Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

Nr.crt

 

Data

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
964 Respingerea cererii domnului Stănișteanu Paraschiv de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie  17.11.2021
963 Respingerea cererii domnului Dincă  Cristian de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie  17.11.2021
962 Respingerea cererii domnului Draghia Anghel de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie 17.11.2021
961 Respingerea cererii domnului Asan Dumitru de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru enetgie 17.11.2021
960 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare 17.11.2021
959 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare 17.11.2021
958 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare 17.11.2021
957 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare 17.11.2021
956 Numirea curatorului special Rădulescu Petronela pentru asistarea minorei Ciulacu Petronela-Georgia-Paula 17.11.2021
955 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare 16.11.2021
954 Prelungirea perioadei de desfășurare a activității Comisiei pentru actualizarea anexelor Contractului de delegare a Serviciului public de salubrizare nr.13901 din 20.04.2017 15.11.2021
953 Aprobarea planului operativ propriu de acțiune pe timpul iernii 2021-2022 la nivelul Municipiului Giurgiu și a Comandamentului local pentru deszăpezire, combaterea poleiului și a altor fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului de iarnă 15.11.2021
952 Desemnarea unei persoane cu atribuții de certificare a conformității cu originalul a copiilor documentelor aferente proiectului „Reducerea amisiilor de gaze cu efect de seră prin eficientizarea sistemului de iluminat public în municipiul Giurgiu” finanțat prin programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public 12.11.2021
951 Prelungirea prin acte adiționale a termenelor de plată la contractele aflate în executare 12.11.2021
950 Acordarea unui ajutor financiar de urgență 12.11.2021
949 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 12.11.2021
948 Acordarea unui ajutor financiar de urgență 12.11.2021
947 Acordarea unui ajutor financiar de urgență 12.11.2021
946 Modificarea raportului de serviciu al doamnei Dîndăreanu Georgeta-Raluca 12.11.2021
945 Încetarea contractului individual de muncă al doamnei Radu Ana Maria 12.11.2021
944 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției publice temporar vacantă. prin recrutare, organizat în data de 09.12.2021 11.11.2021
943 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru promovarea în grad a funcționarilor publici din cadrul Aparatului de Specialiate al Primarului Municipiului Giurgiu 11.11.2021
942 Numirea comisiei de examinare și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru promovarea personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu 11.11.2021
941 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 27.12.2021 11.11.2021
940 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 11.11.2021
939 Numirea domnului Marin Mirel-Eugen în funcția de conducere de director al Sport Club Municipal Dunărea 2020 Giurgiu 10.11.2021
938 Constituirea Comisiei de predare-preluare a imobilului-Tabăra Stejarul-Bălănoaia și a dotărilor aferente 10.11.2021
937 Rectificare eroare materială din Certificatul de Urbanism nr.187/22.04.2020 în ceea ce privește adresa imobilului 10.11.2021
936 Numirea doamnei Marin Andreea-Petronela în funcția publică de execuție vacantă de referent clasa III grad profesional asistent la Compartimentul Avizare Lucrări Edilitare din cadrul Direcției Servicii Publice 10.11.2021
935 Numirea doamnei Toma Monica-Ionela în funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional asistent la Compartimentul Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publică din cadrul Direcției Servicii Publice 10.11.2021
934 Respingerea cererii domnului Drăgan Anghel de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie 10.11.2021
933 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 10.11.2021
932 Respingerea cererii domnului Roman Alexandru de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie 10.11.2021
931 Stabilirea dreptului la ajutorul social 08.11.2021
930 Stabilirea dreptului la ajutorul social 08.11.2021
929 Stabilirea dreptului la ajutorul social 08.11.2021
928 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 08.11.2021
927 Respingerea dreptului la ajutorul social 08.11.2021
926 Stabilirea dreptului la ajutorul social 08.11.2021
925 Angajarea domnului Vîlcan Daniel cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în funcția contractuală de execuție vacantă de referent de specialitate gradul IA la compartimentul Întocmire Devize din Direcția tehnică 05.11.2021
924 Prelungirea raportului de serviciu pe o perioadă de 1 an al doamnei Ciocîltan Elena 05.11.2021
923 Promovarea doamnei Chiran Cristina-Maria în funcția contractuală de referent gradul IA 05.11.2021
922 Constituirea unei Comisii în vederea monitorizării în teren, verificării și semnării tuturor documentelor constituite privind activitățile de deszăpezire de pe raza Municipiului Giurgiu(trotuare, carosabil, alei și parcări), perioada 2021-2022 05.11.2021
921 Stabilirea reptului la stimulentul educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, titularilor care au solicitat acest stimulent în luna octombrie 2021 și sunt eligibili pentru anul școlar 2021-2022 05.11.2021
920 Modificarea cuantumului ajutorului social 05.11.2021
919 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 05.11.2021
918 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 05.11.2021
917 Încetarea dreptului la ajutorul social 05.11.2021
916 Stabilirea dreptului la ajutorul social 05.11.2021
915 Stabilirea dreptului la ajutorul social 05.11.2021
914 Respingerea dreptului la ajutorul social 05.11.2021
913 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 05.11.2021
912 Delegarea de atribuții de stare civilă și de ofițer de stare civilă doamnei Neacșu Steliana 04.11.2021
911 Modificarea componenței comisiei de contestații pentru concursul de recrutare organizat în data de 01.11.2021 03.11.2021
910 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 03.11.2021
909 Încetarea dreptului la ajutorul social 03.11.2021
908 Numirea curatorului special Mateescu Marieta pentru asistarea minorului Lupașcu Gabriel la semnarea unui act de partaj voluntar 02.11.2021
907 Numirea curatorului special Mateescu Marieta pentru asistarea minorului Lupașcu Gabriel la dezbaterea succesorală a defunctului său tată 02.11.2021
906 Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 03.11.2021 02.11.2021
905 Modificarea echipei de implementare a proiectului Infrastructură Șoseaua Alexandriei, Cod SMIS 126028 02.11.2021
904 Modificarea echipei de implementare a proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 3, Cod SMIS 119400 01.11.2021
903 Modificarea echipei de implementare a proiectului Mecanisme și proceduri administrative moderne în Primăria Giurgiu (MEPAM), Cod SIPOCA/MySMIS:564/126535 01.11.2021
902 Modificarea dispoziției nr.792/21.09.2021 privind acceptarea unei donații de către Municipiul Giurgiu 01.11.2021
901 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 01.11.2021
900 Modificarea dispoziției nr.1216/12.11.2020 privind delegarea de atribuții domnului viceprimar Dumitrescu Silviu-Andrei, modificată prin dispoziția nr.870/19.10.2021 29.10.2021
899 Modificarea raportului de serviciu al domnului Sivu-Daponte Ionuț-Ciprian 28.10.2021
898 Aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual și numirea comisiei de examinare și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru promovarea personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu 28.10.2021
897 Numirea unui reprezentant legal pentru minorul Eftimiu Raul-Marian 28.10.2021
896 Modificarea cuantumului ajutorului social al doamnei Iordan Roxana 28.10.2021
895 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Ene Florica 27.10.2021
894 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Moțoc Marian 27.10.2021
893 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Feraru George-Iulian 27.10.2021
892 Constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea: Elaborare documentație tehnico-economică pentru ansamblul de locuințe zona Obor 55 apartamente 25.10.2021
891 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Văduvă Georgiana 25.10.2021
890 Încetarea dreptului la ajutorul social al domnului Popescu Anișor 25.10.2021
889 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei Irimia Oana 25.10.2021
888 Stabilirea dreptului la ajutorul social al doamnei Topală Florica-Oprica 25.10.2021
887 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință ordinară în data de 28.10.2021 22.10.2021
886 Constituirea unei comisii în vederea actualizării anexelor contractului de delegare a serviciului public de salubrizare nr.13901 din 20.04.2017 22.10.2021
885 Desemnarea îndrumătorului pentru funcționarul public debutant Pichiu Corina-Alexandra 22.10.2021
884 Desemnarea îndrumătorului pentru funcționarul public debutant Necula Denisa-Nicoleta 22.10.2021
883 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 08.12.2021 22.10.2021
882 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 08.12.2021 22.10.2021
881 Modificarea raportului de serviciu al domnului Ludă Mihăiță-Mugurel 22.10.2021
880 Modificarea raportului de serviciu al domnului Bibiță Alexandru 22.10.2021
879 Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 25.10.2021 22.10.2021
878 Delegarea de atribuții domnului Dogaru Paul 20.10.2021
877 Delegarea de atribuții domnului Roșu Mugurel 20.10.2021
876 Delegarea de atribuții domnului Văitici Leonida 20.10.2021
875 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Mihai Cristina-Elena 20.10.2021
874 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Străchinescu Mihaela 20.10.2021
873 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei Moisă Valentina 20.10.2021
872 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 13.12.2021 19.10.2021
871 Delegarea de atribuții domnului Dogaru Ionel 19.10.2021
870 Modificarea dispoziției nr.1216/12.11.2021 privind delegarea de atribuții domnului viceprimar Dumitrescu Silviu-Andrei completată prin dispoziția nr.13/06.01.2021 19.10.2021
869 Constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică cu denumirea:Achiziția serviciilor de proiectare faza Proiect tehnic, Detalii de execuție și Asistență tehnică din partea proiectantului pentru proiectul Îmbunătățire infrastructură educațională Școala Gimnazială Mihai Eminescu din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 122373 15.10.2021
868 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Ilie Larisa 15.10.2021
867 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Iancu Georgiana-Milica-Petronela 15.10.2021
866 Numirea comisiei de selecție de proiecte de management și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de conducere de director al Sport Club Municipal Dunărea 2020 Giurgiu 15.10.2021
865 Desemnarea persoanei cu monitorizarea situațiilor de pantouflage 15.10.2021
864 Modificarea dispoziției nr.852/12.10.2021 15.10.2021
863 Constituirea comisiei de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a unui tronson de conducte de transport agent termic cuprins între Strada Doicești F190 și Strada Baciu-Uzunu PT153 din municipiul Giurgiu 14.10.202
862 Încetarea dreptului la ajutorul social doamnei Dragomir Viorica 14.10.2021
861 Încetarea dreptului la ajutor social doamnei Dumitru Lucica Mariana 14.10.2021
860 Convocarea de îndată a Consiliului Local al MUnicipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 15.10.2021 14.10.2021
859 Rectificarea actului de deces nr.615 din 30.06.2021 ex.I și II privind pe Delcea Luciea 14.10.2021
858 Modificarea și înlocuirea anexei la dispoziția nr.725/23.08.2021 privind numirea reprezentanților primarului în Comisiile de Administrație din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat aflate în rețeaua școlară a Municipiului Giurgiu pentru anul școlar 2021-2022 13.10.2021
857 Stabilirea dreptului la stimulentul educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, titularilor care au solicitat acest stimulent în luna septembrie 2021 și sunt eligibili pentru anul școlar 2021-2022 13.10.2021
856 Efectuarea inventarierii tuturor elementelor de activ și de pasiv ale U.A.T. Municipiul Giurgiu în vederea stabilirii situației reale a patrominiului 12.10.2021
855 Numirea definitivă a doamnei Stoica Emilia-Simona în funcția publică de conducere de șef birou la Biroul Buget 12.10.2021
854 Încetarea raportului de serviciu al doamnei Stoica Emilia-Simona din funcția publică de execuție de consilier clasa I grad profesional superior  12.10.2021
853 Numirea doamnei Mesaroș Florența în funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional superior la Biroul Buget din Direcția Economică 12.10.2021
852 Promovarea în clasă a domnului Sivu-Daponte Ionuț-Ciprian 12.10.2021
851 Promovarea în clasă a doameni Pălălău Tatiana 12.10.2021
850 Promovarea în clasă a doamnei Buduru Daniela Teodora 12.10.2021
849 Rectificarea actului de deces nr.743 din 27.09.2018 ex.I și II privind pe Nicolae Veronica 11.10.2021
848 Rectificare eroare materială din Autorizația de Construire nr.162/15.07.2021 11.10.2021
847 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 02.12.2021 11.10.2021
846 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției contractuale de referent de specialitate gradul IA din cadrul Compartimentului Întocmire Devize din Direcția Tehnică stabilit în data de 02.11.2021 proba scrisă 11.10.2021
845 Încetarea raportului de serviciu al domnului Țaga Lorin Ioan 11.10.2021
844 Retragerea autorizației de transport nr.13 și a autorizațiilor taxi nr.46 și 170 transportatorului S.C. FILCU S.R.L. 11.10.2021
843 Rectificarea actului de deces nr.345 din 26.06.2004 ex.I și II privind pe Rușana Petra 11.10.2021
842 Modificarea Dispoziției nr.809/07.07.2019 privind aprobarea Echipei de Implementare a proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul giurgiu, Ansamblul 4, Cod SMIS 119401 07.10.2021
841 Aprobarea procedurii de sistem pantouflage PS-21 Ediția I, revizia 0, 06.10.2021 07.10.2021
840 Modificarea autorizației de transport nr.86/01.01.2019 eliberată transportatorului S.C. SORINAXI S.R.L.   06.10.2021
839 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Preda Lucica  06.10.2021
838 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Dănilă Marius Daniel 06.10.2021
837 Stabilirea dreptului la ajutorul social acordat doamnei Stan Măriuța Adriana 06.10.2021
836 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Stan Mariuța Adriana 06.10.2021
835 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Ciolan Roxana 06.10.2021
834 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Rusu Gabriela 06.10.2021
833 Încetraeea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei State Felicia 06.10.2021
832 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Pașcu MIrela Olivia 06.10.2021
831 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Gheorghe Petronela Claudia 06.10.2021
830 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Ruse Emilia Valentina 06.10.2021
829 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei Petcu Petronela 06.10.2021
828 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Rădulescu Sanda 06.10.2021
827 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Matache Vasile 06.10.2021
826 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Vornicu Gina Mariana 06.10.2021
825 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Mărgean Camelia Elena 06.10.2021
824 Aprobarea planului de servicii pentru minora Dumitrache Denisa Florentina 06.10.2021
823 Numirea domnului Duca Marius în calitate de reprezentant al Municipiului Giurgiu în asociere cu Asociația Fotbal Club Astra 06.10.2021
822 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Marcu Nela 04.10.2021
821 Modificarea cuantumului ajutorului social acordat doamnei Rățoiu Maria 04.10.2021
820 Stabilirea dreptului la ajutorul social pentru doamna Gușatu Florica 04.10.2021
819 Numirea doamnei Necula Denisa-Nicoleta în funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional debutant la Biroul Autorizații și Documentații de Urbanism din cadrul Direcției Urbanism 01.10.2021
818 Numirea doamnei Pichiu Corina-Alexandra în funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional debutant la Biroul Autorizații și Dcumentații de Urbanism din Direcția Urbanism 01.10.2021
817 Modificarea componenței comisiei de concurs pentru concursul de recrutare organizat în data de 04.10.2021 01.10.2021
816 Încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Răboj Mihai 29.09.2021
815 Prelungirea suspendării contractului individual de muncă al domnului Șiu Cezar 29.09.2021
814 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru promovarea în grad a funcționarilor publici din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor 29.09.2021
813 Angajarea doamnei Chiriță Corina-Ofelia cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în funcția contractuală de execuție vacantă de referent IA la Compartimentul Administrativ din Direcția Servicii Publice 29.09.2021
812 Numirea doamnei NEACȘU STELIANA în funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional superior la Compertimentul Stare Civilă din Direcția de Evidență a Persoanelor  29.09.2021
811 Numirea doamnei CĂMĂRAȘU ALINA în funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul Evidența Persoanelor din Direcția de Evidență a Persoanelor  29.09.2021
810 Stabilirea dreptului la ajutorul social acordat doamnei Marcu Liliana 28.09.2021
809 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei Iancu Andreea-Florina 28.09.2021
808 Modificarea cuantumului ajutorului social acordat domnei Bălan Mugurica-Elena 28.09.2021
807 Modificarea cuantumului ajutorului social acordat domnului Bică George 28.09.2021
806 Încetarea dreptului la ajutorul social acordat doamnei Baboi Ioana 28.09.2021
805 Încetarea dreptului la ajutorul social acordat doamnei Peiu Mariana 28.09.2021
804 Stabilirea dreptului la ajutorul social acordat doamnei Pascu Cristina 28.09.2021
803 Încetarea dreptului la ajutorul social acordat doamnei Drugă Ileana 28.09.2021
802 Încetarea dreptului la ajutorul social acordat doamnei Dincă Cristian 28.09.2021
801 Reluarea dreptului la ajutorul social acordat doamnei Dincă Daniela 28.09.2021
800 Reluarea dreptului la ajutorul social acordat doamnei Dincă Floarea 28.09.2021
799 Prelungirea autorizației de transport nr.76 transportatorului P.F.A. VOICU GHEORGHE 28.09.2021
798 Stabilirea dreptului la ajutorul social acordat doamnei Ciolan Roxana-Andreea 28.09.2021
797 Numirea unui expert cooptat în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea:„Servicii de dirigenție de șantier pentru proiectul Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană Vestic al municipiului Giurgiu, cos SMIS 126026” 27.09.2021
796 Numirea unui expert cooptat în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea:„Servicii de dirigenție de șantier pentru proiectul Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană Vestic al municipiului Giurgiu, cod SMIS 126026” 27.09.2021
795 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință ordinară în data de 30.09.2021 24.09.2021
794 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 27.09.2021 23.09.2021
793 Încetarea dreptului la ajutorul social acordat doamnei Pașcu Mirela-Olivia 22.09.2021
792 Acceptarea unei donații de către Municipiul Giurgiu 21.09.2021
791 Constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea:Elaborare documentație - tehnico economică pentru:Ansamblul de locuințe zona Istru 20 apartamente” 21.09.2021
790 Modificarea raportului de serviciu al doamnei Burcea Iuliana-Mădălina 21.09.2021
789 Suspendarea raportului de serviciu al doamnei Peia Andreea-Delia 21.09.2021
788 Modificarea gradației doamnei Botea Nora 21.09.2021
787 Modificarea gradației doamnei Radu Ana-Maria 21.09.2021
786 Organizarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici 21.09.2021
785 Numirea unui reprezentant legal pentru minorul Toban Mario Alexandru 21.09.2021
784 Modificarea echipei de implementare a proiectului Dezvoltarea fluviului Dunărea pentru o mai bună conectivitate a Euroregiunii Ruse-Giurgiu cu coridorul pan-european de transport nr.7, Nr. proiect 15.1.1.041, Cod proiect e-MS- ROBG-130 17.09.2021
783 Desemnarea unui membru de rezervă pentru Comisia de evaluare privind atribuirea contractului de achiziție publică cu denumirea:„Servicii de consultanță IT și furnizare echipamente și software în cadrul proiectului „Mecanisme și proceduri administrative moderne în Primăria Giurgiu(MEPAM)”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020,COD MySMIS Proiect 126535/Cod SIPOCA 564”  16.09.2021
782 Constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea: Contract multianual de achiziție publică de lucrări (sercivii de proiectare, inclusiv asistența tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor și execuție lucrări) pentru obiectivul de investiții -„Rețea termică-Bretea de legătură Sud (N-C-S)” 16.09.2021
781 Acordarea autorizației de transport nr.216 transportatorului P.F.A. OPREA DAN MARIAN 13.09.2021
780 Prelungirea contractului individual de muncă pe o perioadă de 1 an al doamnei Secere Stana 13.09.2021
779 Constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea:„Servicii de dirigenție de șantier pentru proiectul Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană Vestic al municipiului Giurgiu, cod SMIS 126026” 10.09.2021
778 Constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru închirierea bunurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu 08.09.2021
777 Constituirea Comisiei de vânzare a bunurilor aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului Giurgiu 08.09.2021
776 Constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul:„Rețea termică-Bretea de legătură Nord-Centru, mun.Giurgiu” 08.09.2021
775 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Constantin Adrian Toni 08.09.2021
774 Modificarea Dispoziției nr.569/28.06.2021 privind constituirea Comisiei de disciplină din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului  Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor 08.09.2021
773 Prelungirea delegării doamnei Neacșu Mirela în cadrul Compartimentului Resurse Umane 08.09.2021
772 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul :„Reabilitare carosabil str.Vasile Alecsandri, Salciei și Mihail Sadoveanu, municipiul Giurgiu” 08.09.2021
771 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Auraru Adriana 08.09.2021
770 Aprobarea Codului de Conduită Etică și Conduită Profesională al salariaților din cadrul Primăriei Municipiului Giurgiu 07.09.2021
769 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Răducanu Doinița Ionela 06.09.2021
768 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Crețu Andreea 06.09.2021
767 Revocarea Dispoziției nr.489/24.05.2021 privind modificarea Dispoziției nr.1213/14.10.2019 privind constituirea comisiei de disciplină din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor 06.09.2021
766 Revocarea Dispoziției Primarului nr.532/09.06.2021 privind actualizarea componenței Comisiei de aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003 03.09.2021
765 Constituirea comisiei de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a unor lămpi de iluminat stradal din municipiul Giurgiu, rezultate ca urmare a înlocuirii cu lămpi cu tehnologie led 03.09.2021
764 Constituirea comisiei de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a bunurilor rezultate din implementarea proiectelor de eficientizare energetică la unitățile de învățământ din municipiului Giurgiu 03.09.2021
763 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Cazacu Frusina Ionela 01.09.2021
762 Stabilirea dreptului la ajutorul social acordat doamnei Crețu Andreea 01.09.2021
761 Încetarea dreptului la ajutorul social al domnului Preda Aurel 01.09.2021
760 Modificarea cuantumului ajutorului social acordat doamnei Peiu Mariana 01.09.2021
759 Încetarea dreptului la ajutorul social al doamnei Curt Ionela 01.09.2021
758 Încetarea dreptului la ajutorul social al domnului Muti Ionel 31.08.2021
757 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Muti Ionel 31.08.2021
756 Stabilirea dreptului la ajutorul social acordat doamnei Doncioiu Gabi 31.08.2021
755 Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 01.09.2021 31.08.2021
754 Prelungirea detașării domnului Popa Dorel Viorel 31.08.2021
753 Numirea domnului Țaga Lorin Ioan în funcția publică de execuție vacantă de consilier grad superior la Compartimentul Investiții și Autorizare Lucrări Publice de Investiții din Direcția Tehnică 31.08.2021
752 Numirea doamnei Cîrjaliu Luminița Liliana în funcția publică de execuție vacantă de consilier juridic clasa I grad superior în cadrul Biroului Juridic 31.08.2021
751 Modificarea Dispoziției Primarului nr.6879/28.04.2004 privind stabilirea metodologiei de angajare, lichidare, ordonanțare și plata cheltuielilor aprobate prin bugetul local al Municipiului Giurgiu 30.08.2021
750 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de referent IA din cadrul Compartimentului Administrativ din Direcția Servicii Publice în data de 22.09.2021, proba scrisă 30.08.2021
749 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 25.10.2021 30.08.2021
748 Stabilirea dreptului la ajutorul social acordat doamnei Lincan Maria-Cerasela 27.08.2021
747 Stabilirea dreptului la ajutorul social acordat doamnei Muti Ileana 27.08.2021
746 Stabilirea dreptului la ajutorul social acordat domnului Tudor Marius-Cătălin 27.08.2021
745 Stabilirea dreptului la ajutorul social acordat doamnei Plăcintă Valentina 27.08.2021
744 Încetarea dreptului la ajutorul social al domnului Calotă Marian 27.08.2021
743 Constituirea comisiei de recepție finală a lucrărilor în cadrul proiectului „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 2”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013 27.08.2021
742 Constituirea comisiei de recepție finală a lucrărilor în cadrul proiectului „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 1”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013 27.08.2021
741 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei d-nei Toboșaru Ștefania-Ionela 26.08.2021
740 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei d-nei Nicolae Floarea 26.08.2021
739 Încetarea dreptului la ajutorul social acordat d-nei Dincă Petruța 26.08.2021
738 Suspendarea dreptului la ajutorul social acordat d-nei Dincă Daniela 26.08.2021
737 Suspendarea dreptului la ajutorul social acordat d-nei Dincă Floarea 26.08.2021
736 Suspendarea dreptului la ajutorul social acordat d-nei Asan Vergina 26.08.2021
735 Suspendarea dreptului la ajutorul social acordat d-lui Asan Dănuț 26.08.2021
734 Suspendarea dreptului la ajutorul social acordat d-lui Miu Radu 26.08.2021
733 Rectificare eroare materială din Autorizația de Construire nr.105/29.05.2020, în ceea ce privește prenumele titularului 24.08.2021
732 Constituirea Comisiei de recepție finală a lucrărilor aferente proiectului „ Înființarea unei piețe de gross pentru pește în Municipiul Giurgiu”, desfășurat în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit 2007-2013 24.08.2021
731 Modificarea cuantumului și titularului ajutorului social acordat familiei d-nei Lascarache Viorica 24.08.2021
730 Modificarea cuantumului ajutorului social acordat d-nei Iacob Mariana-Gabriela 24.08.2021
729 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei d-nei Feraru Florina 24.08.2021
728 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei d-nei Danciu Marcela 24.08.2021
727 Încetarea dreptului la ajutorul social acordat d-nei Gherman Rodica 24.08.2021
726 Încetarea dreptului la ajutorul social acordat d-nei Iancu Florica 24.08.2021
725 Numirea reprezentanților primarului în Consiliile de Administrație din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat aflate în rețeaua școlară a Municipiului Giurgiu pentru anul școlar 2021-2022 23.08.2021
724 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință ordinară pe data de 26.08.2021 20.08.2021
723 Încetarea dreptului la ajutorul social acordat d-nei Nicolae Paulina 19.08.2021
722 Încetarea dreptului la ajutorul social acordat d-nei Țigănilă Fănica-Marinela 19.08.2021
721 Încetarea dreptului la ajutorul social acordat d-nei Ungureanu Steliana-Ioana 19.08.2021
720 Încetarea dreptului la ajutorul social acordat d-lui Tăntăveanu Mihail 19.08.2021
719 Încetarea dreptului la ajutorul social acordat d-nei Dumitru Stanca 19.08.2021
718 Încetarea dreptului la ajutorul social acordat d-nei Dănăcică Maria 19.08.2021
717 Încetarea dreptului la ajutorul social acordat d-nei Deliu Maria 19.08.2021
716 Încetarea dreptului la ajutorul social acordat d-nei Dobriș Ionela 19.08.2021
715 Încetarea dreptului la ajutorul social acordat d-nei Preda Petronela 19.08.2021
714 Încetarea dreptului la ajutorul social acordat d-lui Ciolac Titu 19.08.2021
713 Încetarea dreptului la ajutorul social acordat d-lui Niculae Constantin-Dragoș 19.08.2021
712 Încetarea dreptului la ajutorul social acordat d-nei Paraschiv Ionica 19.08.2021
711 Încetarea dreptului la ajutorul social acordat d-nei Stoica Iuliana 19.08.2021
710 Încetarea dreptului la ajutorul social acordat d-lui Stan Ion 19.08.2021
709 Încetarea dreptului la ajutorul social acordat d-nei Comorașu Mirela 19.08.2021
708 Încetarea dreptului la ajutorul social acordat d-nei Pitulice Steluța 19.08.2021
707 Încetarea dreptului la ajutorul social acordat d-nei Curt Sabina 19.08.2021
706 Încetarea dreptului la ajutorul social acordat d-lui Popescu Ionuț-Cosmin 19.08.2021
705 Încetarea dreptului la ajutorul social acordat d-nei Sima Nicolae 19.08.2021
704 Încetarea dreptului la ajutorul social acordat d-nei Ciubotariu Filomina 19.08.2021
703 Încetarea dreptului la ajutorul social acordat d-nei Sturzea Adi-Liliana 19.08.2021
702 Desemnarea persoanelor din vadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu în vederea urmăririi derulării contractului de finanșare a contractului de achiziție publică și emiterea procesului-verbal de recepție a serviciilor conform contractului de achiziție publică (PVR servicii) 18.08.2021
701 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei d-lui Țăranu Adrian 18.08.2021
700 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei d-nei Ciocoiu Iolanda 18.08.2021
699 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei d-nei Pestrița Marinela-Mariana 18.08.2021
698 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei d-lui Crețeanu Iulian 18.08.2021
697 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei d-nei Ciobanu Ana-Maria 18.08.2021
696 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei d-lui Raicu Daniel 18.08.2021
695 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei d-nei Roua Steluța 18.08.2021
694 Imputarea sumei de 147.541,76 lei domnului Goia Mirel-referent în cadrul Direcției Tehnice-Compartimentul Investiții și Autorizări Lucrări Publice 17.08.2021
693 Încetarea dreptului la ajutorul social acordat d-nei Ciocoiu Iolanda-Cristina 16.08.2021
692 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei d-nei Clamba Carmen-Florentina 13.08.2021
691 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei d-nei Pop Andreea-Nicoleta 13.08.2021
690 Constituirea Comisiei de recepție lucrare „Reparații și igienizare a imobilelor rămase libere în urma renunțării/evacuării foștilor chiriași cu destinație de locuințe sociale și ANL aflate în proprietatea și/sau administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu” 12.08.2021
689 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 23.09.2021 11.09.2021
688 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 23.09.2021 11.08.2021
687 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 04.10.2021 11.08.2021
686 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 01.10.2021 11.08.2021
685 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 24.09.2021 11.08.2021
684 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 23.09.2021 11.08.2021
683 Incetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei d-lui Zorilă Traian 11.08.2021
682 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei d-nei Gheorghe Monica-Narcisa 11.08.2021
681 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei d-nei Gărăgău Alina 11.08.2021
680 Premierea domnului Mihăilă Ion, persoană centenară 10.08.2021
679 Încetarea contractului individual de muncă al domnului Ion Dumitru 09.08.2021
678 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei d-nei Dincă Daniela 06.08.2021
677 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei d-nei Manolescu Grațiela-Cerasela 06.08.2021
676 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei d-lui Tănase Robert-Valy 06.08.2021
675 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei d-lui Drăgușin Alberto-Ghiocel 06.08.2021
674 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei d-nei Ducman Aurelia-Mirela 06.08.2021
673 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei d-nei Constantin Liliana 06.08.2021
672 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei Cărățeanu Ionela 06.08.2021
671 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei Anton Mihaela; 04.08.2021
670 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutor social al doamnei Ștefan Doina; 04.08.2021
669 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Alexe Nicoleta; 04.08.2021
668 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei Baranka Margit; 04.08.2021
667 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social domnului Enescu Puiu; 04.08.2021
666 Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul "Reconfigurare zona adiacentă bl. A1, A2, A3, Bd. Decebal , Municipiul Giurgiu; 02.08.2021
665 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Vîlcu Ruxandra; 02.08.2021
664 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social doamnei Candoi Florina; 02.08.2021
663 Dispoziție privind  încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Ciurea Gabi; 02.08.2021
662 Dispoziție privind  încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Stîngă Simona Alexandra; 02.08.2021
661 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Lincan Maria Cerasela; 02.08.2021
660 Dispoziție privind  încetarea dreptului la ajutorul social al doamnei Ducman Aurelia Mirela; 02.08.2021
659 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social al doamnei Grecu Ioana; 02.08.2021
658 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei Ene Florica; 02.08.2021
657 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Stancu Valentina Iuliana; 02.08.2021
656 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Petre Marinela; 02.08.2021
655 Dispoziție privind stabilirea unor măsuri pentru ducerea la îndeplinire a deciziei nr. 18/23.07.2021 emisă de către Camera de Conturi Giurgiu; 02.08.2021
654 Dispoziție privind prelungirea contractului de management al domnului Marin Mirel Eugen în funcția de director al sport la Club Municipal „Dunărea 2020 Giurgiu”; 30.07.2021
653 Dispoziție privind delegarea domnului Nebunescu Costel la Direcția Poliția Locală; 29.07.2021
652 Dispoziție privind aprobarea planului de servicii pentru minora Oncescu Florina Antonia; 29.07.2021
651 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social doamnei Stan Camelia; 29.07.2021
650 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social al doamnei Irimia Oana; 28.07.2021
649 Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social al doamnei Gaură Florina; 28.07.2021
648 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Mălureanu Daniela; 28.07.2021
647 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Cîinaru Elisabeta; 28.07.2021
646 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Pețanca Liliana; 28.07.2021
645 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Mavrodineanu Veronica; 28.07.2021
644 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Enache Andreea; 28.07.2021
643 Dispoziție privind modificarea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului Eficientizare energetică Școala Gimnazială Academician Marin Voiculescu din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 117916; 26.07.2021
642 Dispoziție privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumire   "Servicii de retro-digitalizare a documentelor din arhivă în cadrul proiectului „Servicii publice partajate digitalizate -Continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, în Municipiul Giurgiu(SEPAR)"; 23.07.2021
641 Dispoziție privind Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 29.07.2021; 23.07.2021
640 Dispoziție privind numirea curatorului special Spînu Constanta-Violeta, pentru reprezentarea interzisului Ogica Vasile; 22.07.2021
639 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social doamnei Enache Andreea; 22.07.2021
638 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social doamnei Asan Lenuța; 22.07.2021
637 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorului social al doamnei Ciurea Gabi; 22.07.2021
636 Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social al domnului Preda Valeriu Nicușor; 22.07.2021
635 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social al doamnei Munteanu Ecaterina; 22.07.2021
634 Dispoziție privind rectificarea actului de căsătorie nr. 199/31.07.2004 ex. I și II privind pe Gheorghe Ionel-Leonardo și Neguț Elena-Valentina; 22.07.2021
633 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Drăgușin Alberto Ghiocel; 21.07.2021
632 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei Ursaru Maria; 21.07.2021
631 Dispoziție privind numirea unui reprezentant legal pentru minorul Pătrașcu Gabriel Florentin; 20.07.2021
630 Dispoziție privind numirea unui reprezentant legal pentru minorul Iuseim Florin; 20.07.2021
629 Dispoziție privind modificarea echipei de implementare a proiectului Eficientizare energetică Școala Gimnazială Mihai Eminescu din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 117914; 19.07.2021
628 Dispoziție privind modificarea echipei de implementare a proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu Ansamblul 3, COD SMIS 119400; 19.07.2021
627 Dispoziție privind angajarea doamnei Radu Ana Maria cu contract individual de munca pe perioada determinata in functia contractuala de executie temporar/vacanta de referent IA la Compartimentul Agricol Fond Funciar din Directia Patrimoniu 19.07.2021
626 Dispoziție privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor in cadrul proiectului „Eficienticare energetica Gradinita cu Program Normal nr.9 din Municipiul Giurgiu”, cod SMIS 117920 19.07.2021
625 Dispoziție privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor in cadrul proiectului „Eficienticare energetica Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu din Municipiul Giurgiu”, cod SMIS 117914 19.07.2021
624 Dispoziție privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor in cadrul proiectului „Eficientizare energetica Liceul Teoretic Tudor Vianu din Municipiul Giurgiu”, cos SMIS 114365 19.07.2021
623 Dispoziție privind constituirea Comisie de receptie la terminarea lucrarilor in cadrul proiectului „Eficientizarea energetica Colegiul Tehnic Vicemiral Ioan Balanescu-Corp C1 din Municipiul Giurgiu”, cod SMIS 117917 19.07.2021
622 Dispoziție privind rectificarea actului de naștere nr. 439/27.08.1952 ex. I și II privind pe Bulearca Constantin; 16.07.2021
621 Dispoziție privind modificarea dispoziției nr. 1994/31.10.2017 privind împuternicerea persoanelor din cadrul DITL Giurgiu, să constate contravenții și să aplice sancțiuni contravenționale; 16.07.2021
620 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Bratova Luciana; 16.07.2021
619 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Băluță Georgeta; 16.07.2021
618 Dispoziție privind numirea doamnei Mihai Daniela în funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I, grad superior la Compartimentul Monitorizare Servicii de Utilitate publică; 15.07.2021
617 Dispoziție privind numirea doamnei Radu Florentina în funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I, grad principal la Compartimentul Monitorizare Servicii de Utilitate publică; 15.07.2021
616 Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Matei Adela Mariana; 15.07.2021
615 Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Polifron Adriana Mihaela; 15.07.2021
614 Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Popa Dana Maria; 15.07.2021
613 Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Giba Elena Crenguța; 15.07.2021
612 Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu al domnului Ștefan Marius Mihai; 15.07.2021
611 Dispoziție privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționarea contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 24.08.2021; 15.07.2021
610 Dispoziție privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționarea contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 24.08.2021; 15.07.2021
609 Dispoziție privind modificarea gradației doamnei Saltelechi Georgiana; 15.07.2021
608 Dispoziție privind modificarea gradației doamnei Niculae Natalia; 15.07.2021
607 Dispoziție privind modificarea echipei de implementare a proiectului Modernizare grădinița Căsuța Fermecată (nr.4)-Giurgiu, COD SMIS:126034; 15.07.2021
606 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Negrea Oana Adriana; 15.07.2021
605 Dispoziție privind modificarea echipei de implementare a proiectului Modernizarea infrastructurii de trabsport public pe coridorul de mobilitate urbană Vestic al Mun. Giurgiu, COD SMIS 126026; 14.07.2021
604 Dispoziție privind abrogarea dispoziției nr. 789/17.03.2016 a Primarului Municipiului Giurgiu, privind transmiterea în folosință gratuită pe perioada existenței construcției a terenului în suprafață de 369 mp, situat în Municipiul Giurgiu, Bulevardul București nr. 10A, Bloc 111, SC. A+B, către Curtea de Conturi a României-Camera de Conturi a Judetului Giurgiu;  14.07.2021
603 Dispoziție privind aprobare constituire Echipă de Implementare a proiectului "Amenajare spațiu de agrement adiacent Veriga", COD SMIS 126029; 12.07.2021
602 Dispoziție privind numirea unui expert cooptat în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea "Execuție lucrări pentru proiectul - Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană Vestic al municipiului Giurgiu; 12.07.2021
601 Dispoziție privind numirea unui expert cooptat în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea "Execuție lucrări pentru proiectul - Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană Vestic al municipiului Giurgiu; 12.07.2021
600 Dispoziție privind  aprobarea planului de servicii pentru minora Rovențu Ionela Gabriela; 12.07.2021
599 Dispoziție privind actualizarea listei persoanelor desemnate să efectueze operațiuni în Registrul Electoral; 12.07.2021
598 Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu al domnului Sima Dan Valentin;  09.07.2021
597 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domanei Bonteanu Ileana; 08.07.2021
596 Dispoziție privind constituirea comisiei pentru analiza ofertelor depuse în cadrul procedurii de contractare a unui credit revolving în valoare de 25.170.000 lei pentru asigurarea prefinanțării/cofinanțării/finanțării unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile; 08.07.2021
595 Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu al domnului Bujoreanu Dan; 08.07.2021
594 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social al doamnei Petcu Petronela; 06.07.2021
593 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Cinezeanu Adrian; 06.07.2021
592 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social doamnei Petruș Aneta; 06.07.2021
591 Dispoziție privind actualizarea Comisiei pentru Probleme de Apărare la nivelul Primăriei Municipiului Giurgiu; 06.07.2021
590 Dispoziție privind Convocarea Consiliului Local  de îndată, în ședință extraordinară 07.07.2021, ora 11:00; 05.07.2021
589 Dispoziție privind modului de organizare și a responsabilităților privind apărarea împotriva incendiilor la locul de muncă, in PMG; 05.07.2021
588 Dispoziție privind constituirea Comisiei de Recepție la terminarea lucrărilor și de recepție finală pentru obiectivele de investiții din Municipiul Giurgiu realizate din fonduri de la Bugetul Local și din alte surse de finanțare; 02.07.2021
587 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social doamnei Delu Florina; 02.07.2021
586 Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social al doamnei Băluță Georgeta; 02.07.2021
585 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social al domnului Băluță Traian; 02.07.2021
584 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social al doamnei Matei Daniela Carmen; 02.07.2021
583 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social doamnei Mihai Ioana; 02.07.2021
582 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Văduva Marinela Claudia; 02.07.2021
581 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Cobzaru Oana; 02.07.2021
580 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Lăscărache Iuliana; 02.07.2021
579 Dispoziție privind numirea unui reprezentant legal pentru minorul Dincă Mario Florin; 02.07.2021
578 Dispoziție privind actualizarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență Giurgiu și a Centrului Operativ cu Activitate Temporară Giurgiu; 01.07.2021
577 Dispoziție privind aprobarea procedurii operaționale privind raportarea de către auditorii interni a unor iregulități și/sau posibile prejudicii PO-10.03. Ediția IV, revizia 0, 31.05.2021; 01.07.2021
576 Dispoziție privind  încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Trifu George; 30.06.2021
575 Dispoziție privind  încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Răcăuțeanu Viorica; 30.06.2021
574 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei doamnei Peptea Cristina; 30.06.2021
573 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Pănoiu Lenuța; 30.06.2021
572 Dispoziție privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea: "Execuție lucrări pentru proiectul - Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană Vestic al municipiului Giurgiu"; 29.06.2021
571 Dispoziție privind actualizarea Comisiei pentru Probleme de Apărare la nivelul Primăriei Municipiului Giurgiu 29.06.2021
570 Dispoziție pentru completarea dispoziției nr. 1219/2020 privind delegarea de atribuții domnului administrator public Muscalu Ionel; 28.06.2021
569 Dispoziție privind constituirea Comisiei de disciplină din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarul Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor; 28.06.2021
568 Dispoziție privind acceptarea unei donații de către Municipiul Giurgiu; 25.06.2021
567 Dispoziție privind gradației doamnei Voiculescu Laura; 25.06.2021
566 Dispoziție privind modificarea gradației doamnei Copoiu Iliana; 25.06.2021
565 Dispoziție privind modificarea gradației doamnei Mitrea Gabriela; 25.06.2021
564 Dispoziție privind modificarea gradației doamnei Grosu Liliana; 25.06.2021
563 Dispoziție privind modificarea gradației doamnei Ionete Georgiana Alexandra; 25.06.2021
562 Dispoziție privind încetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Vasilescu Liliana; 25.06.2021
561 Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu prin mutarea definitivă a doamnei Dinaci Anca Gina, în cadrul Biroului Achiziții Publice; 25.06.2021
560 Dispoziție privind  stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Gherman Ana Maria; 25.06.2021
559 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Zamfir Mihaela; 25.06.2021
558 Dispoziție privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului „Eficientizare energetică Școala Gimnazială Academician Marin Voiculescu din Municipiul Giurgiu”,cod SMIS 117916; 24.06.2021
557 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social al doamnei  Radu Ecaterina; 24.06.2021
556 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Tudor Mariana Sorinela; 24.06.2021
555 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Ton Mariana; 24.06.2021
554 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social al doamnei Văduva Andreea Valentina; 24.06.2021
553 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Dincă Ionut Cosmin 24.06.2021
552 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Mihalache Lucica; 24.06.2021
551 Dispoziție privind modicarea Dispoziției Primarului Municipiului Giurgiu nr. 469 din 17 mai 2021, privind constituirea comisiei de recepție a materialelor consumabile, a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe, achiziționate de Primăria Municipiului Giurgiu;  22.06.2021
550 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 30.06.2021; 18.06.2021
549 Dispoziție privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de șef birou la Biroul Juridic din Direcția Juridică și Administrație Locală, de către doamna Damian Antonela Marinela; 18.06.2021
548 Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Vîrbănescu Nicoleta; 18.06.2021
547 Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Grama Mariana; 18.06.2021
546 Dispoziție privind respingerea cererii de acordare a dreptului la alocației pentru susținerea familiei doamnei Enache Petruța; 18.06.2021
545 Modificarea Echipei de implementare a proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 3, Cod SMIS 119400 17.06.2021
544 Modificarea echipei de implementare a proiectului Eficientizare energetică Școala Gimnazială Mihai Eminescu din municipiul Giurgiu, Cod SMIS 117914 17.06.2021
543 Constituirea Comisiei de validare a Rapoartelor financiare și a Rapoartelor de activitate pentru sprijinele financiare acordate pentru susținerea și promovarea culturii scrise, pentru încheierea unor acorduri de parteneriat/contracte de parteneriat, pentru acordarea unor sume pentru domeniu tineret, cultură și sport și pentru unitățile de cult, aprobate în Consiliul Local 16.06.2021
542 Modificarea componenței Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor aferente proiectului ”Dezvoltarea sistemului de transport în cadrul Euroregiunii Ruse-Giurgiu pentru o mai bună conectivitate cu rețeaua de transport TEN-T”, cod proiect Ro-Bg 425 15.06.2021
541 Modificarea componenței Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de „Modernizare pasaj la nivel km 66+533.00, la intersecția dintre linia C.F.Giurgiu Nord-Ruse și strada 1 Decembrie 1917 din municipiul Giurgiu”, lucrări aferente proiectului ”Dezvoltarea sistemului de transport în cadrul Euroregiunii Ruse-Giurgiu pentru o mai bună conectivitate cu rețeaua de transport TEN-T”m cod proiect Ro-Bg 425 15.06.2021
540 Prelungirea autorizației de transport nr.170 transportatorului Măru 2005 S.R.L. 15.06.2021
539 Constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul: Modernizare carosabil și creare parcări bloc 610, 611, Bdul Mihai Viteazul, municipiul Giurgiu 15.06.2021
538 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției contractuale de execuție temporar/vacantă de referent IA clasa III din cadrul Compartimentului Agricol, Fond Funciar și Aplicarea Legilor Proprietății din Direcția Patrimoniu stabilit în data de 08.07.2021 15.06.2021
537 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Biolan Florica 14.06.2021
536 Modificarea Echipei de implementare a proiectului Mecanisme și proceduri administrative moderne în Primăria Giurgiu (MEPAM), Cod SIPOCA/MySMIS:564/126535 11.06.2021
535 Modificarea echipei de implementare a proiectului Reabilitarea, extinderea și dotarea grădiniței cu program normal nr.3-Giurgiu, Cod SMIS 126033 11.06.2021
534 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 14.06.2021 10.06.2021
533 Constituirea Comisiei de inventariere a bunurilor rezultate din implementarea proiectelor de eficientizare energetică la unitățile de învățământ din municipiul Giurgiu, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării 09.06.2021
532 Actualizarea componenței Comisiei de aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003 09.06.2021
531 Aprobarea constituirii echipei de implementare a proiectului „Îmbunătățire infrastructură educațională Școala Gimnazială Mihai Eminescu din Municipiul Giurgiu”, cod SMIS 122373 09.06.2021
530 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Oancea Daniela Florina 08.06.2021
529 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Văduva Andreea Valentina 08.06.2021
528 Stabilirea dreptului la ajutorul social acordat domnului Constantin Marin 07.06.2021
527 Modificarea cuantumului ajutorului social acordat doamnei Prodan Valeria 07.06.2021
526 Încetarea dreptului la ajutorul social acordat doamnei Păun Nicoleta Narcisa 07.06.2021
525 Stabilirea dreptului la ajutorul social acordat domnului Sandu Cosmin 07.06.2021
524 Încetarea dreptului la ajutorul social acordat domnului Băceanu Veronică Dorel 07.06.2021
523 Actualizarea componenței Comisiei de evaluare a solicitărilor de încheiere a unor Acorduri de parteneriat/contracte de parteneriat și a înlocuitorilor membrilor acesteia 07.06.2021
522 Actualizarea componenței Comisiei de evaluare a cererilor de acordare a sprijinelor financiare ale unităților de cult și a înlocuitorilor membrilor acesteia 07.06.2021
521 Actualizarea componenței Comisiei de selecție de oferte privind acordarea sprijinelor financiare pentru susținerea și promovarea culturii scrise și a înlocuitorilor membrilor acesteia 07.06.2021
520 Modificarea anexei la dispoziția nr.946/10.11.2020 modificată prin dispoziția nr.22/06.01.2021 și prin dispoziția nr.99/03.02.2021 privind numirea reprezentanților primarului în Consiliile de Administrație din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat aflate în rețeaua școlară a Municipiului Giurgiu pentru anul școlar 2020-2021 07.06.2021
519 Constituirea Comisiei de închiriere a unor terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu 04.06.2021
518 Delegarea unor atribuții în cadrul compartimentului Întocmire Devize din Direcția Tehnică doamnei Iordache Aurelia 04.06.2021
517 Numirea doamnei Staicu Renika Luciana în funcția publică de execuție vacantă de consilier grad superior la Compartimentul Financiar Contabilitate din Direcția Economică 04.06.2021
516 Stabilirea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu 04.06.2021
515 Numirea comisiei de concurs și comisiei de soluționarea contestațiilor pentru promovarea în grad  a funcționarilor publici din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor 04.06.2021
514 Încetarea dreptului la ajutorul social acordat doamnei Mavrodineanu Veronica 04.06.2021
513 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Ilie Rodica 04.06.2021
512 Suspendarea dreptului la ajutorul social acordat doamnei Nicolae Paulina 04.06.2021
511 Încetarea dreptului la ajutorul social acordat domnului Nicolae Gheorghe  04.06.2021
510 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Țica Petronela-Roxana 04.06.2021
509 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Iatan Ionela-Liliana 04.06.2021
508 Rectificarea dispoziției nr.438/05.05.2021 privind recuperarea sumei de 786 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnei Manolache Gustina Camelia 04.06.2021
507 Rectificarea actului de naștere nr.454 din 20.03.1990 ex.I și II privind pe Bosînceanu Daniela-Lorena 04.06.2021
506 Modificarea raportului de serviciu al doamnei Bilașco Dana-Gabriela 28.05.2021
505 Încetarea dreptului la ajutorul social acordat doamnei Ion Tănțica-Maria 28.05.2021
504 Respingerea dreptului la ajutorul social al doamnei Radu Ecaterina 28.085.2021
503 Încetarea dreptului la ajutorul social acordat domnului Balcan Constantin 28.05.2021
502 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 31.05.2021 27.05.2021
501 Constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor aferente proiectului ”Dezvoltarea sistemului de transport în cadrul Euroregiunii Ruse-Giurgiu pentru o mai bună conectivitate cu rețeaua de transport TEN-T” 27.05.2021
500 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de „Modernizare pasaj la nivel km 66+533,00, la intersecția dintre linia C.F.Giurgiu Nord-Ruse și strada 1 Decembrie 1918 din Municipiul Giurgiu”, lucrări aferente proiectului „Dezvoltarea sistemului de transport în cadrul Euroregiunii Ruse-Giurgiu pentru o mai bună conectivitate cu rețeaua de transport TEN-T” 27.05.2021
499 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Baiaram Constantin 27.05.2021
498 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Bidigae Mariana-Ionela 27.05.2021
497 Încetarea dreptului la ajutorul social acordat doamnei Florea Dumitra 26.05.2021
496 Modificarea cuantumului ajutorului social acordat doamnei Negreanu Elena-Camelia 26.05.2021
495 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei Dulgheru Marinela-Ionela 26.05.2021
494 Stabilirea dreptului la ajutorul social doamnei Bădălan Ana-Maria 26.05.2021
493 Modificarea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului „Eficientizare energetică Grădinița cu Program Prelungit Căsuța Fermecată (Grădinița nr.4)din municipiul Giurgiu”, cod SMIS 117919 26.05.2021
492 Modificarea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului „Eficientizare energetică Grădinița cu Program Prelungit Dumbrava Minunată-Corp C2 din Municipiul Giurgiu”, cod SMIS 117918 26.05.2021
491 Delegarea unor atribuții în cadrul Biroului Autorizații și Documentații de Urbanism domnului Dumitru-Craiciu Manuel 26.05.2021
490 Constituirea comisiei de analiză a raportului de evaluare a unei acțiuni deținute de municipiul Giurgiu la operatorul regional Apa Service SA Giurgiu 26.05.2021
489 MOdificarea dispoziției nr.1213/14.10.2019 privind constituirea comisiei de disciplină din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor  24.05.2021
488 Numirea domnului Toma Elvis-Florentin în funcția publică de conduvere vacantă de director executiv al Direcției Tehnice 24.05.2021
487 Încetarea contractului individual de muncă al doamnei Bătrînu Ana-Maria 24.05.2021
486 Modificarea raportului de serviciu al doamnei Căciulan Iuliana 24.05.2021
485 Actualizarea responsabililor cu funcțiile sensibile desemnați pe fiecare structură organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu 24.05.2021
484 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social al domnului Petre Marian; 21.05.2021
483 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social doamnei Ciobanu Ana Maria; 21.05.2021
482 Dispoziție privind desemnarea unor persoane cu atribuție de certficare penru conformitate cu orginalul a copiilor de pe documentele folosite exclusiv pentru proiectul Modernizarea Infrastructurii de transport public în zona estică a Municipiului  Giurgiu; 21.05.2021
481 Dispoziție privind  comisiei de recepție finală a lucrărilor în cadrul proiectului Centru Național de Informare și Promovare Turistică - Giurgiu, finanțat prin POR 2007-2013; 20.05.2021
480 Dispoziție privind Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 25.05.2021, ora 14:00; 19.05.2021
479 Dispoziție privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționarea contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 29.06.2021; 19.05.2021
478 Dispoziție privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționarea contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 28.06.2021; 19.05.2021
477 Dispoziție privind  numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționarea contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 28.06.2021; 19.05.2021
476 Dispoziție privind atribuirea funcției de „ agent de inundații„ șefului Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Municipiului Giurgiu; 19.05.2021
475 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei Dogaru Liliana; 19.05.2021
474 Dispoziție pentru rectificarea dispoziției nr. 372/23.04.2021 privind recuperarea sumei de 703,14 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică acordat doamnei Boboc Luminița; 19.05.2021
473 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Tănase Ionuț; 19.05.2021
472 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social al domnului Petre Nicușor; 19.05.2021
471 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Bădălan Ana-Maria; 19.05.2021
470 Dispoziție privind aprobarea a nouăsprezece proceduri operaționale privind activități din cadrul DEP Giurgiu; 18.05.2021
469 Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție a materialelor consumabile a obiectivelor de inventar și a mijloacelor fixe , achiziționate de PMG; 17.05.2021
468 Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul "Amenajare parcare adiacent DGASPC"; 17.05.2021
467 Dispoziție privind desemnarea îndrumătorului pentru funcționarul public debutant Drăcea Maria; 14.05.2021
466 Dispoziție privind numirea doamnei Drăcea Maria în funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad debutant în cadrul Compartimentului Întocmire Devize; 14.05.2021
465 Dispoziție privind recitificarea erorii materiale strecurată în dispoziția nr. 171/2021 privind proiectul Dezvoltare locală integrată în comunitatea marginalizată Istru-zona Locuințe Sociale, cOD smis 126030; 12.05.2021
464 Dispoziție privind prelungirea autorizației de transport nr. 169 transportatorului P.F.A. Tănase Nicolaie; 12.05.2021
463 Dispoziție privind actualizarea Comisiei de monitorizare cu atribuții în monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial și de coordonare a procesului de gestionare a riscurilor la nivelul Primăriei Municipiului Giurgiu; 12.05.2021
462 Dispoziție privind modificarea componenței comisiei de concurs pentru concursul de recrutare organizat în data de 19.05.2021; 12.05.2021
461 Dispoziție privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Cornoiu Silvia; 12.05.2021
460 Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Brumă Ginică; 12.05.2021
459 Dispoziție privind numirea doamnei Ciorîcă Nicoleta Andreea în funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad asistent în cadrul Compartimentului Resurse Umane; 12.05.2021
458 Dispoziție privind constituire comisiei de recepție finală a lucrărilor pentru proiectul " Amenajare spațiu de agrement pe Canal Cama, adiacent pod Bizetz-Mun. Giurgiu"; 11.05.2021
457 Dispoziție privind modificarea echipei de implementare a proiectului "Grădinița cu program prelungit Dumbrava Minunată"; 11.05.2021
456 Dispoziție privind modificarea componenței comisiei de concurs pentru concursul de recrutare organizat în data de 19.05.2021; 10.05.2021
455 Dispoziție privind prelunigirea autorizației de transport nr. 168 transportatorului P.F.A. Rădoi Nelu; 10.05.2021
454 Dispoziție privind respingerea cererii de acordare a dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Ion Nina Nicoleta; 10.05.2021
453 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Răcăuțanu Viorica; 10.05.2021
452 Dispoziție privind modificarea echipei de implementare a proiectului Dezvoltarea fluviului Dunărea pentru o mai bună conectivitate  Euroregiunii Ruse-Giurgiu cu coridorul pan-european de transport nr. 7, Nr. proiect 151.1.021, Cod proiect e-MS ROBG-130; 07.05.2021
451 Dispoziție privind modificarea echipei de implementare a proiectului "Modernizarea infrastructurii de transport public în zona estică a Municipiului Giurgiu, Cod SMIS 126027"; 07.05.2021
450 Dispoziție privind rectificarea dispoziției nr. 1311/09.12.2020 privind suspendarea dreptului la ajutorul social; 07.05.2021
449 Dispoziție privind delegarea de atribuții doamnei Copoiu Liliana Ionela; 06.05.2021
448 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară în data de 10.05.2021; 06.05.2021
447 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Dumitru Lucica; 05.05.2021
446 Dispoziție privind recuperarea sumei de 934,85 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnei Cerveanu Sorina; 05.05.2021
445 Dispoziție privind recuperarea sumei de 425,45 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnei Anton Florentina; 05.05.2021
444 Dispoziție privind recuperarea sumei de 735,64 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnei Cristescu Elena; 05.05.2021
443 Dispoziție privind recuperarea sumei de 1048 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat domnului Memet Fănel; 05.05.2021
442 Dispoziție privind recuperarea sumei de 834, 98 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnei Pitulice Ionela; 05.05.2021
441 Dispoziție privind recuperarea sumei de 967,80 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat domnului Gavrilă Alexandru; 05.05.2021
440 Dispoziție privind recuperarea sumei de  138,38 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnei Craiciu Vasilina; 05.05.2021
439 Dispoziție privind recuperarea sumei de 578 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnei Căldăraru Marinela; 05.05.2021
438 Dispoziție privind recuperarea sumei de 786 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnei Manolache Gustina Camelia; 05.05.2021
437 Dispoziție privind recuperarea sumei de 497,55 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnei Bîftoi Georgeta; 05.05.2021
436 Dispoziție privind recuperarea sumei de 867,75 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnei Gheța Carmen; 05.05.2021
435 Dispoziție privind recuperarea sumei de 824,73 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat domnului Ioniță Costel; 05.05.2021
434 Dispoziție privind recuperarea sumei de 935,25 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnei Manolache Petruța; 05.05.2021
433 Dispoziție privind recuperarea sumei de 355,49 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnei Daie Florentina; 05.05.2021
432 Dispoziție privind recuperarea sumei de  478,83 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat domnului Gherman Vasile; 05.05.2021
431 Dispoziție privind recuperarea sumei de  902,69 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnei Pascu Liliana; 05.05.2021
430 Dispoziție privind recuperarea sumei de  480  lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnei  Croitoru-Breșug Andreea Marinela; 05.05.2021
429 Dispoziție privind recuperarea sumei de 280 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnei Tătaru Stelică; 05.05.2021
428 Dispoziție privind recuperarea sumei de 316,17 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnei Sefer Marilena 05.05.2021
427 Dispoziție privind recuperarea sumei de 1029,07 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuintei cu gaze naturale acordat doamnei  Popa Laura 05.05.2021
426 Dispoziție privind recuperarea sumei de 360 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat domnului Nistorache Ionel; 05.05.2021
425 Dispoziție privind recuperarea sumei de 280 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat domnului Dancă Dumitru; 05.05.2021
424 Dispoziție privind recuperarea sumei de 360 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat domnului Popovici Georigică; 05.05.2021
423 Dispoziție privind recuperarea sumei de 557,49 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat domnului Smău Romică; 05.05.2021
422 Dispoziție privind recuperarea sumei de 360 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnei Andrei Stana; 05.05.2021
421 Dispoziție privind recuperarea sumei de 1048 leireprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnului Patîr Stelian; 05.05.2021
420 Dispoziție privind recuperarea sumei de 473,46  lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnei Streche Iuliana; 05.05.2021
419 Dispoziție privind recuperarea sumei de 667,07 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnei Știrbu Aurelia Mihaela; 05.05.2021
418 Dispoziție privind recuperarea sumei de 1048 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnei Pistol Daniela; 05.05.2021
417 Dispoziție privind  recuperarea sumei de 280 de lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, acordat doamnei Popa Petronela; 05.05.2021
416 Dispoziție privind modificarea componenței comisiei de concurs pentru concursul de recutare organizat în data de 07.05.2021; 05.05.2021
415 Dispoziție privind numirea doamnei Cazacu Cătălina în funcția publică de execuție vacantă de referent clasa a -III-a grad superior în cadrul Compartimentului Cadastru si Evidență Străzi; 05.05.2021
414 Dispoziție privind exercitarea cu caracter temorar a funcției publice de conducere temporar vacante de șef birou la Biroul Investiții, întocmire devize și autorizare lucrări publice de investiții din Direcția Tehnică, de către doamna Copoiu Liliana;   05.05.2021
413 Dispoziție privind recuperarea sumei de 360 de lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, acordat domnului Pândaru Dorel; 05.05.2021
412 Dispoziție privind completarea dispoziției nr. 341/16.04.2021; 05.05.2021
411 Dispoziție privind completarea dispoziției nr. 340/16.04.2021; 05.05.2021
410 Dispoziție privind numirea doamnei Brumă Ginică în funcția publică de execuție vacantă de consilier juridic clasa I grad superior în cadrul Biroului Juridic; 04.05.2021
409 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Dănăcică Maria; 04.05.2021
408 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Drăgan Giorgiana; 04.05.2021
407 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Fudulu Alexandra -Georgiana; 04.05.2021
406 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Bică Steluța; 04.05.2021
405 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei a doamnei Movilescu Ana-Maria; 04.05.2021
404 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social al doamnei Ionescu Mirela-Carmen; 04.05.2021
403 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Caval Laurenția-Florentina; 29.04.2021
402 Dispoziție privind stabilizarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Străchinescu; 29.04.2021
401 Dispoziție privind rectificarea Dispoziției nr. 32/08.01.2021; 29.04.2021
400 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Roșu Doinița; 28.04.2021
399 Dispoziție privind modificarea cuantumului  alocației pentru susținerea familiei domnului Ursaru Adrian; 28.04.2021
398 Dispoziție privind dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Gherman Rodica; 28.04.2021
397 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Enache Petruța; 28.04.2021
396 Dispoziție privind  încetarea dreptului la ajutorul social doamnei Dumitru Adriana; 28.04.2021
395 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social doamnei Enache Petruța; 28.04.2021
394 Dispoziție privind completarea dispoziției nr. 337/14.04.2021; 27.04.2021
393 Dispoziție privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de șef birou al Direcției Tehnice, de către domnul Gheorghe Corneliu; 27.04.2021
392 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social al doamnei Stan Liliana; 26.04.2021
391 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social al doamnei Candoi Florina; 26.04.2021
390 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social al doamnei Stîngă Simona Alexandra; 26.04.2021
389 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social al doamnei Gheorghiu Ioana; 26.04.2021
388 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social al doamnei Ghiauru Adriana; 26.04.2021
387 Dispoziție privind suspendarea dreptului la ajutorul social al doamnei Grecu Ioana; 26.04.2021
386 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social al doamnei Zaharia Viorica; 26.04.2021
385 Dispoziție privind respingerea cererii de acordare a dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Ioniță Mădălina-Nicoleta; 26.04.2021
384 Dispoziție privind modificarea dispoziției primarului nr. 6879/28.04.2004, privind stabilirea metodologiei de angajare, lichidare, ordonanțare și plata cheltuielilor aprobate prin bugetul local al Municipiul Giurgiu; 26.04.2021
383 Dispoziție privind Convocarea Consiliului Local în ședință ordinră în data de 29.04.2021, ora 14; 23.04.2021
382  Dispoziție privind recuperarea sumei de 241,49 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu enrgie termică acordat domnului Candoi Ion; 23.04.2021
381 Dispoziție privind recuperarea sumei de 565,77 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică acordat domnului Ionescu Ion Viorel; 23.04.2021
380 Dispoziție privind recuperarea sumei de 371,60 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică acordat domnului Udvuleanu Marin; 23.04.2021
379 Dispoziție privind recuperarea sumei de 990,95 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică acordat domnului Surugiu Adrian; 23.04.2021
378 Dispoziție privind recuperarea sumei de 233,16 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică acordat domnului Dodo Ioan; 23.04.2021
377 Dispoziție privind recuperarea sumei de 543,14 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică acordat doamnei Voicu Carmen Alina; 23.04.2021
376 Dispoziție privind recuperarea sumei de 605,80 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu enrgie termică acordat domnului Urucu Liviu; 23.04.2021
375 Dispoziție privind recuperarea sumei de 30,85 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu enrgie termică acordat doamnei Zlate Tudora; 23.04.2021
374 Dispoziție privind recuperarea sumei de 761,10lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică acordat domnului Voinea Giuliiano-Ioan; 23.04.2021
373 Dispoziție privind recuperarea sumei de 849,30 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică acordat domnului Toader Ghiorghiță; 23.04.2021
372 Dispoziție privind recuperarea sumei de 703,14 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică acordat doamnei Boboc Luminița 23.04.2021
371 Dispoziție privind recuperarea sumei de 104,72 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică acordat domnului Iofcea Marian; 23.04.2021
370 Dispoziție privind recuperarea sumei de 96,17 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică acordat doamnei Ene Florica 23.04.2021
369 Dispoziție privind recuperarea sumei de 267,77 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică acordat doamnei Bujan Simona; 23.04.2021
368 Dispoziție privind recuperarea sumei de 867,07 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu enrgie termică acordat doamnei Muti Luminița; 23.04.2021
367 Dispoziție privind modificarea echipei de implementare a proiectului Reconstruirea și punerea în valoare a siturilor culturale reprezentative din Euroregiunea Ruse Giurgiu; 23.04.2021
366 Dispoziție privind recuperarea sumei de 1005,89 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică acordat doamnei Lambrin Doina; 23.04.2021
365 Dispoziție privind recuperarea sumei de 22,87 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu enrgie termică acordat domnului Măndoiu Valentin; 23.04.2021
364 Dispoziție privind recuperarea sumei de 356,45lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu enrgie termică acordat doamnei Colțatu Elena; 23.04.2021
363 Dispoziție privind recuperarea sumei de 70,78 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică acordat domnului Iatan Laurențiu Ionică; 23.04.2021
362 Dispoziție privind recuperarea sumei de 121,16 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu enrgie termică acordat domnului Cristea Marin; 23.04.2021
361 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Bălăceanu Nicușor Lucian; 23.04.2021
360 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Ion Aurelia; 23.04.2021
359 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Ion Rosi; 23.04.2021
358 Dispoziție privind prelungirea autorizației de transport nr. 181 transportatorului P.F.A. Stănescu Relu Ginel; 23.04.2021
357 Dispoziție privind completarea dispoziției nr. 1217/2020 privind delegarea de atribuții domnului viceprimar Damian Marian; 22.04.2021
356 Dispoziție privind modificarea componenței comisiei de concurs și comisiei de soluționarea a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 05.05.2021; 21.04.2021
355 Dispoziție privind încetarea raportului de serviciu al domnului Gheorghe Corneliu; 21.04.2021
354 Dispoziție privind modificarea gradației doamnei Buduru Daniela Teodora; 21.04.2021
353 Dispoziție privind modificarea gradației domnului Costache Robert Andrei; 21.04.2021
352 Dispoziție privind modificarea gradației doamnei Florică Daniela; 21.04.2021
351 Dispoziție privind modificarea gradației domnului Ivan Cătălin Andrei; 21.04.2021
350 Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului soacial doamnei Manolescu Grațiela Cerasela; 21.04.2021
349 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social doamnei Datcu Tita; 21.04.2021
348 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social domnului Asan Ionel; 21.04.2021
347 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei Manolescu Grațiela Cerasela; 21.04.2021
346 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Dinu Adrian Mari; 21.04.2021
345 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Olteanu Mirela; 21.04.2021
344 Dispoziție privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Popazu Mirela; 20.04.2021
343 Dispoziție privind constituirea unei comisii de verificare a modului de derulare a contractului nr. 4934/2013; 19.04.2021
342 Dispoziție privind actualizarea regulamentului privind structura organizatorica, atributiile si functionarea comitetului local pentru situații de urgență și centrului operativ  cu activitate  temporară ale Municipiului Giurgiu; 16.04.2021
341 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei d-nei Baboi Aura-Petruța 16.04.2021
340 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei d-neiFereșteanu Ionela;  ; 16.04.2021
339 Dispoziție privind Convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară în data de 19.04.2021; 15.04.2021
338 Dispoziție privind reactualizarea comisiei de selecționare a documentelor neclasificate din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Giurgiu; 15.04.2021
337 Dispoziție privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de șef birou la Biroul Buget din Direcția Economică de către doamna Stoica Emilia Simona; 14.04.2021
336 Aprobarea procedurii operaționale privind derularea misiunii de audit intern PO-10.05,Ediția II, Revizia 1, 07.04.2021 13.04.2021
335 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul obiectivului „Reabilitare strada Gării, tronson Piața Gării-Cec Bank” 13.04.2021
334 Aprobarea planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2021 13.04.2021
333 Modificarea contractului individual de muncă al domnului Ciobanu Lazăr 12.04.2021
332 Modificarea componenței comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 26.04.2021 12.04.2021
331 Constituirea Comisiei de predare-primire a bunurilor mobile și imobile, proprietate publică și privată a unității administrativ-teritoriale aferente serviciului public de alimentare cu energie termică către S.C. UZINA TERMOELECTRICA PRODUSCTION GIURGIU S.A. 09.04.2021
330 Desemnarea persoanelor responsabile cu ducerea la îndeplinire a prevederilor Titlului I din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare 09.04.2021
329 Reluarea activității doamnei Peia Andreea Delia 09.04.2021
328 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 12.04.2021 08.04.2021
327 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Burdulea Sorina-Paulica 08.04.2021
326 Modificarea raportului de serviciu al doamnei Stănculescu Steliana Mimi 07.04.2021
325 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Moțoc Mădălina 07.04.2021
324 Suspendarea dreptului la ajutorul social acordat familiei doamnei Matei Daniela Carmen 07.04.2021
323 Desemnarea unui funcționar public pentru consilierea etică și monitorizarea respectării normelor de conduită 07.04.2021
322 Completarea cu prevederile legale a dispoziției nr.1307/08.12.2020 07.04.2021
321 Numirea definitivă a domnului Brătan Mihai Cristinel în funcția publică de conducere de director executiv al Direcției Poliției Locale Giurgiu 06.04.2021
320 Încetarea raportului de serviciu al domnului Brătan Mihai Cristinel din funcția publică de execuție de consilier clasa I grad profesional superior 06.04.2021
319 Modificarea gradației doamnei Folea Tinela 02.04.2021
318 Numirea domnului Ciobanu Lazăr în Cabinetul Primarului Municipiului Giurgiu 02.04.2021
317 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Drăgușin Alberto; 02.04.2021
316 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social doamnei Fleică Petruța; 02.04.2021
315 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutor social al doamnei Caval Laurenția; 02.04.2021
314 Dispoziție privind angajarea doamnei Mitrea Gabriela Corina cu contract individual de muncă în funcția de referent debutant la Biroul Documnetații si Autorizații de Urbanism; 02.04.2021
313 Dispoziție privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționarea contestațiilor pentru procesul de recrutare organizat în data de  02.04.2021
312 Dispoziție privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționarea a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 19.05.2021; 02.04.2021
311 Dispoziție privind suspendarea raportului de serviciu al domnului Urucu Albert Cosmin; 31.03.2021
310 Dispoziție privind suspendarea raportului de serviciu al domnului Șiu Cezar; 31.03.2021
309 Dispoziție privind încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Guțu Gheorghe; 31.03.2021
308 Dispoziție privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Ionete Raluca Iulia Marinela; 31.03.2021
307 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Constantin Ileana; 31.03.2021
306 Dispoziție privind încetarea dreptuluila ajutorul social al doamnei Burdulea Sorina Paulica; 31.03.2021
305 Dispoziție privind suspendarea dreptului la ajutoru social doamnei Delu Florina; 31.03.2021
304 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social doamnei Negreanu Elena; 31.03.2021
303 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social al doamnei Moțoc Daniela; 31.03.2021
302 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorulm social doamnei Matache Daniela; 31.03.2021
301 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social al doamnei Radu Ecaterina; 31.03.2021
300 Dispoziție privind rectificare eroare materială din certificatul de urbanism nr. 61/09.02.2021 în ceea  ce privește adresa sediului social al titularului; 30.03.2021
299 Dispoziție privind rectificare eroare materială din certificatul de urbanism nr. 62/09.02.2021 30.03.2021
298 Dispoziție privind constituirea comisiei de predare-primire și recepție finală a navei de pasageri pentru voiaje de zi realizată în cadrul proiectului "Servicii transport pescari și agrement pe Canalul Sfântul Gheorghe/Plantelor"; 29.03.2021
297 Dispoziție privind constituirea comisiei privind stabilirea măsurilor pentru recuperarea prejudiciului constatat de Curtea de Conturi Giurgiu, prin decizia nr. 15/2017 și respectiv nr.15/2019; 29.03.2021
296 Dispoziție privind modificarea gradației domnului Năvală Marcel Ninel; 26.03.2021
295 Dispoziție privind modificarea dispoziției nr. 06/06.01.2021, privind modificarea componenței Comisiei Sociale pentru analizarea dosarelor de locuințe pentru tineri și familii; 25.03.2021
294 Dispoziție privind Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 31 martie ora 14; 25.03.2021
293 Dispoziție privind încetarea la ajutorul social al domnului Mihai Dumitru; 25.03.2021
292 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social al doamnei Botofei Maria; 25.03.2021
291 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Fieraru Cristina Ionela; 25.03.2021
290 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social doamnei Fieraru Cristina Ionela; 25.03.2021
289 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social al doamnei Baboi Aura Petruța; 25.03.2021
288 Dispoziție privind dreptului la ajutorul social doamnei Băluță Georgeta; 25.03.2021
287 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Anton Mihaela; 24.03.2021
286 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Gogonțea Niculina; 24.03.2021
285 Dispoziție privind delegarea de atribuții de stare civilă și de ofițer de stare civilă doamnei Stănescu Alice Luminița; 24.03.2021
284 Dispoziție privind constituirea comisiei privind verificarea atât a dosarelor cât și persoanelor cărora li s-au atribuit locuințe de tip ANL; 22.03.2021
283 Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă l domnului Țogoe Florin Irinel 22.03.2021
282 Dispoziție privind actualizarea componenței Comisiei de evaluarte a solicitărilor de încheiere a unor Acorduri de parteneriat/contracte de parteneriat și a înlocuitorilor membrilor acesteia; 18.03.2021
281 Dispoziție privind actualizarea componenței Comisiei de oferte privind acordarea sprijinelor financiare pentru susținerea și promovarea culturii scrise și a înlocuitorilor membrilor acesteia; 18.03.2021
280 Dispoziție privind actualizarea componenței Comisiei de evaluare a cererilor de acordare a sprijinelor financiare ale unităților de cult; 18.03.2021
279   18.03.2021
278 Dispoziție privind reluarea activității domnului Sima Dan Valentin; 18.03.2021
277 Dispoziție privind numirea doamnei Geancu Ionela Lăcrămioara în funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad superior în cadrul Compartimentului Adm. Locală și Relația cu Consiliul Local; 18.03.2021
276 Dispoziție privind numirea doamnei Enache Mirela în funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad superior în cadrul Compartimentului Adm. Locală și Relația cu Consiliul Local; 18.03.2021
275 Dispoziție privind suspendarea dreptului la ajutorul social al doamnei Ciobanu Ana-Maria; 17.03.2021
274 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Cîinaru Ionuț; 17.03.2021
273 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocațieipentru susținerea familiei domnului Urzaru Adrian; 17.03.2021
272 Dispoziție privind suspendarea dreptului la ajutorul social al domnului Petre Marian; 17.03.2021
271 Dispoziție privind suspendarea dreptulu la ajutorul social al doamnei Ion Tănțica; 17.03.2021
270 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocațiepentru susținerea familiei doamne Gherman Ana-Maria; 17.03.2021
269 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Tănase Robert; 17.03.2021
268 Dispoziție privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționarea contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 05.05.2021; 16.03.2021
267 Dispoziție privind rectificare eroare materială din autorizația de construire nr. 19/24.02.2021 în ceea ce privește numele reprezentatului SC VASCON IMPREX SRL, titularul autorizației. 12.03.2021
266 Dispoziție privind rectificare eroare materială din autorizația de construire nr. 61/19.03.2018 în ceea ce privește adresa construcției; 12.03.2021
265 Dispoziție privind delegarea domnului Nebunescu Costel al Direcției Poliției Locale; 12.03.2021
264 Dispoziție privind suspendarea din inițiativa funcționarului public a raportului de serviciu al doamnei Cușneviciu Silvia Nicoleta; 12.03.2021
263 Dispoziție privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționarea contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 07.05.2021; 12.03.2021
262 Dispoziție privind numirea comisiei de soluționarea contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 05.05.2021; 12.03.2021
261 Dispoziție privind numirea în funcție publică definitivă a domnului Gîdea Iulian; 12.03.2021
260 Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Jurj Maria Marilena; 12.03.2021
259 Dispoziție privind modificare Echipă de Implementare a proiectului Modernizare grădinița Căsuța Fermecată (nr.4) Giurgiu, COD SMIS 126034 11.03.2021
258 Dispoziție privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul obiectivului Rețea de transport agent termic primar, TRONSON F 56- STR. GLORIEI; 11.03.2021
257 Dispoziție privind delegarea unor atribuții doamnei Daia Adriana Petronela; 11.03.2021
256 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară, în data de 15 martie 2021, ora 11:00; 11.03.2021
255 Dispoziție privind detașarea domnului Popa Dorel Viorel; 05.03.2021
254 Dispoziție privind modificarea componenței comisiei de modificare a contestațiilor pentru concursul de recrutare oraganizat în data de 04.03.2021;      05.03.2021
253 Dispoziție privind reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului în incinta Primăriei Municipiului Giurgiu 05.03.2021
252 Dispoziție privind aprobarea planului de servicii pentru minora Prisăcariu-Neacșu Mirela Corina; 04.03.2021
251 Dispoziție privind delegarea unor atribuții în cadrul Compartimentului Resurse Umane, doamnei Neacșu Mirela; 04.03.2021
250 Dispoziție privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționarea contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 26.04.2021; 04.03.2021
249 Dispoziție privind numirea comisiei și a comisiei de soluționarea contestațiilor pentru concursul de recutare oraganizat în data de 26.04.2021; 04.03.2021
248 Dispoziție privind delagarea unor atribuții doamnei Damian Antoanela; 03.03.2021
247 Dispoziție privind modficare cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei Ion Geanina; 03.03.2021
246 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Fieraru Camelia; 03.03.2021
245 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social al doamnei Lincan Maria; 03.03.2021
244 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social al doamnei  Tică Petronela Roxana; 03.03.2021
243 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social al doamnei Răducan Violeta; 03.03.2021
242 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social al domnului Tufă Viorel; 03.03.2021
241 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social al domnului Grozea Cătalin; 03.03.2021
240 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Ursu Daniel Tudor; 03.03.2021
239 Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social domnului Dima Costel; 03.03.2021
238 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Asan Vergina; 03.03.2021
237 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației familiei domnului Tănase Robert Valy; 03.03.2021
236 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social al doamnei Ene Donna Mihaela; 03.03.2021
235 Dispoziție privind stabilirea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Fereșteanu Ionela; 03.03.2021
234 Dispoziție privind stabilirea dreptului la stimulentul educațional acordat sub forme de tichete sociale pentru grădiniță, familiilor care au depus cerere în luna februarie 2021, și sunt eligibili pentru anul școlar 2020-2021; 03.03.2021
233 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei Dincă Petruța; 03.03.2021
232 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei  doamnei Mesaroș Mariana; 03.03.2021
231 Dispoziție privind modificarea Echipei de Implementare a proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuițe, Mun. Giurgiu, Ansamblul 3, COD SMIS 119400; 02.03.2021
230 Dispoziție privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționarea contestațiilor pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de referent debutant din cadrul Biroului Autorizații și Documentații de Urbanism din Direcția Urbanism a Aparatului de Specialitate a Primarului Mun. Giurgiu, stabilit în data de 25.03.2021 proba scrisă; 01.03.2021
229 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu energie termică, acordat doamnei Ene Florica; 01.03.2021
228 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu energie termică, acordat domnului Dodo Ioan; 01.03.2021
227 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu energie termică, acordat domnului Ionescu Ion Viorel; 01.03.2021
226 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu energie termică, acordat doamnei Zlate Tudora; 01.03.2021
225 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu energie termică, acordat domnului Iofcea Marian; 01.03.2021
224 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu energie termică, acordat doamnei Muti Luminița; 01.03.2021
223 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu energie termică, acordat domnului Urucu Liviu; 01.03.2021
222 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu energie termică, acordat domnului Toader Ghiorghiță; 01.03.2021
221 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu energie termică, acordat doamnei Boboc Luminița; 01.03.2021
220 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu energie termică, acordat domnului Voinea Giuliiano; 01.03.2021
219 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu energie termică, acordat doamnei Busan Simona; 01.03.2021
218 Dispoziție privind rectificarea dispoziției nr.160/2021 privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Stănescu Alice Luminița 01.03.2021
217 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu energie termică, acordat  doamnei Lambrin Doina; 01.03.2021
216 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu energie termică, acordat domnului Surugiu Adrian; 01.03.2021
215 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu energie termică, acordat domnului Măndoiu Valentin; 01.03.2021
214 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu energie termică, acordat domnului Candoi Ion; 01.03.2021
213 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu energie termică, acordat domnului Udvuleanu Marin; 01.03.2021
212 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu energie termică, acordat doamnei Voicu; 01.03.2021
211 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu energie termică, acordat  doamnei Colațatu Elena; 01.03.2021
210 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu energie termică, acordat domnului Cristea Marin; 01.03.2021
209 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu energie termică, acordat domnului Iatan Laurențiu; 01.03.2021
208 Dispoziție pentru stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, doamnei Vintilă Mariana; 01.03.2021
207 Dispoziție pentru stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea cu energie termică, familiilor și persoanelor singure care au depus cerere în anul 2021, luna februarie; 01.03.2021
206 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Cinezeanu Adrian; 26.02.2021
205 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Manolescu Grațiela; 26.02.2021
204 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Bogatu Nina; 26.02.2021
203 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Moțog Mia; 26.02.2021
202 Dispoziție privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului "Eficientizare energetică Grădinița cu Program Prelungit Căsuța Fermecată; 26.02.2021
201 Dispoziție privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului "Eficientizare energetică Grădinița cu Program Prelungit Dumbrava Minunată; 26.02.2021
200 Dispoziție privind modificarea dispoziției primarului Mun. Giurgiu nr. 959/26.08.2019; 25.02.2021
199 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale acordat doamnei Anton Florentina; 25.02.2021
198 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale acordat doamnului Bucur Angheluș; 25.02.2021
197 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale acordat doamnei Bîftoi; 25.02.2021
196 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale acordat doamnei Căldăraru Marinela; 25.02.2021
195 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale acordat doamnei Cerveanu Sorina; 25.02.2021
194 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale acordat doamnei Cristescu Elena; 25.02.2021
193 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale acordat doamnei Daie Florentina; 25.02.2021
192 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale acordat doamnei Gheța Carmen; 25.02.2021
191 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale acordat domnului Ioniță Costel; 25.02.2021
190 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale acordat doamnei Manolache Gustina; 25.02.2021
189 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale acordat doamnei Manolache Petruța; 25.02.2021
188 Dispoziție privind numirea comisiei de concurs  și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 15.04.2021; 25.02.2021
187 Dispoziție privind numirea comisiei de concurs si a comisiei de soluționarea contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 15.04.2021; 25.02.2021
186 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale acordat domnului Memet Fănel; 25.02.2021
185 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale acordat domnului Patîr Stelian; 25.02.2021
184 Dispoziție privind modificarea gradației doamnei Ilie Ana Maria Adonia; 25.02.2021
183 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale acordat domnului Pândaru Dorel 25.02.2021
182 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale acordat doamnei Pistol Daniela; 25.02.2021
181 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale acordat doamnei Popa Petronela; 25.02.2021
180 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale acordat doamnei Stirbu Aurelia; 25.02.2021
179 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale acordat doamnei Streche Iuliana; 25.02.2021
178 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social al doamnnei Andrei Alina; 25.02.2021
177 Dispoziție privind încetarea dreptului pentru susținerea familiei Teleoacă Gabriela; 25.02.2021
176 Dispoziție privind modificarea dispoziției Primarului nr. 6879/28.04.2004, privind stabilirea metodologiei de angajare, lichidare, ordonanțare și  plsta cheltuielilor aprobate prin bugetul local al Mun. Giurgiu 24.02.2021
175 Dispoziție privind promovarea doamnei Saltelechi Giorgiana în funcția contractuală de inspector de specialitate gradul I A 24.02.2021
174 Dispoziție privind promovarea doamnei Chivu Nadine Mihaela în funcția contractuală de inspector de specialitate gradul II; 24.02.2021
173 Dispoziție privind angajarea domnului Dragne Dragoș  cu contract individual de muncă în funcția de inspector de specialitate gradul I la Compartimentul Prevenire și Apărare Împotriva Incendiilor; 24.02.2021
172 Dispoziție privind angajarea domnuolui Stan Marian cu contract individual de muncă în funcția de cadru tehnic la Compartimentul Prevenire și Apărare Împotriva Incendiilor; 24.02.2021
171 Dispoziție privind aprobare constituire Echipă de Implementare a proiectului Dezvoltare locală integrată în comunitatea marginalizată Istru-zona seminar teologic, COD SMIS 216030; 23.02.2021
170 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei Curt Florina; 22.02.2021
169 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei Clambă-Carmen Florentina; 22.02.2021
168 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei Stan Camelia; 22.02.2021
167 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei Cărățeanu Ionela; 22.02.2021
166 Dispoziție privind rectificarea actului de căsătorie nr. 290/11.09.1993 ex I și II privind pe Baltac Marian si Moldoveanu Georgeta; 22.02.2021
165 Dispoziție privind numirea unui reprezentant legal pentru minorii Gheorghe Teodora -Florentina, Gheorghe Adrian-Denis, Niță Florentina-Cristina; 22.02.2021
164 Dispoziție privind Concocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 25.02.2021 ora 14 19.02.2021
163 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social al doamnei Curt Ionela; 19.02.2021
162 Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social al doamnei Stoica Terez; 19.02.2021
161 Dispoziție privind modificarea componenței comisiei de concurs și comisiei de soluționarea contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 04.03.2021; 19.02.2021
160 Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Stănescu Alice Luminița 19.02.2021
159 Dispoziție privind numirea în funcție publică definitivă, domnului Roman Dănuț 19.02.2021
158 Dispoziție privind completarea dispoziției nr. 1217/2020 privind delagarea de atribuții domnului viceprimar Damian Marian 19.02.2021
157 Dispoziție  privind aprobarea echipei de implementare a proiectului ” Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al Mun. Giurgiu 19.02.2021
156 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social al doamnei Milici Adriana Marcela 18.02.2021
155 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social al doamnei Manole Cristina  Iulia 18.02.2021
154 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social  al domnului Moise Iulian Marius 18.02.2021
153 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social  al doamnei Bogatu Nina Marinela 18.02.2021
152 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social al doamnei Mărgean Paula Nicoleta 18.02.2021
151 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social al doamnei Dobre Maria 18.02.2021
150 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Ciobanu Florina 18.02.2021
149 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale, acordat domnului Tătaru Stelică 18.02.2021
148 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale, acordat doamnei Pascu Liliana 18.02.2021
147 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale, acordat doamnei Croitoru-Breșug Andreea Marinela 18.02.2021
146 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale, acordat domnului Smău Romică 18.02.2021
145 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale, acordat domnului Popovici Georgică 18.02.2021
144 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale, acordat domnului Dancă Dumitru 18.02.2021
143 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale, acordat doamnei Sefer Marilena 18.02.2021
142 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale, acordat domnului Nistorache Ionel 18.02.2021
141 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale, acordat d-nei Popa Laura 18.02.2021
140 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale acordat doamnei Andrei Stana 18.02.2021
139 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale, domnului Gherman Vasile 18.02.2021
138 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale, acordat domnului Gavrilă Alexandru; 18.02.2021
137 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale, acordat doamnei Crăiciu Vasilina 18.02.2021
136 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale, acordat doamnei Pitulice Ionela 18.02.2021
135 Dispoziție privind  numirea unui expert cooptat in vederea atribuirii contractului de achizitie publica de servicii cu denumirea ”Servicii de dirigentie de santier pentru proiectul Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridul de mobilitate urbana central al municipiului Giurgiu 17.02.2021
134 Dispoziție privind numirea unui expert cooptat in vederea atribuirii contractului de achizitie publica de servicii cu denumirea ”Servicii de dirigentie de santier pentru proiectul Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridul de mobilitate urbana central al municipiului Giurgiu 17.02.2021
133 Dispoziție privind  stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei  Ene Florica 17.02.2021
132 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Fudulu Alexandra Georgiana 17.02.2021
131 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Moise Iulian Marius 17.02.2021
130 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Manole Cristina Iulia  17.02.2021
129 Dispoziție privind numirea unui reprezentant legal pentru minora Pena Andreea -Antonia 17.02.2021
128 Dispoziție privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționarea contestațiilor pt concursul de recrutare organizat în data de 29.03.2021; 16.02.2021
127 Dispoziție privind  stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Muti Ionel. 15.02.2021
126 Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu prin mutarea definitivă a doamnei Jurj Maria-Marilena în cadrul Compartimentului Financiar; 12.02.2021
125 Dispoziție privind  desemnarea unor persoane cu atribuție de certificare pt. conformitate cu originalul, a copiilor de pe documentele folosite exclusiv pentru proiectul ” Modernizare Grădinița Căsuța Fermecată Giurgiu” 12.02.2021
124 Dispoziție privind desemnarea unor persoane cu atribuție de certificare pentru conformitate cu originalul, a copiilor de pe documentele folosite exclusiv pentru proiectul ” Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană Vestic al Mun. Giurgiu, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4.1” 12.02.2021
123 Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Enache Livia Laura 12.02.2021
122 Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu prin mutarea definitivă cu repartizarea postului corespunzător funcției deținute, în cadrul Compartimentului financiar-contabilitate 12.02.2021
121 Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu prin mutarea definitivă a doamnei Văduva Steluța în cadrul Compatimentului Resurse Umane; 12.02.2021
120 Dispoziție privind Constituirea Comisiei de Predare-Primire și Recepție finală a Construcției plutitoare, realizată în cadrul proiectului ” Amenajare spațiu servicii agrement pe Canalul Sfântul Gheorghe /Plantelor 11.02.2021
119 Dispoziție privind reactualizarea componenței Comisiei pentru selecționarea documentelor cu termen de păstrare expirat, din cadrul Aparatului de   Specialitate al Primarului 1102.2021
118 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Văruț Mihaela 11.02.2021
117 Dispoziție privind aprobarea modificării componenței echipei de implementare a proiectului "Amenajare spații servicii agrement pe Canalul Sf. Gheorghe/Plantelor 10.02.2021
116 Dispoziție privind  încetarea dreptului la alocația pentru susținerea  familiei  crețu Elena 10.02.2021
115 Dispoziție privind  încetarea dreptului la alocația pentru susținerea  familiei Nițu Alice Geanina 10.02.2021
114 Dispoziție privind Convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară în data de 15.02.2021 ora 14:00; 09.02.2021
113 Dispoziție privind aprobarea planului de servicii pentru minorul Vișan Ciprian Ștefan 08.02.2021
112 Dispoziție privind suspendarea dreptului la ajutorul social doamnei Stan Liliana 08.02.2021
111 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social al doamnei Stancu Valentina Iuliana; 08.02.2021
110 Dispoziție privind numirea domnului PENCIU MIHĂIȚĂ director executiv adjunct la Direcției Poliției Locale 04.02.2021
109 Dispoziție privind  constituirea Comisiei de Recepție la terminarea lucrărilor și de recepție finală pentru obiectivele de investiții din Mun. Giurgiu, realizate din fonduri de la Bugetul Local și din alte surse de finanțare 04.02.2021
108 Dispoziție privind constituirea Comisiei de scoatere din funcțiune și casare fără valorificare a rețelei de alimentare cu apă, situată pe Strada 1 Decembrie 1918 04.02.2021
107 Dispoziție privind desemnarea unui reprezentant al Primarului Municipiului Giurgiu în Consiliul Director al Sport Club Municipal Dunărea 2020 Giurgiu 03.02.2021
106 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Ursaru Steluța 03.02.2021
105 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Rovențu Mariana 03.02.2021
104 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Zanfir Ionela 03.02.2021
103 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Boboca Violeta 03.02.2021
102 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Mărgean Camelia Elena 03.02.2021
101 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei  doamnei Mărgean Paula 03.02.2021
100 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Tănase Ionuț 03.02.2021
99 Dispoziție privind modificarea anexei la Dispoziția nr. 946/10.11.2020, modificată prin dispoziția nr. 22/06.01.2021, privind numirea reprezentanților primarului în Consiliile de Administrație din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat, aflate în rețeaua școlară a Mun. Giurgiu pt. anul scolar 2020-2021 03.02.2021
98 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Putinei Florin 03.02.2021
97 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Ionescu Mirela Carmen 03.02.2021
96 Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Borș Mihaela din cadrul  biroului protecție  mediu 03.02.2021
95 Dispoziție privind actualizarea componenței comisiei municipale Gr. Pentru recensământul populației și al locuințelor din România, în anul 2021 02.02.2021
94 Dispoziție privind rectificarea actului de naștere nr. 989 din 04.10.1971 ex. I și II, privind pe Mikloși Dan 02.02.2021
93 Dispoziție pentru completarea dispoziției nr. 1219/2020 privind delegarea de atribuții domnului administrator public Muscalu Ionel 01.02.2021
92 Dispoziție privind numirea reprezentantului Primarului Municipiului în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Excelență Giurgiu 01.02.2021
91 Dispoziție privind efectuarea inventarierii tuturor elementelor de activ si de pasiv ale gestiunii Poliția Locală Giurgiu, în vederea predării-primirii gestiunii în baza HCLM nr. 12/28.01.2021 28.01.2021
90 Dispoziție privind constituirea Comisiei de avaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea "Achiziția de servicii de asistență arheologică în cadrul proiectului " Reconstruirea si punerea in valoare a siturilor culturale reprezentative din Euroregiunea Ruse-Giurgiu" obiectiv de investitii "Valorificarea Cetatii Giurgiu si includerea acesteia intr-un circuit turistic" 28.01.2021
89 Dispoziție privind modificarea componenței comisiei pentru analizarea cererilor de sprijin financiar în vederea realizarii instalațiilor interioare de încălzire prin distribuție pe orizontală în condomeniile din municipiul Giurgiu, constituită în baza Dispoziției nr. 2375/10.10.2014 modificată prin Dispoziția nr. 85/23.01.2018 28.01.2021
88 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social doamnei Ionescu Mirela Carmen 28.01.2021
87 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei doamnei Busuioc Gheorghița 28.01.2021
86 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social doamnei Alexe Nicoleta Adriana 28.01.2021
85 Dispoziție privind suspendarea dreptului la ajutorul social al domnului Asan Ionel 28.01.2021
84 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social al doamnei Andrei Ștefania Florentina 28.01.2021
83 Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social al doamnei Calofir Anica 28.01.2021
82 Dispoziție privind încetarea ajutorului de încălzire cu energie termică domnului Daniel Ioan 28.01.2021
81 Dispoziție pentru stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică, familiilor și persoanelor singure care au depus cerere în anul 2021 luna ianuarie 28.01.2021
80 Dispoziție privind stabilirea la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, familiilor și persoanelor singure care au depus cerere în anul 2021 28.01.2021
79 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutor pt. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, familiilor si persoanelor singure care au depus cerere în anul 2021 luna ianuarie 28.01.2021
78 Dispoziție privind numirea temporară a domnului Marin Mirel Eugen în funcția de director al sport Club Municipal "Dunărea 2020 Giurgiu" 28.01.2021
77 Dispoziție privind numirea domnului Marin Mirel Eugen în Cabinetul Primarului Municipiului Giurgiu 28.01.2021
76 Dispoziție privind privid modificarea raportului de serviciu prin mutarea definitivă a doamnei Graur Daniela în cadrul Serviciului Programe Europene 26.01.2021
75 Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu prin mutarea temporară a doamnei Borș Mihaela în cadrul Biroului Protecție Mediu 26.01.2021
74 Dispoziție privind rectificare eroare materiala din autorizația de construire nr. 152/03.06.2008 in ceea ce privește numele titularului autorizației 26.01.2021
73 Dispoziție privind rectificare eroare materiala din autorizația de construire nr. 98/10.06.2003 în ceea ce privește numele titularului autorizației 26.01.2021
72 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social al doamnei Cociu Meri Marinela 26.01.2021
71 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social al domnului Tănase Abdullah 26.01.2021
70 Dispoziție privind modificarea cuantumului privind ajutorul social al doamnei Gaură Florina 26.01.2021
69 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social al doamnei Rada Maria-Alexandra 26.01.2021
68 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social al doamnei Zanfir Ionela 26.01.2021
67 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pt. susținerea familiei Andrei Ștefania Florentina 26.01.2021
66 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pt. susținerea familiei doamnei Vișan Florentina Mădălina 26.01.2021
65 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Tănase Cătălin 26.01.2021
64 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pt. susținerea familiei domnului Florescu Marian 26.01.2021
63 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social al domnului Bairam Gheorghe 26.01.2021
62 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social al domnului Muti Ionel 26.01.2021
61 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social al domnului Musi Aurica 26.01.2021
60 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social doamnei Bogatu Gherghina 26.01.2021
59 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social domnului Muscalu Daniel 26.01.2021
58 Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu prin mutarea definitivă a doamnei Văduva Steluța în cadrul Biroului Autorizații si Documentații de Urbanism 26.01.2021
57 Dispoziție privind retragerea autorizației de transport nr.59 și a autorizației taxi nr. 66 transportului 26.01.2021
56 Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare pt. atribuirea contractului de achiziție publică de serviciu 25.01.2021
55 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Preda Valeriu Nicușor 25.01.2021
54 Dispoziție privind delegarea de atribuții doamnei Vrabie Daniela Alina 25.01.2021
53 Dispoziție privind Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 28 ianuarie 2021, ora 14 22.01.2021
52 Dispoziție privind încetarea ajutorului de încălzire cu energie termică, doamnei Andrei Antonela Gabriela, pentru cererea nr. 286/18.12.2020 22.01.2021
51 Dispoziție privind modificarea ajutorului de încălzire a locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, domnului Feraru Ilie 22.01.2021
50 Privind încetarea raportului de serviciu al domnului Andrei Alin Mihai 22.01.2021
49 Privind delegarea de atribuții domnului Gheorghe Corneliu 22.01.2021
48 Privind stabilirea dreptului destinatarilor finali în cadrul Schemei naționale de sprjin pentru elevii cei mai defavorizați, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional ( S.N.S.E.D.) an școlar 2020-2021 21.01.2021
47 Privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționarea contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 04.03.2021 20.01.2021
46 Privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate gradul I, și a funcției contractuale vacante de cadru tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, din cadrul Compartimentului Prevenire și Apărare Împotriva Incendiilor din Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, stabilit în data de 16.02.2021 proba scrisă 20.01.2021
45 Privind prelungirea autorizației de transport nr. 180 transportatorului, MAR&GEO S.R.L.; 19.01.2021
44 Privind aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a examamenului de promovare a personalului contractual, numirea Comisiei de Examinare și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, pentru promovarea personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;  18.01.2021
43 Privind delegarea calității de reprezentant al Mun. Giurgiu în Adunarea Generală a Operatorului Regional Apa Service S. A . Giurgiu; 15.01.2021
42 Privind desemnarea purtătorului de cuvânt al Primăriei Municipiului Giurgiu; 15.01.2021
41  Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei MOȚOG MIA; 14.01.2021
40  Privind încetarea raportului de serviciu al domnului Leafu Marius Dănuț 13.01.2021
39 Privind suspendarea raportului de serviciu al domnului MOȚAN GOGU; 13.01.2021
38 Privind modificarea dispoziției nr. 1.106/26.10.2020 privind actualizarea componenței Comisiei de Avizare a cererilor de organizare a Adunărilor Publice, la nivelul Municipiului Giurgiu; 12.01.2021
37 Privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al muncipiului Giurgiu 11.01.2021
36 Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Stănculescu Steliana Mimic 08.01.2021
35 Privind modificarea dispoziției nr. 1217/2020 privind delegarea de atribuții domnului viceprimar Damian Marian cu modificările ulterioare 08.01.2021
34 Privind acordarea indemnizației lunare pentru deținerea titlului științific de doctor 08.01.2021
33 Privind numirea Comisiei de predare-primire a arborilor plantați în Municipiul Giurgiu; 08.01.2021
32 Privind încetarea dreptului la ajutorul social al doamnei Zlate Florentina 08.01.2021
31 Privire la componența Grupului de Lucru P.O.A.D 2021 08.01.2021
30 Pentru aprobarea a două proceduri operaționale privind activități din cadrul Direcției Poliției Locale, Giurgiu; 08.01.2021
29 Privind admiterea dării de seamă generale și descărcarea de gestiune a tutorelui Sandu Maria 07.01.2021
28 Privind admiterea dării de seamă și descărcarea de gestiune a tutorelui Corendea Ionelia-Luminița 07.01.2021
27 Privind numirea domnului Costache Robert Andrei 07.01.2021
26 Privind încetarea dreptului la ajutorul social Doamnei Vlaicu Eusofina 07.01.2021
25  Privind constituirea comisiei pentru stabilirea consumului de carburant pentru autoturismele din parcul auto propriu 07.01.2021
24 Privind modificarea echipei de implementare a proiectului "Mecenisme și proceduri administrative moderne" în Primăria Giurgiu (MEPAM), Cod SIPOCA/My SMIS:564/126535 07.01.2021
23 Privind organizarea instruirii personalului salariat în domeniul situațiilor de urgență 07.01.2021
22 Privind modificarea anexei la dispoziția nr. 946/10.11.2020, privind numirea reprezentanților primarului în Consiliile de Administrație din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat, aflate în rețeaua școlară a Mun. Giurgiu pt. anul școlar 2020-2021 06.01.2021
21 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social al domnului Calotă Marian 06.01.2021
20 Privind modificarea ajutorului social al doamnei Stanciu Steliana 06.01.2021
19 Privind încetarea dreptului la ajutorul social al doamnei Curt Mihaela 06.01.2021
18  Privind modificarea cuantumului ajutorului social al doamnei Gheorghe Flori 06.01.2021
17  Privind încetarea dreptului la ajutorul social al doamnei Voiculescu Mariana 06.01.2021
16 Privind încetarea dreptului la ajutorul social doamnei Voicu Rodica Mihaela 06.01.2021
15 Privind completarea dispoziției nr. 1219/2020 privind delegarea de atribuții domnului administrator public Muscalu Ionel 06.01.2021
14 Privind completarea dispoziției nr. 1217/2020 privind delegarea de atribuții domnului viceprimar Damian Marian 06.01.2021
13 Privind completarea dispoziției nr. 1216/2020 privind delegarea de atribuții domnului viceprimar Dumitrescu Silviu  Andrei 06.01.2021
12 Privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Ioniță Carola Theona 06.01.2021
11 Privind modificarea gradației domnului Laudă Mihaiță Mugurel 06.01.2021
10 Privind modificarea gradației doamnei Popa Dana Maria 06.01.2021
9 Privind modificarea gradației domnului Tănase Mihai Dan 06.01.2021
8 Privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Direcției Poliției Locale, de către domnul Brătan Mihai Cristinel 06.01.2021
7 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei Ciolan Mariana Violeta 06.01.2021
6 Privind componența Comisiei Sociale pentru analizarea dosarelor de locuințe pentru tineri și familii de tineri în vârstă de până la 35 de ani, precum și locuințelor sociale și celor din fondul locativ de stat, destinate închirierii 06.01.2021
5 Privind reorganizarea Comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al Mun. Giurgiu 06.01.2021
4 Privind connvocarea De îndată al Consiliului Local în ședință extraordinară în data de 07.01.2021 ora 12:00 05.01.2021
3 Privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Epure Emil Nicolae 05.01.2021
2  Privind constituirea comisiei pentru evalurea performanțelor profesionale individuale, ale secretarului general al Mun. Giurgiu 05.01.2021
1 Privind numirea unui reprezentant legal pentru minorul Muti Alberto-Ionut-Neymar 05.01.2021
  2021  
1358 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 30.12.2020
1357 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 30.12.2020
1356 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 30.12.2020
1355 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 30.12.2020
1354 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 30.12.2020
1353 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 30.12.2020
1352 Prifvind modificarea raportului de serviciu al doamnei Gaina Marinela 30.12.2020
1351 Privind delegarea unor atributii 30.12.2020
1350 Privind inceterea contractului de management a domnului Puiu Adonis Liviu din functia de director la Sport Club Municipal Dunarea 2020 Giurgiu 30.12.2020
1349 Privind modificarea Dispozitiei nr.534/09.03.2020 a Primarului municipiului Giurgiu privind constituirea comisiei municipale in vederea realizarii lucrarilor de pregatire, organizare si efectuare a recensamantului general agricol, runda 2020 30.12.2020
1348 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie termică, familiilor persoanelor singure care au depus cerere în anul 2020 luna decembrie 30.12.2020
1347 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, familiilor si persoanelor singure care au depus cerere in anul 2020 luna decembrie 30.12.2020
1346 Privind incetarea ajutorului de incalzire a locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri domnului Vaduva Lucian 30.12.2020
1345 Privind constituirea debitului in suma de 195,00 lei si recuperarea platii privind pe domnul Vaduva Lucian 30.12.2020
1344 Privind stabilirea dreptului la stimulentul educational acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita, familiilor care au depus cerere in luna decembrie 2020, si sunt eligibili pentru anul scolar 2020-2021 30.12.2020
1343 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 28.12.2020
1342 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 28.12.2020
1341 Privind respingerea dreptului la ajutorul social 28.12.2020
1340 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, familiilor si persoanelor beneficiare de ajutor social in conditiile Legii nr.416/2016, privind venitul minim garantat 28.12.2020
1339 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 28.12.2020
1338 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, familiilor si persoanelor singure care au depus cerere in anul 2020 luna Decembrie  28.12.2020
1337 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu energie electrica familiilor si persoanelor singure care au depus cerere in anul 2020 luna DECEMBRIE 28.12.2020
1336 Privind numirea unui expert cooptat in vederea atribuirii contractului de achizitie publica de servicii cu denumirea: Achizitie Servicii de Management de proiect pentru implementarea proiectului ”Modernizarea infrastructurii de transport publica in zona estica a municipiului Giurgiu” 28.12.2020
1335 Privind incetarea aplicabilitatii Dispozitiei br,977 din 09 septembrie 2020 23.12.2020
1334 Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Ion Mihaela Leontina 23.12.2020
1333 Privind autorizarea acceptarii succesiunii de catre minora Berbec Alexia-Maria, asistata de catre curatorul special Berbec Catalin-Bogdan 23.12.2020
1332 Privind modificarea raportului de serviciu al domnului Stemate Stelian Tiberiu 23.12.2020
1331 Privind incetarea dreptului la stimulentul educational acordat sub forma de tichete sociale, pentru gradinita 21.12.2020
1330 Privind rectificarea actului de casatorie nr.256 din 28.07.2007 ex.I si II privind pe Stanica Iulian si Neaga Florica 21.12.2020
1329 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii cu denumirea: Achizitie de servicii de Management de proiect” 21.12.2020
1328 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 18.12.2020
1327 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 18.12.2020
1326 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 18.12.2020
1325 Privind numirea comisiei de concurs si comisiei de solutionarea contestatiilor pentru concursul de recrutare organizat in data de 25.01.2021 18.12.2020
1324 Privind modificarea raportului de serviciu al domnului Brătan Mihai Cristinel 18.12.2020
1323 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 17.12.2020
1322 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 17.12.2020
1321 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, familiilor și persoanelor beneficiare de ajutor social în condițiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garanta 17.12.2020
1320 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință ordinară în data de 22.12.2020 16.12.2020
1319 Privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru acuparea funcției contractuale de execuție vacante de referent debutant din cadrul Biroului Autorizații și documentații de urbanism din Direcția Urbanism a Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu stabilit în data de 12.01.2021, proba scrisă 15.12.2020
1318 Privind reluarea activității domnului Andrei Alin-Mihai 15.12.2020
1317 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 15.12.2020
1316 Privind suspendarea raportului de serviciu al domnului Sima Dan-Valentin 15.12.2020
1315 Privind rectificare eroare materială din autorizația de construire nr.228/04.12.2020 în ceea ce privește valoarea lucrărilor autorizate 14.12.2020
1314 Privind rectificare aroare materială din certificatul de urbanism nr.107/04.03.2019 în ceea ce privește scopul emiterii 14.12.2020
1313 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 11.12.2020
1312 Privind delegarea de atribuții de stare civilă și de ofițer de stare civilă doamnei Ciobanu Carmen 09.12.2020
1311 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social 09.12.2020
1310 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 09.12.2020
1309 Privind stabilirea programului de lucru cu publicul al angajaților din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu 08.12.2020
1308 Privind numirea domnului Matei Dănuț în Cabinetul Primarului Municipiului Giurgiu 08.12.2020
1307 Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Țigănilă Mihaela 08.12.2020
1306 Privind modificarea autorizației de transport nr.197 eliberată transportatorului LUP TRANSPORT SOCIETY S.R.L. 08.12.2020
1305 Privind completarea dispoziției nr.1217/2020 privind delegarea de atribuții domnului viceprimar Damian Marian 08.12.2020
1304 Privind completarea dispoziției nr.1219/2020 privind delegarea de atribuții domnului administrator public Muscalu Ionel 08.12.2020
1303 Privind completarea dispoziției nr.1216/2020 privind delegarea de atribuții domnului viceprimar Dumitrescu Silviu-Andrei 08.12.2020
1302 Privind modificarea dispoziției Primarului nr.1205/09.10.2019 privind actualizarea Comitetului de management integrat calitate-mediu, conform SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015 și a organigramei din anexa 1 la Manualul Calității Mediului, ed.5. rev.1/2018 07.12.2020
1301 Privind reluarea și modificarea cuantumului ajutorului social 07.12.2020
1300 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 07.12.2020
1299 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 07.12.2020
1298 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 07.12.2020
1297 Privind delegarea calității de reprezentant al Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociației de dezvoltare Intercomunitară „Ilimunat Public Eficient”, Județul Giurgiu 07.12.2020
1296 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 07.12.2020
1295 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 07.12.2020
1294 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 07.12.2020
1293 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie termică, familiilor persoanelor singure care au depus cerere în anul 2020 luna Noiembrie 07.12.2020
1292 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 07.12.2020
1291 Privind delegarea calității de reprezentant al Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apă Curată”, Județul Giurgiu 07.12.2020
1290 Privind delegarea calității de reprezentant al Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Management Eficient pentru un Județ Curat”, Județul Giurgiu 07.12.2020
1289 Privind aprobarea unui număr de 6 proceduri operaționale privind activități ale Direcției Poliției Locale Giurgiu 04.12.2020
1288 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 09.12.2020 04.12.2020
1287 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 04.12.2020
1286 Privind modificarea cuantumului ajutorului social 04.12.2020
1285 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 04.12.2020
1284 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 04.12.2020
1283 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 04.12.2020
1282 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 04.12.2020
1281 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 04.12.2020
1280 Privind modificarea cuantumului ajutorului social 04.12.2020
1279 Privind modificarea cuantumului ajutorului social 04.12.2020
1278 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social 04.12.2020
1277 Privind stabilirea unor măsuri pentru desfășurarea în bune condiții a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din data de 06.12.2020 03.12.2020
1276 Privind delegarea unor atribuții domnului Ionescu Alexandru 02.12.2020
1275 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea cu gaze naturale doamnei Sfircol Alexandra 27.11.2020
1274 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale doamnei Nistea Ștefana 27.11.2020
1273 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale doamnei Nicu Florica 27.11.2020
1272 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, familiilor și persoanelor singure care au depus cerere în anul 2020 luna Noiembrie 27.11.2020
1271 Privind respingerea ajutorului de încălzire cu energie termică doamnei Pălăngean Mariana-Georgeta 27.11.2020
1270 Privind respingerea ajutorului de încălzire cu energie termică domnului Marinescu Cătălin-Ionel 27.11.2020
1269

Privind respingerea ajutorului de încălzire cu energie termică domnului Iordan Mihai-Gabriel

27.11.2020
1268 Privind respingerea ajutorului de încălzire cu gaze naturale doamnei Doloi Denisa 27.11.2020
1267 Privind respingerea ajutorului de încălzire cu energie termică doamnei Patîr Victorița 27.11.2020
1266 Privind nominalizarea unui coordonator al Grupului de acțiune pentru prevenirea și combaterea corupției, activitate depusă în cadrul implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 27.11.2020
1265 Privind modificarea Echipei de implementare a proiectului Modermizare grădinița Căsuța Fermecată(nr.4)-Giurgiu, Cod Smis 126034 27.11.2020
1264 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 27.11.2020
1263 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie electrică doamnei Drăghici Florentina 27.11.2020
1262 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie electrică doamnei Radzicovschi Paulica 27.11.2020
1261 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie electrică doamnei Stavarache Cornelia 27.11.2020
1260 Privind numirea domnului Țogoe Florin-Irinel în Cabinetul Primarului Municipiului Giurgiu  27.11.2020
1259 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 27.11.2020
1258 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 27.11.202
1257 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie electrică doamnei Răcăuțanu Viorica-Gabriela 27.11.2020
1256 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 27.11.2020
1255 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, familiilor și persoanelor singure care au depus cerere în anul 2020 luna Noiembrie 27.11.2020
1254 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, familiilor și persoanelor singure care au depus cerere în anul 2020 luna Noiembrie  27.11.2020
1253 Privind numirea doamnei Ionete Georgiana-Alexandra în funcția de execuție vacantă de consilier clasa I grad principal în cadrul Compartimentului Evidență Electorală și Monitorizarea Procedurilor Administrative din Direcția Juridică și Administrație Locală 27.11.2020
1252 Privind desemnarea personalului tehnic auxiliar pentru sprijinirea activității birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite în municipiul Giurgiu cu ocazia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din data de 06.12.2020  27.11.2020
1251 Privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Brătan Mihai-Cristinel 27.11.2020
1250 Privind numirea doamnei Chirigiu Aurelia în funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad superior în cadrul Biroului Buget din Direcția Economică 26.11.2020
1249 Privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei Ionescu Emilia 26.11.2020
1248 Privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director executiv al Direcției Juridice și Administrație Publică Locală de către domnul Sima Dan-Valentin 26.11.2020
1247 Privind modificarea dispoziției primarului nr.1547/05.09.2017 referitor la înlocuirea unui membru al Comisiei pentru Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 26.11.2020
1246 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 24.11.2020
1245 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 24.11.2020
1244 Privind nominalizarea unui coordonator al Comisiei pentru Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 la nivelul U.A.T. municipiul Giurgiu 24.11.2020
1243 Privind aprobarea procedurii operaționale privind stabilirea măsurilor care trebuie respectate pentru prevenirea contaminării cu virusul Sars-Cov2 în cadrul Direcției Poliției Locale Giurgiu 24.11.2020
1242 Privind încetarea dreptului la stimulentul educațional acordat sub formă de tichete sociale,pentru grădiniță 23.11.2020
1241 Privind rectificarea actului de naștere nr.1403/19.09.1974 ex.I și II privind pe Vasilache Cosmin-Marius 23.11.2020
1240 Privind redistribuirea autoturismelor din parcul auto propriu în vederea deservicii Aparatului Propriu al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcțiile subordonate ale Primăriei Municipiului Giurgiu 20.11.2020
1239 Privind completarea dispoziției nr.1217/2020 prin care se deleagă atribuțiile domnului viceprimar Damian Marian 20.11.2020
1238 Privind delegarea unor atribuții doamnei Popa Dana-Maria 20.11.2020
1237 Privind desemnarea îndrumătorului pentru funcționarul public debutant, Pascu Florentina-Raimonda 20.11.2020
1236 Privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei Neagu Elena 20.11.2020
1235 Privind suspendarea contractului individual de muncă al doamnei Daia Mirela-Simona din inițiativa salariatului 20.11.2020
1234 Privind stabilirea dreptului destinatarilor finali în cadrul Schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional(S.N.S.E.D.) an școlar 2020-2021 19.11.2020
1233 Privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru promovarea în grad a funcționarilor din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu 19.11.2020
1232 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 19.11.2020
1231 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință ordinară în data de 25.11.2020 19.11.2020
1230 Privind numirea doamnei Pascu Florentina-Raimonda în funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad debutant în cadrul Compartimentului Administrație Locală și Relația cu Consiliul Local din Direcția Juridică și Administrație Locală 19.11.2020
1229 Privind modificarea componenței comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 19.11.2020 19.11.2020
1228 Privind modificarea comisiei de concurs și comusiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 19.11.2020 18.11.2020
1227 Privind autorizarea depunerii unei sume de bani în contul interzisului Tudor Constantin, reprezentat de tutorele Tudor Aritița 17.11.2020
1226 Privind împuternicirea a două persoane pentru a certifica conformitatea cu originalul a unor documente 16.11.2020
1225 Privind constituirea comisiei de predare a imobilului situat în municipiul Giurgiu, Strada Mircea cel Bătrân nr.24-Biblioteca Județeană Giurgiu 16.11.2020
1224 Privind evacuarea și desființarea unei construcții, situate pe terenul ce aparține domeniului public al municipiului Giurgiu 16.11.2020
1223 Privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Bichir Nicoleta Doinița 16.11.2020
1222 Privind convocarea consiliului Local al Municipiului în ședință ordinară în data de 19.11.2020 13.11.2020
1221 Privind instituirea unor măsuri referitoare la accesul în instituție al angajaților din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Giurgiu 13.11.2020
1220 Privind modificarea componenței comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 19.11.2020 13.11.2020
1219 Privind delegarea de atribuții domnului administrator public Muscalu Ionel 12.11.2020
1218 Număr anulat  
1217 Privind delegarea de atribuții domnului viceprimar Damian Marian 12.11.2020
1216 Privind delegarea de atribuții domnului viceprimar Dumitrescu Silviu-Andrei 12.11.2020
1215 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 12.11.2020
1214 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 12.11.2020
1213 Privind încuviințarea acceptării moștenirii de către minorul Bealcu Florian-Tudor, asistat de către mama sa, doamna pătruț Ionela 12.11.2020
1212 Privind încuviințarea accesptării moștenirii de către minora Bealcu Ioana-Teodora, reprezentată de către mama sa, doamna Pătruț Ionela 12.11.2020
1211 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 12.11.2020
1210 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 12.11.2020
1209 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 12.11.2020
1208 Privind aprobarea planului operativ propriu de acțiune pe timpul iernii 2020-2021 la nivelul municipiului Giurgiu 12.11.2020
1207 Privind modificarea componenței comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 12.11.2020 12.11.2020
1206 Număr anulat  
1205 Număr anulat  
1204 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 11.11.2020
1203 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 11.11.2020
1202 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 11.11.2020
1201 Privind rectificarea actului de căsătorie nr.237 din 26.07.1986 ex.I și II privind pe Sandu Ioan și Calotă Maria 11.11.2020
1200 Privind instituirea unor măsuri referitoare la desfășurarea activității angajaților din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcțiilor subordonate Consiliului Local, în regim de telemuncă 11.11.2020
1199 Privind numirea unui expert cooptat în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea : Execuție lucrări pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu” 09.11.2020
1198 Privind modificarea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare   
1197 Privind numirea unui expert cooptat în vederea atribuirii contractului de aciziție publică de lucrări cu denumirea:Execuție lucrări pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu” 09.11.2020
1196 Privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Pomenea Rodica 06.11.2020
1195 Privind delegarea unor atribuții 06.11.2020
1194 Privind modificarea componenței „Comitetului Local pentru Situații de Urgență Giurgiu” 06.11.2020
1193 Privind modificarea cuantumului și titularului ajutorului social 06.11.2020
1192 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, familiilor și persoanelor beneficiare de ajutor social în condițiile Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat 06.11.2020
1191 Privind modificarea cuantumului ajutorului social 06.11.2020
1190 Privind reluarea dreptului ajutorului social 06.11.2020
1189 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social 06.11.2020
1188 Privind autorizarea depunerii unei sume de bani în contul interzisului Tudor Constantin, reprezentat de tutorele Tudor Aritița 06.11.2020
1187 Privind delegarea calității de ordonator principal de credite domnului Muscalu Ionel-administratorului public al municipiului Giurgiu 06.11.2020
1186 Privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu pe data de 09.11.2020 05.11.2020
1185 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 04.11.2020
1184 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 04.11.2020
1183 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 04.11.2020
1182 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 04.11.2020
1181 Privind schimbarea sediului secțiilor de votare nr.14, 17 și 18 din municipiul Giurgiu, județul Giurgiu precum și arondarea Uliței(Ulicioarei) Măcin în cadrul secției de votare nr.14 din municipiul Giurgiu, județul Giurgiu 04.11.2020
1180 Privind stabilirea indemnizației domnului Damian Mrian, viceprimar al municipiului Giurgiu 03.11.2020
1179 Privind stabilirea indemnizației domnului Dumitrescu Silviu-Andrei, viceprimar al municipiului Giurgiu 03.11.2020
1178 Cu privire  la stabilirea dreptului la stimulentul educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, familiei care a depus cerere în luna octombrie 2020, și este eligibilă pentru anul școlar 2020-2021 03.11.2020
1177 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 03.11.2020
1176 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 03.11.2020
1175 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 03.11.2020
1174 Privind modificarea cuantumului ajutorului social 03.11.2020
1173 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 03.11.2020
1172 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 03.11.2020
1171 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 03.11.2020
1170 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 03.11.2020
1169 Privind delegarea de atribuții de stare civilă și de ofițer de stare civilă domnului Andrei Alin-Mihai 03.11.2020
1168 Privind delegarea de atribuții de stare civilă și de ofițer de stare civilă doamnei Stănculescu Steliana-Mimi 03.11.2020
1167 Privind delegarea de atribuții de stare civilă și de ofițer de stare civilă domnului Bujoreanu Dan 03.11.2020
1166 Privind delegarea de atribuții de stare civilă și de ofițer de stare civilă doamnei Cușneviciu Silvia-Nicoleta 03.11.2020
1165 Privind delegarea de atribuții de stare vicilă și de ofițer de stare civilă doamnei Trandafir Constanța-Cornelia 03.11.2020
1164 Privind delegarea de atribuții de stare civilă și de ofițer de stare civilă doamnei Crețu Giorgiana 03.11.2020
1163 Privind numirea în funcția de administrator public a domnului MUSCALU INEL 03.11.2020
1162 Privind prelungirea autorizației de transport nr.35 transportatorului MITICĂ AUTO S.R.L. 02.11.2020
1161 Privind rectificare eroare materială din autorizația de construire nr.43/11.03.2009 în ceea ce privește numele titularului autorizației 02.11.2020
1160 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 02.11.2020
1159 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social 02.11.2020
1158 Privind modificarea cuantumului ajutorului social 02.11.2020
1157 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 02.11.2020
1156 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 02.11.2020
1155 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei  02.11.2020
1154 Privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Măcriș Alexandru-Cătălin  30.10.2020
1153 Privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în municipiul Giurgiu 30.10.2020
1152 Privind rectificarea actului de căsătorie nr.93/1969 ex.I și II privind pe Uriașu Gheorghe și Peiu Elena 30.10.2020
1151 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 192,17 lei, reprezentând ajutor de încălzire a locuinței cu energie termică, de la bugetul local, acordat necuvenit domnului Călin Gheorghe 29.10.2020
1150 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 179,53 lei, reprezentând ajutor de încălzire a locuinței cu energie termică, de la bugetul local, acordat necuvenit domnului Lățan Stelică 29.10.2020
1149 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 49,10 lei, reprezentând ajutor de încălzire a locuinței cu energie termică, de la bugetul local, acordat necuvenit domnului Ionițescu Gabriel 29.10.2020
1148 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 70,11 lei, reprezentând ajutor de încălzire a locuinței cu energie termică, de la bugetul local, acordat necuvenit domnului Marinescu Cătălin Ionel 29.10.2020
1147 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 90,44 lei, reprezentând ajutor de încălzire a locuinței cu energie termică, de la bugetul local, acordat necuvenit domnului Modoran Marin Daniel 29.10.2020
1146 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 34,15 lei, reprezentând ajutor de încălzire a locuinței cu energie termică, de la bugetul local, acordat necuvenit domnului Vișan Eduard Bogdan 29.10.2020
1145 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 26,04 lei, reprezentând ajutor de încălzire a locuinței cu energie termică, de la bugetul local, acordat necuvenit domnului Chican Ionel 29.10.2020
1144 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 148,95 lei, reprezentând ajutor de încălzire a locuinței cu energie termică, de la bugetul local, acordat necuvenit domnului Domiloiu Gheorghe 29.10.2020
1143 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 247,90 lei, reprezentând ajutor de încălzire a locuinței cu energie termică, de la bugetul local, acordat necuvenit domnului Margaș Vasile 29.10.2020
1142 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 14 lei, reprezentând ajutor de încălzire a locuinței cu energie termică, de la bugetul local, acordat necuvenit domnului Gogoneață Mirel 29.10.2020
1141 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 137,90 lei, reprezentând ajutor de încălzire a locuinței cu energie termică, de la bugetul local, acordat necuvenit domnului Matei Cristian 29.10.2020
1140 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 239,27 lei, reprezentând ajutor de încălzire a locuinței cu energie termică, de la bugetul local, acordat necuvenit domnului Patir Vasile 29.10.2020
1139 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 18,20 lei, reprezentând ajutor de încălzire a locuinței cu energie termică, de la bugetul local, acordat necuvenit domnului Bijnea Ulpiu Gheorghe 29.10.2020
1138 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 148,76 lei, reprezentând ajutor de încălzire a locuinței cu energie termică, de la bugetul local, acordat necuvenit domnului Androne Marin 29.10.2020
1137 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 113,65 lei, reprezentând ajutor de încălzire a locuinței cu energie termică, de la bugetul local, acordat necuvenit doamnei Gheorghe Floarea 29.10.2020
1136 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 15,27 lei, reprezentând ajutor de încălzire a locuinței cu energie termică, de la bugetul local, acordat necuvenit doamnei Pălăngean Mariana Georgeta 29.10.2020
1135 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 230,75 lei, reprezentând ajutor de încălzire a locuinței cu energie termică, de la bugetul local, acordat necuvenit domnului Neagu Florea 29.10.2020
1134 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 218,82 lei, reprezentând ajutor de încălzire a locuinței cu energie termică, de la bugetul local, acordat necuvenit domnului Toader Gheorghiță 29.10.2020
1133 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 33,64 lei, reprezentând ajutor de încălzire a locuinței cu energie termică, de la bugetul local, acordat necuvenit domnului Sisială Marin 29.10.2020
1132 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 218,02 lei, reprezentând ajutor de încălzire a locuinței cu energie termică, de la bugetul local, acordat necuvenit doamnei State Cornelia 29.10.2020
1131 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 34,58 lei, reprezentând ajutor de încălzire a locuinței cu energie termică, de la bugetul local, acordat necuvenit domnului Iordan Mihai Gabriel 29.10.2020
1130 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 100,00 lei, reprezentând ajutor de încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, acordat necuvenit domnului Andrei Ionel 29.10.2020
1129 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 100,00 lei, reprezentând ajutor de încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, acordat necuvenit doamnei Fleică Stela 29.10.2020
1128 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 100,00 lei, reprezentând ajutor de încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, acordat necuvenit domnului Dirizeanu Vasilica 29.10.2020
1127 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 270,00 lei, reprezentând ajutor de încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, acordat necuvenit domnului Pestrița Anghel Florin 29.10.2020
1126 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 100,00 lei, reprezentând ajutor de încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, acordat necuvenit domnului Ion Traian 29.10.2020
1125 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 270,00 lei, reprezentând ajutor de încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, acordat necuvenit doamnei Popa Mioara 29.10.2020
1124 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 163,96 lei, reprezentând ajutor de încălzire a locuinței cu energie termică, de la bugetul local, acordat necuvenit doamnei Șerban Rodica Florentina 29.10.2020
1123 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 270,00 lei, reprezentând ajutor de încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, acordat necuvenit domnului Văduva Lucian 29.10.2020
1122 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 170,00 lei, reprezentând ajutor de încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, acordat necuvenit domnului Memiș Ion 29.10.2020
1121 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 29.10.2020
1120 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 29.10.2020
1119 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 29.10.2020
1118 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 29.10.2020
1117 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 29.10.2020
1116 Privind autorizarea acceptării succesiunii de către interzisa Corendea Ionelia-Luminița și numirea curatorului special Vrabie Ioana 29.10.2020
1115 Privind modificarea art.75 capitolul V din Regulamentul Intern al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu 28.10.2020
1114 Privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Iuga-Matei Gheorghe 28.10.2020
1113 Privind numirea domnului Măcriș Alexandru Cătălin în Cabinetul Primarului Municipiului Giurgiu 28.10.2020
1112 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 28.10.2020
1111 Privind rectificarea actului de naștere nr.241 din 18.02.1977 ex.I și II privind pe Stănică Iulian 28.10.2020
1110 Privind rectificarea actului de naștere nr.227 din 19.09.1974, ex.I și II, privind pe Stănică Ionel 28.10.2020
1109 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință ordinară în data de 03 noiembrie 2020 28.10.2020
1108 Privind stabilirea indemnizației primarului municipiului Giurgiu 26.10.2020
1107 Privind delegarea atribuției de semnare a dispoziției privind stabilirea indemnizației primarului municipiului Giurgiu 26.10.2020
1106 Privind actualizarea componenței Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul Municipiului Giurgiu 26.10.2020
1105 Privind numirea domnului Brătan Mihai Cristinel în Cabinetul Primarului Municipiului Giurgiu 26.10.2020
1104 Privind numirea domnului Epure Emil Nicolae în Cabinetul Primarului Municipiului Giurgiu 26.10.2020
1103 Privind numirea domnului Roșu Petre în Cabinetul Primarului Municipiului Giurgiu 26.10.2020
1102 Privind modificarea gradației doamnei Bătrînu Ana Maria 22.10.2020
1101 Privind modificarea gradației domnului Cercel Iulică 22.10.2020
1100 Privind modificarea gradației domnului Coțofană George Cristinel 22.10.2020
1099 Privind eliberarea domnului Puflea Casian din funcția de consilier în cadrul cabinetului Primarului municipiului Giurgiu 22.10.2020
1098 Privind eliberarea domnului Boiangiu Victor din funcția de consilier în cadrul cabinetului Primarului municipiului Giurgiu 22.10.2020
1097 Privind eliberarea doamnei Mincu Ioana din funcția de consilier în cadrul cabinetului Primarului municipiului Giurgiu 22.10.2020
1096 Privind eliberarea doamnei Ghiță Maria din funcția de consilier în cadrul cabinetului Primarului municipiului Giurgiu 22.10.2020
1095 Privind eliberarea domnului Ghiță Niculae din funcția de administrator public al municipiului Giurgiu  22.10.2020
1094 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 20.10.2020
1093 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 20.10.2020
1092 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 19.10.2020
1091 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 19.10.2020
1090 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 19.10.2020
1089 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 19.10.2020
1088 Privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 24.11.2020 19.10.2020
1087 Privind constituirea Comisiei pentru recepția finală la terminarea lucrărilor de desființare, scoatere din funcțiune și casarea construcțiilor corp C5-C7, situate în incinta Liceului Teoretic Tudor Vianu din strada Tudor Vianu Nr.36 16.10.2020
1086 Privind modificarea dispoziției nr.4 din 07.01.2020 privind Echipa de implementare a proiectului Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu, Cos SMIS 126025 16.10.2020
1085 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestații pentru concursul de recrutare organizat în data de 19.11.2020 16.10.2020
1084 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 16.11.2020 15.10.2020
1083 Privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul obiectivului „Sistematizare verticală ansamblu blocuri PT 18„ 15.10.2020
1082 Privind stabilirea dreptului destinatarilor finali în cadrul schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional anul școlar 2020-2021 13.10.2020
1081 Privind constituirea Comisiei de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a unui tronson de conducte de transport agent termic cuprins între Drumul Stăneștiului și Strada Ramadan Poligon, care face parte din tronsonul cuprins între F56-F42-Liceul de Marină din municipiul Giurgiu 13.10.2020
1080 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social 09.10.2020
1079 Privind modificarea Dispoziției nr.1052/02.10.2020 prin modificarea raportului de serviciu al doamnei Militaru Anca-Elyana 09.10.2020
1078 Privind modificarea Dispoziției nr.1037/30.09.2020 pentru reluarea activității doamnei Militaru Anca-Elyana 09.10.2020
1077 Privind modificarea Dispoziției nr.1035/30.09.2020 cu privire la revenirea funcției publice de execuție temporar vacantă din cadrul compartimentului Resurse Umane la nivelul inițial 09.10.2020
1076 Privind modificarea Dispoziției nr.1012/10.09.2019 pentru delegarea unor atribuții viceprimarilor municipiului Giurgiu 09.10.2020
1075 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 08.10.2020
1074 Privind autorizarea acceptării suplimentării masei succesorale de către minora Guțe Alexandra-Georgiana și numirea curatorului special Matei Maria 08.10.2020
1073 Privind evacuarea și desființarea unei construcții, situate pe terenul ce aparține domeniului public al municipiului Giurgiu 08.10.2020

1072

Privind semnarea unei promisiuni bilaterale de vânzare și cumpărare de către interzisa Marinescu Iordana, reprezentată de curatorul special, doamna Dinu Elena-Carmen 07.10.2020
1071 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea:„Achiziție publică de lucrări pentru implementarea proiectului: „Amenajare spațiu de agrement pe Canal Cama-Zona Mediană” 07.10.2020
1070 Privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 12.11.2020 05.10.2020
1069 Cu privire la stabilirea dreptului la stimulentul educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, familiilor care au depus cerere în luna septembrie 2020 și sunt eligibili pentru anul școlar 2020-2021 05.10.2020
1068 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social 05.10.2020
1067 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 05.10.2020
1066 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 05.10.2020
1065 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 05.10.2020
1064 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 05.10.2020
1063 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 05.10.2020
1062 Privind modificarea cuantumului ajutorului social 05.10.2020
1061 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 05.10.2020
1060 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 05.10.2020
1059 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 05.10.2020
1058 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei  05.10.2020
1057 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 05.10.2020
1056 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 05.10.2020
1055 Privind modificarea Dispoziției nr.822/15.07.2019, cu privire la actualizarea Comisiei pentru desființarea și evacuarea construcțiilor realizate fără forme legale pe teren aparținând domeniului pubic și privat al municipiului Giurgiu 05.10.2020
1054 Privind încuviințarea cumpărării în indiviziune și în cote părți egale de către minorii Cristescu Ioan-Matei-Ștefan și Cristescu Lucas-Antonio a două imobile situate în municipiul Giurgiu și numirea curatorului special Cristescu Dorel 02.10.2020
1053 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 02.10.2020
1052 Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Militaru Anca-Elyana 02.10.2020
1051 Privind reluarea activității domnului Moga Radu 02.10.2020
1050 Privind modificarea Dispoziției Primarului nr.6879/28.04.2020, privind stabilirea metodologiei de angajare, lichidare, ordonanțare și plata cheltuielilor aprobate prin bugetul local al municipiului Giurgiu 02.10.2020
1049 Privind efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv ale U.A.T. Giurgiu în vederea stabilirii situației reale a patrimoniului 02.10.2020
1048 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 01.10.2020
1047 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 01.10.2020
1046 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 01.10.2020
1045 Privind modificarea cuantumului ajutorului social 01.10.2020
1044 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 01.10.2020
1043 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 01.10.2020
1042 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 01.10.2020
1041 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea:Execuție lucrări pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu” 01.10.2020
1040 Privind încuviințarea suplimentării moștenirii de către minorul Ion Mihai și numirea curatorului special Ion Cornelia-Mădălina 01.10.2020
1039 Privind modificarea autorizației de transport nr.205 eliberată transportatorului S.C. UAV TYNNO S.R.L. 01.10.2020
1038 Privind reluarea activității doamnei Bilașco Dana-Gabriela 30.09.2020
1037 Privind reluarea activității doamnei Militaru Anca 30.09.2020
1036 Privind modificarea raportului de serviciu prin mutarea definitivă a doamnei Găină Marinela în cadrul Serviciului Programe Europene din Direcția Programe Europene 30.09.2020
1035 Privind revenirea funcției publice de execuție temporar vacantă din cadrul compartimentului resurse umane la nivelul inițial 30.09.2020
1034 Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, trimestrul trei, prin diminuarea sumelor din taxa pe valoare adăugată pentru achilibrarea bugetelor locale conform prevederilor OUG nr.135/2020 și suplimentarea veniturilor nefiscale 30.09.2020
1033 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea:Amenajare spațiu pentru arhiva PMG în incinta Incubatorului de Afaceri 30.09.2020
1032 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 29.09.2020
1031 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 29.09.2020
1030 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 29.09.2020
1029 Privind numirea unui expert cooptat în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea :Servicii de management de proiect pentru implementarea proiectului „Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană Vestic al municipiului Giurgiu, Cod SMIS 126026 29.09.2020
1028 Privind delegarea unor atribuții 28.09.2020
1027 Privind reluarea activității domnului Ursaru Marius 28.09.2020
1026 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 25.09.2020
1025 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei  23.09.2020
1024 Privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 24.09.2020 23.09.2020
  Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, familiilor și persoanelor beneficiare de ajutor social în condițiile Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat 22.09.2020
1022 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 22.09.2020
1021 Privind modificarea gradației doamnei Bichir Nicoleta-Doinița 22.09.2020
1020 Privind modificarea gradației domnului Gheorghe Valentin 22.09.2020
1019 Privind admiterea dării de seamă generale și descărcarea de gestiune a tutorelui Vasile Georgeta 22.09.2020
1018 Privind numirea unui reprezentant legal pentru minorul Badârcea George-Adrian 22.09.2020
1017 Privind numirea unui reprezentant legal pentru minorul Burilă Andrei-Alexandru 22.09.2020
1016 Privind modificarea dispoziției nr.987/10.09.2020 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar necesar pentru asigurarea activităților birourilor electorale ale secțiilor de votare 21.09.2020
1015 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 21.09.2020
1014 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 21.09.2020
1013 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 21.09.2020
1012 Privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Realizare parcare adiacent Bl.C2, locuințe sociale” 21.09.2020
1011 Privind completarea dispoziției nr.869/07.08.2020 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar al B.E.C.M.nr.1Gr, astfel cum a fost completată prin dispoziția nr.893/12.08.2020 21.09.2020
1010 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familei 18.09.2020
1009 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 18.09.2020
1008 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 18.09.2020
1007 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 18.09.2020
1006 Privind stabilirea dreptului destinatarilor finali în cadrul schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional an școlar 2020-2021 17.09.2020
1005 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 17.09.2020
1004 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 17.09.2020
1003 Privind convocarea Consiliului Local Giurgiu în ședință extraordinară în data de 21.09.2020 17.09.2020
1002 Privind autorizarea întocmirii unei declarații autentice de către tutorele Ganea Constanța-Niculina pentru interzisa Andrei Sabina-Florina 17.09.2020
1001 Privind autorizarea acceptării donației unei cote părți din nuda proprietate asupra unui imobil situat în Giurgiu de către minorul Andrei Gabriel-Nicolae și numirea curatorului special Andrei Valentin-Gheorghe 17.09.2020
1000 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea :servicii de management de proiect „Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană Vestic” 17.09.2020
999 Privind modificarea dispoziției Primarului nr.2/03.01.2005 15.09.2020
998 Privind stabilirea unor măsuri pentru desfășurarea în bune condiții a alegerilor autorităților administrației publice locale din data de 27.09.2020 15.09.2020
997 Privind rectificarea actului de naștere nr.105/1950 ex.I și II privind pe Burcin(Peiu) Elena 15.09.2020
996 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 14.09.2020
995 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 14.09.2020
994 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 14.09.2020
993 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 14.09.2020
992 Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Stanciu Violeta 11.09.2020
991 Privind constituirea Comisiei pentru analiza ofertelor depuse în cadrul procedurii de contractare a unui credit revolving în valoare de 10 000 000 lei pentru asigurarea prefinanțării/cofinanțării/finanțării unor proiecte din fonduri externe nerambursabile 11.09.2020
990 Privind convocarea Consiliului Local Giurgiu în ședință extraordinară de îndată, în data de 11.09.2020 11.09.2020
989 Privind restificare eroare materială din certificatul de urbanism nr.127/10.03.2020 în ceea ce privește denumirea titularului 10.09.2020
988 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 10.09.2020
987 Privind desemnarea personalului tehnic auxiliar necesar pentru asigurarea activității birourilor electorale ale secțiilor de votare 10.09.2020
986 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 10.09.2020
985 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 10.09.2020
984 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 10.09.2020
983 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 10.09.2020
982 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 10.09.2020
981 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 10.09.2020
980 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 10.09.2020
979 Privind modificarea cuantumului ajutorului social 10.09.2020
978 Privind autorizarea deschiderii unui cont bancar în lei pe numele minorei Olteanu Sara-Nicole și numirea curatorului special Mărilă Didina 10.09.2020
977 Privind numirea în funcție publică de conducere de director executiv al Direcției Poliției Locale a domnului Moțan Gogu 09.09.2020
976 Privind actualizarea comisiei de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a unor mijloace fixe situate în P.T.18 09.09.2020
975 Privind modificarea dispoziției nr.622/25.04.2019 09.09.2020
974 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 08.09.2020
973 Privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul obiectivului „Modernizare strada Daciei tronson strada Negru Vodă-strada Cărămidarii Vechi 08.09.2020
972 Privind autorizarea înstrăinării de către interzisa Radu Angela a unui apartament situat în Giurgiu, reprezentată de către tutorele său Buciu Florentina-Săndica și deschiderea unui cont bancar 08.09.2020
971 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 07.09.2020
970 Privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei Movilescu Ana-Maria 07.09.2020
969 Privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei 04.09.2020
968 Privind rectificarea actului de căsătorie nr.266/09.08.1980 ex.I şi II, privind pe Lazăr Ion şi Pietroşeneanu Constanţa-Erica 04.09.2020
967 Privind modalităţile de identificare şi verificare a destinatarilor finali în cadrul schemei naţionale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizaţi prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional 03.09.2020
966 Privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei Dima Elisabeta 03.09.2020
965 Privind încetarea dreptului la ajutorul social Tănăsoaia Georgiana 03.09.2020
964 Privind încetarea dreptului la ajutorul social Radu Denisa 03.09.2020
963 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social Radu Petruţa 03.09.2020
962 Privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susşinerea familiei Tănăsoaia Georgiana 03.09.2020
961 Privind convocarea Consiliului Local Giurgiu în şedinţă extraordinară în data de 07.09.2020 03.09.2020
960 Privind modificarea raportului de serviciu al domnului Băiceanu Costel 02.09.2020
959 Privind autoriyarea acceptării succesiunii de către minorul Lazăr Alin, asistat de către tatăl său Lazăr Vasile-Silviu 02.09.2020
958 Privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei Ion Geanina 02.09.2020
957 Privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei Rugină Nicoleta 02.09.2020
956 Privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei Gherman Rodica 02.09.2020
955 Privind numirea Comisiei de predare-primire a mijlocului fix cu denumirea „Soft gestionare locuri de veci pentru cimitirele din municipiul Giurgiu” 01.09.2020
954 Privind actualizarea componenței Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul Municipiului Giurgiu 01.09.2020
953 Privind modificarea echipei de implementare a proiectului Amenajare spațiu de agrement pe Canal Cama-Zona Mediană, Cod SMIS 126018 01.09.2020
952 Privind modificarea Echipei de implementare a proiectului Modernizare grădinița Căsuța Fermecată (nr.4)-Giurgiu, Cod SMIS 126034 01.09.2020
951 Privind modificarea Echipei de implementare a proiectului Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană Vestic al municipiului Giurgiu, cod SMIS: 126026 01.09.2020
950 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social 01.09.2020
949 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 01.09.2020
948 Privind reluarea dreptului la ajutorul social 01.09.2020
947 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 01.09.2020
946 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 31.08.2020
945 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 31.08.2020
944 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 31.08.2020
943 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 31.08.2020 31.08.2020
942 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 27.08.2020
941 Privind suspendarea raportului de serviciu al domnului Ursaru Marius 27.08.2020
940 Privind suspendarea raportului de serviciu al domnului Andrei Alin Mihai 26.08.2020
939 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 25.08.2020
938 Privind revocarea dispoziției nr.656/07.05.2020 pentru stabilirea dreptului la ajutorul social 24.08.2020
937 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 24.08.202
936 Privind modificarea contractului individual de muncă al domnului Stanciu Marius 24.08.2020
935 Privind modificarea raportului de serviciu prin mutarea definitivă a domnului Laudă Mihăiță Mugurel în compartimentul Agricol, Fond Funciar și Aplicarea Legilor Proprietății din cadrul Direcției Patrimoniu 24.08.2020
934

Privind desemnarea unei persoane cu atribuție de certificare pentru conformitate cu originalul, a copiilor de pe documentele folosite exclusiv pentru proiectul „Reabilitarea, extinderea și dotarea grădiniței cu program normal nr.3-Giurgiu” finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4.4

24.08.2020
933 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 21.08.2020
932 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 21.08.2020
931 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 21.08.2020
930 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 21.08.2020
929 Privind modificarea cuantumului ajutorului social 21.08.2020
928 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 21.08.2020
927 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 21.08.2020
926 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 21.08.2020
925 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 21.08.2020
924 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 21.08.2020
923 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 21.08.2020
922 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 21.08.2020
921 Privind încuviințarea acceptării moștenirii de către minora Olteanu Sara-Nicole și numirea curatorului special Mărilă Didina 21.08.2020
920 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 21.08.2020
919 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 21.08.2020
918 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 21.08.2020
917 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 21.08.2020
916 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 21.08.2020
915 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 21.08.2020
914 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 21.08.2020
913 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședința ordinară din data de 27.08.2020 21.08.2020
912 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 20.08.2020
911 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 20.08.2020
910 Privind modificarea contractului individual de muncă al doamnei Buduru Daniela Teodora 20.08.2020
909 Privind schimbarea sediului secției de votare nr.19 din municipiul Giurgiu, Județul Giurgiu 20.08.2020
908 Privind prelungirea autorizației de transport nr.179 transportatorului S.C.LOTUS BEC S.R.L. 20.08.2020
907 Privind modificarea „Reabilitarea, extinderea și dotarea grădiniței cu program normal nr.3-Giurgiu„, cod SMIS 126033 20.08.2020
906 Privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere temporar vacante de șef birou al Biroului Investiții, Întocmire Devize și Autorizări Lucrări Publice de Investiții din Direcția Tehnică  19.08.2020
905 Privind încuviințarea dobândirii prin cumpărare a nudei proprietăți asupra unui apartament situat în mun.Giurgiu de către minora Creață Sara-Maria și numirea curatorului special Creață Alexandra-Luiza 19.08.2020
904 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 18.08.2020
903 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 18.08.2020
902 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 18.08.2020
901 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 18.08.2020
900 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 18.08.2020
899 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 21.08.2020 17.08.2020
898 Privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Ionescu Emilia 17.08.2020
897 Privind autorizarea încheierii unui act de partaj voluntar de către minora Lungu Ana-Maria, asistată de curatorul special Craiciu Adrian 17.08.2020
896 Privind autorizarea acceptării succesiunii de către minora Lungu Ana-Maria și numirea curatorului special Craiciu Adrian 17.08.2020
895 Privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Rîcu Vănescu Elena 14.08.2020
894 Privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în municipiul Giurgiu 13.08.2020
893 Privind completarea dispoziției nr.869/07.08.2020 12.08.2020
892 Privind prelungirea raportului de serviciu al doamnei Cornoiu Silvia pe o perioadă de încă un an 12.08.2020
891 Privind modificarea Echipei de implementare a proiectului Eficientizare energetică Grădinița cu Program Prelungit Căsuța Fermecată(Grădinița nr.4)din municipiul Giurgiu, Cod SMIS 117919 12.08.2020
890 Privind constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea:Reabilitare carosabil str.Vasile Alecsandri, Salciei și Mihail Sadoveanu 12.08.2020
889 Privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul obiectivului „REALIZARE CENTRALĂ TERMICĂ ZONA GIURGIU NORD” 12.08.2020
888 Privind acordarea autorizației de transport nr.215 transportatorului S.C. TRANSTEFAN CITIZEN SERVICES S.R.L. 11.08.2020
887 Privind rectificarea Certificatului de urbanism nr.280/22.05.2019 prin îndreptarea erorii materiale privind numărul cadastral și al cărții funciare 11.08.2020
886 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 11.08.2020
885 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 11.08.2020
884 Privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul obiectivului „REABILITARE DRUM D ACCES GRĂDINIȚA DUMBRAVA MINUNATĂ” 11.08.2020
883 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 11.08.2020
882 Privind stabilirea componenței Echipei de implementare a proiectului „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Școala Gimnazială nr.10 din municipiul Giurgiu”, Cod SMIS 138713 11.08.2020
881 Privind stabilirea componenței Echipei de implementare a proiectului „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Școala Gimnazială nr.3 arondate școlii gimnaziale Mircea cel Bătrân din municipiul Giurgiu”, Cos SMIS 138712 11.08.2020
880 Privind stabirirea componenței Echipei de implementare a proiectului „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Liceul Tehnologic Ion Barbu și Școala Gimnazială arondată Savin Popescu din Municipiul Giurgiu”, Cod SMIS 138711 11.08.2020
879 Privind stabilirea componenței Echipei de implementare a proiectului „Lucrări de intervenții pentru creșterea perormantei energetice:Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din municipiul Giurgiu”,Cod SMIS 138710 11.08.2020
878 Privind modificarea Echipei de implementare a proiectului de servicii publice partajate digitalizate-continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni în municipiul Giurgiu(SEPAR), Cod SMIS:135893 11.08.2020
877 Privind numirea unui reprezentant legal pentru minorul Babir Matthias-Andrei 11.08.2020
876 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 07.08.2020
875 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 07.08.2020
874 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 07.08.2020
873 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 07.08.2020
872 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 07.08.2020
871 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 07.08.2020
870 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 07.08.2020
869 Privind desemnarea personalului tehnic auxiliar al B.E.C.M nr.1 Giurgiu 07.08.2020
868 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de furnizare de produse - 10.000 masti de protectie de unica folosinta 07.08.2020
867 Ordinea de zi a sedintei extraordinare din data de 11 august 2020 07.08.2020
866 Privind numirea reprezentantului legal pentru minorul Ion Bogdan Nicolas 07.08.2020
865 Privind rectificarea actului de nastere nr.763/1953 ex.I si ex.II privind pe Panait Adriana 06.08.2020
864 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 06.08.2020
863 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social 06.08.2020
862 Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Maroiu Maria Monalisa 04.08.2020
861 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 04.08.2020
860 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 04.08.2020
859 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 04.08.2020
858 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 04.08.2020
857 Privind autorizarea contractului de vanzare de catre minorul Marciu Alexandru 04.08.2020
856 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 03.08.2020
855 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 03.08.2020
854 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 03.08.2020
853 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 03.08.2020
852 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 03.08.2020
851 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 03.08.2020
850 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social 03.08.2020
849 Privind constituirea Comisiei pentru receptia partiala si finala la terminarea lucrarilor de reparatii la Hala Veche si Noua din Piata Centrala, cu destinatie spatii comerciale aflate in administrarea mun.Giurgiu 31.07.2020
848 Privind modificarea echipei de implementare a proiectului ”Lucrari de interventii pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, municipiul Giurgiu, ansamblul 3 31.07.2020
847 Ordinea de zi a sedintei extraordinare din data de 4 august 2020 31.07.2020
846 Privind modificarea Echipei de implementare a proiectului Mecanisme si proceduri administrative moderne in Primaria Giurgiu 31.07.2020
845 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 31.07.2020
844 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 31.07.2020
843 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 31.07.2020
842 Privind numirea unui curator special Goai Nicoleta pentru numitul Goia Ion 31.07.2020
841 Privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Rădoi Petre 30.07.2020
840 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea: „Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor pentru proiectul: Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 4, cod SMIS 119401, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020” 29.07.2020
839 Privind încadrarea doamnei Mitroi Dumitra în funcția contractuală de inspector de specialitate grad IA 29.07.2020
838 Privind încadrarea doamnei Nechita Ioana-Alice în funcția contractuală de referent trapta I 29.07.2020
837 Privind încadrarea doamnei Berbec Liliana-Petronela în funcția contractuală de inspector de specialitate grad IA 29.07.2020
836 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 28.07.2020
835 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 28.07.2020
834 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 28.07.2020
833 Privind modificarea cuantumului ajutorului social 28.07.2020
832 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 28.07.2020
831 Privind numirea în funcție publică a domnului Stănculie Vicențiu-Adelin 28.07.2020
830 Privind numirea în funcție publică a domnului Rașia Marian-Claudiu 28.07.2020
829 Privind numirea în funcție publică a domnului Ivan Cătălin-Andrei 28.07.2020
828 Privind numirea în funcție publică a domnului Tănase Mihai-Dan 8.07.2020
827 Privind numirea în funcție publică a domnului Vlad Florian 28.07.2020
826 Privind numirea în funcție publică a domnului Văcăruș Stelian 28.07.2020
825 Privind numirea în funcție publică a domnului Mocanu Adrian 28.07.2020
824 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea: Publicare proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Giurgiu cu caracter normativ, hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, Dispoziții ale Primarului cu caracter normativ și anunțuri publice în presa locală 27.07.2020
823 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea: Servicii de informare a cetățenilor prin intermediul unui post local de radio privind proiectele de dezvoltare/conștientizare și activitățile de larg interes local derulate de municipalitate, precum și situațiile apărute în domeniul unităților publice 27.07.2020
822 Privind constiruirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea:Înregistrarea și difuzarea ședințelor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, realizarea și difuzarea de materiale audiovizuale referitoare la proiectele și activitățile de larg interes local, prin intermediul unui post de televiziune on-line 27.07.2020
821 Privind constituirea comisiei pentru analiza ofertelor depuse în cadrul procedurii de contractare a unui credit revolving în valoare de 31.053.546 lei pentru asigurarea prefinanțării/cofinanțării/finanțării unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile 27.07.2020
820 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea: Înregistrarea și difuzarea ședințelor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, realizarea și difuzarea de materiale audiovizuale referitoare la proiectele și activitățile de larg interes local, prin intermediul unui post local de televiziune 27.07.2020
819 Privind modificarea Dispoziției Primarului Municipiului Giurgiu nr.718 din 03 iunie 2018 24.07.2020
818 Privind modificarea Dispoziției Primarului Municipiului Giurgiu nr.1209 din 16 noiembrie 2018 cu modificările ulterioare 24.07.2020
817 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință ordinară în data de 30.07.2020 24.07.2020
816 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contraqctului de achiziție publică cu denumirea:„Achiziție publică de lucrări pentru obiectivul de investiții:Teren de sport multifuncțional la școala generală nr.6” 24.07.2020
815 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea:„Achiziție publică de lucrăpentru obiectivul de investiții:Trotuare Str.1 Decembrie 1918, tronson șoseaua Prieteniei-DJ 507” 24.07.2020
814 Privind numirea reprezentanților primarului în Consiliile de Administrație din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat aflate în rețeaua școlară a municipiului Giurgiu pentru anul școlar 2020-2021 24.07.2020
813 Privind aprobarea procedurii de sistem privind monitorizarea sistemului de management PS-20 Ediția I, Revizia 0, 20.07.2020 23.07.2020
812 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea :„Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului aferente proiectului :Lucrări de intervenii pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 3, cod SMIS 119400, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020” 23.07.2020
811 Privind modificarea gradației domnului Stănculie Vicențiu-Adelin 23.07.2020
810 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 22.07.2020
809 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 22.07.2020
808 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 22.07.2020
807 Privind modificarea cuantumului ajutorului social 22.07.2020
806 Privind autorizarea semnării unei promisiuni bilaterale de vânzare și cumpărare de către minorul Marciu Alexandru-Lucian, reprezentat de curatorul special Amuza Elena-Nineta 22.07.2020
805 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 21.07.2020
804 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 21.07.2020
803 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 21.07.2020
802 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 21.07.2020
801 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 21.07.2020
800 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 21.07.2020
799 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 21.07.2020
798 Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Bratu Nicoleta 20.07.2020
797 Privind acordarea autorizației de transport  nr.214 transportatorului P.F.A.NICOLAE GHEORGHE ADRIAN 17.07.2020
796 Privind încetarea dreptului la alocaâia pentru susținerea familiei 17.07.2020
795 Privind încuviințarea înstrăinării de către interzisa Cristea Gianina-Tinela a unei cote părți dintr-un teren arabil, reprezentată de tutorele său Haită Dumitra 15.07.2020
794 Privind încuviințarea acceptării succesiunii de către interzisa Cristea Gianina-Tinela, reprezentată de tutorele său Haită Dumitra 15.07.2020
793 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 21.07.2020 15.07.2020
792 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 15.07.2020
791 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 14.07.2020
790 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 14.07.2020
789 Privind acordarea autorizației de transport nr.213 transportatorului P.F.A. PUȘCOIU PANDELEA 14.07.2020
788 Privind modificarea echipei de implementare a proiectului Modernizarea infrastructurii de transport publșic pe coridorul de mobilitate urbană Vestic al municipiului Giurgiu, Cod SMIS:126026 14.07.2020
787 Privind stabilirea dreptului la locația pentru susținerea familiei 13.07.2020
786 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 13.07.2020
785 Privind numirea curatorului special Lazăr Aurica pentru reprezentarea minorei Soare Evelyn-Claudia-Florentina 13.07.2020
784 Privind încetarea raportului de serviciu din funcția publică de execuție de consilier juridic clasa I grad superior al doamnei Dinu Aurelia 10.07.2020
783 Privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul obiectivului „Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă potabilă șos.Ghizdarului (tronson str. Ulmilor-Bariera Ghizdarului) 10.07.2020
782 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 09.07.2020
781 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 09.07.2020
780 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 09.07.2020
779 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 09.07.2020
778 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 09.07.2020
777 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 09.07.2020
776 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 09.07.2020
775 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 09.07.2020
774 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 09.07.2020
773 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 09.07.2020
772 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 09.07.2020
771 Privind aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual și numirea comisiei de examinare și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru promovarea personalului contrctual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu 09.07.2020
770 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de furnizare produse cu denumirea:Achiziție publică de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Giurgiu 09.07.2020
769 Privind aprobarea actualizării a opt proceduri operaționale privind activități ale Poliției Locale Giurgiu  08.07.2020
768 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 07.07.2020
767 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social 07.07.2020
766 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 07.07.2020
765 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 07.07.2020
764 Privind constituirea Comisiei speciale de inventariere a domeniului public  și privat al municipiului Giurgiu 07.07.2020
763 Privind reluarea activității doamnei Grigore Tamara Violeta 07.07.2020
762 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 10.07.2020 06.07.2020
761 Privind aprobarea planului de servicii pentru minora Morărașu Miriam Otilia 03.07.2020
760 Privind modificarea cuantumului ajutorului social 03.07.2020
759 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 03.07.2020
758 Privind numirea unui reprezentant legal pentru minorul Borțea David 03.07.2020
757 Privind acordarea autorizației de transport nr.212 transportatorului P.F.A. SANDU CONSTANTIN RĂDULICĂ 03.07.2020
756 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 02.07.2020
755 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 02.07.2020
754 Privind aprobarea actualizării a șaisprezece proceduri operaționale, privind activități ale Poliției Locale Giurgiu 02.07.2020
753 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de aciziție publică de lucrări cu denumirea: „Achiziție publică de lucrări pentru implementarea proiectului: Amenajare spațiu de agrement pe Canal Cama-Zona Mediană” 02.07.2020
752 Privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședința extraordinară din data de 02.07.2020 01.07.2020
751 Privind aprobarea actualizării a șaptesprezece proceduri operaționale, privind activități ale Poliției Locale Giurgiu 30.06.2020
750 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 30.06.2020
749 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 29.06.2020
748 Privind modificarea cuantumului ajutorului social 29.06.2020
747 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 29.06.2020
746 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 29.06.2020
745 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 29.06.2020
744 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 29.06.2020
743 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 29.06.2020
742 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 29.06.2020
741 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 29.06.2020
740 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 29.06.2020
739 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 29.06.2020
738 Privind aprobarea actualizării a trei proceduri operaționale, privind activități ale Poliției Locale Giurgiu 25.06.2020
737 Privind încuviințarea acceptării succesiunii de către interzisa Radu Angela, reprezentată de tutorele său Buciu Florentina-Săndica

24.06.2020

 

736 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea: Servicii de proiectare (PT-DTAC), pentru proiectul:„ Dezvoltare locală integrată în comunitatea marginalizată Istru-zona locuințe sociale”  24.06.2020
735 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea: Elaborare documentație tehnico-economică pentru: „Amenajare loc de joacă pentru copii, adiacent Market Carrefour Giurgiu” 24.06.2020
734 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 24.06.2020
733 Privind încheierea unui contract de întreținere cu rezerva uzufructului viager de către interzisul Voican Ion, reprezentat de tutorele său, doamna Voican Ioana 23.06.2020
732 Privind completarea dispoziției nr.702/05.06.2020  
731 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 23.06.2020
730 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 23.06.2020
729 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 23.06.2020
728 Privind modificarea gradației doamnei Târpan Georgeta-Ionela 23.06.2020
727 Privind modificarea gradației domnului Rașia Marian-Claudiu 23.06.2020
726 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea:Servicii de proiectare (PR-DTAC), pentru proiectul: „Amenajare spațiu de agrement adiacent Veriga” 23.06.2020
725 Privind desemnarea persoanei responsabilă cu gestionarea registrului special destinat înregistrării refuzului funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu de a semna/contrasemna/aviza acte normative și documente de fundamentare a acestora 23.06.2020
724 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea:„Achiziționarea lucrărilor în cadrul proiectului Reconstruirea și punerea în valoare a siturilor culturale reprezentative din euroregiunea Ruse-Giurgiu-Obiectiv de investiții Valorificarea Cetății Giurgiu și integrarea acesteia într-un circuit turistic, Cod proiect ROBG 424” 22.06.2020
723 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea:„Achiziția de servicii de asistență arheologică în cadrul proiectului Reconstruirea și punerea în valoare a siturilor culturale reprezentative din euroregiunea Ruse-Giurgiu, obiectiv de investiții Valorificarea Cetății Giurgiu și includerea acesteia într-un circuit turistic, Cod proiect ROBG 424 22.06.2020
722 Privind înființarea registrului special destinat înregistrării refuzului funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiude a semna/contrasemna/aviza acte și documente 22.06.2020
721 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință ordinară în data de 25.06.2020 19.06.2020
720 Privind aprobarea procedurii operaționale privind gestionarea situațiilor de urgență în municipiul Giurgiu, PO-02, Ediția III, Revizia 0 19.06.2020
719 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 18.06.2020
718 Privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru promovarea în grad a funcționarilor publici din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu 18.06.2020
717 Privind acordarea autorizației de transport nr.211 transportatorului P.F.A. PIROI DĂNUȚ DAN 17.06.2020
716 Privind prelungirea autorizației de transport nr.175 transportatorului S.C. AALIN TAZI 08 S.R.L. 17.06.2020
715 Privind modificarea contractului individual de muncă al doamnei Mihăilă Mihaela Monica 17.06.2020
714 Privind modificarea contractului individual de muncă al doamnei Chivu Nadine 17.06.2020
713 Privind numirea doamnei Peia Andreea Delia în funcția publică de consilier clasa I grad profesional superior în cadrul Biroului Proiecte Mediu 16.06.2020
712 Privind numirea doamnei Măroiu Monalisa în funcția publică de consilier clasa I grad profesional asistent în cadrul Biroului Proiecte Mediu  16.06.2020
711 Privind numirea doamnei Chițu Carmen în funcția publică de consilier clasa I grad profesional superior în cadrul Biroului Proiecte Mediu 16.06.2020
710 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea:Lucrări pentru proiectul „Modernizare grădinița Căsuța Fermecată(nr.4) Giurgiu”, cod proiect SMIS 126034 finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 16.06.2020
709 Privind convocarea Consiliului Local al municipiului Giurgiu în ședință extraordinară pe data de 19.06.2020 15.06.2020
708 Privind numirea unui expert cooptat pe lângă comisia de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea:Servicii de Management de proiect pentru implementarea proiectului „Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană Central al municipiului Giurgiu” 10.06.2020
707 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 10.06.2020
706 Privind aprobarea planului de servicii pentru minora Calotă Valentina Cosmina 10.06.2020
705 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 10.06.2020
704 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 10.06.2020
703 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție pubșlică de lucrări cu denumirea:„Reabilitarea, extinderea și dotarea grădiniței cu program normal nr.3-Giurgiu, cod proiect SMIS 126033 finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020” 10.06.2020
702 Privind constituirea Comisiei municipale Giurgiu pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021 05.06.2020
701 Privind modificarea actului de Căsătorie nr.178/1962 ex.I și II privind pe Musi-Adam Constantin și Mungiu Tinița 05.06.2020
700 Privind numirea Comisiei de predare-primire a inventarului bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unității administrativ-teritoriale pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică către S.C. UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A. 05.06.2020
699 Privind modificarea contractului individual de muncă al domnului Ciobanu Matei 04.06.2020
698 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 04.06.2020
697 Privind încuviințarea dobândirii unui teren de către minorul Cîrjaliu Andrei, asistat de curatorul special, mama sa 02.06.2020
696 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 02.06.2020
695 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 02.06.2020
694 Privind modificarea gradației doamnei Rîcu Vănescu Elena 29.05.2020
693 Privind modificarea gradației domnului Ducă Marius Sandu 29.05.2020
692 Privind modificarea echipei de implementare a proiectului Grădinița cu Program Prelungit Dumbrava Minunată-Corp C2 din municipiul Giurgiu, Cod proiect SMIS 117918 29.05.2020
691 Privind desemnarea unei persoane cu atribuție de certificare a conformității cu originalul a copiilor documentelor aferente proiectului „Eficientizare ebergetică Grădinița cu Program Prelungit Dumbrava Minunată-Corp C2 din municipiul Giurgiu”, Cod proiect 117918, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Operațiunea B-Clădiri Publice 29.05.2020
690 Privind modificarea echipei de implementare a proiectului Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană Vestic al municipiului Giurgiu, Cod SMIS:126026 29.05.2020
689 Privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Pîslă Marian 27.05.2020
688 Privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director executiv al Direcției Juridice și Administrație Locală de către domnul Sima Dan Valentin 27.05.2020
687 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 26.05.2020
686 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 26.05.2020
685 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 26.05.2020
684 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 26.05.2020
683 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 26.05.2020
682 Privind modificarea echipei de implementare a proiectului Mecanisme și proceduri administrative moderne în Primăria Giurgiu(MEPAM), Cod SIPOCA/MySMIS:564/126535 26.05.2020
681 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 26.05.2020
680 Privind numirea Comisiei de predare-primire a arborilor plantați în municipiului Giurgiu 26.05.2020
679 Privind încuviințarea acceptării succesiunii de către minora Iorga Andreea-Claudia și numirea curatorului special Iorga Marius 25.05.2020
678 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea:Servicii de management de proiect pentru implementarea proiectului „Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu 25.05.2020
677 Privind convocarea Consiliului local al mun.Giurgiu în ședința ordinară în data de 28.05.2020 22.05.2020
676 Privind retragerea autorizației de transport nr.154 și a autorizației taxi nr.176 transportatorului P.F.A. Tătaru Stelică 21.05.2020
675 Privind retragerea autorizației de transport nr.157 și a autorizației taxi nr.187 transportatorului P.F.A. Vintilă Laurențiu 21.05.2020
674 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 20.05.2020
673 Privind convocarea de îndată a Consiliului Local în ședință extraordinară pe data de 20.05.220 19.05.2020
672 Privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 15.05.2020
671 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 15.05.2020
670 Privind modificarea raportului de serviciu al domnului Sima Dan-Valentin 15.05.2020
669 Privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I grad principal din cadrul Compartimentului Evidență Electorală și Monitorizarea Procedurilor Administrative 14.05.2020
668 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea:Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului privind Servicii de elaborare documentație tehnico-economică etapa PAC, PTE și detalii de execuție, viză verificator, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor pentru proiectul:Modernizarea infrastructurii de transport public în zona Estică a municipiului Giurgiu, cod SMIS 126027 14.05.2020
667 Privind modificarea componenței Grupului de Lucru P.O.A.D.2019/2020 13.05.2020
666 Privind suspendarea raportului de setciviu al doamnei Peia Andreea-Delia 13.05.2020
665 Privind autorizarea încheierii unui act de partaj voluntar de către interzisul Filcu Tudorel și numirea curatorului special Filcu Alexandra-Mirela 13.05.2020
664 Privind acceptarea succesiunii de către interzisul Filcu Tudorel și numirea curatorului special Filcu Alexandra-Mirela 13.05.2020
663 Privind prelungirea autorizației de transport nr.115 transportatorului Î.I.Paica Alexandru 11.05.2020
662 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 11.05.2020
661 Privind încetarea raportului de serviciu din funcția publică de execuție de referent clasa III grad asistental doamnei Voicu Georgeta 11.05.2020
660 Privind revenirea din suspendare a doamnei Voicu Georgeta 11.05.2020
659 Privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I grad debutant din cadrul Compartimentului Administrație Locală și Relația cu Consiliul Local 11.05.2020
658 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 07.05.2020
657 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 07.05.2020
656 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 07.05.2020
655 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 07.05.2020
654 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 07.05.2020
653 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 07.05.2020
652 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 07.05.2020
651 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 07.05.2020
650 Privind actualizarea listei persoanelor desemnate să efectueze operațiuni în Registrul electoral 07.05.2020
649 Privind desemnarea unor persoane cu atribuție de certificare pentru conformitate cu originalul, a copiilor de pe documentele folosite exclusiv pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii de transport public în zona estică a municipiului Giurgiu”finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4.1 07.05.2020
648 Privind aprobarea Echipei de implementare a proiectului Modernizarea Infrastructurii de transport public în zona estică a municipiului Giurgiu, Cod SMIS 126027 07.05.2020
647 Privind modificarea contractului individual de muncă al doamnei Chivu Nadine 06.05.2020
646 Privind aprobarea modificării Nomenclatorului Arhivistic al aparatului de spacialitate al primarului municipiului Giurgiu 05.05.2020
645 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 04.05.2020
644 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 04.05.2020
643 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 04.05.2020
642 Privind convocarea Consiliului Local al municipiului Giurgiu în ședința extraordinară din data de 08.05.2020 04.05.2020
641 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 29.04.2020
640 Privind modificarea gradației domnului Zamfir Viorel 28.04.2020
639 Privind modificarea gradației doamnei Tufă Elena-Mariana 28.04.2020
638 Privind modificarea gradației domnului Urucu Albert-Cosmin 28.04.2020
637 Privind desemnarea unei persoane cu atribuție de certificare a conformității cu originalul a copiilor documentelor aferente proiectului finanțat prin Programul reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ” 28.04.2020
636 Privind desemnarea unei persoane cu atribuție de certificare a conformității cu originalul a copiilor documentelor aferente proiectelor finanțate prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime(POPAM) 2014-2020, Măsura 1-„Diversificarea activităților și sprijinirea comunităților pescărești, crearea de valoare adăugată și de locuri de muncă în teritoriul FLAG” 28.04.2020
635 Privind convocarea Consiliului Local al municipiului Giurgiu în ședința ordinară din data de 30 aprilie 2020 24.04.2020
634 Privind constituirea Echipei de management a proiectului Servicii publice partajate digitalizate-Continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni în municipiul Giurgiu(SEPAR) 22.04.2020
633 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 22.04.2020
632 Privind aprobarea Echipei de implementare a proiectului infrastructură Șoseaua Alexandriei, Cod SMIS 126028 15.04.2020
631 Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Glăvan Gina 14.04.2020
630 Privind desemnarea doamnelor Cristea Ioana și Ionete Ralica pentru înrolare în sistemul FOREXEBUG-utilizare OPMME, funcționalitate rapoarte 13.04.2020
629 Privind constituirea Comisiei pentru stabilirea compatibilității teritoriale în jurul amplasamentelor tip Seveso pe raza municipiului Giurgiu 13.04.2020
628 Privind desemnarea unor persoane cu atribuție de certificare pentru conformitate cu originalul, a copiilor de pe documentele folosite exclusiv pentru proiectul „finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.1/Proiecte nefinalizate 13.04.2020
627 Privind desemnarea persoanei responsabile cu implemntarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese ale aleșilor locali 13.04.2020
626 Privind constituirea comisiei pentru analiza ofertelor depuse în cadrul procedurii de contractare a unui credit revolving în valoare de 110.300.000 lei pentru asigurarea prefinanțării/cofinanțării/finanțării unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile 08.04.2020
625 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 08.04.2020
624 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 08.04.2020
623 Privind numirea unui reprezentant legal pentru minorul Stoica Kevin-Ștefan-Alin 08.04.2020
622 Privind delegarea unor atribuții 08.04.2020
621 Privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul obiectivului „Realizare centrala termică zona Istru” 08.04.2020
620 Privind reducerea temporar[ a programului de lucru pentru personalul din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și din direcțiile subordonate Consiliului Local 07.04.2020
619 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 07.04.2020
618 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 07.04.2020
617 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 07.04.2020
616 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 07.04.2020
615 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 07.04.2020
614 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 07.04.2020
613 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 07.04.2020
612 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 07.04.2020
611 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 07.04.2020
610 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 07.04.2020
609 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 07.04.2020
608 Privind încetarea dreptului la stimulentul educațional acordat sub formă de tichete sociale,pentru grădiniță 07.04.2020
607 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 07.04.2020
606 Privind încetarea dreptului la alocația pentu susținerea familiei 07.04.2020
605 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 07.04.2020
604 Privind aprobarea planului de servicii pentru minorul Nițu Mario Ștefănuț 07.04.2020
603 Privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședința extraordinară din data de 06.04.2020 03.04.2020
602 Privind numirea doamnei Ion Mihaela Leontina în funcția publică de conducere de șef birou al Biroului Juridic 02.04.2020
601 Privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere de șef birou și a raportului de serviciu din funcția publică de execuție de consilier juridic clasa I grad superior al doamnei Ion Mihaela Leontina 02.04.2020
600 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședința ordinară din data de 08.04.2020  02.04.2020
599 Privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Păduraru Marin 01.04.2020
598 Privind exercitarea cu caracter temporar a funcției contractuale de Șef serviciu al Serviciului pentru Situații de Urgență de către domnul Dogaru Paul 31.03.2020
597 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 30.03.2020
596 Privind convocarea de îndată a Consiliului Local al municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 31.03.2020 30.03.2020
595 Privind numirea în funcție publică a doamnei Pălălău Tatiana 27.03.2020
594 Privind numirea în funcția publică a doamnei Crețu Giorgiana 27.03.2020
593 Privind numirea în funcție publică a domnului Stemate Stelian Tiberiu 27.03.2020
592 Privind numirea în funcție publică a domnului Urucu Albert Cosmis 27.03.2020
591 Privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I grad asistent din cadrul Biroului Juridic 27.03.2020
590 Privind delegarea unor atribuții 27.03.2020
589 Privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Gheorghișor Dorel Dan 27.03.2020
588 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de produse cu denumirea:Achiziția publică de echipamente pentru monitorizarea traficului în zona transfrontalieră Ruse-Giurgiu (inclisiv servicii de consultanță software) în cadrul proiectului:„Dezvoltarea sistemului de transport în cadrul euroregiunii Ruse-Giurgiu pentru o mai bună conectivitate cu rețeaua de transport TEN-T, cod proiect ROBG-425” 27.03.2020
587 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de furnizare produse cu denumirea:„Achiziția de produs lichid BIOCID-dezinfectant de suprafață în formă concentrată, în vederea prevenirii răspândirii virusului COVID-19” 27.03.2020
586 Privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședința extraordinară din data de 27.03.2020 27.03.2020
585 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea:„Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 5, cod SMIS 119399” 26.03.2020
584 Privind aprobarea Echipei de implementare a proiectului Modernizare grădinița Căsuța Fermecată(nr.4)-Giurgiu, Cod SMIS 126034 26.03.2020
583 Privind aprobarea Echipei de implementare a proiectului Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană vestic al municipiului Giurgiu, Cod SMIS 126026 26.03.2020
582 Privind acordarea autorizației de transport nr.209 transportatorului P.F.A.LINCU STELIAN PUIU 25.03.2020
581 Privind acordarea autorizației de transport nr.210 transportatorului P.F.A.NEAGU FLOREA 25.03.2020
580 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea:„Servicii de consultanță IT și furnizare echipamente și software în cadrul proiectului „Mecanisme și proceduri administrative moderne în Primăria Giurgiu(MEPAM)”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, CODMySMIS Proiect 126535/Cod SIPOCA 564”   25.03.2020
579 Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Zlate Gina Elena 24.03.2020
578 Privind suspendarea raportului de serviciu al domnului Moga Radu 24.03.2020
577 Privind prelungirea raportului de serviciu pe o perioadă de un an al doamnei Popazu Mirela 24.03.2020
576 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea:„Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 4, cod SMIS 119401 24.03.2020
575 Privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 24.03.2020 24.03.2020
574 Privind înlocuirea unui membru în comisia de examen stabilită prin dispoziția nr.450/2020 23.03.2020
573 Privind retragerea autorizației de transport nr.92 și a autorizației taxi nr.103 transportatorului P.F.A.IANCU MARIAN 23.03.2020
572 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie termică domnului Paștiu Bogdan Nicolae 23.03.2020
571 Privind desemnarea unor persoane cu atribuție de certificare pentru conformitate cu originalul, a copiilor de pe documentele folosite exclusiv pentru proiectul „Modernizare grădinița Căsuța Fermecată(nr.4)-Giurgiu”finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4.4 23.03.2020
570 Privind desemnarea unor persoane cu atribuție de certificare pentru conformitate cu originalul, a copiilor de pe documentele folosite exclusiv pentru proiectul „Monitorizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană Vestic al Municipiului Giurgiu”finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4.1 23.03.2020
569 Privind dreptul de a conduce autoturismul achiziționat în cadrul proiectului transfrontalier, Cod e-MS ROBG-424 23.03.2020
568 Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Voevozeanu Ana Maria 20.03.2020
567 Privind completarea dispoziției nr.565/20.03.2020 20.03.2020
566 Privind acordarea autorizației de transport nr.208 transportatorului S.C. HART MG FAVORIT S.R.L. 20.03.2020
565 Privind instituirea unor măsuri referitoare la desfășurarea activității angajaților din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcțiilor subordonate Consiliului Local, în regim de telemuncă 20.03.2020
564 Privind încadrarea doamnei Tufă Elena Mariana în funcția contractuală de referent treapta I 20.03.2020
563 Privind încadrarea doamnei Țancov Roxana Marcela în funcția contractuală de inspector de specialitate grad I 20.03.2020
562 Privind încadrarea doamnei Mihăilă Mihaela Monica în funcția contractuală de inspector de specialitate grad I 20.03.2020
561 Privind încadrarea doamnei Comăneci Mirela în funcția contractuală de inspector de specialitate grad I 20.03.2020
560 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 19.03.2020
559 Privind încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzire cu gaze naturale, doamnei Burdel Adriana 19.03.2020
558 Privind admiterea dării de seamă generale și descărcarea de gestiune a tutorelui Dincă Daniel 17.03.2020
557 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 17.03.2020
556 Privind încheierea unui contract de întreținere de către interzisa Cristea Ioana, reprezentată de tutorele său, domnul Cristea Alexandru 16.03.2020
555 Privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședința extraordinară din data de 16 martie 2020 16.03.2020
554 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 13.03.2020
553 Privind modificarea cuantumului ajutorului social 13.03.2020
552 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 13.03.2020
551 Privind aprobarea folosirii autoturismului inmatriculat cu numarul GR 99 PMG de catre Politia Locala doar pe perioada mentinerii situatiei de criza generata de raspandirea infectiei cu Coronavirus 13.03.2020
550 Privind modificarea  Echipei de implementare a proiectului - Lucrari de interventii pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, Cod SMIS 119400- 13.03.2020
549 Privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul - Sistematizare verticala zona biserca Sfintii Martiri Brancoveni- 13.03.2020
548 Privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere de director executiv al Directiei Politiei Locale de catre Domnul Motan Gogu 12.03.2020
547 Privind stabilirea dreptului la ajutor social 11.03.2020
546 Privind schimbarea numelui titularei si modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 11.03.2020
545 Privind desemnarea indrumatorului pentru functionarul public debutant Gadea Iulian 10.03.2020
544 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 10.03.2020
543 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 10.03.2020
542 Privind aprobarea planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2020 10.03.2020
541 Privind constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului multianual de achizitie publica de lucrari pentru obiectivul de investitii cu denumirea - Lucrari de interventii pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, ansamblul 3, cod SMIS 119400 10.03.2020
540 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 10.03.2020
539 Privind autorizarea incheierii unui act de partaj voluntar de catre minora Gute Alexandra-Georgiana si numirea curatorului special Matei Maria 10.03.2020
538 Ordinea de zi a sedintei extraordinare din data de 10 martie 2020  
537 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 10.03.2020
536 Privind schimbarea numei titularei si modificarea cuantumului ajutorului social 10.03.2020
535 Privind autorizarea acceptarii succesiunii de catre minora Gute Alexandra-Georgiana si numirea curatorului special Matei Maria 10.03.2020
534 Privind constituirea comisiei municipale in vederea realizarii lucrarilor de pregatire, organizare si efectuare a recensamantului general agricol, runda 2020 09.03.2020
533 Privind constituirea Comisiei de receptie finala a lucrarilor proiectului transfrontalier - Imbunatatirea accesibilitatii Euroregiunii Ruse-Giurgiu cu coridorul pan-european de transport nr.9-, COD MIS ETC 115 09.03.2020
532 Privind stabilirea dreptului la ajutor social 04.03.2020
531 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 04.03.2020
530 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social 04.03.2020
529 Privind stabilirea dreptului la ajutor social 04.03.2020
528 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 04.03.2020
527 Privind stabilirea dreptului la ajutor social 04.03.2020
526 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 04.03.2020
525 Privind modificarea cuantumului ajutorului social 04.03.2020
524 Privind stabilirea dreptului la ajutor social 04.03.2020
523 Privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Ciocan Ioana 04.03.2020
522 Privind descarcarea de gestiune pentru perioada 23.01.2019 - 31.12.2019 a tutorelui Diancu Petre 04.03.2020
521 Privind modificarea autorizatiei de transport nr.189 eliberata transportatorului P.F.A Gherman Valentin Petrica 04.03.2020
520 Privind modificarea componentei Grupului de Lucru P.O.A.D 2019/2020 04.03.2020
519 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 04.03.2020
518 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 04.03.2020
517 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 04.03.2020
516 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 04.03.2020
515 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 04.03.2020
514 Privind modificarea raportului de serviciu al domnului Motan Gogu 04.03.2020
513 Privind reluarea activitatii doamnei Batrinu Ana Maria 03.03.2020
512 Privind incetarea raportului de serviciu al domnului Ciobanu Lazar din functia publica de conducere de director executiv al Directiei Politiei Locale 03.03.2020
511 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 03.03.2020
510 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 03.03.2020
509 Privind schimbarea numelui titularei si modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 03.03.2020
508 Privind delegarea de atributii de stare civila si de ofiter de stare civila doamnei Trandafir Constanta Cornelia 03.03.2020
507 Privind incetarea ajutorului de incalzire a locuintei cu energie electrica, doamnei Mocanita Cristina Mirela 02.03.2020
506 Privind revocarea dispozitiei nr.449/2020 privind stabilirea salariului de baza al doamnei Bratu Nicoleta 28.02.2020
505 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 27.02.2020
504 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 27.02.2020
503 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 27.02.2020
502 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 27.02.2020
501 Privind incetarea dreptului la ajutorul pentru incalzire cu gaze naturale, domnului FIeraru Florian Viorel 27.02.2020
500 Privind revocarea dispozitiei nr.431/2020 privind modificarea Dispozitiei Primarului Municipiului Giurgiu nr.2/03.01.2005 cu modificari si completari, privind exercitarea controlului financiar preventiv 27.02.2020
499 Privind modificarea gradatiei domnului Tatu Valentin Doru 27.02.2020
498 Privind modificarea gradatiei doamnei Tancov Roxana Marcela 27.02.2020
497 Privind revocarea dispozitiei nr.433/2020 privind stabilirea unor atributii de coordonare a activitatii Compartimentului Financiar COntabilitate din cadrul Directiei Economice 27.02.2020
496 Privind rectificarea actului de NASTERE nr.526/27-10-1959 ex.I si II privind PIETROSENEANU CONSTANTA ERICA 27.02.2020
495 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 27.02.2020
494 Privind numirea domnului Gidea Iulian in functia publica de executie temporar vacanta de consilier clasa I grad debutant in cadrul Compartimentului Fond Locativ din Directia Patrimoniu 27.02.2020
493 Privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei Chioseaua Cristina Alina 27.02.2020
492 Privind revocarea dispozitiei nr.419/2020 privind suspendarea raportului de serviciu al doameni Chitu Florentina 27.02.2020
491 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu energie termica, familiilor si persoanelor singure care au depus cerere in anul 2020 luna februariei 27.02.2020
490 Privind autorizarea vanzarii la pretul total de 50.000 lei a cotei parti valamase din apartamentul nr.29 situat in mun.Giurgiu, str.Piata 1848 26.02.2020
489 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale doamnei IORDACHE FLOAREA 26.02.2020
488 Privind modificarea ajutorului de incalzire cu energie termica doamnei STAVRAT AURELIA 26.02.2020
487 Privind modificarea ajutorului de incalzire cu energie termica domnului NEACSU MIHAI 26.02.2020
486 Privind modificarea ajutorului de incalzire cu energie termica doamnei MITOI DANIELA ARIANA 26.02.2020
485 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 26.02.2020
484 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 26.02.2020
483 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 26.02.2020
482 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 26.02.2020
481 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 26.02.2020
480 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 26.02.2020
479 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 26.02.2020
478 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 26.02.2020
477 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 26.02.2020
476 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari cu denumirea "Reamenajare strada Garii, tronson Piata garii - CEC" 26.02.2020
475 Privind modificarea Echipei de implementarea a proiectului Lucrari de interventii pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 5, Cod SMIS 119399 26.02.2020
474 Dispozitie sedinta ordinara din data de 03 martie 2020 26.02.2020
473 Privind rectificarea actului de NASTERE nr.396/1957 ex. I si II privind pe GEORGESCU MARIUS 25.02.2020
472 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 25.02.2020
471 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 25.02.2020
470 Privind incetarea ajutorului de incalzire a locuintei cu energie electrica, doamnei MARATU LUMINITA 25.02.2020
469 Privind incuviintarea instrainarii cotei parti de 3/8 din dreptul de proprietate asupra imobilului situat in com.Pietrosani, jud.Teleorman 24.02.2020
468 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 20.02.2020
467 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 20.02.2020
466 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 20.02.2020
465 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 20.02.2020
464 Privind numirea doamnei Rîcu Vănescu Elena in functia publica de executie de consilier clasa I grad asistent in cadrul Compartimentului Patrimoniu din Directia Patrimoniu 19.02.2020
463 Privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Rîcu Vănescu Elena 19.02.2020
462 Privind constatarea incetarii de drept a raportului de serviciu al doamnei Dinaci Teodora Manuela 19.02.2020
461 Privind autorizarea depunerii sumei de 76.485,20 in contul interzisului Tudor Constantin 19.02.2020
460 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 18.02.2020
459 Privind aprobarea planului de serviciii pentru minora CIUCA MONICA GABRIELA 18.02.2020
458 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 18.02.2020
457 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 18.02.2020
456 Privind numirea indrumatorului pentru functionarul public debutant Roman Danut Adrian 17.02.2020
455 Privind modificarea dispozitiei Primarului nr.4271 din 12 octombrie 2010 17.02.2020
454 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 17.02.2020
453 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 17.02.2020
452 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 17.02.2020
451 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 17.02.2020
450 Privind numirea comisiei de concurs si comisiei de solutionarea contestatiilor pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de sef birou al Biroului Juridic din cadrul Directiei Juridice si Administratie Locala 17.02.2020
449 Privind stabilirea salariului de baza al doamnei Bratu Nicoleta 17.02.2020
448 Privind numirea comisiei de concurs si de solutionarea contestatiilor pentru promovarea in grad profesional al functionarilor publici din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului mun.Giurgiu si Directiei de Evidenta a Persoanelor 13.02.2020
447 Privind numirea domnului Roman Danut Adrian in functia publica de executie de consilier clasa I grad debutant in cadrul Compartimentului Urmarire Executare Contracte din Directia Patrimoniu 13.02.2020
446 Dispozitie de convocare a sedintei extraordinare din data de 14 februarie 2020 13.02.2020
445 Privind desemnarea d-nei Bors Mihaela pentru inrolare in sistemul FOREXBUG-functionalitate rapoarte 13.02.2020
444 Privind aprobarea procedurii de organizare si desfasurare a examenului de promovare a personalului contractual si numirea comisiei de examinare si comisiei de solutionare a contestatiilor pentru promovarea personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului mun.Giurgiu 13.02.2020
443 Privind inlocuirea unui membru supleant din Comisia de disciplina 13.02.2020
442 Privind autorizarea inchierii unei promisiuni biltareale de vanzare/cumparare 13.02.2020
441 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 12.02.2020
440 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 12.02.2020
439 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 12.02.2020
438 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 12.02.2020
437 Privind autorizarea acceptari mostenirii rmasa de pe urma defunctului Ivan Stefan de catre interzisa Ivan Elena 11.02.2020
436 Privind autorizarea retragerii unei sume de bani depusa in contul curent pe numele interzisei Tanasie Stefana 11.02.2020
435 Privind autorizarea interzisului Tudor Constantin de a deschide un cont bancar 11.02.2020
434 Privind rectificarea dispozitie nr.173/30.01.2020 11.02.2020
433 Privind stabilirea unor atributii de coordonare a activitatii Compartimentului Financiar Contabilitate din cadrul Direcitie Economice 11.02.2020
432 Privind rectificarea dispozitiei nr.182/30.01.2020 11.02.2020
431 Privind modificarea Dispozitiei Primarului mun.Giurgiu nr.2/03.01.2005 cu modificari si completari, privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu 11.02.2020
430 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 07.02.2020
429 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 06.02.2020
428 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 06.02.2020
427 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 06.02.2020
426 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 06.02.2020
425 Privind constituirea Comisiei de solutionare a contestatiilor cu privire la atribuirea contractului de concesiune al spatiului comercial situat in Piata Centrala, ce apartine domeniului privat al mun.Giurgiu 06.02.2020
424 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 05.02.2020
423 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 05.02.2020
422 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 05.02.2020
421 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 05.02.2020
420 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 05.02.2020
419 Privind suspendarea raportului de serviciu la doamnei Chitu Florentina Alice 05.02.2020
418 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social 05.02.2020
417 Dispozitie convocare sedinta extraordinara din 10 februarie 2020 05.02.2020
416 Privind constituirea comisiei pentru stabilirea consumului de carburant pentru autoturismul GR07DPL 04.02.2020
415 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 03.02.2020
414 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 03.02.2020
413 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 03.02.2020
412 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 03.02.2020
411 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 03.02.2020
410 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 03.02.2020
409 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 03.02.2020
408 Privind modificarea gradatiei doamnei VIRBANESCU NICOLETA 03.02.2020
407 Privind modificarea gradatiei doamnei DAIA ADRIANA PETRONELA 03.02.2020
406 Privind stabilirea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaratiile de avere si declaratiile de interese pentru functionarii publici si personalul contractual din Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Giurgiu si Directia de Evidenta Persoanelor 03.02.2020
405 Privind modificarea Comisiei de selectionare a documentelor cu termen de pastrare expirat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu 03.02.2020
404 Ordine de zi sedinta extraordinara din data de 04 februarie 2020 03.02.2020
403 Privind modificarea autorizatiei de transport nr.78 eliberata transportatorului S.C CERNEA S.R.L 31.01.2020
402 Privind numirea reprezentantilor primarului in Consiliile de Administratie din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat aflate in reteaua scolara a Municipiului Giurgiu pentru anul scolar 2019-2020, 2020-2021 31.01.2020
401 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 31.01.2020
400 Privind numirea doamnei Trandafir Constanta Cornelia in functia publica de executie de consilier clasa I grad superior in cadrum Compartimentului Stare Civila din Directia de Evidenta a Persoanelor 30.01.2020
399 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Sanda Madalin Mihai 30.01.2020
398 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Ene Vasile 30.01.2020
397 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Balaban Elena 30.01.2020
396 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Lazar Mariana Cristiana 30.01.2020
395 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Danciu Liliana Denisa 30.01.2020
394 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Avram Leonida 30.01.2020
393 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Vacarus Stelian 30.01.2020
392 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Vasile Mihai 30.01.2020
391 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Vaduva Andrei 30.01.2020
390 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Radu Aramis 30.01.2020
389 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Botea Elvis Daniel 30.01.2020
388 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Chican Alexandru 30.01.2020
387 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Degeratu Marian 30.01.2020
386 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Enescu Marius Cosmin 30.01.2020
385 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Badea Mihai 30.01.2020
384 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Ghincea Dan 30.01.2020
383 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Stoenas Marius 30.01.2020
382 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Salupa Liviu 30.01.2020
381 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Nechita Ion 30.01.2020
380 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Radoi Petre 30.01.2020
379 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Fudulu Ionut 30.01.2020
378 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Ionita Vasile 30.01.2020
377 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Pintenaru Mihai Daniel 30.01.2020
376 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Nemtescu Florin Stefan 30.01.2020
375 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Batrinu Marian 30.01.2020
374 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Oprea Marian 30.01.2020
373 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Ursaru Marius 30.01.2020
372 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Vlad Florian 30.01.2020
371 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Tanase Mihai Dan 30.01.2020
370 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Dogaru Alexandru 30.01.2020
369 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Radu Ionica Alina Madalina 30.01.2020
368 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Musat Remus Valentin 30.01.2020
367 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Berbec Liliana Petronela 30.01.2020
366 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Ciocan Ioana 30.01.2020
365 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Savu Stefan 30.01.2020
364 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Muca Marius Ginel 30.01.2020
363 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Nita Petre Madalin 30.01.2020
362 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Botnaru Raul 30.01.2020
361 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Dragan Mihai Sergiu 30.01.2020
360 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Amuza Ninel 30.01.2020
359 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Gheorghe Valentin 30.01.2020
358 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Jurubita George 30.01.2020
357 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Olteanu Ion 30.01.2020
356 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Ingeaua Nicu Costel 30.01.2020
355 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Capran Sergiu Ionut 30.01.2020
354 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Cotofana George Cristinel 30.01.2020
353 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Sindie Marius 30.01.2020
352 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Cinieru Viorel 30.01.2020
351 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Ciobanu Valerica 30.01.2020
350 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 -Nichita Violeta 30.01.2020
349 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Sima Ion 30.01.2020
348 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Dragotoiu Adrian 30.01.2020
347 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Gutu Marian 30.01.2020
346 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Camil Viorel 30.01.2020
345 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Mircea Cristian 30.01.2020
344 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Mitoi Petre 30.01.2020
343 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Mocanu George Marian 30.01.2020
342 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Mitroi Dumitra 30.01.2020
341 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Stanculie Camelia 30.01.2020
340 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Nechita Ioana Alice 30.01.2020
339 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Popescu Daniela Mariana 30.01.2020
338 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Stanisteanu Radita 30.01.2020
337 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Clejanu Florica 30.01.2020
336 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Gogoasa Claudiu 30.01.2020
335 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Goleanu Marlena Petronela 30.01.2020
334 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Neacsu Tudorita 30.01.2020
333 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Ristea Adi Mihaela 30.01.2020
332 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Togoe Stana 30.01.2020
331 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Bajanaru Niculae 30.01.2020
330 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Peia Constantin 30.01.2020
329 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Constantin Andrei Gabriel 30.01.2020
328 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Manolache Margareta 30.01.2020
327 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Mocanu Adrian 30.01.2020
326 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Penciu Mihaita 30.01.2020
325 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Ciobanu Lazar 30.01.2020
324 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Cretu Georgiana 30.01.2020
323 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Cusneviciu Silvia Nicoleta 30.01.2020
322 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Bujoreanu Dan 30.01.2020
321 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Stanculescu Steliana Mimi 30.01.2020
320 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Andrei Alin Mihai 30.01.2020
319 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Polifron Adriana 30.01.2020
318 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Buzica Lenuta 30.01.2020
317 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Duta Elena 30.01.2020
316 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Tarpan Georgeta 30.01.2020
315 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Cucu Ionut Ciprian 30.01.2020
314 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Spinu Elena 30.01.2020
313 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Gutu Elena 30.01.2020
312 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Grama Mariana 30.01.2020
311 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Marinita Louiza 30.01.2020
310 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Paraschiv Laura Oana 30.01.2020
309 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Ciobanu Carmen 30.01.2020
308 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Cercel Iulica 30.01.2020
307 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Spiridon Constantin 30.01.2020
306 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Dogaru Paul 30.01.2020
305 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Chira Stanel 30.01.2020
304 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Paduraru Marin 30.01.2020
303 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Gheorghisor Dorel Dan 30.01.2020
302 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Pelin Cristian 30.01.2020
301 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Iuga Matei Gheorghe 30.01.2020
300 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Rosu Florin Mugurel 30.01.2020
299 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Ghita Maria 30.01.2020
298 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Boiangiu Victor 30.01.2020
297 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Puflea Radu Casian 30.01.2020
296 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Mincu Ioana 30.01.2020
295 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Secere Stana 30.01.2020
294 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Buzatu Ileana 30.01.2020
293 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Dragomir Nicoleta 30.01.2020
292 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Nicolescu Laura 30.01.2020
291 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Raboj Mihai 30.01.2020
290 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Vaitici Leonida 30.01.2020
289 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Gutu Irina Loredana 30.01.2020
288 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Cocos Adriana 30.01.2020
287 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Ionescu Alexandru 30.01.2020
286 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Matei Adela Mariana 30.01.2020
285 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Pelin Georgeta 30.01.2020
284 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Ionescu Cristina 30.01.2020
283 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Copoiu Raluca 30.01.2020
282 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Bichir Nicoleta Doinita 30.01.2020
281 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Cojocaru Maria 30.01.2020
280 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Vaduva Steluta Silvia 30.01.2020
279 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Ionescu Eugenia Antoanela 30.01.2020
278 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Gaina Marinela 30.01.2020
277 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Graure Daniela 30.01.2020
276 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Bors Mihaela 30.01.2020
275 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Gisca Angelica Aina 30.01.2020
274 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Bratu Nicoleta 30.01.2020
273 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Velcu Petronela 30.01.2020
272 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Buzica Mihaela 30.01.2020
271 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Chitu Florentina Alice 30.01.2020
270 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Dinaci Anca Gina 30.01.2020
269 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Badita Violeta 30.01.2020
268 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Zlate Gina Elena 30.01.2020
267 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Avram Florica 30.01.2020
266 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Stoica Emilia Simona 30.01.2020
265 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Ionete Ralica 30.01.2020
264 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 -Cristea Ioana 30.01.2020
263 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Tatu Valentin Dorin 30.01.2020
262 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Moga Radu 30.01.2020
261 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Daia Adriana Petronela 30.01.2020
260 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Bontas Bogdan 30.01.2020
259 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Sivu Daponte Ionut Ciprian 30.01.2020
258 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Baiceanu Costel 30.01.2020
257 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Stanculie Vicentiu Adelin 30.01.2020
256 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Chioseaua Cristina Alina 30.01.2020
255 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Neacsu Mirela 30.01.2020
254 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Pantelimon Alina Angelica 30.01.2020
253 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Gutu Mariana 30.01.2020
252 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Ciociltan Elena 30.01.2020
251 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Cornoiu Silvia 30.01.2020
250 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 -  Varzaru Catalina Ioana 30.01.2020
249 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 -  Bibita ALexandru 30.01.2020
248 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Virbanescu Nicoleta 30.01.2020
247 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Caciulan Ilaria Ruxana 30.01.2020
246 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Zlata Jana Luminita 30.01.2020
245 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Giba Elena Crenguta 30.01.2020
244 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Balan Rodica 30.01.2020
243 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Stan Livia 30.01.2020
242 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Moldoveanu Nicoleta Narcisa 30.01.2020
241 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 -  Stefan Marius 30.01.2020
240 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Burcea Madalina 30.01.2020
239 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Lauda Mihaita Mugurel 30.01.2020
238 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Pomenea Rodica 30.01.2020
237 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Cirjaliu Emilia Oneta 30.01.2020
236 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Urucu Albert Cosmin 30.01.2020
235 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Pencea Gabriela 30.01.2020
234 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Palalau Tatiana 30.01.2020
233 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 -  Jega Marius Cesar 30.01.2020
232 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Ricu Vanescu Elena 30.01.2020
231 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Daia Mirela Simona 30.01.2020
230 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Asandei Gena Cristiana 30.01.2020
229 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Banica Ileana 30.01.2020
228 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Fabian Serghie Veronica 30.01.2020
227 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Bataie Gina Iuliana 30.01.2020
226 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Traistaru Cristian 30.01.2020
225 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Ivan Catalin Andrei 30.01.2020
224 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Rasia Marian Claudiu 30.01.2020
223 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Voiculescu Laura Anca 30.01.2020
222 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Folea Tinela 30.01.2020
221 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 - Jurj Maria 30.01.2020
220 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Iordache Aurelia 30.01.2020
219 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Duca Marius 30.01.2020
218 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Nedelcu Petronela Dana 30.01.2020
217 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Mirzac Nicolae 30.01.2020
216 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Gutu Gheorghe 30.01.2020
215 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Chilipirea Tatiana 30.01.2020
214 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Ion Dumitru 30.01.2020
213 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Taranu Gina 30.01.2020
212 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Patrut Ionut 30.01.2020
211 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Comaneci Mirela 30.01.2020
210 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Zamfir Viorel 30.01.2020
209 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Vasile Marian 30.01.2020
208 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Niculae Natalia 30.01.2020
207 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Grosu Iliana 30.01.2020
206 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Florica Daniela 30.01.2020
205 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Pana Mihaela 30.01.2020
204 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Ciocan Petra 30.01.2020
203 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Renea Gina 30.01.2020
202 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Taranu Nicu 30.01.2020
201 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Stanciu Marius 30.01.2020
200 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Nebunescu Costel 30.01.2020
199 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Popa Dorel Viorel 30.01.2020
198 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Stan Tiberius Constantin 30.01.2020
197 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Licuta Stelian 30.01.2020
196 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Neagu Liliana 30.01.2020
195 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Vilcan Claudia 30.01.2020
194 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Dogaru Ionel 30.01.2020
193 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Pavel Adelina 30.01.2020
192 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Sfetcu Andrei 30.01.2020
191 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Cirjaliu Daniela 30.01.2020
190 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Saltelechi Georgiana 30.01.2020
189 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Mihaila Mihaela Monica 30.01.2020
188 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Peia Andreea Delia 30.01.2020
187 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Maroiu Maria Monalisa 30.01.2020
186 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Chitu Carmen 30.01.2020
185 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Popazu Mirela 30.01.2020
184 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Tancov Roxana Marcela 30.01.2020
183 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Grigore Alin Bogdan 30.01.2020
182 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Fifita Viorica 30.01.2020
181 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Mircea Cristian 30.01.2020
180 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Ghincea Cristina 30.01.2020
179 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Marcoci Alin 30.01.2020
178 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Cibi Gabriela 30.01.2020
177 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Ilie Anamaria Adonia 30.01.2020
176 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Popescu Mariana Adela 30.01.2020
175 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Chirpizisu Liviu Bogdan 30.01.2020
174 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Meca Ianca 30.01.2020
173 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Tufa Elena Mariana 30.01.2020
172 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Stefan Ionela Camelia 30.01.2020
171 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Pisla Marian 30.01.2020
170 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Nedelcu Florin Cristian 30.01.2020
169 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Damian Steliana 30.01.2020
168 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Bajenaru Catalina 30.01.2020
167 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Ionete Nicolae Armando 30.01.2020
166 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Caciulan Iuliana 30.01.2020
165 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Navala Marcel Ninel 30.01.2020
164 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Botea Nora 30.01.2020
163 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Ghita Elena Alice 30.01.2020
162 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Vrabie Daniela Alina 30.01.2020
161 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Dumitru Craiciu Manuel 30.01.2020
160 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Stemate Stelian Tiberiu 30.01.2020
159 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Goia Mirel 30.01.2020
158 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Vasilescu Liliana 30.01.2020
157 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Copoiu Liliana Ionela 30.01.2020
156 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Gheorghe Corneliu 30.01.2020
155 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Ionescu Emilia 30.01.2020
154 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Leafu Marius Danut 30.01.2020
153 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Ciocoiu Daniela 30.01.2020
152 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Niculae Mioara 30.01.2020
151 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Gilca Mariana 30.01.2020
150 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Chiran Cristina Maria 30.01.2020
149 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Buduru Daniela Teodora 30.01.2020
148 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Mirea Florina 30.01.2020
147 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Covei Mariana 30.01.2020
146 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Calota Viorel 30.01.2020
145 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Stanciu Violeta 30.01.2020
144 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Asan Marian 30.01.2020
143 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Dinu Aurelia 30.01.2020
142 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Vulcan Angelica 30.01.2020
141 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Tone Alina 30.01.2020
140 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Siu Cezar 30.01.2020
139 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Laza Dana Maria 30.01.2020
138 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Dinaci Manuela Teodora 30.01.2020
137 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Negoita Florina 30.01.2020
136 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Enache Livia Laura 30.01.2020
135 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Damian Antonela Marinela 30.01.2020
134 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Popa Dana Maria 30.01.2020
133 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Ion Mihaela Leontina 30.01.2020
132 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Voevozeanu Ana Maria 30.01.2020
131 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Baiceanu Liliana 30.01.2020
130 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 30.01.2020
129 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social 30.01.2020
128 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 30.01.2020
127 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 30.01.2020
126 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 30.01.2020
125 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 30.01.2020
124 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social 30.01.2020
123 Privind modificarea cuantumului ajutorului social 30.01.2020
122 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 30.01.2020
121 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 30.01.2020
120 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 30.01.2020
119 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 30.01.2020
118 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 30.01.2020
117 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 30.01.2020
116 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 30.01.2020
115 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 30.01.2020
114 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 30.01.2020
113 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 30.01.2020
112 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 30.01.2020
111 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 30.01.2020
110 Privind angajarea doamnei Chivu Nadine Mihaela cu contract individual de munca in functia de inspector de specialitate grad debutant din Biroul Secretariat si Arhiva al Directiei Juridice si Administratie Locala 30.01.2020
109 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Vasile Georgeta 30.01.2020
108 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui  Ganea Constantina 30.01.2020
107 Privind aprobarea procedurii operationale privind vanzarea locuintelor din fondul locativ, PO-07.04.01, Editia II, Revizia 0 30.01.2020
106 Privind constituirea si numirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor din cadrul obiectivului "Extindere Canalizare Pluviala pe strada Ramadan" 30.01.2020
105 Privind inlocuirea presedintelui comisiei de concurs pentru concursul organizat in data de 31.01.2020 in vederea ocuparii functiei publice de consilier grad debutant din cadrul Compartimentului Urmarire executare contracte al Directiei Patrimoniu 30.01.2020
104 Privind prelungirea autorizatiei de transport nr.159 transportatorului P.F.A Voinea Cristian Nicolae 29.01.2020
103 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 29.01.2020
102 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 29.01.2020
101 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 29.01.2020
100 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 29.01.2020
99 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 29.01.2020
98 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 29.01.2020
97 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 29.01.2020
96 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social 29.01.2020
95 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 29.01.2020
94 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social 29.01.2020
93 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 29.01.2020
92 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 29.01.2020
91 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 29.01.2020
90 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 29.01.2020
89 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social 29.01.2020
88 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 29.01.2020
87 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 29.01.2020
86 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 29.01.2020
85 Privind incetarea dreptului la ajutorul social 29.01.2020
84 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 29.01.2020
83 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 29.01.2020
82 Privind modificarea componentei nominale a Comisiei Sociale pentru analizarea dosarelor de locuinte pentru tineri si familii de tineri in varsta de pana la 35 ani, precum si locuintelor sociale si celor din fondul locativ de stat, destinate inchirierii 29.01.2020
81 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Gaujaneanu Ivanca 29.01.2020
80 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Zeib Valentina-Marilena 29.01.2020
79 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Navala Steluta-Petronela 29.01.2020
78 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitii publica cu denumirea:"Achizitie publica pentru Lampi LED de iluminat public si materiale pentru montaj si sistem de telegestiune in punct de aprindere" 28.01.2020
77 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Dop Nicoleta-Elvira 27.01.2020
76 Privind stabilirea doamnei Draghici Florentina drept titular al ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie electrica 27.01.2020
75 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 27.01.2020
74 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 27.01.2020
73 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii cu denumirea:"Elaborarea documentatiei teh-eco pentru Birou Unic" 27.01.2020
72 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii cu denumirea:"Elaborarea documentatiei teh-eco-faza PT, pentru proiectul Construirea/modernizarea/renovarea unui Centru Comunitar Integrat" 27.01.2020
71 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 27.01.2020
70 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 27.01.2020
69 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 27.01.2020
68 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui - Filcu Maria 23.01.2020
67 Dispozitie de convocare sedinta ordinara 29 ianuarie 2020 23.01.2020
66 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui - Manea Angela 22.01.2020
65 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Rapaoc-Craciun Andra-Giorgiana 22.01.2020
64 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei - Boltinescu George 22.01.2020
63 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei - Feresteanu Ionela 22.01.2020
62 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei - Daia Daniela 22.01.2020
61 Privind aprobarea planului de servicii pentru minorul Fieraru Constantin Gabriel 22.01.2020
60 Privind incetarea ajutorului de incalzire cu gaze naturale pentru domnul Bozeanu Florin 22.01.2020
59 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu energie termica, familiilor si persoanelor singure care au depus cerere in anul 2020 luna Ianuarie 22.01.2020
58 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, familiilor si persoanelor singure care au depus cerere in anul 2020 luna Ianuarie 22.01.2020
57 Privind respingerea cererii domnului Zorila Nicu de acordare a ajutorului de incalzire a locuintei cu energie electrica 22.01.2020
56 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei - Mavrodineanu Veronica 21.01.2020
55 Privind numirea comisiei de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de consilier clasa I grad debutant din cadrul Comp.Fond Locativ - Directia Patrimoniu 21.01.2020
54 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei - Rosu Ionela 20.01.2020
53 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei - Nica Adriana 20.01.2020
52 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Gheorghe Marieta 20.01.2020
51 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Patuleanu-Monica Nina 20.01.2020
50 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Tudor Aritița 20.01.2020
49 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 18.01.2020
48 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 18.01.2020
47 Privind prelungirea autorizatiei de transport nr.156 transportatorului S.C Rainea SRL 18.01.2020
46 Privind constituirea Comisiei de receptie finala a lucrarilor in cadrul proiectului Continuarea Lucrarilor ”Consolidare cladire Colegiul National Ion Maiorescu” finantat prin POR 2007-2013 18.01.2020
45 Privind numirea comisiei de concurs si comisiei de solutionare contestatiilor pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier clasa I grad superior din cadrul Compartimentului Administratie Locala si Relatia cu Consiliul Local 16.01.2020
44 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Dincă Daniel 16.01.2020
43 Privind autorizarea acceptarii succesiunii de catre interzisa Mândrilă Vasilica 16.01.2020
42 Privind modificarea dispozitie nr.1212/14.10.2019 16.01.2020
41 Privind desemnarea persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului mun.Giurgiu in vederea completarii, tinerii la zi a regstrului agricol atat pe suport de hartie cat si in format electronic precum si centralizarii si transmiterii datelor catre RAN 16.01.2020
40 Privind stabilirea caitatii de evaluator si contrasemnatar pentru intocmirea rapoartelor de evaluare anuale ale functionarilor publici 16.01.2020
39 Privind angajarea cu contract individual de munca al domnului Pîslă Marian în functie de executie de sofer microbuz din Compartimentul Invatamant al Directiei Tehnice 16.01.2020
38 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Stroescu Valentin 16.01.2020
37 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Corendea Nicoleta-Mirela 16.01.2020
36 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Gheorghe Gheorghe 16.01.2020
35 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Costea Claudia 16.01.2020
34 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Stoichiță Maria 14.01.2020
33 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Stângă Ioana 14.01.2020
32 Privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Cristea Cosmin 14.01.2020
31 Privind desemnarea unei persoane cu atribuție de certificare pentru conformitate cu originalul, a copiilor de pe documente folosite exclusiv pentru proiectul ”Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobiltiate urbana central al mun.Giurgiu 14.01.2020
30 Privind aprobarea Echipei de Implementare a proiectului Servicii Publice partajate digitalizate 14.01.2020
29 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii 14.01.2020
28 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Cristescu Ștefan 13.01.2020
27 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Barbă-Lată Viorica 13.01.2020
26 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Dumitru Paula 13.01.2020
25 Privind transformarea unei funcții publice de execuție temporar vacantă din cadrul Compartimentului Fond Locativ 11.01.2020
24 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Nidelea Gina-Constantina 10.01.2020
23 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 10.01.2020
22 Privind prelungirea autorizației de transport nr.161 transportorului P.F.A Stoica Petre 09.01.2020
21 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Mihalache Lucica 09.01.2020
20 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Lascu Gabriela 09.01.2020
19 Privind recuperarea sumei de 81,26 lei - Gherman Stelică 09.01.2020
18 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 09.01.2020
17 Privind numirea doamnei Enache Livia Laura în funcția publică de execuție de consilier juridic clasa I grad superior 09.01.2020
16 Privind Modificarea raportului de serviciu al domnului Constantin Andrei Gabriel 09.01.2020
15 Privind desemnarea unei persoane cu atribuție de certificare pentru conformitate cu originalul, a copiilor de pe documentele folosite exclusiv pentru proiectul ”Reabilitarea, extinderea și dotarea grădiniței cu program normal nr.3 - Giurgiu” 09.01.2020
14 Privind schimbarea numelui titularului ajutorului social 09.01.2020
13 Privind încetarea dreptului la ajutor social 09.01.2020
12 Privind încetarea dreptului la ajutor social 09.01.2020
11 Privind stabilirea dreptului la ajutor social 09.01.2020
10 Privind constituirea comisiei de scoatere din funcțiune, casare și desființare a unei clădiri dezafectate în suprafață de 37 mp aflată în incinta Liceului Teoretic ”Tudor Vianu” 08.01.2020
9 Privind încuviințarea dobândirii prin cumpărare a unui apartament situat în mun.Giurgiu 08.01.2020
8 Privnd rectificarea actului de DECES nr.146/2004 ex.I și II privind pe PIETROȘEANU ROSA 08.01.2020
7 Înlocuirea secretarului comisiei de concurs pentru concursul organizat în data de 08.01.2020 în vederea ocupării funcției contractuale de șofer din cadrul Compartimentului Învățământ 08.01.2020
6 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 08.01.2020

5

Dispoziție de convocare sedință extraordinara din 9 ianuarie

08.01.2020

4

Privind aprobarea Echipă de implementare a proiectului Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu, Cod SMIS 126025

07.01.2020

3

Privind delegarea unor atribuții

06.01.2020

2

Privind suspendarea dreptului la ajutor social

06.01.2020

1

Privind încetarea dreptului la ajutor social

06.01.2020

  2020  
Actualizat in - 25.11.2021, la ora 14:37; de catre: administrator