Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

STABILIREA REȘEDINȚEI

  1. Pentru eliberarea dovezii de reședință, persoana interesată se adresează S.P.C.E.P. pe raza căruia locuiește temporar, unde depune personal următoarele documente:

a) cererea pentru eliberarea inscrierea în actul de identitate a mentiunii privind stabilirea reseședinței (se eliberează gratuit la ghişeu);

       b) actul de identitate, în original

        c) documentul cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie;

 (2) În situația în care dovada adresei de reședință se face potrivit art. 28 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consimțământul găzduitorului se consemnează pe cererea pentru eliberarea dovezii de reședință, în prezența personalului S.P.C.E.P.

(3) În situația în care găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii împreună cu solicitantul, declarația de primire în spațiu poate fi dată la notarul public din țară, în fața polițistului din structurile teritoriale ale Poliției Române, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autoritățile străine competente. În acest ultim caz, declarația de primire în spațiu va fi prezentată tradusă și legalizată potrivit normelor legale în vigoare. Declarația de primire în spațiu poate fi dată, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii, la notarul public din țară ori în fața polițistului din structurile teritoriale ale Poliției Române și, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autoritățile străine competente.

(4) Declarația găzduitorului, prevăzută la alin. (3), se prezintă de solicitant odată cu depunerea documentelor pentru eliberarea dovezii de reședință.

 

Actualizat in - 01.09.2021, la ora 12:00; de catre: prim_giurgiu_site