Cauta
Bine aţi venit pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Giurgiu!

>>>> contact   telefon 0246 211.627; 0246.214.485; 0246 213 587; 0246 213.588; 0372735329; 0372735333;  

>>>     DIRECTOR EXECUTIV  TRĂISTARU Cristian  interior 150

Art.25. DIRECTIA PATRIMONIU
      25.1. Este subordonată unui viceprimar
      25.2. Este compartimentul funcţional care asigură:
a. Evidenţa şi gestionarea fondului imobiliar din proprietatea publică şi privată a municipiului Giurgiu;
b. Efectuarea măsurătorilor topografice pentru punerea în posesie pe ampalsamentele stabilite de comisia locală de aplicare a fondului funciar;
c. Urmărirea, executarea contractelor de concesiune, asociere, colaborare şi închiriere;
d. Inventarierea,  evidenţa, administrarea, gestionarea, întreţinerea şi exploatarea fondului locativ din proprietatea publică şi privată a municipiului Giurgiu ;
e. Evidenţa, gestionarea şi valorificarea patrimoniului imobiliar ( terenuri şi clădiri) care aparţin domeniului public şi privat al municipiului Giurgiu precum şi mişcarea lor;
f. Evidenţa proprietăţilor agricole prin completarea la zi a registrelor agricole;
g. Evidenţa şi gestionarea sistemului informaţional geografic a lucrărilor de cadastru edilitar – imobiliar pentru U.A.T.M. Giurgiu;
h. Evidență și nomenclator stradal.

      25.3. Îşi desfăşoară activitatea prin următoarele compartimente:
- Compartiment Fond Funciar şi Registru agricol
- Compartiment Patrimoniu,
- Compartiment Cadastru și Evidenţă Străzi
- Compartiment Urmărire Executare Contracte
- Compartiment Fond Locativ

 

Actualizat in - 16.04.2015, la ora 09:48; de catre: prim_giurgiu