Cauta
Bine aţi venit pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Giurgiu!

BULETIN INFORMATIV (aferent anului 2015)
publicat în conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

 

 
Conform ART.5, alin.2 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatii de interes public: 
 
a)actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

b) structura organizatoricaatributiile departamentelorprogramul de audiente al autoritatii sau institutiei publice, programul de functionare

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice:

d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet:

e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

f) programele si strategiile proprii;

g) lista cuprinzand documentele de interes public;

Actualizat in - 05.10.2016, la ora 10:40; de catre: prim_giurgiu