Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €
Hotărârea nr: data ședinței tip ședință conținutul hotărârii
       
68 14 februarie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea suplimentarii Proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020
67 10 februarie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind actualizarea cererii de finantare pentru proiectul ”Lucrari de interventii pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 7” - POR 3.1 A SUERD
66 10 februarie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.43/29.01.2020 privind aprobarea Actului aditional nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare din Municipiul Giurgiu nr.13901/20.04.2017
65 10 februarie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea bugetului cererii de finantare pentru proiectul "Infrastructura Soseaua Alexandriei"
64 10 februarie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea bugetului cererii de finantare pentru proiectul "Modernizarea infrastructurii de transport public in zona Estica a municipiului Giurgiu"
63 10 februarie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea bugetului cererii de finantare pentru proiectul "Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbana vestic al municipiului Giurgiu"
62 10 februarie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea bugetului cererii de finantare pentru proiectul "Modernizare gradinita Casuta Fermecata (nr.4)-Giurgiu"
61 04 februarie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea tarifului pentru colectarea si transportul deseurilor inerte de pe raza administrativa a municipiului Giurgiu
60 04 februarie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind darea in folosinta gratuita a unui segment de drum situat in incinta Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu, DN5, KM63, aflat in proprietatea publica a municipiului Giurgiu, catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A
59 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea tarifului pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare de colectare, transport si eliminare deseuri menajere, reziduale si biodeseuri practicate de S.C ROSAL GRUP S.A Bucuresti, in municipiul Giurgiu
58 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind acordarea unui mandat special doamnei Sandulescu Petronela Marinela reprezentant al municipiului Giurgiu in Adunarea Generala a actionarilor la S.C APA SERVICE S.A Giurgiu
57 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind participarea UAT Municipiul Giurgiu la Programul Termoficare cu suma de 853.645 lei si esalonarea multianuala a implementarii proiectului - Retea termica Bretea de legatura Nord-Centru
56 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind achizitia de servicii juridice pentru asistenta si reprezentare in dosarul nr.1959/122/2016 aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti in faza recursului dupa rejudecare
55 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Proiectului Bugetului de imprumuturi interne pe anul 2020
54 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea modificarii Anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.62/03.03.2017 privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne, in valoare de 31.039.930 lei pentru realizarea unor obiective de investitii de interes local in Municipiul Giurgiu, cu modificarile si completarile ulterioare
53 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind constituirea Comisiei pentru Acord Unic in structura Arhitectului Sef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu
52 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea depunerii Cerere de finantare pentru proiectul "Servicii publice partajate digitalizate - Continuarea simplificarii procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni in Municipiul Giurgiu (SEPAR)
51 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind actualizarea cererii de finantare pentru proiectul "Lucrari de interventii pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 6" - POR 3.1 A SUERD
50 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Proiectului Bugetului centralizat al Institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pe anul 2020
49 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I" S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect tip - "Construire baza sportiva TIP 2- Strada Unirii, F.N., adiacent Hotel "Steaua Dunarii", municipiul Giurgiu, jud.Giurgiu
48 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea modalitatii de gestiune a Serviciului de iluminat public in Municipiul Giurgiu si a documentatiei de atribuire
47 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind stabilirea nivelul maxim la remuneratiei pentru conducerea societatilor cu capital majoritar al municipiului Giurgiu, in anul 2020
46 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind transferul cu titlu gratuit al statiilor de lucru PC cu sistem complet din patrimoniul Municipiului Giurgiu in patrimoniul unitatilor de invatamant aflate pe raza Municipiului Giurgiu
45 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea concesionarii prin atribuire directa, a terenului identificat cu numar cadastral 40297, apartinand domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat in Municipiul Giurgiu, Intersectia Soseaua Ghizdarului cu Soseaua Balanoaiei
44 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea obiectivului de investitie "Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, judetul Giurgiu, municipiul Giurgiu, Bulevardul Mihai Viteazul, str.Unirii, fn. etapa II", totalizand 44 unitati locative
43 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Actului aditional nr.1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare din Municipiul Giurgiu nr.13901 din 20.04.2017
42 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru "Centru Modular Logistic" pe terenul din Giurgiu, soseaua Portului nr.1, Zona Libera Giurgiu, beneficiar SC VLD LOGISTIC SRL
41 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A pentru anul 2020
40 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind darea in folosinta gratuita a unor spatii cu destinatie de birouri aflate in proprietatea publica a municipiului Giurgiu catre S.C Paza Publica Giurgiu S.A
39 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind insusirea propunerii de concesionare prin licitatie publica si aprobarea Raportului de evaluare si Studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren, identificat cu numar cadastral 40307, apartinand domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat in Strada Zefirului, adiacent nr.18
38 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea retragerii Municipiului Giurgiu din Asociatia Orase Energie in Romania (OER)
37 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si a Listei de Investitii aferente
36 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru "Strada Garii, tronson Piata Garii - CEC BANK"
35 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind incheierea acordului de parteneriat intre Municipiul Giurgiu si Scoala Gimnaziala nr.10, pentru sustenabilitatea proiectelor "Oportunitati egale a educatie pentru o societate incluziva" si " Scoala dupa scoala - primul pas spre succesul scolar si profesional" pentru perioada ianuarie-iunie 2020
34 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind incheierea acordului de parteneriat intre Municipiul Giurgiu si Scoala Gimnaziala nr.10, pentru sustenabilitatea proiectului "Copiii si parintii romi vor la scoala" pentru perioada ianuarie - iunie 2020
33 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor pentru tineri in regim de inchiriere construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, intocmita in baza Listei de prioritati pentru acordarea locuintei A.N.L., aprobata prin HCLM nr.208/30.05.2019
32 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind solicitarea catre Guvernul Romaniei pentru transmiterea cu titlul gratuit a unui imobil situat in municipiul Giurgiu din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu, in domeniul public al Municipiului Giurgiu
31 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind modificarea Statului de Functii si Organigramei SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL
30 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale "Administratie" din aparatul de specialitate al primarului si serviciile din subordinea consiliului local, care se vor acorda in anul 2020
29 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Giurgiu a unor bunuri, date in custodia S.C Global Energy Production S.A Giurgiu in faliment, in vederea scoaterii din functiune, casarii si desfiintarii
28 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea reglementarii situatiei juridice a unui teren situat in municipiul Giurgiu
27 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea reglementarii situatiei juridice a unui teren situat in municipiul Giurgiu
26 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea reglementarii situatiei juridice a unor terenuri situate in municipiul Giurgiu, includerea in Nomenclatorul stradal si atribuirea de denumire
25 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind constatarea dreptului de proprietate privata asupra unor terenuri situate in intravilanul municipiului Giurgiu
24 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind stabilirea listei de prioritati pentru repartizarea locuintelor sociale
23 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind abrogarea Hotararii nr.5 din data de 09.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
22 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Raportului de evaluare si Studiului de oportunitate in vederea concesionarii fara licitatie publica, a terenului identificat cu numar cadastral 40292, apartinand domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat in Strada Victoriei, adiacent nr.8A
21 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 4500 lei
20 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 3000 lei
19 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local ce urmeaza a fi prestate de persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social
18 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor locali in anul 2020
17 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind acordul de principiu pentru atribuirea catre SC APA SERVICE SA a contractului ” Reabilitarea retea apa str. 1 Decembrie 1919 ”
16 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind participarea UAT Municipiul Giurgiu la Programul Termoficare cu suma de 99.616 lei si esalonarea multianuala a implementarii proiectului - Centrala termica zona Istru
15 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind participarea UAT Municipiul Giurgiu la Programul Termoficare cu suma de 564.694 lei si esalonarea multianuala a implementarii proiectului - Centrala termica zona Giurgiu Nord
14 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al municipiului Giurgiu a unei cladiri dezafectate aflata in incinta Liceului Teoretic "Tudor Vianu", in vederea scoaterii din functiune, casarii si desfiintarii
13 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind modificarea Articolului 3 din HCL nr.353/18.09.2019 pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice PT + DE si a devizului pentru lucrarile aferente proiectului "Reconstruirea si punerea in valoare a siturilor culturale reprezentative din Euroregiunea Ruse-Giurgiu", cod proiect RoBg - 424, cu modificarile ulterioare
12 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea darii in administrarea SC GIURGIU SERVICII LOCALE SA IN INSOLVENTA a unor obiecte de inventar
11 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea darii in administrarea SC GIURGIU SERVICII PUBLICE SA a unor obiecte de inventar
10 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice si pretul aferent apei dedurizate practicate de UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A
9 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea taxelor pentru utilizarea domeniului public si a domeniului privat al municipiului Giurgiu pentru anul 2020
8 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind stabilirea cuantumului chiriilor pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta din municipiul Giurgiu
7 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobare Regulamentului privind metodologia de atribuire a terenurilor tinerilor conform Legii nr.15/2003.
6 09 ianuarie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind modificarea tarifului pentru serviciile de paza ale agentilor de securitate la Societatea Comerciala PAZA PUBLICA GIURGIU S.A.
5 09 ianuarie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind declararea unei locuinte libere aflata in fondul de locuinte sociale al Municipiului Giurgiu drept locuinta de necesitate si repartizarea acesteia.
4 09 ianuarie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind alocarea sumelor aferente premierii elevilor precum si a profesorilor indrumatori/corepetitor care au obtinut premiul I, II, III, mentiune si premiul special la Olimpiadele Nationale anul 2019 din Bugetul provizoriu al anului 2020.
3 09 ianuarie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind alocarea sumelor aferente premierii elevilor care au obtinut premiul I, II, III, la etapa nationala si internationala a concursurilor/competitiilor sportive, in anul 2019 precum si premierea profesorilor antrenori ai elevilor din Bugetul provizoriu al anului 2020.
2 09 ianuarie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Actului aditional nr.1 pentru activitatile de colectare si transport deseuri inerte, reciclabile si vegetale la Contractul nr.7344 din 13.02.2019 incheiat cu Societatea Comerciala ROSAL GRUP S.A Bucuresti.
1 09 ianuarie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea excedentului sectiunii de functionare si deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2019, precum si utilizarea excedentului bugetar rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2019.
Actualizat in - 14.02.2020, la ora 15:30; de catre: Cosmin Cristea