Cauta
Bine aţi venit pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Giurgiu!

 

 

>>>> contact   telefon 0246 211.627; 0246.214.485; 0246 213 587; 0246 213.588; 0372735329; 0372735333; INTERIOR 157

DIRECTOR EXECUTIV  POPESCU Florentina

 

 

>>   SERVICIUL  LUCRĂRI PUBLICE, INVESTIŢII, REPARAŢII    Șef serviciu Ion ANGHEL    interior 123

  >  >>   BIROUL PROCEDURI, ACHIZIŢII, CONTRACTE                     Șef serviciu Mariu LEAFU   interior  142

 >>  COMPARTIMENT ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ, SPORT                    Cătălina BĂJENARU      interior  264

 

Art.11.  DIRECTIA DEZVOLTARE, INVESTIȚII
11.1.  Este subordonată unui viceprimar
11.2. Este compartimentul funcţional care asigură;
a. Elaborarea proiectului  programului de investiţii şi  a programelor de lucrări de reparaţii şi întreţinerea  domeniului public şi privat al municipiului Giurgiu.
b. Organizarea, coordonarea şi urmărirea lucrărilor de investiţii,  a  lucrărilor de reparaţii şi întreţinere şi organizarea recepţiilor.
c. Organizarea procedurilor de achiziţii publice, concesionări, vânzări, închirieri, asocieri şi parteneriate publice private şi încheierea contractelor.
d. Fundamentează, analizează şi verifică, împreună cu unităţile de învăţământ, activitatea economico-financiară a acestora.
e. Elaborează documentaţiile aferente desfăşurării diverselor programe cultural artistice, ştiinţifice, etc. precum şi sprijinelor financiare.
11.3. Îşi desfăşoară activitatea prin următoarele compartimente:
Serviciul Lucrări Publice-Investiţii, Reparaţii, Întreţinere
Birou Proceduri Achiziţii, Contracte
Compartiment Învățământ Cultură Sport

 

Actualizat in - 11.10.2017, la ora 08:44; de catre: prim_giurgiu