.2018 (vezi anuntul)

Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs de promovare pentru funcționarii publici din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu
Pentru participarea la concursul de promovare funcționarii publici trebuie să îndeplinească următoarele condiții , conform  art. 65 alin 2 litera a), c), d) din Legea nr. 188/1999R2 Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare  :
- au cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice deținute din care promovează
- au obținut cel puțin calificativul ”bine” la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimii doi ani calendaristici
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii
  vezi anunț

rezultatul selectiei

Rezultate proba scrisă

Rezultate interviu

În condiţiile prevăzute de prevederile Hotărârea Guvernului nr. 286/2011  modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014,  Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unei  funcții contractuale de execuție vacante de îngrijitor din Compartimentul Întreținere, Funcționare din Direcția Servicii publice a Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu  ce va avea loc pe data de 17 mai 2018
16.04.2018 vezi anunțul erata: la anunțul cu data postării 16.04.2018
În condiţiile prevăzute de prevederile Hotărârea Guvernului nr. 286/2011  modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014,  Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unei  funcții contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate grad IA din Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice a Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu  ce va avea loc pe data de 14 mai 2018 12.04.2018 Vezi anunțul

rezultat selecție dosar

Rezultatul final al concursului

 - AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de SECRETAR al municipiului Giurgiu, județul Giurgiu 02.04.2018 Vezi Anunțul  
UATM Giurgiu anunță reluarea procesului de recrutare și selecție pentru membrii Consiliului de Administrație, în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016, pentru următoarele întreprinderi publice:
1. S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu SA;
2. S.C. Giurgiu Servicii Locale SA;
3. S.C. Giurgiu Servicii Publice SA.
02.04.2018 vezi anunțul  
În condiţiile prevăzute de Legea nr.188/1999 R2 privind Statutul Funcţionarilor Publici, art.58 alin.2 lit.”b”şi de H.G. nr.611/2008 art. 22 alin 1 și 2 , art. 26 alin 2 , Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție de consilier juridic clasa I grad superior din Biroul Juridic al Direcției Juridice și Administrație Locală din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu.
30.03.2018 vezi anunț rezultat selecție dosar
În condiţiile prevăzute de prevederile Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014, Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate grad IA din Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice a Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu ce va avea loc pe data de 6 martie 2018 potrivit anunțului anexat . 12.02.2018 anunțul  
2017      

În condiţiile prevăzute de prevederile Hotărârea Guvernului nr. 286/2011  modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014,  Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unei  funcții contractuale de execuție vacante de consilier grad I și una de consilier grad debutant din Compartimentul Întocmire Devize din Biroul Investiții, Întocmire Devize și Autorizare Lucrări Publice din Direcția Tehnică a Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu  .

12.12.2017 anuntul  
În condiţiile prevăzute de Legea nr.188/1999 R2 privind Statutul Funcţionarilor Publici, art.58 alin.2 lit.”b”şi de H.G. nr.611/2008 art. 22 alin 1 și 2 , art. 26 alin 2 , Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea prin concurs a unei funcții publice de execuție de consilier juridic clasa I grad superior din Biroul Juridic al Direcției Juridice și Administrație Locală din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu. 29.09.2017 ANUNȚUL  

În condiţiile prevăzute de prevederile Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014, Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea prin concurs a unei funcții contractuale de execuție vacante de șofer microbuz din Compartimentul Învățământ al Direcției Tehnice.

21.08.2017 Vezi anunțul  
În condiţiile prevăzute de Legea nr.188/1999 R2 privind Statutul Funcţionarilor Publici, art. 58 alin. 2 lit.”b”şi de H.G. nr. 611/2008 art. 22 alin 1 și 2, art. 26 alin 2, Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de director executiv al Direcției Juridice și Administrație Locală a Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu 10.08.2017 Vezi anunțul  
În condiţiile prevăzute de Legea nr.188/1999 R2 privind Statutul Funcţionarilor Publici, art.58 alin.2 lit.”b”şi de H.G. nr.611/2008 art. 22 alin 1 și 2 , art. 26 alin 2 , Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea prin promovare a funcției publice de conducere vacantă de director executiv al Direcției Tehnice a Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu 03.08.2017 Vezi anunțul  
În condiţiile prevăzute de prevederile Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014, Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de conducere de director al Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană 20.04.2017 anunțul  
În condiţiile prevăzute de prevederile Hotărârea Guvernului nr. 286/2011  modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014,  Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea prin concurs a unei funcții contractuale de execuție vacante de referent treaptă IA din Serviciul Lucrări Publice Investiții reparații Întreținere din Direcția Dezvoltare Investiții a Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu 12.04.2017 vezi anunțul  

În condiţiile prevăzute de art. 7 alin. 1 din H.G. nr. 286/2011  modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014, Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unei   funcții contractuale temporar vacante din Biroul Dunării Relații Externe Promovare și Cooperare din Direcția Programe Europene

15.03.2017 ANUNȚUL  

În condiţiile prevăzute de prevederile Hotărârea Guvernului nr. 286/2011  modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014,  Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea prin concurs a unei funcții contractuale de execuție vacante de consilier grad debutant din Compartiment Agricol, Fond Funciar și Aplicarea legilor proprietății din Direcția Patrimoniu din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu.

03.03.2017 VEZI ANUNȚUL  
În condiţiile prevăzute de cu prevederile art. 7 alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014, Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea prin concurs a unei funcții contractuale de execuție vacante de consilier grad debutant din Serviciul Programe Europene din Direcția Programe Europene din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu. 02.03.2017 vezi anunțul  

Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea prin concurs a unei funcții publice de execuție temporar vacante de referent clasa III grad superior  din  Centrul de Informare și Consiliere pentru Cetățeni din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu.

17.02.2017 ANUNȚUL  

În condiţiile prevăzute de Legea nr.188/1999 R2 privind Statutul Funcţionarilor Publici, art.58 alin.2 lit.”b”şi de H.G. nr.611/2008 art. 22 alin 1 și 2 , art. 26 alin 2 , Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea prin concurs a unei funcții publice de execuție vacante de consilier clasa I grad principal din Compartiment Patrimoniu al Direcției Patrimoniu din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu.

03.02.2017 cu completare în 13.02.2017 Vezi ANUNȚ  

Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea prin concurs a funcției contractuale vacante de șef serviciu al serviciului pentru Situații de Urgență din  cadrul Direcției Servicii Publice după cum urmează:

Condiții pentru ocuparea prin concurs a funcției contractuale de conducere de șef serviciu al Serviciului pentru Situații de Urgență  :

- sa îndeplinească condiții de studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul administrație sau drept sau studii superioare cu experiență în domeniul gestionării situațiilor de urgentă .

- vechime în specialitatea studiilor – minim 2 ani

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu și constă în desfășurarea unei probe scrise și a unui interviu.

 Proba scrisă va avea loc în data de 16 februarie  2017 ora 1000  iar interviul în data de 20 februarie  2017 ora 11. Dosarele se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării concursului.Candidații care au depus dosare pentru 27.01.2017 vor depune doar o nouă cerere.

25.01.2017 Anunțul  
În condiţiile prevăzute de Legea nr.188/1999 R2 privind Statutul Funcţionarilor Publici, art.58 alin.2 lit.”b”şi de H.G. nr.611/2008 art. 22 alin 1 și 2 , art. 26 alin 2 , Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea prin concurs a unei funcții publice de execuție vacante de consilier clasa I grad debutant din Serviciul Buget al Direcției Economice din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu.
25.01.2017 Anunțul  
ANUNT - Având în vedere
-  emiterea Hotărârii Guvernului nr. 28 din 18 ianuarie 2017 privind stabilirea zilei de 23 ianuarie ca zi liberă și
- procesul verbal al comisiei de concurs pentru concursul de ocupare a funcției publice de conducere de director executiv al Direcției Servicii Publice
   Proba de scrisă pentru ocuparea funcției publice de conducere de director executiv al Direcției Servicii Publice din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu  stabilita pentru data de 23 ianuarie 2017, orele 1000 se amâna pentru data de 25 ianuarie 2017 , orele 10,00.
19.01.2017 vezi anunțul  
În condiţiile prevăzute de Legea nr.188/1999 R2 privind Statutul Funcţionarilor Publici, art.58 alin.2 lit.”b”şi de H.G. nr.611/2008 art. 22 alin 1 și 2 , art. 26 alin 2 , Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea  unei funcții publice de execuție vacante de consilier clasa I grad superior din Biroul Control Coordonare Asociații de Proprietari din cadrul Direcției Servicii Publice din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu   anuntul  
2016      
Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de referent de specialitate grad IA la Serviciul Lucrări Publice Investiții, Reparații, Întreținere din Direcția Dezvoltare, Investiții 29.12.2016 ANUNȚUL  
Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de șef serviciu al serviciului pentru Situații de Urgență din cadrul Direcției Servicii Publice 28.12.2016 ANUNȚUL  
În condiţiile prevăzute de Legea nr. 188/1999 R2 privind Statutul Funcţionarilor Publici, art. 58 alin. 2 lit. ”b” şi de H.G. nr. 611/2008 art. 22 alin 1 și 2, art. 26 alin 2, Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere de director executiv al Direcției Servicii Publice din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu 22.12.2016 ANUNȚUL  
În condiţiile prevăzute de Legea nr.188/1999 R2 privind Statutul Funcţionarilor Publici, art.58 alin.2 lit.”b”şi de H.G. nr.611/2008 art. 22 alin 1 și 2 , art. 26 alin 2 , Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea prin concurs a unei funcții publice de execuție temporar vacante de consilier clasa I grad asistent din Compartiment Cadastru și Evidență Străzi al Direcției Patrimoniu din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu 16.12.2016 ANUNȚUL  
În condiţiile prevăzute de Legea nr.188/1999 R2 privind Statutul Funcţionarilor Publici, art.58 alin.2 lit.”b”şi de H.G. nr.611/2008 art. 22 alin 1 și 2 , art. 26 alin 2 , Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea prin concurs a unei funcții publice de execuție de consilier juridic clasa I grad superior din Serviciul Juridic și Administrație Locală din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu 09.12.2016 vezi anunțul  

În condiţiile prevăzute de Legea nr.188/1999 R2 privind Statutul Funcţionarilor Publici  şi de H.G. nr.611/2008 , Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier în cadrul Biroului Proiecte Mediu din Direcția Programe Europene

14.11.2016 ANUNȚ  
Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea prin concurs a funcției contractuale vacante de șef serviciu al serviciului pentru Situații de Urgență din  cadrul Direcției Servicii Publice 11.11. 2016 anunțul  

În condiţiile prevăzute de Legea nr.188/1999 R2 privind Statutul Funcţionarilor Publici  şi de H.G. nr.611/2008 , Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție de referent clasa III grad principal la Compartiment Cadastru și Evidență Străzi din Direcția Patrimoniu .

24.10.2016 VEZI ANUNȚUL  

În condiţiile prevăzute de Legea nr.188/1999 R2 privind Statutul Funcţionarilor Publici, art.58 alin.2 lit.”b”şi de H.G. nr.611/2008 art. 22 alin 1 și 2 , art. 26 alin 2 , Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea prin concurs a funcției publice de conducere de director executiv al Direcției Servicii Publice din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu

30.09.2016 ANUNȚUL  
Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea prin concurs a funcției contractuale vacante de șef serviciu al serviciului pentru Situații de Urgență din  cadrul Direcției Servicii Publice 28.09.2016 vezi anunțul  
Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea a trei funcții contractuale vacante de consilier debutant  la Direcția Dezvoltare, Investiții 25.08.2016 Anunțul  
Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de referent treapta IA la Serviciul Administrare și Monitorizare Servicii de Utilitate Publică din Direcția Servicii Publice 18.08.2016 Anunțul  
Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere de director executiv al Direcției Servicii Publice din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu 18.08.2016 Anunțul  
În condiţiile prevăzute de Legea nr.188/1999 R2 privind Statutul Funcţionarilor Publici, art.58 alin.2 lit.”b”şi de H.G. nr.611/2008 art. 22 alin 1 și 2 , art. 26 alin 2 , Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea prin concurs a două funcții publice de execuție vacante din Biroul Proceduri Achiziții Contracte  al Direcției Dezvoltare, Investiții din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu 10.08.2016 Anunțul  
Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de consilier debutant la Compartiment Patrimoniu din Direcția Patrimoniu  după cum urmează: 10.08.2016 Anunțul  
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef al municipiului Giurgiu, judeţul Giurgiu
09.09.2016 vezi anunțul  
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Giurgiu, judeţul Giurgiu.
09.09.2016 vezi anunțul  
În condiţiile prevăzute de Legea nr.188/1999 R2 privind Statutul Funcţionarilor Publici, art.58 alin.2 lit.”b”şi de H.G. nr.611/2008 art. 22 alin 1 și 2 , art. 26 alin 2 , Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea prin concurs a două funcții publice de execuție vacante de consilier clasa I grad debutant din Serviciul Buget al Direcției Economice din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu
29.07.2016 anunț  
În condiţiile prevăzute de art. 7 alin. 1 din H.G. nr. 286/2011  modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014, Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unei   funcții contractuale temporar vacante din Biroul Dunării Relații Externe Promovare și Cooperare din Direcția Programe Europene
25.07.2016 vezi anuntul  
Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de referent treapta IA din Serviciul Protocol Secretariat și Arhivă  a Direcției Economice din Aparatul de Specialitate al Primarului al Primarului Municipiului Giurgiu 07.07.2016 vezi anunțul  
Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale    vacante de șofer din Birou Administrativ perioadă nedeterminată .
01.07.2016 vezi anunț  
Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea prin concurs a unei funcții publice de execuție temporar vacante de consilier clasa I grad principal din Serviciul Programe Europene al Direcției Programe Europene  din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu 01.07.2016 vezi anunțul  
Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea prin concurs a unei funcții publice de execuție de consilier clasa I grad asistent din Serviciul Programe Europene al Direcției Programe Europene din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu. 20.05.2016 anunțul  
Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de referent treapta II din Compartimentul Tehnologia Informației, Monitorizare a Direcției Servicii Publice din Aparatul de Specialitate al Primarului al Primarului Municipiului Giurgiu.
18.05.2016 vezi anunțul  

Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice  vacante  de referent superior la Serviciul Administrare şi Monitorizare Servicii de Utilitate Publică, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu.

22.04.2016 anunțul  

Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de consilier clasa I grad profesional debutant din  Compartiment Tehnologia Informaţiei, Monitorizare al Direcţiei Servicii Publice din  Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu .

21.04.2016 anunț  
Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante la Direcția Patrimoniu  după cum urmează:
  1. pentru ocuparea funcțiilor contractuale de consilier debutant la Compartiment Agricol, Fond Funciar și Aplicarea Legilor Proprietății  
  2. pentru ocuparea funcțiilor contractuale de consilier debutant Compartiment Cadastru și Evidență Străzi
20 04 2016 anunțul  
Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea prin concurs a unei funcții publice de execuție vacante de consilier clasa I grad debutant din Biroul Control Coordonare Asociații de Proprietari al Direcției Servicii Publice din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu 11.04.2016 vezi anunț  
Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de consilier IA din Compartimentul Autoritate Tutelară a Aparatului de Specialitate al Primarului al Primarului Municipiului Giurgiu 04.04.2016 ANUNȚUL  
Primăria și Consiliul Local al Municipiului Giurgiu aduce la cunoștință publică că în perioada 31 martie-30 aprilie se vor efectua acțiuni de stropire cu insecticide și larvicide pentru stoparea înmulțirii și răspândirii țânțarilor și căpușelor 24.03.2016 ANUNȚ  
Consiliul Local al Municipiului Giurgiu primeste cereri de acces pentru proprietatea publică sau privată a municipiului pentru amplasarea de catre furnizori a retelelor de comunicatii electronice, pentru blocurile ANL situate în str. Petre Ghelmez 14.03.2016 ANUNȚ  
Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea prin concurs a unei funcții publice de execuție vacante de referent clasa III grad superior  din Biroul Control Coordonare Asociații de Proprietari al Direcției Servicii Publice din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu. 11.03.2016 ANUNT  
Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea a două funcții contractuale vacante la Direcția Servicii Publice 04.03.2016 ANUNȚ  
Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante la Direcția Dezvoltare, 02.03.2016 anunțul  

Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale temporar vacantă de îngrijitor la Biroul Administrativ pe perioadă determinate.

24.02.2016 ANUNȚ  
  
 Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante la Direcția Patrimoniu  după cum urmează:
funcție  contractuală de consilier debutant la Compartiment Fond Funciar și Registrul Agricol .
funcție contractuală de consilier debutant la Compartiment Cadastru și Evidență Străzi
17.02.2016 anunțul  
Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractuale VACANTE la Direcția Programe Europene 05.02.2016 vezi anunțul  
Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale VACANTE la Compartiment Arhitectură Urbană și Amenajarea Teritoriului din Structura Arhitectului Șef 03.02.2016 vezi anunțul   
Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractuale VACANTE din Compartimentul Autoritate Tutelară a Aparatului de Specialitate al Primarului al Primarului Municipiului Giurgiu 03.02.2016  vezi anunțul  

 Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea prin concurs a unei funcții publice de execuție de referent clasa III grad superior  din Biroul Control Coordonare Asociații de Proprietari al Direcției Servicii Publice din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu.

 28.01.2016 anunțul   
Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea prin concurs a unei funcții publice de execuție temporar vacantă de referent  clasa III grad superior din Centrul de Informare și Consiliere pentru Cetățeni a Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu  .  28.01.2016 anunțul   
Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale temporar vacante de îngrijitor din Birou Administrativ pe perioadă determinată  28.01.2016 anunțul   
Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractuale vacante din Compartiment Administrare Spațiu de Agrement Canal Cama a Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană
20.01.2015 vezi anunț   
Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unei   funcții contractuale temporar vacante din Compartiment Învățământ Cultură Sport din Direcția Dezvoltare, Investiții 
18.01.2016 vezi anunț  
Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea prin concurs a unei funcții publice de execuție de consilier clasa I grad superior din Biroul Proiecte Mediu al Direcției Programe Europene din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu 
17.01.2016 vezi anunț  
Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea prin concurs a unei funcții publice de execuție de consilier juridic clasa I grad debutant din Serviciul Juridic și Administrație Locală din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu .
08.01.2016 vezi anunț  
2015      
Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unor  funcții contractuale vacante din Biroul Administrare Piața de Pește a Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană
17 12 2015 vezi anunt  
Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractuale la Biroul Administrare Piață de Pește după cum urmează: pentru referent tr. IA – 2 posturi(un electrician și un frigotehnist)
23.11.2015 vezi anunț  
Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unor  funcții contractuale vacante din Centrul de Informare Turistică a Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană 17.11.2015 vezi anunt   
Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale TEMPORAR VACANTE de îngrijitor curățenie clădire din Birou Administrativ  pe perioadă determinate 17.11.2015  vezi anunt  
Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unor  funcții contractuale vacante din Compartiment Administrare Spațiu de Agrement Canal Cama a Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană 17.11.2015 vezi anunt   
 Primăria Municpiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea prin concurs a unei funcții publice de execuție de consilier grad debutant  din Biroul Proiecte Mediu din Direcția Programe Europene a Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu  04.11.2015 vezi anunț  
Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu aduce la cunoștința candidaților înscriși la concursurile de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante, organizate în data de 29.10.2015 și data de 30.10.2015, că locatia de concurs pentru proba scrisa este Liceul Teoretic Nicolae Cartojan
26.10.2015 vezi anunț  

Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unei  funcții contractuale vacante din Biroul Dunării al Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană

26.10.2015 vezi anunț  

Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea prin concurs a unei funcții publice de execuție de consilier juridic clasa I grad debutant din Serviciul Juridic și Administrație Locală din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu.

26.10.2015 vezi anunț  
Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractuale vacante din Biroul Administrare Piață de Pește a Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană 14.10.2015 vizualizează anunțul  
Direcția Taxe și Impozite locale Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unor posture vacante.   vezi anunț  
Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale de conducere de director al Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană 06.10.2015 vezi anunțul   
 Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea prin concurs a unei funcții publice de execuție de  referent de specialitate clasa II grad principal din Serviciul Autorizații și Documentații de Urbanism din Structura Arhitect Șef a Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu  28.09.2015 vezi anunțul   
Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea prin concurs a unei funcții publice de execuție de consilier grad debutant  din Compartiment Învățământ Cultură Sport din Direcția Dezvoltare, Investiții și Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu 28.09.2015 vezi anunțul  
 Concurs pentru promovarea în grad a funcționarilor publici din Aparatul de Specialitate al primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor Municipiului Giurgiu  28.09.2015  vezi anunțul  
Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea prin concurs a unei funcții publice de execuție de referent grad principal din Serviciul de Evidență a Persoanelor din cadrul Direcției Evidența Persoanelor Municipiului Giurgiu . 09.09.2015 vezi anunț  
Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea prin promovare a funcției publice de conducere de șef birou la Biroul Proiecte Mediu  din Direcția Programe Europene
07.09.2015 vezi anunț  
Primăria Municipiului Giurgiu organizează
concurs pentru ocuparea prin concurs a două funcții publice de execuție
- consilier clasa I, grad asistent la Biroul Programe Europene din Direcția Programe Europene
- consilier clasa I, grad asistent la Biroul Proiecte Mediu din Direcția Programe Europene
08.07.2015 vezi anunț ⇒  
Primăria Municipiului Giurgiu organizează
concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale temporar vacante de consilier grad II din Biroul Relații Externe Promovare și Cooperare .
08.07.2015 vezi anunț ⇒  
Primăria Municipiului Giurgiu organizează
concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale, pe perioadă determinată, de consilier grad IA  la Compartiment Control Managerial Intern și Sisteme de Management .
08.07.2015 vezi anunț ⇒  
Primăria Municipiului Giurgiu organizează
concurs pentru ocuparea prin concurs a unei funcții publice de conducere de șef serviciu din Serviciul Lucrări Publice Investiții Reparații, Întreținere din cadrul Direcției Dezvoltare Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu .
08.07.2015 vezi anunț ⇒  
Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale de inspector de specialitate grad II din Serviciul Lucrări Publice Investiții, Reparații Întreținere din Direcția Dezvoltare, Investiții . 24.06.2015 vezi anunț ⇒  
Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs în condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante de referent din cadrul  Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu:
- referent clasa III grad asistent la Serviciul Evidenţa Persoanelor din Direcţia de Evidenţă a  Persoanelor
- referent clasa III grad asistent  la Compartimentul Stare Civilă din Direcţia de Evidenţă a  Persoanelor
24.06.2015 vezi anunț ⇒  

 Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea următoarea funcție  contractuală  vacantă  : - referent treapta IA din Compartiment Arhitectură Urbană și Amenajarea Teritoriului din structura Arhitect Șef .

04.06.2015 vezi anunț ⇒  

Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea următoarea funcție  contractuală  vacantă  :  - referent treapta II din Compartiment resurse Umane Protocol Secretariat din Direcția Economică.

04.06.2015 vezi anunț ⇒  
Anunț privind organizarea unui concurs pentru
 ocuparea următoarelor funcții publice devenite vacante la Compartiment Arhitectură urbană și Amenajarea Teritoriului din Structura Arhitect Șef
19.05.2015 vezi anunț ⇒  
concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice vacante  :
-  o funcție publică de execuție de consilier clasa I grad profesional asistent,
19.05.2015 vezi anunț ⇒  
Anunț privind organizarea unui concurs pentru 13 05 2015 vezi anunț ⇒  
Anunț privind organizarea unui concurs pentru 13 05 2015

 vezi anunț ⇒

ERATA

 

Anunț privind organizarea unui concurs pentru următoarelor funcții publice vacante  :
- consilier  clasa I grad debutant  la Compartiment Tehnologia Informației , Monitorizare din Direcția Servicii Publice  
- referent  clasa III grad asistent la Compartiment Tehnologia Informației , Monitorizare din Direcția Servicii Publice  

13 05 2015  vezi anunț ⇒  
 Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea următoarei funcții publice vacante  :
consilier  juridic clasa I grad superior  la Serviciul Juridic și Administrație Locală  
13 05 2015  vezi anunț ⇒  
Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea următoarei funcții publice vacante  :
-referent grad principal din Serviciul de Evidență a Persoanelor din cadrul Direcției Evidența Persoanelor Municipiului Giurgiu .
31.07.2015  vezi anunț ⇒  
Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea următoarei funcții publice vacante  :
-șef birou la Biroul Programe Europene din cadrul Direcției Programe Europene a Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu .
31.07.2015  vezi anunț ⇒  
Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea următoarei funcții publice vacante  :
-consilier grad debutant din Compartiment Învățământ Cultură Sport din Direcția Dezvoltare, Investiții și Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu .
07.08.2015 vezi anunț  

Anunț privind sprijin pentru persoanele juridice și fizice ale căror suprafețe și culturi au fost afectate de secetă 

17.08.2015 vezi anunț  
Anunț organizare concurs pentru ocuparea prin concurs a unei funcții contractuale temporar vacante de referent tr. II la Compartiment Învățământ Cultură Sport  din Direcția Dezvoltare 25.08.2015 vezi anunț  

/portal/giurgiu/primarie/portal.nsf/0/9BB1E1D69FFEF84BC2257C7600237D94/$FILE/25 ian anunt PT SAIT funct contr directia dezv ref de sp.pdf 

Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea a 3  funcții contractuale  de îngrijitor clădire  în cadrul Biroului Administrativ

 

Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de șofer în cadrul Biroului Administrativ

 

Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea unor funcții publice în cadrul Direcției Servicii Publice

 

Anunț privind criteriile de eligibilitate, condițiile specific și modul de implementare a schemelor de plăți, pentru sprijin financiar în sectorul zootehnic

 

 Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale de referent treapta IA din Compartiment Fond Locativ .

 

 

Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea unor posturi vacante  după cum urmeaza:

Data postarii 16.04.2015

 

1. Consilier grad IA Compartiment Energetic
 
 

 

 

 

 Anunț concurs pentru promovarea în grad a funcționarilor publici din Aparatul de Specialitate al primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor Municipiului Giurgiu

 

ANUNȚ privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cupărării terenurilor agricole situate în extravilan

 

 

 
NUMELE FORMULARULUI Format .doc format .pdf
Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare- persoane fizice    
Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare- persoane juridice    
 Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a trenului - persoane fizice    
 Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a trenului - persoane juridice    
 Ofertă de vânzare teren - persoane fizice    
Ofertă de vânzare teren - persoane juridice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ANUNȚ privind ofertă vânzare teren ENESCU Marian-Vasile si LISTA preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preempțiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferință 

 

 

 

ANUNȚ privind ofertă vânzare teren PĂUN Florina și GHIORGHIȘOR Ecaterina si LISTA preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preempțiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferință 

 

ANUNȚ privind ofertă vânzare teren CALOTĂ Gheorghe Florea si LISTA preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preempțiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferință 

 

ANUNȚ privind completarea dosarelor de locuință ANL

ANUNȚ privind intenția de elaborare a PUZ ( reconsiderare configurare urbană funcțională și volumetrică bd. Mihai Viteazu)

 

Anunt concurs de management pentru Centrul Cultural Local ”Ion Vinea”
Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului și caietului de sarcini
regulament deorganizare și funcționare al Centrului Cultural Local Ion Vinea- Giurgiu

 ANUNȚ privind intenția de elaborare a PUZ ( reconsiderare configurare urbană funcțională și volumetrică bd. Mihai Viteazu)

ANUNȚ privind intenția de elaborare a PUZ ( reconsiderare configurare urbană funcțională și volumetrică bd. Mihai Viteazu) - 15.10.2014

 

 

 

 


Valoarea taxelor  pentru eliberarea copiilor de pe documentele arhivate și de pa documnetele care fac parte din categoria informațiilor de interes public :
format A4 - 3,00 lei / pagină
 

 

 

 

 Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea unei funcții publice în cadrul Direcției Servicii Publice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 

 

 

Actualizat in - 24.05.2019, la ora 12:53; de catre: prim_giurgiu