Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

 

 

CONCURSURI  PENTRU OCUPAREA LOCURILOR DE MUNCĂ DIN CADRUL DIRECTIILOR  ȘI ENTITĂȚILOR COMERCIALE SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL GIURGIU

 

 ANUNȚURI PRIVIND CONCURSURI PENTRU OCUPAREA LOCURILOR VACANTE - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU

       
conținut anunț data postării anunț obsevații
2020      
Anunt: Recrutare functie publica de executie consilier clasa I grad superior la Biroul Bugetu si consilier clasa I grad superior la Compartimentul Financiar Contabilitate din Directia Economica 22.10.2020 vezi anuntul  
Anunț: Recurutare functie publica de executie vacanta de consilier clasa I grad principal din Compartimentul evidenta electorala si monitorizarea procedurilor administrative a Directiei Juridice si Administratie Locala 19.10.2020 vezi anuntul  
Anunț privind recrutarea funției publice vacantă de conducere de director executiv al Direcției Poliției Locale a Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu 16.10.2020 vezi anunțul  
Anunt privind recrutarea functiei publice de executie consilier clasa I grad debutant si consilier clasa I grad superior din Compartimentul Administratie Locala si Relatia cu Consiliul Local din Directia Juridica si Administratie Locala 12.10.2020

vezi anuntul

ERATĂ

ERATĂ 

 
Anunț privind promovarea in grad profesional a funcționarilor publici în anul 2020 22.06.2020 vezi anunțul

Rezultat selecție dosar

Borderou

Rezultat final

Anunt recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier juridica clasa I grad Asistent din cadrul Biroului Juridic al Directiei Juridice si Administratie Locala 01.04.2020 Vezi anunt  
Anunt recrutare functie publica de executie conducere de sef Birou al Biroului Juridic din Directia Juridica si Administratie Locala  24.02.2020 Vezi anuntul

Rezultat selectie dosar

Borderou rezultat final

Concurs de promovare in grad imediat superior pentru personalul contractual din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu 17.02.2020 Vezi anuntul Borderou rezultat
Concurs de promovare pentru functionarii publici din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu si Directiei de Evidenta a Persoanelor 17.02.2020 Vezi anuntul

Rezultat final

Borderou rezultat final

Rezultat selectie dosar

Anunț recrutare funcție publică de execuție temporar vacantă consilier clasa I grad debutant din Compartimentul Fond Locativ, Direcția Patrimoniu 03.02.2020 Vezi anunțul

Rezultat selectie dosar

Borderou proba scrisa

Borderou rezultat final

Anunț recrutare funcție publică de execuție consilier clasa I grad superior din Compartimentul Administrație Locală și Relația cu Consiliul Local din Direcția Juridică si Adm.Locală 31.01.2020

Vezi anunțul

 
2019
     

În condiţiile prevăzute de art. 469 alin3 și 6 și art. 470 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și de H.G. nr.611/2008 art. 22 alin 1 și 2 , art. 26 alin 2 , Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție de consilier clasa I grad asistent din cadrul Compartimentului Patrimoniu al Direcției Patrimoniu din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu, prin recrutare .

08.01.2020 Vezi anuntul

Rezultat selectie dosar

Rezultat proba scrisa

Borderou rezultat final

În condiţiile prevăzute de art. 469 alin3 și 6 și art. 470 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și de H.G. nr.611/2008 art. 22 alin 1 și 2 , art. 26 alin 2 , Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție de consilier clasa I grad debutant din cadrul Compartimentului Urmărire executare contrecte al Direcției Patrimoniu  din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu, prin recrutare . 30.12.2019 Vezi anuntul

Rezultat selectie dosar

Rezultat proba scrisa

Borderou

În condiţiile prevăzute de prevederile Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014, Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate grad debutant din cadrul Biroului Secretariat și arhivă al Direcției Juridice și Administrație Locală din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu ce va avea loc pe data de 27 ianuarie 2020

30.12.2019 Vezi anuntul

Rezultat selectie dosar

Rezultat proba scrisa

Rezultat final

În condiţiile prevăzute de prevederile Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014, Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de șofer microbuz din cadrul Compartimentului Învățământ al Direcției Tehnice din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu ce va avea loc pe data de 8 ianuarie 2020

06.12.2019 Vezi anuntul

Rezultat selectie dosare

Rezultat proba scrisa

Rezultat final

Sport Club Municipal „Dunărea 2020“ Giurgiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacantă, astfel:

27.11.2019 vezi anuntul

Erată

Rezultat selectie dosare

Rezultat proba scrisa

Rezultat interviu

Rezultat final

În condiţiile prevăzute de art. 469 alin3 și 6 și art. 470 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și de H.G. nr.611/2008 art. 22 alin 1 și 2 , art. 26 alin 2 , Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I grad superior și consilier juridic clasa I grad asistent din cadul Biroului Juridic al Direcției Juridice și Administrașie Locală .

25.11.2019 vezi anuntul

Amanare sustinere proba scrisa

Rezultat final

În condiţiile prevăzute de art. 469 alin3 și 6 și art. 470 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și de H.G. nr.611/2008 art. 22 alin 1 și 2 , art. 26 alin 2 , Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă de consilier clasa I grad superior din cadrul Serviciul Evidența Persoanelor Direcției de Evidență a Persoanelor, prin recrutare 13.11.2019 vezi anuntul

Rezultat selecție dosare

Rezultat proba scrisă

Rezultat final

 

Conform Dispoziției Primarului Municipiului Giurgiu nr. 1273/2019 Primăria Municipiului Giurgiu și art. 43^1 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru al contractului de management

05.11.2019 Vezi anuntul

Dispoziția Primarului

Anexa nr.1

Anexa nr.2

Proces verbal final

 

În condiţiile prevăzute de art. 469 alin3 și 6 și art. 470 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și de H.G. nr.611/2008 art. 22 alin 1 și 2 , art. 26 alin 2 , Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă de referent clasa III grad principal din cadrul Compartimentului Tehnologia Informației al Direcției Servicii Publice din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu, prin recrutare .

05.11.2019 Vezi anuntul

Rezultat selecție dosare

Rezultat proba scrisă

Rezultat final

Sport Club Municipal „Dunărea 2020“ Giurgiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacantă, astfel:

01.11.2019 Vezi anuntul Rezultat selecție dosare

În condiţiile prevăzute de art. 469 alin3 și 6 și art. 470 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și de H.G. nr.611/2008 art. 22 alin 1 și 2 , art. 26 alin 2 , Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă de consilier clasa I grad asistent din cadrul Compartimentului Resurse Umane al Direcției Economice din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu, prin recrutare .

31.10.2019 Vezi anuntul

Rezultat selecție dosare

Rezultat probă scrisă

Rezultat final

 

Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs de promovare pentru funcționarii publici din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu

17.10.2019 Vezi anuntul

Rezultat selecție dosare

Rezultat final

 

În condiţiile prevăzute de prevederile Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014, Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea a funcției contractuale de execuție vacante de șofer microbuz din Compartimentul Învățământ al Direcției Tehnice din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu ce va avea loc pe data de 8 NOIEMBRIE 2019

16.10.2019 Vezi anuntul

Rezultat selecție dosare

Rezultat probă scrisă

În condiţiile prevăzute de art.67 ^1 din Legea educatiei fizice si a sportului nr. 69/2001, SPORT CLUB MUNICIPAL DUNĂREA 2020 GIURGIU organizează selectie de dosare si interviu pentru ocuparea următoarelor funcții:

07.10.2019 Vezi anuntul

Rezultat selecție dosare

Rezultat contestație selecție dosare

Rezultat interviu

În condiţiile prevăzute de art. 469 alin3 și 6 și art. 470 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și de H.G. nr.611/2008 art. 22 alin 1 și 2 , art. 26 alin 2 , Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție temporar vacantă de consilier clasa I grad asistent din cadrul Compartimentului Resurse Umane al Direcției Economice din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu, prin recrutare . 16.09.2019 Vezi anunțul

Rezultat selecție dosare

Rezultat probă scrisă

Rezultat final

În condiţiile prevăzute de art. 469 alin3 și 6 și art. 470 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și de H.G. nr.611/2008 art. 22 alin 1 și 2 , art. 26 alin 2 , Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție de consilier clasa I grad principal  din cadrul Compartimentului Patrimoniu al Direcției Patrimoniu  din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu, prin recrutare 13.09.2019 Vezi anunțul

Rezultat selecție dosare

Rezultat probă scrisă

Primăria Municipiului Giurgiu  organizează concurs  de proiecte  de management  pentru ocuparea funcției  de conducere  de director  al SPORT CLUB  MUNICIPAL DUNĂREA 2020 GIURGIU 10.09.2019 Vezi anunțul Rezultat selecție dosare
            În condiţiile prevăzute de art. 469 alin3 și 6 și art. 470 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și de H.G. nr.611/2008 art. 22 alin 1 și 2 , art. 26 alin 2 , Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție de consilier clasa I grad superior din cadrul Biroului Achiziții Publice al Direcției Tehnice din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu, prin recrutare . 06.09.2019 Vezi anunțul

Rezultat selecție dosare

Rezultat final

În condiţiile prevăzute de prevederile Hotărârea Guvernului nr. 286/2011  modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014,  Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea a funcției contractuale de execuție vacante de șofer microbuz din Compartimentul Învățământ al Direcției Tehnice din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu  ce va avea loc pe data de 29 august 2019 05.08.2019 Vezi anunțul

Rezultat selecție dosare

Rezultat probă scrisă

Primăria Municipiului Giurgiu organizează examen de promovare în clasă în condițiile art. 480 și 481 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administartiv și a prevederilor art. 144 -147din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

02.08.2019 Vezi anunțul  

În condiţiile prevăzute de prevederile Hotărârea Guvernului nr. 286/2011  modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014,  SPORT CLUB MUNICIPAL DUNĂREA 2020 GIURGIU organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale :

29.07.2019 vezi anunțul

Rezultat selecție dosare

Rezultat probă scrisă

Rezultat final

            În condiţiile prevăzute de Legea nr.188/1999 R2 privind Statutul Funcţionarilor Publici, art.58 alin.2 lit.”b”şi de H.G. nr.611/2008 art. 22 alin 1 și 2 , art. 26 alin 2 , Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs ocuparea prin recrutare a unei funcției publice de execuție de consilier clasa I grad superior din Compartimentul Patrimoniu din Direcția Patrimoniu a Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu 02.07.2019 vezi anunțul

Rezultat selecție dosare

Rezultat final

            În condiţiile prevăzute de prevederile Hotărârea Guvernului nr. 286/2011  modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014,  Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacante de șef serviciu al Serviciului pentru Situații de Urgență și Apărare Împotriva Incendiilor din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu  ce va avea loc pe data de 22 iulie 2019 28.06.2019 vezi anunțul

Rezultat selecție dosare

Rezultat probă scrisă

Rezultat final

În condiţiile prevăzute de Legea nr.188/1999 R2 privind Statutul Funcţionarilor Publici, art.58 alin.2 lit.”b”şi de H.G. nr.611/2008 art. 22 alin 1 și 2 , art. 26 alin 2 , Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs ocuparea prin recrutare a unei funcției publice de execuție de consilier clasa I grad superior din Compartimentul Financiar - Contabilitate din Direcția Economică a Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu 28.06.2019 vezi anunțul

Atribuții

Rezultat selecție dosare

Rezultat probă scrisă

Rezultat final

            În condiţiile prevăzute de prevederile Hotărârea Guvernului nr. 286/2011  modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014,  Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea a funcției contractuale de execuție vacante de specialist intervenție din Compartimentul Intervenție al Serviciului pentru Situații de Urgență și Apărare Împotriva Incendiilor din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu  ce va avea loc pe data de 16 iulie 2019 24.06.2019 vezi anunțul

Rezultat final

Rezultat probă scrisă

Rezultat selecție dosare

În condițiile prevăzute de prevederile Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014, SPORT CLUB MUNICIPAL DUNĂREA 2020 GIURGIU organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale :   

vezi anunțul

 

Rezultat final

Rezultat interviu

Rezultat contestații

Rezultat probă scrisă

Anunț reprogramare

Rezultat selecție dosare

Regulament de organizare și funcționare al ,,Sport Club Municipal Dunărea 2020 Giurgiu,,

 

În condiţiile prevăzute de Legea nr.188/1999 R2 privind Statutul Funcţionarilor Publici, art.58 alin.2 lit.”b”şi de H.G. nr.611/2008 art. 22 alin 1 și 2 , art. 26 alin 2 , Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs ocuparea prin recrutare a unei funcții publice de execuție de inspector protecție civilă al Compartimentului Protecție Civilă din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu. 18.06.2019 vezi anunțul

Rezultat final

Rezultat selecție dosare

În condițiile prevăzute de Legea nr.188/1992 R2 privind Statutul Funcționarilor Publici, art.58 alin.2 lit.”b” și de H.G. nr611/2008 alin 1 și 2, art. 26 alin 2, Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs de ocuparea prin recrutare a unei funcții publice de execuție de consilir clasa I grad superior din Compartimentul Investiții și Autorizare Lucrări Publice de Investiții al Biroului Investiții, Întocmire Devize și Autorizare Lucrări Publice de Investiții din Direcția Tehnică a Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu 14.06.2019 vezi anunțul

Rezultat final

Rezultat probă scrisă

Rezultat selecţie dosare

În condițiile prevăzute de art.7 alin.1 din H.G. nr. 286/2011 modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014, Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacantă 24.05.2019 vezi anunțul  

Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea a funcției contractuale de execuție

vacante de specialist intervenție din Compartimentul Intervenție al Serviciului pentru Situații de Urgență și Apărare

Împotriva Incendiilor din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu ce va avea loc pe data de 10 iunie

2019

17.05.2019 vezi anunțul

Rezultat selecție dosare

Rezultat probă scrisă

Rezultat contestații

Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs de promovare pentru funcționarii publici din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și din direcția de Evidență a Persoanelor  02.05.2019 vezi anunțul  
       

 

Actualizat in - 22.10.2020, la ora 11:43; de catre: prim_giurgiu