Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

 

 

CONCURSURI  PENTRU OCUPAREA LOCURILOR DE MUNCĂ DIN CADRUL DIRECTIILOR  ȘI ENTITĂȚILOR COMERCIALE SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL GIURGIU

 

 ANUNȚURI PRIVIND CONCURSURI PENTRU OCUPAREA LOCURILOR VACANTE - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU

       
conținut anunț data anunț obsevații
       
2019
     

 

Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs de promovare pentru funcționarii publici din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu

17.10.2019 Vezi anuntul  

 

În condiţiile prevăzute de prevederile Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014, Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea a funcției contractuale de execuție vacante de șofer microbuz din Compartimentul Învățământ al Direcției Tehnice din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu ce va avea loc pe data de 8 NOIEMBRIE 2019

16.10.2019 Vezi anuntul  

În condiţiile prevăzute de art.67 ^1 din Legea educatiei fizice si a sportului nr. 69/2001, SPORT CLUB MUNICIPAL DUNĂREA 2020 GIURGIU organizează selectie de dosare si interviu pentru ocuparea următoarelor funcții:

07.10.2019 Vezi anuntul  
În condiţiile prevăzute de art. 469 alin3 și 6 și art. 470 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și de H.G. nr.611/2008 art. 22 alin 1 și 2 , art. 26 alin 2 , Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție temporar vacantă de consilier clasa I grad asistent din cadrul Compartimentului Resurse Umane al Direcției Economice din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu, prin recrutare . 16.09.2019 Vezi anunțul

Rezultat selecție dosare

Rezultat probă scrisă

Rezultat final

În condiţiile prevăzute de art. 469 alin3 și 6 și art. 470 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și de H.G. nr.611/2008 art. 22 alin 1 și 2 , art. 26 alin 2 , Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție de consilier clasa I grad principal  din cadrul Compartimentului Patrimoniu al Direcției Patrimoniu  din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu, prin recrutare 13.09.2019 Vezi anunțul

Rezultat selecție dosare

Rezultat probă scrisă

Primăria Municipiului Giurgiu  organizează concurs  de proiecte  de management  pentru ocuparea funcției  de conducere  de director  al SPORT CLUB  MUNICIPAL DUNĂREA 2020 GIURGIU 10.09.2019 Vezi anunțul Rezultat selecție dosare
            În condiţiile prevăzute de art. 469 alin3 și 6 și art. 470 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și de H.G. nr.611/2008 art. 22 alin 1 și 2 , art. 26 alin 2 , Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție de consilier clasa I grad superior din cadrul Biroului Achiziții Publice al Direcției Tehnice din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu, prin recrutare . 06.09.2019 Vezi anunțul

Rezultat selecție dosare

Rezultat final

În condiţiile prevăzute de prevederile Hotărârea Guvernului nr. 286/2011  modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014,  Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea a funcției contractuale de execuție vacante de șofer microbuz din Compartimentul Învățământ al Direcției Tehnice din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu  ce va avea loc pe data de 29 august 2019 05.08.2019 Vezi anunțul

Rezultat selecție dosare

Rezultat probă scrisă

Primăria Municipiului Giurgiu organizează examen de promovare în clasă în condițiile art. 480 și 481 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administartiv și a prevederilor art. 144 -147din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

02.08.2019 Vezi anunțul  

În condiţiile prevăzute de prevederile Hotărârea Guvernului nr. 286/2011  modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014,  SPORT CLUB MUNICIPAL DUNĂREA 2020 GIURGIU organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale :

29.07.2019 vezi anunțul

Rezultat selecție dosare

Rezultat probă scrisă

Rezultat final

            În condiţiile prevăzute de Legea nr.188/1999 R2 privind Statutul Funcţionarilor Publici, art.58 alin.2 lit.”b”şi de H.G. nr.611/2008 art. 22 alin 1 și 2 , art. 26 alin 2 , Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs ocuparea prin recrutare a unei funcției publice de execuție de consilier clasa I grad superior din Compartimentul Patrimoniu din Direcția Patrimoniu a Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu 02.07.2019 vezi anunțul

Rezultat selecție dosare

Rezultat final

            În condiţiile prevăzute de prevederile Hotărârea Guvernului nr. 286/2011  modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014,  Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacante de șef serviciu al Serviciului pentru Situații de Urgență și Apărare Împotriva Incendiilor din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu  ce va avea loc pe data de 22 iulie 2019 28.06.2019 vezi anunțul

Rezultat selecție dosare

Rezultat probă scrisă

Rezultat final

În condiţiile prevăzute de Legea nr.188/1999 R2 privind Statutul Funcţionarilor Publici, art.58 alin.2 lit.”b”şi de H.G. nr.611/2008 art. 22 alin 1 și 2 , art. 26 alin 2 , Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs ocuparea prin recrutare a unei funcției publice de execuție de consilier clasa I grad superior din Compartimentul Financiar - Contabilitate din Direcția Economică a Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu 28.06.2019 vezi anunțul

Atribuții

Rezultat selecție dosare

Rezultat probă scrisă

Rezultat final

            În condiţiile prevăzute de prevederile Hotărârea Guvernului nr. 286/2011  modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014,  Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea a funcției contractuale de execuție vacante de specialist intervenție din Compartimentul Intervenție al Serviciului pentru Situații de Urgență și Apărare Împotriva Incendiilor din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu  ce va avea loc pe data de 16 iulie 2019 24.06.2019 vezi anunțul

Rezultat final

Rezultat probă scrisă

Rezultat selecție dosare

În condițiile prevăzute de prevederile Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014, SPORT CLUB MUNICIPAL DUNĂREA 2020 GIURGIU organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale :   

vezi anunțul

 

Rezultat final

Rezultat interviu

Rezultat contestații

Rezultat probă scrisă

Anunț reprogramare

Rezultat selecție dosare

Regulament de organizare și funcționare al ,,Sport Club Municipal Dunărea 2020 Giurgiu,,

 

În condiţiile prevăzute de Legea nr.188/1999 R2 privind Statutul Funcţionarilor Publici, art.58 alin.2 lit.”b”şi de H.G. nr.611/2008 art. 22 alin 1 și 2 , art. 26 alin 2 , Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs ocuparea prin recrutare a unei funcții publice de execuție de inspector protecție civilă al Compartimentului Protecție Civilă din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu. 18.06.2019 vezi anunțul

Rezultat final

Rezultat selecție dosare

În condițiile prevăzute de Legea nr.188/1992 R2 privind Statutul Funcționarilor Publici, art.58 alin.2 lit.”b” și de H.G. nr611/2008 alin 1 și 2, art. 26 alin 2, Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs de ocuparea prin recrutare a unei funcții publice de execuție de consilir clasa I grad superior din Compartimentul Investiții și Autorizare Lucrări Publice de Investiții al Biroului Investiții, Întocmire Devize și Autorizare Lucrări Publice de Investiții din Direcția Tehnică a Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu 14.06.2019 vezi anunțul

Rezultat final

Rezultat probă scrisă

Rezultat selecţie dosare

În condițiile prevăzute de art.7 alin.1 din H.G. nr. 286/2011 modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014, Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacantă 24.05.2019 vezi anunțul  

Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea a funcției contractuale de execuție

vacante de specialist intervenție din Compartimentul Intervenție al Serviciului pentru Situații de Urgență și Apărare

Împotriva Incendiilor din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu ce va avea loc pe data de 10 iunie

2019

17.05.2019 vezi anunțul

Rezultat selecție dosare

Rezultat probă scrisă

Rezultat contestații

Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs de promovare pentru funcționarii publici din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și din direcția de Evidență a Persoanelor  02.05.2019 vezi anunțul  
       

 

Actualizat in - 17.10.2019, la ora 09:57; de catre: prim_giurgiu