Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

Solicitarea informațiilor de interes public

 1. Persoana responsabilă pentru accesul la informațiile de interes public este Dna. ADRIANA COCOȘ
  • date de contact: e-mail primarie@priamariagiurgiu.ro;  telefonul cetățeanului 0246 216174
  • Lista cu documente de interes public și a celor gestionate de instituție
  • MODEL de Cerere tip de solicitare acces la informații de interes public ( conform Legii 544 / 2001)-  ►►►  Format deschis OPEN OFFICE * / Format PDF
  • Modalitatea de constestare a deciziei  și   MODELE de formulare depunere contestație a deciziei -   ►►►  Format deschis OPEN OFFICE * / Format PDF
  • RAPORTARE ANUALĂ DE APLICARE A LEGII 544 / 2001 ⇒ 2015  - 2016
Actualizat in - 16.07.2018, la ora 11:36; de catre: prim_giurgiu