Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

 

 

 

Extras din  ”REGULAMENT de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Giurgiu”

 

Art.12. Compartiment Autoritate Tutelară  are următoarele atribuţii principale:
 1. Efectuează anchete sociale în teren în legătură cu minorii proveniţi din familii dezorganizate, cu părinţi despărţiţi în fapt, aflaţi în situaţii de divorţ, propunând stabilirea domiciliilor acestora la unul dintre părinţi.
 2. Efectuează anchete sociale la domiciliile minorilor care au săvârşit fapte antisociale.
 3. Efectuează anchete sociale în vederea instituirii tutelei şi curatelei şi încuviinţează orice acte în care sunt implicaţi minori și persoanele interzise .
 4. Monitorizează tutela minorilor și a persoanelor interzise .
 5. Efectuează inventarierea bunurilor minorului  și interzisului în prezenţa tutorelui şi întocmeşte un inventar.
 6. Primeşte şi verifică dările de seamă anuale întocmite de către tutori şi dă descărcare de gestiune acestora.
 7. Colaborează cu Direcţia de Protecţia Copilului aflat în Dificultate Giurgiu şi efectuează anchete sociale la sesizarea acesteia, în anumite situaţii în care sunt implicaţi minori.
 8. Efectuează anchete sociale în legătură cu persoanele care urmează a fi puse sub interdicţie la sesizarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, și a Serviciului Județean de Medicină Legală, iar dacă este cazul, întocmeşte documentele pentru declanşarea acţiunii de punere sub interdicţie.
 9. Efectuează anchete sociale minorilor care sunt supuşi la abuzuri de orice fel şi propune măsuri de rezolvare a situaţiilor acestora.
 10. Asistă la audierea minorilor la sediul Inspectoratului de Poliţie sau la Parchet ori de câte ori aceştia nu pot fi asistaţi de către părinţi.
 11. Formulează răspunsuri la cererile petenţilor cu privire la protecţia minorilor.
 12. Colaborează cu alte instituţii ale statului cu privire la situaţii de punere sub interdicţie a unor persoane.
 13. Asistă persoanele vârstnice la încheierea contractelor de vânzare – cumpărare cu titlu oneros la sediul notarilor publici, la solicitarea persoanei vârstnice sau a notarului.
 14. Efectuează anchetele sociale pentru stabilirea reprezentantului legal al minorilor .
 15. Efectuează anchete sociale la cuplurile aflate în concubinaj care solicită ridicarea indemnizației pentru creșterea copilului sau a stimulentului de inserție.
 16. Întocmește dosarele de alocație și le înaintează pe bază de borderou, lunar,  Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială Giurgiu.
 17. Întocmește anchete sociale pentru schimbare de titular de dosar de alocație.
Actualizat in - 12.09.2017, la ora 12:16; de catre: prim_giurgiu