Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

LICITAȚII  anul 2019 - Primăria Muncipiului Giurgiu

Anunțurile noi sunt postate în parte superioară a tabelului

Nr.

crt.

Conținut Data publicării Anunțul
40. Anunt licitatie: Demolare stalpi de sustinere retele de transport agent termic, CPV: 45111100-9, Lucrari de demolare 03.01.2020

Anunt

Documentatie

39. Anunt licitatie: Elaborare documentatie tehnico-economica pentru extindere carosabil strada Arcului , cod CPV: 79311100-8, Servicii de elaborare de studii. 03.01.2020

Anunt

Documentatie

38. Anunt licitatie: Realizare parcare adiacent Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu, CPV: 45223300-9, Lucrari de constructii de parcari. 03.01.2020

Anunt

Documentatie

37. Anunț licitație: Obiectul vânzării îl constituie terenul în suprafață de 251,00 mp, identificat cu număr cadastral 37420, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în b.dul CFR, nr. 55, conform HCL. 496/28.11.2019 11.12.2019 Anunț
36. Anunț licitație: Obiectul concesiunii îl constituie spațiul comercial în suprafață de 17,30 mp, identificat cu număr cadastral 31512, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în Piața Centrală, conform HCL. 434/01.11.2019 11.12.2019 Anunț
35. Anunț licitație: Obiectul concesiunii îl constituie terenul în suprafață de 9.934 mp, identificat cu număr cadastral 39485, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în Aleea Plantelor, FN, conform HCL. 364/25.09.2019 . 05.12.2019 Anunț
34. Anunț licitație: Obiectul concesiunii îl constituie terenul in suprafata de 618 mp, , aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în strada Unirii, FN , conform HCL.54/28.02.2019 05.12.2019 Anunț
33. Anunț licitație:Obiectul concesiunii îl constituie imobilul compus din construcție în suprafață de 245,00 mp și teren în suprafață de 307,00 mp, identificat cu număr cadastral 35692, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în strada Negru Vodă, FN, adiacent bloc B5, conform OUG 57/2019 și HCL. 366/25.09.2019 . 22.11.2019 Anunț
32. Anunț licitație: Obiectul concesiunii îl constituie imobilul compus din construcție în suprafață de 353,00 mp și teren în suprafață de 353,00 mp, identificat cu număr cadastral 36192, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în strada Tineretului, FN, conform OUG 57/2019 și HCL. 367/25.09.2019 22.11.2019 Anunț
31. Anunț licitație: Obiectul concesiunii îl constituie terenul în suprafață de 92,00 mp, identificat cu număr cadastral 39023, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în strada Nicolae Titulescu, nr.114, conform OUG 57/2019 și HCL. 384/25.09.2019 22.11.2019 Anunț
30. Denumire achiziție: Studiu de fezabilitate pentru Construcție hidrotehnică Canal Cama -Etapa II, cod CPV: 79314000-8, Studiu de fezabilitate 20.11.2019 Anunț
29 Organizarea licitației publice cu strigare pentru închiriere locuri de parcare Cartier Istru 13.11.2019 Anunț
28. Denumire achiziție: Reabilitare drum de acces Gradinița Dumbrava Minunată 07.11.2019 Anunț
27. Anunț licitație: Aducem la cunoștință locatarilor din Blocul 8/2S, situat în b.dul. București, organizarea, în data de 14.11.2019 ora 13 45 , în incinta Primăriei Municpiului Giurgiu, situată în b.dul. București nr. 49-51, a licitației publice cu strigare pentru închirierea locului de parcare nr. 8A din parcarea adiacentă blocului 8/2S . 07.11.2019 Anunț
26. Denumire achiziție: Valorificarea Cetății Giurgiu și integrarea acesteia într-un circuit turistic. 05.11.2019 Anunț
25. Denumire achiziție: Achiziția serviciilor de consultanță pentru managementul proiectului - Amenajare spațiu de agrement pe Canal Cama - zona Mediană, cod SMIS 126018 04.11.2019 Anunț
24. Anunț licitație: Aducem la cunoștință locatarilor din Blocul 25/511, situat în str. Trandafirilor, organizarea, în data de 07.11.2019 ora 13 45, în incinta Primăriei Municpiului Giurgiu, situată în b.dul. București nr. 49-51, a licitației publice cu strigare pentru închirierea locului de parcare nr. 15A din parcarea adiacentă blocului 25/511 . 31.10.2019 Anunț
23. Denumire achiziție:Realizare pictură murală, parohia Sf.Gheorghe Cel Nou. 25.10.2019 Anunț
22. Anunț licitație - Aducem la cunoștință locatarilor din Blocul 517, situat în b.dul București, organizarea, în data de 28.10.2019 ora 13 45 , în incinta Primăriei Municpiului Giurgiu, situată în b.dul. București nr.49-51, a licitației publice cu strigare pentru închirierea locului de parcare nr. 6 din parcarea adiacentă blocului 517 . 21.10.2019 Anunț
21. Anunț privind - Obiectul concesiunii îl constituie imobilul compus din construcție în suprafață de 245,00 mp și teren în suprafață de 307,00 mp, identificat cu număr cadastral 35692, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în strada Negru Vodă, FN, adiacent bloc B5, conform OUG 57/2019 și HCL. 366/25.09.2019 . 21.10.2019 Anunț
20. Anunț privind - Obiectul concesiunii îl constituie imobilul compus din construcție în suprafață de 353,00 mp și teren în suprafață de 353,00 mp, identificat cu număr cadastral 36192, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în strada Tineretului, FN, conform OUG 57/2019 și HCL. 367/25.09.2019 21.10.2019 Anunț
19. Anunț privind - Obiectul concesiunii îl constituie imobilul compus din construcție în suprafață de 273,00 mp și teren în suprafață de 273,00 mp, identificat cu număr cadastral 36177, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în strada Portului, FN, conform OUG 57/2019 si HCL. 365/25.09.2019 21.10.2019 Anunț
18. DENUMIRE ACHIZIȚIE: Realizare pictură murală, parohia Sf.Gheorghe Cel Nou 09.10.2019 Anunț
17. DENUMIRE ACHIZITIE:Servicii de dirigenție de șantier , necesare în cadrul proiectului - Dezvoltarea sistemului de transport  în cadrul Euroregiunii Ruse- Giurgiu , pentru o mai bună conectivitate cu rețeaua de transport  TEN-T , cod proiect RO-BG 425 12.09.2019 Anunț
16. Anunț de atribuire pentru contractul de prestări servicii privind - Realizare și amplasare statuie Regina Maria 10.09.2019 Anunț
15. DENUMIRE ACHIZITIE:Anunț privind - Studii de teren necesare realizării obiectivului de investiții - ,,Reabilitare carosabil, parcări și trotuare,, în zona marginită la est de Bdul.București,la nord CF Giurgiu -Russe ,la vest de str. Decebal și la sud de Bdul.Daciei,, 09.09.2019 Anunț
14. DENUMIRE ACHIZITIE:Anunț privind - Studii de teren necesare realizării obiectivului de investiții - ,,Reabilitare carosabil, parcări și trotuare,, în zona marginită la vest de Bdul.București ,la nord CF Giurgiu-Russe, la est de str. 1 Decembrie 1918 și la sud de str. Tineretului,, 09.09.2019 Anunț
13. DENUMIRE ACHIZITIE:Anunț privind - Studii de teren necesare realizării obiectivului de investiții - ,,Reabilitare carosabil, parcări și trotuare,, în zona marginită la est de Bdul. București, la nord Bdul. Daciei, la vest de str.Negru Vodă și la sud de Bdul Mihai Viteazu,, 09.09.2019 Anunț
12. DENUMIRE ACHIZITIE: Anunț privind - Studii de teren necesare realizării obiectivului de investiții - ,,Reabilitare carosabil, parcări și trotuare,, în zona marginită la vest de Bdul.  București la nord de str. Tineretului , la est de str. 1 Decembrie 1918 și la sud de Bdul.Academician Miron Nicolescu,, 09.09.2019 Anunț
11. DENUMIRE ACHIZITIE:Anunț privind decizia etapei de încadrare a proiectului ,,Stație pompare ape menajere - Intrarea Sloboziei,, 09.09.2019 Anunț
10. DENUMIRE ACHIZITIE:Anunț privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, Racordare la rețeaua electrică a locului de consum permanent Centrala termică zona Nord,amplasat în strada Gloriei nr.5 ,municipiul Giurgiu - lucrări pe tarif de racordare,, 09.09.2019 Anunț
9. DENUMIRE ACHIZITIE: Anunț privind achiziția publică de lucrări - ,, Lucrări în completare pentru finalizarea obiectivului de investiție ,,Amenajarea unui sector al Canalului Sfântul Gheorghe în scopul îmbunătățirii conectivității în Euroregiunea Ruse-Giurgiu,, , realizat în cadrul proiectului transfontalier ,,Dezvoltarea fluviului Dunărea pentru o mai bună conectivitate a Euroregiunii Ruse-Giurgiu cu coridorul Pan-European de transport nr.7,, 28.08.2019 Anunț
8. DENUMIRE ACHIZIȚIE: Elaborare documentație tehnico-economică pentru Loc de joacă pentru copii - grădinița cu program prelunigt Prichindeii pentru structura arondată Gradinița cu program normal nr.6 06.08.2019 Anunț
7.

DENUMIRE ACHIZITIE: Actualizarea documentației tehnico economică pentru consolidare ,reabilitare, modernizare și supraetajare școala generală Sf. Gheorghe

Detalii in anunțul atașat

  Anunț
6.

DENUMIRE ACHIZITIE: Realizare parcări adiacent Parc Alei , municipiul Giurgiu

Detalii in anunțul atașat

24.07.2019 Anunț
5.

DENUMIRE ACHIZITIE: Obiectul contractului este achiziția de ,,Opere de artă,, , CVP - 92311000 -4

TERMEN DE LIVRARE ȘI AMPLASARE - 01.07.2019

24.04.2019

Anunt +Caiet de sarcini

+Fișă de date operă de artă +Proiect contract

4.

DENUMIRE ACHIZITIE: Elaborare documentatie tehnico-economica — Studiu de fezabilitate si consultantéa — pentru proiect ,,Realizare capacitati de productie energie electrica si termicé din biomasé in Municipiul Giurgiu”, CPV: 71241000, Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize.

TERMEN LIMITA PRIMIRE OFERTE: 25.03.2019.

DATA DESCHIDERII OFERTELOR: 26.03.2019, ora 12:00.

18.03.2019

Anunt

+

Caiet de sarcini

3.

Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, Şos. Bucureşti nr. 49-51, tel. 0246 /213747, fax. 0246/215405, cod fiscal R4852455, organizează procedura de licitație publică deschisă, cu strigare, privind  închirierea unui teren aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, în suprafață de 17,64 mp,  situat  în strada Nicolae Bălcescu, adiacent bloc 32/1001, în vederea amplasării unei construcții provizorii, pe data de  12.02.2019, ora 13:00.

30.01.2019
2.

Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, Şos. Bucureşti nr. 49-51, tel. 0246 /213747, fax. 0246/215405, cod fiscal R4852455, organizează procedura de negociere directă privind “Concesionarea imobilului  situat  în Strada Nicolae Bălănescu, nr. 8, compus din teren în suprafață totală de 603 mp., aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, pe data de  04.02.2019, ora 13:00.

30.01.2019
1.

Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, B.dul Bucureşti, nr. 49-51, tel. 0246.213.588 / 213.747, fax. 0246.215.405, email: primarie@primariagiurgiu.ro, cod fiscal: 4852455, cont IBAN: RO04TREZ32121300205XXXXX - Direcţia Patrimoniu.

03.01.2019

 

Actualizat in - 17.01.2020, la ora 09:16; de catre: prim_giurgiu