Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

 

 

ANUNŢ  S.C. APA SERVICE GIURGIU S.A. anunţă inceperea procesului de recrutare şi selecţie pentru membrii Consiliului de Administraţie, in conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016

Plan de selecție privind desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație - Componeta inițială

Actualizat in - 03.07.2018, la ora 13:03; de catre: prim_giurgiu